Traktat pandemiczny WHO: tylne drzwi do globalnego zarządzania?

Dr Rob Verkerk, PHD

Dr Rob Verkerk jest założycielem The Sojusz na rzecz Zdrowia Naturalnego Międzynarodowe. Jest bystrym naukowcem, który specjalizuje się w systemach zrównoważonych. Jest konsekwentnym liderem prawdy. Często korzystaliśmy z jego pracy i często się do niej odwoływaliśmy. (1, 2, 3, 4, 5).

Dr Verkerk jest współprzewodniczącym Komisji Zdrowia i Nauk Humanistycznych Komitetu ds. Światowa Rada Zdrowia w którym ja również zasiadam. Zasłużył na mój najgłębszy szacunek zarówno pod względem etycznym, jak i intelektualnym.

W najnowszym artykule dr Verkerk wyjaśnia, jak wielkie niebezpieczeństwo stanowi dla nas wszystkich WHO; jak "pandemia" kowida była w dużej mierze projektem stworzonym przez WHO dla zysku i władzy; i jak obecnie spiskuje, aby przejąć więcej władzy i kontynuować realizację programu miażdżenia praw człowieka. To pouczające, pilne i wzywające do działania opracowanie.

Traktat pandemiczny WHO: tylne drzwi do globalnego zarządzania?

Dr Rob Verkerk, PHD, założyciel, dyrektor wykonawczy i naukowy ANH-Intl

Być może słyszeliście już, jak młyn plotek pracuje na pełnych obrotach nad tym, co wydaje się być nikczemnym planem Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), aby stać się siedzibą światowego rządu.

W tym artykule staraliśmy się wypracować pogląd na tę kwestię.

Czy "traktat pandemiczny" jest równoznaczny z globalnym zarządzaniem?

Jednoznaczny jest natomiast zamiar Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), aby "rozpoczęcie globalnego procesu projektowania i negocjowania konwencji, porozumienia lub innego instrumentu międzynarodowego w ramach Konstytucji Światowej Organizacji Zdrowia w celu wzmocnienia zapobiegania pandemii, gotowości i reagowania na nią."

WHO dokonała tego dzięki jednomyślnej zgodzie 194 krajów członkowskich podczas zaledwie drugiego w historii spotkania. Specjalna sesja Światowego Zgromadzenia Zdrowia (WHA) od momentu powstania WHO w 1948 r., czyli od 1 grudnia 2021 r.

>>> Sesja specjalna WHA była nagrywana i transmitowana, można ją oglądać tutaj.

W rzeczywistości nie podjęto jeszcze decyzji co do dokładnej formy instrumentu, który zostanie użyty. Może to być wzmocnienie istniejących Międzynarodowych przepisów zdrowotnych (2005), wynegocjowanie "traktatu pandemicznego". w formie poprawki do Konstytucji WHO lub, co bardziej prawdopodobne, w obu tych formach. Kontrola zostanie przekazana tym instrumentom w przypadku, gdy WHO ogłosi globalną pandemię. Jak już widzieliśmy, można to zrobić dość łatwo - nawet jeśli wydaje się, że nie ma to uzasadnienia naukowego ani medycznego - w sytuacji, w której obecnie się znajdujemy.

Szerokim poparciem cieszą się wpływowi członkowie WHO, w tym USA i Komisji Europejskiej, za pośrednictwem przewodniczącego, Ursula von der Leyen. W rzeczywistości jest to USA, które będą prowadzić negocjacje w próbach budowania konsensusu w sprawie tego podejścia. Wszystko to wróży dobre stosunki z Bidenem, niezależnie od tego, czy był on prawdziwym wyborem narodu amerykańskiego, czy też nie.

Błędna doktryna

Trudność dla wielu racjonalnie i krytycznie myślących osób polega na tym, że kryzys zafundowany światu w imię "Covid-19" nie stanowi odpowiedniego precedensu dla takich działań, które mogą ograniczyć wolności w jeszcze większym stopniu, niż widzieliśmy to w ciągu ostatnich dwóch lat. Zwłaszcza gdy WHO może w mniej lub bardziej dowolny sposób nazywać pandemię.

Przeanalizujmy tę manipulację, przyglądając się kilku wypowiedziom dyrektora generalnego WHO, Tedrosa Adhanoma Ghebreyesusa, wygłoszonym podczas specjalnej sesji Światowego Zgromadzenia Zdrowia. Poniższe wypowiedzi dr. Tedrosa oznaczono jako "TG", a nasze odpowiedzi na każdą z nich jako "ANH".

Dr Tedros Ghebreyesus wygłasza uwagi końcowe podczas Sesji Specjalnej Światowego Zgromadzenia Zdrowia (WHASS) Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w dniu 1 grudnia 2021 r. (Źródło: WHO)

 

TG: Pojawienie się wysoce zmutowanego wariantu Omicron podkreśla, jak niebezpieczna i niepewna jest nasza sytuacja. 
ANH: Wysoka zdolność do przenoszenia się danego wariantu nie decyduje o jego zagrożeniu dla ludzkości.

TG: RPA i Botswana powinny otrzymać podziękowanie za wykrycie, sekwencjonowanie i zgłoszenie tego wariantu, a nie karę. 
ANH: Tedros sprawia wrażenie, jakoby źródłem omikronu były RPA i Botswana, co zostało rozpowszechnione przez środki masowego przekazu. Jest to prawdopodobnie podstęp mający na celu wywarcie jak największej presji na odporne na jabłka kraje afrykańskie. Szczegółowa analiza filogenetyczna wykazała, że opublikowane w czasopiśmie Natura że omicron jest genetycznie odrębny od innych południowoafrykańskich wariantów wspólnego rodu i został znaleziony przez analiza retrospektywna w innych miejscach (Anglia, USA) na początku listopadatrzy tygodnie przed tym, jak wyniki badań z Afryki Południowej trafią na antenę.

TG: Omicron rzeczywiście pokazuje, dlaczego świat potrzebuje nowego porozumienia w sprawie pandemii.
ANH: Twierdzimy, że jest dokładnie odwrotnie: że omikron zadziałał jak rodzaj naturalnej "szczepionki", umożliwiając dużej liczbie osób szybkie uzyskanie silnej odporności. Nie kto inny jak Bill Gates, dyrektor drugi co do wielkości fundator WHO, powiedział coś niepodobnego: “Niestety, sam wirus, zwłaszcza jego odmiana zwana omicron, jest rodzajem szczepionki, tzn. wytwarza odporność zarówno na komórki B, jak i T, i lepiej sobie radzi z docieraniem do populacji światowej niż my ze szczepionkami.". Jeśli odporność naturalna działa lepiej niż "szczepionki", a nowe "szczepionki" mają być podstawową interwencją w odpowiedzi na epidemię, dlaczego jakikolwiek kraj miałby chcieć traktować priorytetowo reakcje na pandemię, w których nowe "szczepionki" byłyby szczytem tych wysiłków?

TG: Przeżywamy cykl paniki i zaniedbania. 
ANH: Można zapytać, kto wywołał panikę, co i kogo zaniedbano? Wiemy, że Tedros ma na myśli strach związany z kolejnymi falami i wariantami SARS-CoV-2, ale wyobraźmy sobie, co mogłoby się stać, gdyby nie wykryto wirusa na poziomie molekularnym, gdyby nie podsycano strachu przez naukowców behawioralnych współpracujących z globalnymi i krajowymi agencjami PR i gdyby pozwolono, aby naturalna odporność zadziałała znacznie szybciej, a w razie potrzeby nie doszło do zakażenia. Great Barrington odpowiedź typu.   

TG: Nie uda nam się zakończyć tej pandemii, jeśli nie rozwiążemy kryzysu szczepionkowego.
ANH: Ale jak doszedł pan do tego wniosku, doktorze Tedros? Wygląda na to, że wychodzimy z kryzysu, który jest waszym dziełem, ponieważ naturalna odporność może działać, ponieważ żadne maskowanie, dystans społeczny czy izolacja, ani tym bardziej żadne z waszych lekarstw, a już na pewno nie przyspieszone "szczepionki", nie są w stanie powstrzymać transmisji. Omicron przemierzał świat, czyniąc znacznie mniej szkód niż jego poprzednie warianty, niezależnie od statusu "szczepionki". I pozostawił po sobie zdrowy ślad w postaci naturalnej odporności.

 

 

TG: Ponad 80% światowych szczepionek trafiło do krajów G20; kraje o niskich dochodach, w większości afrykańskie, otrzymały zaledwie 0,6% wszystkich szczepionek. 
ANH: Ślepe, nienaukowe pragnienie dr Tedrosa, aby większość mniej rozwiniętych krajów, w których liczba hospitalizacji i zgonów z powodu SARS-CoV-2 była bardzo niewielka, nie ma sensu, jeśli prawdziwym celem jest zdrowie ludzi na świecie. Większość zachorowań miała miejsce w krajach zamożnych, gdzie ludzie cierpią na więcej chorób metabolicznych i schorzeń podstawowych, które ten konkretny wirus wykorzystuje z właściwą sobie precyzją. Wygląda na to, że władcy marionetek postanowili, że trzeba zaszczepić jak najwięcej ludzi na świecie, bez względu na wszystko. Dotyczy to zarówno najmłodszych i najbardziej bezbronnych członków wszystkich społeczeństw, jak i mieszkańców Afryki Subsaharyjskiej, którzy mają o wiele większe zmartwienia, takie jak bezpieczeństwo żywnościowe oraz choroby takie jak malaria i gruźlica. I oczywiście AIDS - ale o tym więcej w przyszłym tygodniu.    

TG: Żaden kraj nie jest w stanie sam zaszczepić się na wypadek pandemii. 
ANH: To jeszcze prostsze. Żaden kraj nigdy wcześniej nie zaszczepił się na pandemię, z pomocą lub bez pomocy innych krajów.

TG: Im dłużej utrzymuje się nierówność w dostępie do szczepionek, tym więcej możliwości rozprzestrzeniania się i ewolucji tego wirusa w sposób, którego nie jesteśmy w stanie przewidzieć ani mu zapobiec. 
ANH: Nie ma dowodów na poparcie tego stwierdzenia. Istnieją jednak liczne dowody na poparcie tezy, że im dłużej podejmuje się działania mające na celu niedopuszczenie do wytworzenia się naturalnej odporności w populacji (np. zamknięcia, izolacja społeczna, oddalanie się od społeczeństwa) i im więcej interwencji, takich jak zastrzyki Covid-19, zakłóca zdolność naszych systemów odpornościowych do wytworzenia trwałej, silnej odporności, tym większe są możliwości rozprzestrzeniania się wirusa.

 

TG: Wzywamy wszystkie państwa członkowskie do wsparcia celów polegających na zaszczepieniu 40% populacji każdego kraju do końca tego roku i 70% do połowy przyszłego roku. 
ANH: Proszę nam powiedzieć, doktorze Tedros, na jakiej podstawie naukowej ustalił pan te liczby? Czy opiera się to na omikronie i obecnych zastrzykach z covid-19? Z pewnością nie!

TG: 103 kraje nadal nie osiągnęły celu 40%, a ponad połowa z nich jest zagrożona nieosiągnięciem go do końca roku, głównie z powodu braku dostępu do potrzebnych szczepionek, a większość z nich znajduje się w Afryce. 
ANH: Większość krajów, które nie osiągnęły tego celu, nie miała poważnego problemu z kowidem-19. Co ważniejsze, żaden kraj nie ma obecnie poważnego problemu z kowidem-19, dzięki omikronowi i coraz wyższemu poziomowi naturalnej odporności.  

TG: Szczepionki ratują życie, ale nie zapobiegają w pełni zakażeniom i transmisji. Dopóki nie osiągniemy wysokiego poziomu wyszczepialności w każdym kraju, konieczne jest powstrzymanie przenoszenia choroby. Nie chodzi nam o blokady, które są ostatecznością w najbardziej ekstremalnych okolicznościach. Mamy na myśli dostosowany do potrzeb i wszechstronny pakiet środków, które zapewniają równowagę między ochroną praw, wolności i środków do życia jednostek, a ochroną zdrowia i bezpieczeństwa najbardziej narażonych członków społeczności. 
ANH: Cóż, w końcu jest jeden punkt porozumienia: te "genetyczne" szczepionki z pewnością nie zrobiły wiele, by powstrzymać przenoszenie choroby, a w przypadku omikronu nie zrobiły tego wcale. Ale blokady nie były wcale ostatecznością. Już na początku 2020 roku były pierwszą deską ratunku. Odgórny "dostosowany i kompleksowy pakiet środków" wydaje się przypominać paczkę-niespodziankę otrzymaną od firmy, która ma reputację dostawcy towarów bez pokrycia. Czy mamy poważnie wierzyć, że pandemiczna elita w Genewie lub jej sługusy, takie jak Trudeau, Merkel, Macron, Biden i Morrison, rozumieją znaczenie słowa "równowaga", zwłaszcza gdy dotyczy ono niezbywalnych praw i wolności człowieka?   

Wierzcie lub nie, jest tego więcej. W rzeczywistości jednak, czego przykładem są non sequiturs przedstawione przez dr. Tedrosa, nie ma absolutnie żadnych podstaw, aby wykorzystać kryzys związany z Covid-19 do narzucenia "traktatu pandemicznego", który wzmocni jeszcze bardziej scentralizowaną władzę w przypadku kolejnych lub nowych tak zwanych "pandemii". Coraz wyraźniej widać, że rządy celowo starają się wzbudzić strach w swoich społeczeństwach, że niesprawiedliwie i nieproporcjonalnie odmawiają lub ograniczają długoletnie i ciężko wywalczone wolności milionów ludzi oraz narzucają autorytarną kontrolę nad społeczeństwami. Fakt, że reakcje i ograniczenia pandemiczne nie zostały całkowicie zniesione wraz z dominacją omikronu, sugeruje, że program nie jest taki, jak się proponuje.   

Czy plan stworzenia "traktatu pandemicznego" WHO może się nie powieść?

Niektórzy z nich popierają wizję globalnego traktatu o pandemiach, który zostałby włączony do konstytucji WHO, uważają, że może się nie udać. Argumentują, że obecne międzynarodowe ramy prawne i krajowe ramy wykonawcze są nieodpowiednie, a niektóre kraje, które nie chcą otrzymywać darowizn w postaci "szczepionek", będą przedkładać własne interesy geopolityczne nad "interes globalny", jakikolwiek by on nie był.  

Co by było, gdyby?

Jeśli traktat pandemiczny wejdzie w życie w 2024 r., można będzie zagwarantować jeszcze wyższy poziom globalnego nadzoru zdrowotnego przy użyciu sekwencjonowanie w czasie rzeczywistym na potrzeby diagnostyki i epidemiologii. Będzie się ona opierać na coraz bardziej przenośnych technologiach o coraz krótszym czasie realizacji.

Nie należy jednak myśleć tylko o wstrzyknięciach mRNA lub podawaniu leków donosowych. Albo o technologiach edycji genów opartych na CRISPR dla diagnostyki. Pomyśl o CRISPR, aby wzmacniają odpowiedź immunologiczną prawdopodobnie pojawi się wpis. Jest to aspekt transhumanizmpodobnie jak nadzór cyfrowy.

Aby umieścić go w słowa Klausa Schwabazałożyciel Światowego Forum Ekonomicznego, będą podejmowane kolejne próby połączenia "świata fizycznego, cyfrowego i biologicznego, wpływając na wszystkie dyscypliny, gospodarki i gałęzie przemysłu, a nawet kwestionując koncepcje dotyczące tego, co to znaczy być człowiekiem."

Oto cztery rzeczy, których dowiedzieliśmy się z tej tak zwanej pandemii, a które sugerują, że jeszcze bardziej rygorystyczna i konstytucyjnie kontrolowana odpowiedź globalna byłaby całkowicie szkodliwa dla zdrowia ludzi:

  1. Charakter, nasilenie i czas trwania fal zakażeń są bardzo zróżnicowane w poszczególnych krajach, w zależności od tego, kiedy i ile wykryto przypadków zakażenia, jaki jest stan zdrowia zakażonych populacji, kiedy na osi czasu pojawiają się ogniska pandemii i od wielu innych czynników.
  2. Zróżnicowanie to wymaga zdecentralizowanych, lokalnych, ukierunkowanych i proporcjonalnych działań, które okazały się skuteczne, a nie uniwersalnych działań dyktowanych z Genewy, których celem jest cenzurowanie wszelkich odmiennych opinii lub ukrywanie informacji o skutecznych wczesnych metodach leczenia.
  3. Stosowanie nadzoru molekularnego za pomocą PCR i innych testów antygenowych w znacznym stopniu zniekształca wpływ patogenu na zdrowie ludzkie. Jednym z największych oszustw ostatnich dwóch lat było ogłaszanie zgonów na podstawie ich czasowego związku z dodatnimi wynikami testów PCR i stosowanie środków według przypadków zakażenia mierzonych za pomocą niewiarygodnych testów molekularnych, a nie przypadków ciężkiej choroby. Definicje przypadku covid-19, czy jakiejkolwiek innej choroby zakaźnej, powinny odzwierciedlać jedynie przypadki choroby objawowej, a nie przypadki zakażenia.
  4. Bawiąc się semantyką i kontekstem słowa "ryzyko", WHO udało się utrzymać fałszywą iluzję zagrożenia dla zdrowia. Na przykład Tedros twierdził, że w odniesieniu do omikronu "ogólne ryzyko globalne... ocenia się jako bardzo wysokie", zanim dowiedział się, że jego zjadliwość i ryzyko dla zdrowia jest niewielkie.

Co możemy zrobić?

Można nic nie robić i pozwolić, by wizja Klausa Schwaba i Trudeau stała się rzeczywistością dla przyszłych pokoleń.

Możemy też przeciwstawić się każdej jego części, która działa wbrew temu, co uważamy za naturalną istotę człowieczeństwa i naturalny porządek Natury. 

Oto nasze 5 najlepszych propozycji:

  1. Unikać udziału w programach masowych iniekcji (zob. oddzielny element na potencjalnie nieujawnionych składnikach), które nie spełniły swoich obietnic i obecnie przynoszą więcej szkody niż pożytku. Dotyczy to w szczególności masowego wstrzykiwania dzieciom, które są znacznie bardziej reliant on innate immunity to jest zniszczone przez zastrzyki z covid-19
  2. Korzystaj z prawa głosu, aby wybierać przedstawicieli na szczeblu lokalnym i krajowym, którzy popierają podstawowe wolności i sprzeciwiają się niepotrzebnemu ograniczaniu swobód
  3. Wspieraj wysiłki tych, którzy w innych krajach sprzeciwiają się niepotrzebnemu ograniczaniu wolności, np. konwoje kierowców ciężarówek, protesty "pokonaj mandaty" itp.
  4. W miarę jak negocjacje w sprawie "traktatu pandemicznego" nabierają tempa, zaangażuj się w liczne kampanie (w tym naszą), które będą miały na celu zwrócenie uwagi na jego nieprawdziwość i potrzebę zdecydowanego sprzeciwu politycznego
  5. Pomóż innym zrozumieć wadliwe podstawy, na których zbudowano "traktat pandemiczny", udostępniając ten artykuł tak szeroko, jak tylko możesz. Dziękuję.

 

>>> Więcej wiadomości o Covid można znaleźć na stronie covidzone.org

>>> Chcesz więcej takiego wsparcia? Chcesz poszerzyć swoją społeczność i nawiązać kontakty z ludźmi o podobnych poglądach? Tak? Świetnie, dlaczego nie dołącz do nas jako ANH Pathfinder który daje Ci dostęp do naszej prywatnej sieci Pathfinder, comiesięcznych Q&A na żywo, naszego Kręgu Intencji ANH i wiele więcej!

Telegram
E-mail:
Facebook
Twitter
WhatsApp
Drukuj

Zapisanie się do newslettera


Przesyłając ten formularz, wyrażasz zgodę na otrzymywanie wiadomości marketingowych od: Trozzi, RR2, Bancroft, ON, K0L 1C0, https://drtrozzi.com/. W każdej chwili możesz cofnąć swoją zgodę na otrzymywanie wiadomości e-mail, korzystając z linku SafeUnsubscribe®, znajdującego się na dole każdej wiadomości e-mail. E-maile są obsługiwane przez Constant Contact

Jeden komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

CAPTCHA ImageZmiana obrazu

10% Rabat z kodem: TROZZI

Signature Series Spike Support Formula

CAD $64,99

Formuła zdrowego serca i mięśni

CAD $54.99

Signature Series Restful Sleep Formula

 CAD $52,99

pl_PLPolski