Dr. Mark Trozzi

Niet-gevaccineerde "Controlegroep" | eerste uitgave van onderzoeksgegevens

Ontdek hoe het meer dan 300.000 gezondheidsbewuste mensen van over de hele wereld is vergaan met COVID-19, keuzes & discriminatie

Klik om mee te doen

Er zijn maar heel weinig studies die nagaan hoe het degenen vergaat die gekozen hebben voor natuurlijke immuniteit en natuurlijke producten, in vergelijking met degenen die hebben ingestemd met covid-19 genetische vaccins, de laatsten die al dan niet ook hebben geprobeerd hun immuunsysteem te optimaliseren, als het gaat om COVID-19. De weinige die zijn gedaan, mengen vaak gevaccineerden met niet-gevaccineerden, zoals blijkt uit het geval van Britse gegevens door Prof. Norman Fenton en zijn groep aan Queen Mary, University of London

Dat verandert met de eerste publicatie van de analyse van de enquêtegegevens van de internationaleControlegroep"-project - ook bekend als de Vax Controle Groep.

Het door burgers geleide project is opgezet door een coöperatie uit Eastbourne (VK), de Controlegroep Coöperatie - en het heeft meer dan 300.000 abonnees.

Rob Verkerk PhD van ANH heeft een team geleid met daarin Dr Naseeba Kathrada (huisarts, Zuid-Afrika, Caring Healthcare Workers Coalition), Christof Plothe DO (Integrative & osteopathic practitioner, Duitsland) en Dr Kat Lindley (Family Physician, VS), dat de eerste vijf maanden van enquêtegegevens van deelnemers aan de 'controlegroep' heeft verzameld, geanalyseerd en geïnterpreteerd.

De enquêtegegevens bevatten belangrijke onthullingen, waaronder:

  • Als voornaamste redenen voor het vermijden van vaccins werden opgegeven: voorkeur voor natuurgeneeskundige interventies, wantrouwen ten opzichte van farmaceutische interventies, wantrouwen ten opzichte van overheidsinformatie, gebrekkige/beperkte gegevens uit trialstudies en angst voor bijwerkingen op lange termijn
  • De niet-gevaccineerde deelnemers uit de controlegroep vormen geen onevenredige belasting voor de gezondheidsstelsels - integendeel, het aantal ziekenhuisopnames is bij hen zeer laag en ernstige covid-19-ziekten komen zelden voor
  • Zij zijn meer geneigd tot zelfzorg en gebruiken natuurlijke producten zoals vitamine D, vitamine C, zink en quercetine
  • Velen hebben ivermectine en hydroxychloriquine gebruikt
  • Vrouwen hebben menstruatie- en bloedingsstoornissen gekregen ondanks het feit dat ze niet gevaccineerd zijn, mogelijk als gevolg van blootstelling aan spikeiwitten en uitscheiding
  • Hun geestelijke gezondheid is zwaar op de proef gesteld, mogelijk nog verergerd door hun stigmatisering door de reguliere, "gevaccineerde" samenleving  
  • Zij zijn zwaar gediscrimineerd vanwege hun besluit om hun recht op geïnformeerde toestemming uit te oefenen en de toediening van "genetische vaccins" te weigeren

>>> Lees ons persbericht hieronder of hier downloaden

>>> Download en lees het verslag van de voorpublicatie over onderzoeksbevindingen op ResearchGate

>>> Bekijk hieronder de inleidende video van Rob Verkerk - hier downloaden.

DEEL HET ALSJEBLIEFT OP GROTE SCHAAL!

PERSBERICHT

Voor onmiddellijke vrijlating
9 juni 2022

Geen prik, minder ziekenhuisopnames - blijkt uit internationaal onderzoek

Een internationaal onderzoek van een gezondheidsbewuste "controlegroep" die meer dan 300.000 mensen omvat die ervoor gekozen hebben om COVID-19 vaccinatie te vermijden, toont aan dat de deelnemers de gezondheidssystemen minimaal belasten door hun sterke vertrouwen op natuurlijke immuniteit, zelfzorg en het gebruik van natuurlijke gezondheidssupplementen om COVID-19 te helpen voorkomen of zelfs behandelen. Toch wordt deze groep geconfronteerd met ongegronde discriminatie, banenverlies en geestelijke gezondheidsproblemen die nog worden versterkt door hun marginalisering door de mainstream maatschappij.

Het onderzoek van de deelnemers aan de "controlegroep" omvat een subgroep van de meer dan 305 000 deelnemers uit meer dan 175 landen die zich bij het door burgers geleide project hebben aangesloten en ervoor hebben gekozen geen COVID-19-vaccins te ontvangen. De bevindingen die net werden geüpload naar de preprint server ResearchGate, tonen aan dat tijdens de onderzoeksperiode van 5 maanden (september 2021 tot en met februari 2022), de deelnemers lage percentages van ernstige COVID-19-ziekte hadden, zelden in het ziekenhuis werden opgenomen, en op grote schaal natuurlijke gezondheidsproducten gebruikten zowel voor preventie als voor de behandeling van milde tot matige COVID-19.  

De gegevens van deze eerste vijf maanden van het onderzoek van de controlegroep werden geanalyseerd en geïnterpreteerd door een onafhankelijk, internationaal team onder leiding van Robert Verkerk PhD, een multidisciplinaire wetenschapper en de oprichter, uitvoerend en wetenschappelijk directeur van de non-profit Alliance for Natural Health International. Co-auteurs waren drie praktiserende clinici, Dr Naseeba Kathrada uit Zuid-Afrika, Christof Plothe DO uit Duitsland en Dr Katarina Lindley uit de VS. De auteurs kwamen tot de beoordeling van de enquêtegegevens door hun samenwerking in de afgelopen maanden met de World Council for Health, een non-profit, wereldwijde coalitie van gezondheidsgerichte organisaties en groepen uit het maatschappelijk middenveld.

De bevindingen van het onderzoek waren gebaseerd op een subcohort van ongeveer 18 500 deelnemers uit de controlegroep die gedurende de eerste vijf maanden van het onderzoek maandelijks vragenlijsten hadden ingevuld. Een van de veelomvattende verzamelde gegevens was de vraag waarom deelnemers vaccins vermeden, waarbij wantrouwen jegens regeringen en farmaceutische bedrijven en bezorgdheid over bijwerkingen van onvoldoende geteste vaccins hoog op de lijst stonden.

Deelnemers meldden uitgebreide geestelijke gezondheidsproblemen die mogelijk verergerd werden door de stigmatisering en discriminatie van degenen die COVID-19-vaccins mijden. Het onderzoek toonde ook aan dat vrouwen, ondanks het feit dat ze niet gevaccineerd waren voor COVID-19, last hadden van menstruatie- en bloedingsafwijkingen die in verband kunnen zijn gebracht met blootstelling aan virussen, uitscheiding, blootstelling aan spike-eiwitten of pandemie-gerelateerde gedragsveranderingen. Degenen die nooit maskers droegen, rapporteerden de laagste niveaus van COVID-19-ziekte.

Aangezien de deelnemers zelf zijn geselecteerd en zelf hebben gerapporteerd, moeten de enquêteresultaten met voorzichtigheid worden geïnterpreteerd wanneer zij worden vergeleken met nationale statistieken of studies op basis van aselect gekozen populaties. 

Het in het VK gevestigde Control Group-project werd medio 2021 opgericht als een door burgers geleide coöperatie die de gezondheidsresultaten op lange termijn onder de COVID-19-vaccins wil evalueren en haar leden wil verbinden met ondersteunende netwerken in het land en online gemeenschapsgroepen.

Het volledige onderzoeksverslag kan worden gedownload van ResearchGate hier.

EINDE

© 2022 Alliance for Natural Health International. Dit werk is gereproduceerd en gedistribueerd met toestemming van De Alliance for Natural Health International.

CONTACT

Voor nadere informatie over het onderzoek en de bevindingen kunt u op een van de volgende manieren contact opnemen met Rob Verkerk PhD:
Telefoon: +44 (0)1484 646 600
E-mail: [email protected]

Het Trozzi rapportWe willen je de beste bronnen bieden en nodigen je uit om je aan te melden voor onze e-mailnieuwsbrief.
Telegram
Twitter
Facebook
E-mail
Afdrukken

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

CAPTCHA ImageAfbeelding wijzigen

Het Trozzi rapportWe willen je de beste bronnen bieden en nodigen je uit om je aan te melden voor onze e-mailnieuwsbrief.

Blijf als eerste op de hoogte wanneer Dr. Trozzi een nieuwe video of een nieuw artikel publiceert. Lid worden van onze e-mailnieuwsbrief is gratis en je kunt je instellingen voor meldingen op elk moment wijzigen.

nl_NLNederlands