Neurochirurg dr Blaylock szczegółowo ujawnia masowe morderstwo w Covid

Jest to absolutnie jeden z najlepszych, najbardziej zwięzłych i kompletnych artykułów, które kronikarsko opisują całą agendę i zbrodnię Covid.

Oto wyjątkowo dobrze napisany, szczegółowy i w pełni zreferowany artykuł dr Blaylocka, który opisuje cały wielki obraz covid, w tym prawdziwą naukę, fałszywą naukę, korupcję, przestępczość i śmiertelne kampanie iniekcyjne. Ten dobry lekarz szczegółowo odrobił swoją pracę domową i zorganizował ją w bardzo czytelny i dokładny artykuł.

COVID UPDATE: Jaka jest prawda?

Russell L. Blaylock

Emerytowany neurochirurg,
Teoretyczne badania neurobiologiczne,
LLC, Ridgeland, Mississippi, Stany Zjednoczone.

E-mail: *Russell L. Blaylock - [email protected]

Pandemia COVID-19 jest jednym z najbardziej zmanipulowanych wydarzeń związanych z chorobami zakaźnymi w historii, charakteryzującym się oficjalnymi kłamstwami w niekończącym się strumieniu prowadzonym przez biurokracje rządowe, stowarzyszenia medyczne, rady lekarskie, media i agencje międzynarodowe.[3,6,57] Byliśmy świadkami długiej listy bezprecedensowych ingerencji w praktykę medyczną, w tym ataków na ekspertów medycznych, niszczenia karier medycznych wśród lekarzy odmawiających udziału w zabijaniu swoich pacjentów i masowej regimentacji opieki zdrowotnej, prowadzonej przez niewykwalifikowane osoby o ogromnym bogactwie, władzy i wpływach

Po raz pierwszy w historii USA prezydent, gubernatorzy, burmistrzowie, administratorzy szpitali i federalni biurokraci ustalają sposoby leczenia nie na podstawie dokładnych, opartych na nauce lub nawet doświadczeniu informacji, ale raczej w celu wymuszenia akceptacji specjalnych form opieki i "profilaktyki" - w tym remdesiviru, stosowania respiratorów i ostatecznie serii zasadniczo nieprzetestowanych szczepionek z messenger RNA. Po raz pierwszy w historii medycyny protokoły nie są formułowane w oparciu o doświadczenie lekarzy leczących z powodzeniem największą liczbę pacjentów, ale raczej osób i biurokracji, które nigdy nie leczyły ani jednego pacjenta - w tym Anthony'ego Fauci, Billa Gatesa, EcoHealth Alliance, CDC, WHO, stanowych urzędników zdrowia publicznego i administratorów szpitali.[23,38].

Media (telewizja, gazety, czasopisma, itp.), towarzystwa medyczne, państwowe komisje lekarskie i właściciele mediów społecznościowych mianowali się jedynym źródłem informacji na temat tej tak zwanej "pandemii". Strony internetowe zostały usunięte, wysoko kwalifikowani i doświadczeni lekarze kliniczni i eksperci naukowi w dziedzinie chorób zakaźnych zostali zdemonizowani, kariery zostały zniszczone, a wszystkie odmienne informacje zostały oznaczone jako "dezinformacja" i "niebezpieczne kłamstwa", nawet jeśli pochodzą od najlepszych ekspertów w dziedzinie wirusologii, chorób zakaźnych, krytycznej opieki płucnej i epidemiologii. Te zaciemnienia prawdy mają miejsce nawet wtedy, gdy informacje te są poparte obszernymi naukowymi cytatami od jednych z najbardziej wykwalifikowanych specjalistów medycznych na świecie.[23] Niewiarygodnie, nawet osoby takie jak dr Michael Yeadon, emerytowany były główny naukowiec i wiceprezes działu naukowego firmy farmaceutycznej Pfizer w Wielkiej Brytanii, który oskarżył firmę o stworzenie niezwykle niebezpiecznej szczepionki, są ignorowane i demonizowane. Co więcej, on i inni wysoko wykwalifikowani naukowcy stwierdzili, że nikt nie powinien przyjmować tej szczepionki.

Dr Peter McCullough, jeden z najczęściej cytowanych ekspertów w swojej dziedzinie, który z powodzeniem wyleczył ponad 2000 pacjentów z COVID, stosując protokół wczesnego leczenia (który tak zwani eksperci całkowicie zignorowali), stał się ofiarą szczególnie zaciekłego ataku ze strony osób czerpiących korzyści finansowe ze szczepionek. Opublikował on swoje wyniki w recenzowanych czasopismach, donosząc o 80% redukcji hospitalizacji i 75% redukcji zgonów dzięki zastosowaniu wczesnego leczenia.

1

Mimo to jest pod nieubłaganą serią ataków kontrolerów informacji, z których żaden nie wyleczył ani jednego pacjenta.

Ani Anthony Fauci, CDC, WHO ani żadna medyczna instytucja rządowa nigdy nie oferowała żadnego wczesnego leczenia poza Tylenolem, nawodnieniem i wezwaniem karetki, gdy tylko będziesz miał trudności z oddychaniem. Jest to bezprecedensowe w całej historii opieki medycznej, ponieważ wczesne leczenie infekcji jest kluczowe dla ratowania życia i zapobiegania poważnym komplikacjom. Te organizacje medyczne i federalne pieski na kolanach nie tylko nie sugerowały nawet wczesnego leczenia, ale atakowały każdego, kto próbował zainicjować takie leczenie, wszelką bronią, jaką miały do dyspozycji - utratą licencji, odebraniem przywilejów szpitalnych, zawstydzeniem, zniszczeniem reputacji, a nawet aresztowaniem.[2].

Dobrym przykładem tego oburzenia przeciwko wolności słowa i dostarczaniu informacji o świadomej zgodzie jest niedawne zawieszenie przez komisję lekarską w Maine licencji lekarskiej dr Meryl Nass i nakazanie jej poddania się ocenie psychiatrycznej za przepisywanie Iwermektyny i dzielenie się swoją wiedzą w tej dziedzinie.[9,65] Znam dr Nass osobiście i mogę ręczyć za jej uczciwość, błyskotliwość i oddanie prawdzie. Jej referencje naukowe są nieskazitelne. Takie zachowanie medycznej komisji licencyjnej przypomina metodologię sowieckiego KGB w okresie, kiedy dysydenci byli osadzani w psychiatrycznych gułagach, aby uciszyć ich sprzeciw.

INNE BEZPRECEDENSOWE ATAKI

Inną bezprecedensową taktyką jest usuwanie lekarzy o odmiennych poglądach ze stanowisk redaktorów czasopism, recenzentów i wycofywanie ich prac naukowych z czasopism, nawet po tym, jak te prace ukazały się drukiem. Do czasu tego pandemicznego wydarzenia nigdy nie widziałem tak wielu wycofywanych prac z czasopism - zdecydowana większość promuje alternatywy dla oficjalnego dogmatu, zwłaszcza jeśli prace kwestionują bezpieczeństwo szczepionek. Zazwyczaj przedłożony artykuł lub badanie jest recenzowane przez ekspertów w danej dziedzinie, co nazywa się peer review. Recenzje te mogą być dość intensywne i drobiazgowe, nalegając, aby wszystkie błędy w pracy zostały poprawione przed publikacją. Tak więc, o ile oszustwo lub inny poważny ukryty problem nie zostanie odkryty po ukazaniu się pracy w druku, pozostaje ona w literaturze naukowej.

Obecnie jesteśmy świadkami rosnącej liczby doskonałych prac naukowych, napisanych przez najlepszych ekspertów w tej dziedzinie, które są wycofywane z głównych czasopism medycznych i naukowych tygodnie, miesiące, a nawet lata po publikacji. Uważny przegląd wskazuje, że w zbyt wielu przypadkach autorzy odważyli się zakwestionować dogmaty przyjęte przez kontrolerów publikacji naukowych - zwłaszcza dotyczące bezpieczeństwa, alternatywnych metod leczenia lub skuteczności szczepionek.[12,63] Czasopisma te polegają na obszernych reklamach firm farmaceutycznych, które zapewniają im dochody. Wystąpiło kilka przypadków, w których potężne firmy farmaceutyczne wywierały swój wpływ na właścicieli tych czasopism, aby usunąć artykuły, które w jakikolwiek sposób kwestionują produkty tych firm.[13,34,35].

Jeszcze gorsze jest rzeczywiste projektowanie artykułów medycznych w celu promowania leków i produktów farmaceutycznych, które obejmują fałszywe badania, tzw. ghostwritten articles.[49,64] Richard Horton jest cytowany przez Guardian jako mówiący, że "czasopisma przekształciły się w pralnie informacji dla przemysłu farmaceutycznego."[13,63] Udowodnione oszukańcze artykuły "ghostwritten" sponsorowane przez gigantów farmaceutycznych pojawiały się regularnie w najlepszych czasopismach klinicznych, takich jak JAMA i New England Journal of Medicine - nigdy nie były usuwane pomimo udowodnionych naukowych nadużyć i manipulacji.
danych[49,63].

Artykuły pisane przez duchy polegają na korzystaniu z usług firm planistycznych, których zadaniem jest projektowanie artykułów zawierających zmanipulowane dane w celu wsparcia produktu farmaceutycznego, a następnie akceptowanie tych artykułów przez czasopisma kliniczne o dużym wpływie, czyli czasopisma, które najprawdopodobniej wpływają na podejmowanie decyzji klinicznych przez lekarzy. Następnie dostarczają lekarzom w praktyce klinicznej bezpłatne przedruki tych zmanipulowanych artykułów. The Guardian znalazł 250 firm zaangażowanych w ten biznes ghostwriting. Ostatnim krokiem w projektowaniu tych artykułów do publikacji w najbardziej prestiżowych czasopismach jest rekrutacja dobrze rozpoznanych ekspertów medycznych z prestiżowych instytucji, aby dodać swoje nazwisko do tych artykułów. Ci zwerbowani autorzy medyczni są albo opłacani po zgodzie na dodanie ich nazwiska do tych wstępnie napisanych artykułów, albo robią to dla prestiżu posiadania ich nazwiska na artykule w prestiżowym czasopiśmie medycznym.[11]

Istotne znaczenie ma obserwacja ekspertów w dziedzinie publikacji medycznych, że nie zrobiono nic, aby powstrzymać to nadużycie. Etycy medyczni ubolewali, że z powodu tej powszechnej praktyki "nie można ufać niczemu". Podczas gdy niektóre czasopisma nalegają na informacje o ujawnieniu, większość lekarzy czytających te artykuły ignoruje te informacje lub je usprawiedliwia, a kilka czasopism utrudnia ujawnienie informacji, wymagając od czytelnika znalezienia oświadczeń o ujawnieniu w innym miejscu. Wiele czasopism nie pilnuje takich oświadczeń, a pominięcia autorów są powszechne i
bez kary.

Jeśli chodzi o informacje udostępniane opinii publicznej, praktycznie wszystkie media są pod kontrolą tych farmaceutycznych gigantów lub innych, którzy czerpią korzyści z tej "pandemii". Ich historie są takie same, zarówno pod względem treści, jak i sformułowań. Zorganizowane tuszowanie ma miejsce codziennie, a ogromne dane demaskujące kłamstwa generowane przez tych kontrolerów informacji są ukrywane przed opinią publiczną. Wszystkie dane pojawiające się w krajowych mediach (TV, gazety i czasopisma), jak również w lokalnych wiadomościach, które oglądacie każdego dnia, pochodzą tylko z "oficjalnych" źródeł - większość z nich to kłamstwa, zniekształcenia lub całkowicie wyprodukowane z materiału - wszystko to ma na celu oszukanie społeczeństwa.

1
2

Media telewizyjne otrzymują większość swojego budżetu reklamowego od międzynarodowych firm farmaceutycznych - to tworzy nieodparty wpływ na relacjonowanie wszystkich wymyślonych badań wspierających ich szczepionki i inne tak zwane terapie.[14]Tylko w 2020 roku przemysł farmaceutyczny wydał 6,56 miliarda dolarów na taką reklamę.[13,14] Reklamy telewizyjne Pharma wyniosły 4,58 miliarda, co stanowi niewiarygodne 75% ich budżetu. To kupuje dużo wpływów i kontroli nad mediami. Światowej sławy eksperci we wszystkich dziedzinach chorób zakaźnych są wykluczani z mediów i z mediów społecznościowych, jeśli w jakikolwiek sposób odbiegają od wymyślonych kłamstw i zniekształceń przez producentów tych szczepionek. Ponadto, te firmy farmaceutyczne wydają dziesiątki milionów na reklamę w mediach społecznościowych, z Pfizerem na czele z $55 milionami w 2020 roku.[14]

Podczas gdy te ataki na wolność słowa są wystarczająco przerażające, jeszcze gorsza jest praktycznie powszechna kontrola, jaką administratorzy szpitali sprawują nad szczegółami opieki medycznej w szpitalach. Ci najemnicy instruują teraz lekarzy, jakich protokołów leczenia będą przestrzegać, a jakich nie będą stosować, bez względu na to, jak szkodliwe są "zatwierdzone" metody leczenia lub jak korzystne są "niezatwierdzone" metody leczenia.[33,57].

Nigdy w historii amerykańskiej medycyny administratorzy szpitali nie dyktowali swoim lekarzom, jak będą praktykować medycynę i jakie leki mogą stosować. CDC nie ma władzy, by dyktować szpitalom czy lekarzom, co do zabiegów medycznych. Jednak większość lekarzy zastosowała się do tego bez najmniejszego oporu.

Federalna ustawa o opiece zachęcała do tej ludzkiej katastrofy, oferując wszystkim amerykańskim szpitalom do 39.000 dolarów za każdego pacjenta na OIOM-ie, który został umieszczony na respiratorze, pomimo faktu, że wcześnie było oczywiste, że respiratory były główną przyczyną śmierci wśród tych niczego nie podejrzewających, ufających pacjentów. Dodatkowo, szpitale otrzymywały 12,000 dolarów za każdego pacjenta, który został przyjęty na OIT - wyjaśniając, moim zdaniem i innych, dlaczego wszystkie federalne biurokracje medyczne (CDC, FDA, NIAID, NIH, itp.) zrobiły wszystko, co w ich mocy, aby zapobiec ratującym życie wczesnym zabiegom.[46] Pozwolenie pacjentom na pogorszenie się do punktu, w którym potrzebowali hospitalizacji, oznaczało duże pieniądze dla wszystkich szpitali. Rosnąca liczba szpitali jest zagrożona bankructwem, a wiele z nich zamknęło swoje drzwi, nawet przed tą "pandemią".[50] Większość z tych szpitali jest teraz własnością krajowych lub międzynarodowych korporacji, w tym nauczających
szpitale.[10]

Interesujące jest również to, że wraz z nadejściem tej "pandemii" byliśmy świadkami gwałtownego wzrostu liczby szpitalnych sieci korporacyjnych wykupujących wiele z tych zagrożonych finansowo szpitali.[1,54] Zauważono, że miliardy w federalnej pomocy Covid są wykorzystywane przez te szpitalne giganty do nabycia tych zagrożonych finansowo szpitali, co jeszcze bardziej zwiększa władzę medycyny korporacyjnej nad niezależnością lekarzy. Lekarze wyrzuceni ze swoich szpitali mają trudności ze znalezieniem innych szpitali, do których mogliby dołączyć, ponieważ one również mogą być własnością tego samego giganta korporacyjnego. W rezultacie polityka mandatów szczepionkowych obejmuje znacznie większą liczbę pracowników szpitali. Na przykład Mayo Clinic zwolniła 700 pracowników za korzystanie z ich prawa do odmowy przyjęcia niebezpiecznej, w zasadzie nieprzetestowanej eksperymentalnej szczepionki.[51,57] Mayo Clinic zrobiła to pomimo faktu, że wielu z tych pracowników pracowało w najgorszym okresie epidemii i są zwalniani w momencie, gdy wariant Omicron jest dominującym szczepem wirusa, ma patogenność zwykłego przeziębienia dla większości, a szczepionki są nieskuteczne w zapobieganiu infekcji.

Ponadto udowodniono, że u osoby zaszczepionej bezobjawowo miano wirusa w nosogardle jest tak samo wysokie jak u osoby nieszczepionej. Jeśli celem nakazu szczepień jest zapobieganie rozprzestrzenianiu się wirusa wśród personelu szpitalnego i pacjentów, to właśnie osoby zaszczepione stanowią największe ryzyko przeniesienia wirusa, a nie osoby niezaszczepione. Różnica polega na tym, że chory nieszczepiony nie pójdzie do pracy, bezobjawowy szczepiony roznosiciel pójdzie.

Wiemy natomiast, że główne ośrodki medyczne, takie jak Mayo Clinic, otrzymują każdego roku dziesiątki milionów dolarów w ramach grantów NIH, a także pieniądze od producentów tych eksperymentalnych "szczepionek". Moim zdaniem, to jest prawdziwy powód, dla którego ta polityka jest realizowana. Gdyby można było to udowodnić w sądzie, administratorzy wprowadzający te mandaty powinni być ścigani w najszerszym zakresie prawa i pozywani przez wszystkie poszkodowane strony.

Problem bankructwa szpitali nasilił się z powodu szpitalnych mandatów szczepionkowych i wynikającej z nich dużej liczby personelu szpitalnego, zwłaszcza pielęgniarek, odmawiających przymusowego szczepienia.[17,51] To wszystko jest bezprecedensowe w historii opieki medycznej. Lekarze w szpitalach są odpowiedzialni za leczenie swoich indywidualnych pacjentów i pracują bezpośrednio z tymi pacjentami i ich rodzinami, aby zainicjować te terapie. Organizacje zewnętrzne, takie jak CDC, nie mają uprawnień do interweniowania w te zabiegi, a robienie tego naraża pacjentów na poważne błędy ze strony organizacji, która nigdy nie leczyła ani jednego pacjenta z COVID-19.

Kiedy rozpoczęła się ta pandemia, szpitale otrzymały od CDC nakaz przestrzegania protokołu leczenia, który spowodował śmierć setek tysięcy pacjentów, z których większość wyzdrowiałaby, gdyby zezwolono na właściwe leczenie.[43,44] Większości tych zgonów można było zapobiec, gdyby lekarzom pozwolono na zastosowanie wczesnego leczenia takimi preparatami jak Ivermectin, hydroksy-chlorochina i szereg innych bezpiecznych leków i związków naturalnych. Oszacowano, na podstawie wyników lekarzy leczących z powodzeniem większość pacjentów z Covid, że z 800 000 osób, o których mówi się, że zmarły z powodu Covid, 640 000 mogłoby nie tylko zostać uratowane, ale mogłoby, w wielu przypadkach, powrócić do stanu zdrowia sprzed zakażenia, gdyby zezwolono na wczesne leczenie.

2
3

Media telewizyjne otrzymują większość swojego budżetu reklamowego od międzynarodowych firm farmaceutycznych - to tworzy nieodparty wpływ na relacjonowanie wszystkich wymyślonych badań wspierających ich szczepionki i inne tak zwane terapie.[14]Tylko w 2020 roku przemysł farmaceutyczny wydał 6,56 miliarda dolarów na taką reklamę.[13,14] Reklamy telewizyjne Pharma wyniosły 4,58 miliarda, co stanowi niewiarygodne 75% ich budżetu. To kupuje dużo wpływów i kontroli nad mediami. Światowej sławy eksperci we wszystkich dziedzinach chorób zakaźnych są wykluczani z mediów i z mediów społecznościowych, jeśli w jakikolwiek sposób odbiegają od wymyślonych kłamstw i zniekształceń przez producentów tych szczepionek. Ponadto, te firmy farmaceutyczne wydają dziesiątki milionów na reklamę w mediach społecznościowych, z Pfizerem na czele z $55 milionami w 2020 roku.[14]

Podczas gdy te ataki na wolność słowa są wystarczająco przerażające, jeszcze gorsza jest praktycznie powszechna kontrola, jaką administratorzy szpitali sprawują nad szczegółami opieki medycznej w szpitalach. Ci najemnicy instruują teraz lekarzy, jakich protokołów leczenia będą przestrzegać, a jakich nie będą stosować, bez względu na to, jak szkodliwe są "zatwierdzone" metody leczenia lub jak korzystne są "niezatwierdzone" metody leczenia.[33,57].

Nigdy w historii amerykańskiej medycyny administratorzy szpitali nie dyktowali swoim lekarzom, jak będą praktykować medycynę i jakie leki mogą stosować. CDC nie ma władzy, by dyktować szpitalom czy lekarzom, co do zabiegów medycznych. Jednak większość lekarzy zastosowała się do tego bez najmniejszego oporu.

Federalna ustawa o opiece zachęcała do tej ludzkiej katastrofy, oferując wszystkim amerykańskim szpitalom do 39.000 dolarów za każdego pacjenta na OIOM-ie, który został umieszczony na respiratorze, pomimo faktu, że wcześnie było oczywiste, że respiratory były główną przyczyną śmierci wśród tych niczego nie podejrzewających, ufających pacjentów. Dodatkowo, szpitale otrzymywały 12,000 dolarów za każdego pacjenta, który został przyjęty na OIT - wyjaśniając, moim zdaniem i innych, dlaczego wszystkie federalne biurokracje medyczne (CDC, FDA, NIAID, NIH, itp.) zrobiły wszystko, co w ich mocy, aby zapobiec ratującym życie wczesnym zabiegom.[46] Pozwolenie pacjentom na pogorszenie się do punktu, w którym potrzebowali hospitalizacji, oznaczało duże pieniądze dla wszystkich szpitali. Rosnąca liczba szpitali jest zagrożona bankructwem, a wiele z nich zamknęło swoje drzwi, nawet przed tą "pandemią".[50] Większość z tych szpitali jest teraz własnością krajowych lub międzynarodowych korporacji, w tym szpitali dydaktycznych.[10]

Interesujące jest również to, że wraz z nadejściem tej "pandemii" byliśmy świadkami gwałtownego wzrostu liczby szpitalnych sieci korporacyjnych wykupujących wiele z tych zagrożonych finansowo szpitali.[1,54] Zauważono, że miliardy w federalnej pomocy Covid są wykorzystywane przez te szpitalne giganty do nabycia tych zagrożonych finansowo szpitali, co jeszcze bardziej zwiększa władzę medycyny korporacyjnej nad niezależnością lekarzy. Lekarze wyrzuceni ze swoich szpitali mają trudności ze znalezieniem innych szpitali, do których mogliby dołączyć, ponieważ one również mogą być własnością tego samego giganta korporacyjnego. W rezultacie polityka mandatów szczepionkowych obejmuje znacznie większą liczbę pracowników szpitali. Na przykład Mayo Clinic zwolniła 700 pracowników za korzystanie z ich prawa do odmowy przyjęcia niebezpiecznej, w zasadzie nieprzetestowanej eksperymentalnej szczepionki.[51,57] Mayo Clinic zrobiła to pomimo faktu, że wielu z tych pracowników pracowało w najgorszym okresie epidemii i są zwalniani w momencie, gdy wariant Omicron jest dominującym szczepem wirusa, ma patogenność zwykłego przeziębienia dla większości, a szczepionki są nieskuteczne w zapobieganiu infekcji.

Ponadto udowodniono, że u osoby zaszczepionej bezobjawowo miano wirusa w nosogardle jest tak samo wysokie jak u osoby nieszczepionej. Jeśli celem nakazu szczepień jest zapobieganie rozprzestrzenianiu się wirusa wśród personelu szpitalnego i pacjentów, to właśnie osoby zaszczepione stanowią największe ryzyko przeniesienia wirusa, a nie osoby niezaszczepione. Różnica polega na tym, że chory nieszczepiony nie pójdzie do pracy, bezobjawowy szczepiony roznosiciel pójdzie.

Wiemy natomiast, że główne ośrodki medyczne, takie jak Mayo Clinic, otrzymują każdego roku dziesiątki milionów dolarów w ramach grantów NIH, a także pieniądze od producentów tych eksperymentalnych "szczepionek". Moim zdaniem, to jest prawdziwy powód, dla którego ta polityka jest realizowana. Gdyby można było to udowodnić w sądzie, administratorzy wprowadzający te mandaty powinni być ścigani w najszerszym zakresie prawa i pozywani przez wszystkie poszkodowane strony.

Problem bankructwa szpitali nasilił się z powodu szpitalnych mandatów szczepionkowych i wynikającej z nich dużej liczby personelu szpitalnego, zwłaszcza pielęgniarek, odmawiających przymusowego szczepienia.[17,51] To wszystko jest bezprecedensowe w historii opieki medycznej. Lekarze w szpitalach są odpowiedzialni za leczenie swoich indywidualnych pacjentów i pracują bezpośrednio z tymi pacjentami i ich rodzinami, aby zainicjować te terapie. Organizacje zewnętrzne, takie jak CDC, nie mają uprawnień do interweniowania w te zabiegi, a robienie tego naraża pacjentów na poważne błędy ze strony organizacji, która nigdy nie leczyła ani jednego pacjenta z COVID-19.

Kiedy rozpoczęła się ta pandemia, szpitale otrzymały od CDC nakaz przestrzegania protokołu leczenia, który spowodował śmierć setek tysięcy pacjentów, z których większość wyzdrowiałaby, gdyby zezwolono na właściwe leczenie.[43,44] Większości tych zgonów można było zapobiec, gdyby lekarzom pozwolono na zastosowanie wczesnego leczenia takimi preparatami jak Ivermectin, hydroksy-chlorochina i szereg innych bezpiecznych leków i związków naturalnych. Oszacowano, w oparciu o wyniki lekarzy leczących z powodzeniem większość pacjentów z Covid, że z 800 000 osób, o których mówi się, że zmarły z powodu Covid, 640 000 mogłoby nie tylko zostać uratowanych, ale w wielu przypadkach mogłoby powrócić do stanu zdrowia sprzed zakażenia, gdyby zastosowano obowiązkowe wczesne leczenie tymi sprawdzonymi metodami. To zaniedbanie wczesnego leczenia stanowi masowe morderstwo. Oznacza to, że 160 000 osób faktycznie by umarło, o wiele mniej niż liczba osób umierających z rąk biurokracji, stowarzyszeń medycznych i komisji lekarskich, które odmówiły wstawienia się za swoimi pacjentami. Według badań wczesnego leczenia tysięcy pacjentów przez odważnych, troskliwych lekarzy, można było zapobiec siedemdziesięciu pięciu do osiemdziesięciu procentom zgonów.[43,44]

3
4

Niewiarygodnie, ci posiadający wiedzę lekarze zostali pozbawieni możliwości uratowania tych zakażonych wirusem Covid-19 osób. Powinno być wstydem dla zawodu medycznego, że tak wielu lekarzy bezmyślnie podążało za śmiertelnymi protokołami ustanowionymi przez kontrolerów medycyny.

Trzeba też pamiętać, że to wydarzenie nigdy nie spełniało kryteriów pandemii. Światowa Organizacja Zdrowia zmieniła kryteria, aby uznać to za pandemię. Aby zakwalifikować się do statusu pandemii, wirus musi mieć wysoki wskaźnik śmiertelności dla ogromnej większości ludzi, co nie miało miejsca (z 99,98% wskaźnikiem przeżycia), i musi nie mieć żadnych znanych istniejących metod leczenia - co ten wirus miał - w rzeczywistości, rosnąca liczba bardzo skutecznych metod leczenia.

Drakońskie środki ustanowione w celu powstrzymania tej wymyślonej "pandemii" nigdy nie okazały się skuteczne, takie jak maskowanie społeczeństwa, zamykanie pomieszczeń i dystansowanie się od społeczeństwa. Wiele starannie przeprowadzonych badań podczas poprzednich sezonów grypowych wykazało, że maski, jakiegokolwiek rodzaju, nigdy nie zapobiegły rozprzestrzenianiu się wirusa wśród społeczeństwa.[60]

W rzeczywistości niektóre bardzo dobre badania sugerowały, że maski faktycznie rozprzestrzeniają wirusa poprzez dawanie ludziom fałszywego poczucia bezpieczeństwa i inne czynniki, takie jak obserwacja, że ludzie stale łamali sterylną technikę poprzez dotykanie ich maski, niewłaściwe usuwanie i poprzez wyciek zakaźnych aerozoli wokół krawędzi maski. Ponadto maski były wyrzucane na parkingach, ścieżkach spacerowych, kładzione na blatach w restauracjach oraz wkładane do kieszeni i torebek.

W ciągu kilku minut od założenia maski można wyhodować z nich szereg bakterii chorobotwórczych, co naraża osoby o obniżonej odporności na wysokie ryzyko bakteryjnego zapalenia płuc, a dzieci na wyższe ryzyko zapalenia opon mózgowych.[16] W badaniu przeprowadzonym przez naukowców z Uniwersytetu Florydy wyhodowano ponad 11 bakterii chorobotwórczych z wnętrza maski noszonej przez dzieci w szkołach.[40].

Wiadomo też było, że dzieci w zasadzie nie są narażone ani na zachorowanie od wirusa, ani na jego przenoszenie.

Ponadto wiadomo było, że noszenie maski przez ponad 4 godziny (co ma miejsce we wszystkich szkołach) powoduje znaczne niedotlenienie (niski poziom tlenu we krwi) i hiperkapnię (wysoki poziom CO2), które mają szereg szkodliwych skutków dla zdrowia, w tym upośledzają rozwój mózgu dziecka.[4,72,52].

NARZĘDZIA INDOKTRYNACJI

rojektanci tej pandemii przewidywali, że opinia publiczna będzie naciskać i że zostaną zadane poważne, kłopotliwe pytania. Aby temu zapobiec, kontrolerzy karmili media wieloma taktykami, jedną z najczęściej stosowanych było i jest oszustwo "fact check". Przy każdej konfrontacji ze starannie udokumentowanymi dowodami, media "fact checkers" odpowiadały zarzutem "dezinformacji" i bezpodstawnym zarzutem "teorii spiskowej", która w ich leksykonie została "obalona". Nigdy nie powiedziano nam, kim byli ci sprawdzający fakty, ani jakie było źródło ich "obalających" informacji - mieliśmy po prostu uwierzyć "sprawdzającym fakty". Niedawny przypadek sądowy ustalił pod przysięgą, że facebookowi "fact checkers" używali własnych opinii pracowników, a nie prawdziwych ekspertów do sprawdzania "faktów".[59] Kiedy źródła są faktycznie ujawnione, to niezmiennie są to skorumpowane CDC, WHO lub Anthony Fauci lub tylko ich opinia. Oto lista rzeczy, które zostały oznaczone jako "mity" i "dezinformacja", które później okazały się prawdziwe.

- Bezobjawowo zaszczepieni roznoszą wirusa
tak samo jak w przypadku nieszczepionych objawowo zakażonych.
- Szczepionki nie mogą chronić w wystarczającym stopniu przed nowymi
warianty, takie jak Delta i Omicron.
- Naturalna odporność jest znacznie lepsza od odporności poszczepiennej
i jest najprawdopodobniej dożywotnia.
- Odporność poszczepienna słabnie nie tylko po kilku miesiącach,
ale wszystkie komórki odpornościowe są upośledzone przez dłuższy czas,
narażając zaszczepionych na wysokie ryzyko wszelkich infekcji i
rak.
- Szczepionki COVID mogą powodować znaczną częstość występowania
zakrzepy krwi i inne poważne działania niepożądane
- Zwolennicy szczepionek będą domagać się licznych dopalaczy
jak każdy wariant pojawia się na scenie.
- Fauci będzie nalegał na szczepionkę przeciwko kowdowi dla małych dzieci
a nawet niemowlęta.
- Paszporty szczepionkowe będą wymagane, by wejść do firmy, polecieć
w samolocie, i korzystać z transportu publicznego
- Powstaną obozy internowania dla nieszczepionych (jak np.
w Australii, Austrii i Kanadzie)
- Nieszczepionym będzie się odmawiało zatrudnienia.
- Istnieją tajne porozumienia między rządem,
elitarne instytucje, i producenci szczepionek
- Wiele szpitali było pustych lub miało niskie obłożenie
podczas pandemii.
- Białko kolczaste ze szczepionki dostaje się do jądra komórkowego
komórkę, zmieniając funkcję naprawy DNA komórki.
- Setki tysięcy zostało zabitych przez szczepionki
a wielokrotnie więcej uległo trwałemu uszkodzeniu.
- Wczesne leczenie mogło uratować życie większości z nich.
700 tysięcy, które zginęły.
- Zapalenie mięśnia sercowego wywołane szczepionką (które zostało zdementowane
początkowo) jest znaczącym problemem i oczyszcza się w ciągu krótkiego
okres.
- Specjalne śmiertelnie niebezpieczne partie tych szczepionek są mieszane
z masą innych szczepionek Covid-19

4
5

Kilka z tych twierdzeń osób sprzeciwiających się tym szczepionkom pojawia się obecnie na stronie internetowej CDC - większość z nich nadal określana jest jako "mity". Dziś obszerne dowody potwierdzają, że każdy z tych tak zwanych "mitów" był w rzeczywistości prawdziwy. Wiele z nich przyznał nawet "święty od szczepionek", Anthony Fauci. Na przykład powiedziano nam, nawet przez naszego upośledzonego poznawczo prezydenta, że po wypuszczeniu szczepionki wszyscy zaszczepieni mogą zdjąć maski. Ups! Wkrótce potem powiedziano nam, że zaszczepieni mają wysokie stężenie (miano) wirusa w nosie i ustach (nosogardzieli) i mogą przenosić go na innych, z którymi mają kontakt - zwłaszcza na członków własnej rodziny. Ponownie zakładamy maski - zalecane są podwójne maski. Obecnie wiadomo, że zaszczepieni są głównymi roznosicielami wirusa, a szpitale są wypełnione chorymi zaszczepionymi i ludźmi cierpiącymi na poważne powikłania poszczepienne[27,42,45].

Inną taktyką zwolenników szczepionek jest demonizowanie tych, którzy z różnych powodów odrzucają szczepienia. Media określają te krytycznie myślące osoby jako "antyszczepionkowców", "zaprzeczających szczepionkom", "sprzeciwiających się szczepieniom", "morderców", "wrogów większego dobra" i jako tych, którzy przedłużają pandemię. Byłam zbulwersowana złośliwymi, często bezdusznymi atakami niektórych osób na mediach społecznościowych, kiedy rodzic lub ukochana osoba opowiadała historię strasznego cierpienia i ostatecznej śmierci, której oni lub ich ukochana osoba doznali w wyniku szczepionek. Niektórzy psychopaci tweetują, że cieszą się, że bliski umarł lub że zmarły szczepiony był wrogiem dobra za opowiadanie o tym wydarzeniu i powinien być zakazany. To jest trudne do skonceptualizowania. Ten poziom okrucieństwa jest przerażający i oznacza upadek moralnego, porządnego i współczującego społeczeństwa.

To jest wystarczająco złe dla społeczeństwa, aby zatopić się tak nisko, ale media przywódcy polityczni, administratorzy szpitali, medicalassociations i medyczne rady licencyjne działają w podobny moralnie dysfunkcyjny i okrutny sposób.

LOGIKA, ROZUMOWANIE I NAUKA DOWODY ZNIKNĘŁY W TYM ZDARZENIU

Czy dowody naukowe, starannie wykonane badania, doświadczenie kliniczne i logika medyczna miały jakikolwiek wpływ na powstrzymanie tych nieskutecznych i niebezpiecznych szczepionek? Absolutnie nie!!! Drakońskie wysiłki, by zaszczepić wszystkich na planecie, trwają nadal (z wyjątkiem elit, pracowników poczty, członków Kongresu i innych insiderów).[31,62].

W przypadku wszystkich innych leków i wcześniejszych konwencjonalnych szczepionek poddawanych przeglądowi przez FDA, niewyjaśnione w inny sposób zgony 50 lub mniej osób spowodowałyby wstrzymanie dalszej dystrybucji produktu, jak to miało miejsce w 1976 roku w przypadku szczepionki przeciwko świńskiej grypie. Przy ponad 18 000 zgonów zgłoszonych przez system VAERS w okresie od 14 grudnia 2020 do 31 grudnia 2021 oraz 139 126 poważnych obrażeń (w tym zgonów) w tym samym okresie, nadal nie ma zainteresowania zatrzymaniem tego śmiertelnego programu szczepień.[61] Co gorsza, nie ma żadnego poważnego dochodzenia prowadzonego przez jakąkolwiek agencję rządową w celu ustalenia, dlaczego ci ludzie umierają i są poważnie i trwale ranni przez te szczepionki.[15,67] To, co widzimy, to ciągła seria tuszowania i unikania przez producentów szczepionek i ich promotorów.

Wojna ze skutecznymi tanimi i bardzo bezpiecznymi repurpose drugs i naturalnymi związkami, które ponad wszelką wątpliwość udowodniły, że uratowały miliony istnień ludzkich na całym świecie, nie tylko trwa, ale nasiliła się.[32,34,43].

Lekarzom mówi się, że nie mogą dostarczać tych ratujących życie związków swoim pacjentom, a jeśli to zrobią, zostaną usunięci ze szpitala, pozbawieni licencji lekarskiej lub zostaną ukarani na wiele innych sposobów. Wiele aptek odmówiło realizacji recept na lwermektynę lub hydroksychlorochinę, mimo że miliony ludzi przyjmują te leki bezpiecznie od ponad 60 lat w przypadku hydroksychlorochiny i od dziesięcioleci w przypadku iwermektyny.[33,36] Ta odmowa realizacji recept jest bezprecedensowa i została opracowana przez tych, którzy chcą zapobiec alternatywnym metodom leczenia, opartym na ochronie rozszerzenia szczepionek dla wszystkich. Kilka firm, które produkują hydroksychlorochinę, zgodziło się opróżnić swoje zapasy leku, przekazując je do Strategic National Stockpile, czyniąc ten lek znacznie trudniejszym do zdobycia.[33] Dlaczego rząd miałby to robić, skoro ponad 30 dobrze przeprowadzonych badań wykazało, że lek ten zmniejszył liczbę zgonów w dowolnym miejscu od 66% do 92% w innych krajach, takich jak Indie, Egipt, Argentyna, Francja, Nigeria, Hiszpania, Peru, Meksyk i inne?[23].

Krytycy tych dwóch leków ratujących życie są najczęściej finansowani przez Billa Gatesa i Anthony'ego Fauci, obaj zarabiają na tych szczepionkach miliony.[48,15].

Aby jeszcze bardziej powstrzymać stosowanie tych leków, przemysł farmaceutyczny i Bill Gates/Anthony Fauci sfinansowali fałszywe badania, które miały udowodnić, że hydroksychlorochina jest niebezpiecznym lekiem i może uszkodzić serce.[34] Aby przedstawić ten fałszywy argument, badacze podali najbardziej chorym pacjentom z grupy covid prawie śmiertelną dawkę leku, w dawce o wiele wyższej niż ta, którą zastosowali na jakimkolwiek pacjencie z grupy covid dr Kory, McCullough i inni "prawdziwi" i współczujący lekarze, lekarze, którzy rzeczywiście leczyli pacjentów z grupy covid. Kory'ego, McCullougha i innych "prawdziwych" i współczujących lekarzy, lekarzy, którzy rzeczywiście leczyli pacjentów z covid.[23] Kontrolowane, lap-dog media, oczywiście, wbijały w społeczeństwo historie o śmiertelnym działaniu hydroksychlorochiny, wszystkie z przerażonym spojrzeniem fałszywej paniki. Wszystkie te historie o zagrożeniach związanych z iwermektyną okazały się nieprawdziwe, a niektóre z nich były niewiarygodnie niedorzeczne.[37,43].

 

5
6

Atak na Iwermektynę był jeszcze bardziej zawzięty niż na hydroksy-chlorochinę. Wszystko to, a także wiele więcej, zostało skrupulatnie opisane w nowej, doskonałej książce Roberta Kennedy'ego Jr - The Real Anthony Fauci. Bill Gates, Big Pharma, and the Global War on Democracy and Public Health.[32] Jeśli naprawdę zależy ci na prawdzie i na tym wszystkim, co wydarzyło się od czasu rozpoczęcia tego okrucieństwa, musisz nie tylko przeczytać, ale i dokładnie przestudiować tę książkę. Ma ona pełne odniesienia i obejmuje wszystkie tematy bardzo szczegółowo. Jest to zaprojektowana ludzka tragedia o biblijnych rozmiarach przez jednych z najbardziej nikczemnych, bezdusznych, psychopatów w historii.

Miliony zostały celowo zabite i okaleczone, nie tylko przez ten zmodyfikowany wirus, ale przez samą szczepionkę i przez drakońskie środki stosowane przez te rządy w celu "kontroli rozprzestrzeniania się pandemii". Nie wolno nam ignorować "śmierci z rozpaczy" spowodowanej tymi drakońskimi środkami, która może przekraczać setki tysięcy. W wyniku tego miliony głodowały w krajach trzeciego świata. W samych Stanach Zjednoczonych z 800 000 zmarłych, na które powoływały się biurokracje medyczne, znacznie ponad 600 000 tych zgonów było wynikiem celowego zaniedbania wczesnego leczenia, blokowania stosowania wysoce skutecznych i bezpiecznych leków repurpose, takich jak hydroksychlorochina i iwermektyna, oraz przymusowego stosowania śmiertelnych metod leczenia, takich jak remdesivir i stosowanie respiratorów. Nie liczy to śmierci z rozpaczy i zaniedbanej opieki medycznej spowodowanej przez blokady i środki szpitalne wymuszone na systemach opieki zdrowotnej.

Na domiar złego, ze względu na obowiązek szczepień wśród całego personelu szpitalnego, tysiące pielęgniarek i innych pracowników szpitali zrezygnowało lub zostało zwolnionych.[17,30,51] Doprowadziło to do krytycznych niedoborów tych istotnych pracowników służby zdrowia i niebezpiecznej redukcji łóżek na oddziałach intensywnej terapii w wielu szpitalach. Ponadto, jak to miało miejsce w Lewis County Healthcare System, specjalistyczny system szpitalny w Lowville, N.Y., zamknął swój oddział położniczy po rezygnacji 30 pracowników szpitala w związku z katastrofalnymi nakazami stanu dotyczącymi mandatu szczepionkowego. Ironia w tych wszystkich przypadkach rezygnacji jest to, że administratorzy bez wahania zaakceptowali te masowe straty kadrowe, pomimo rantings o cierpienie z powodu krótkiego personelu podczas "kryzysu". Jest to szczególnie zastanawiające, gdy dowiedzieliśmy się, że szczepionki nie zapobiegły przenoszeniu wirusa, a obecny dominujący wariant ma wyjątkowo niską patogenność.

NIEBEZPIECZEŃSTWA ZWIĄZANE ZE SZCZEPIONKAMI SĄ CORAZ CZĘŚCIEJ UJAWNIANE PRZEZ NAUKA

Podczas gdy większość badaczy, wirusologów, badaczy chorób zakaźnych i epidemiologów została zastraszona i zamilkła, coraz więcej osób o wysokiej uczciwości i ogromnej wiedzy fachowej ujawnia prawdę - że te szczepionki są śmiertelne.

Większość nowych szczepionek, zanim zostanie zatwierdzona, musi przejść przez lata intensywne testy bezpieczeństwa. Nowe technologie, takie jak szczepionki mRNA i DNA, wymagają minimum 10 lat starannych testów i szeroko zakrojonych działań następczych. Te nowe tzw. szczepionki były "testowane" tylko przez 2 miesiące, a następnie wyniki tych testów bezpieczeństwa były i nadal są utrzymywane w tajemnicy. Zeznania złożone przed senatorem Ronem Johnsonem przez osoby, które brały udział w dwumiesięcznym badaniu wskazują na to, że praktycznie nigdy nie przeprowadzono badań kontrolnych z udziałem uczestników badania przed wprowadzeniem szczepionki do obrotu.[67] Skargi na powikłania były ignorowane i pomimo obietnic firmy Pfizer, że wszystkie koszty leczenia spowodowane przez "szczepionki" zostaną pokryte przez firmę Pfizer, osoby te stwierdziły, że żadne nie zostały pokryte.[66] Niektóre koszty leczenia przekraczają 100 000
dolarów.

Przykładem oszustwa ze strony firmy Pfizer i innych producentów szczepionek z mRNA jest przypadek 12-letniej Maddie de Garay, która brała udział w badaniach bezpieczeństwa szczepionki Pfizer przed jej wypuszczeniem na rynek. Podczas prezentacji Sen. Johnsona z rodzinami osób poszkodowanych przez szczepionki, jej matka opowiedziała o nawracających napadach drgawek u swojego dziecka, o tym, że obecnie jest ona przykuta do wózka inwalidzkiego, musi być karmiona przez rurkę i cierpi na trwałe uszkodzenie mózgu. W ocenie bezpieczeństwa przedstawionej FDA przez firmę Pfizer jej jedynym skutkiem ubocznym jest "ból brzucha". Każda z osób przedstawiła podobne przerażające historie.

Japończycy uciekli się do pozwu FOIA (Freedom of Information Act), aby zmusić firmę Pfizer do ujawnienia tajnego badania biodystrybucji. Powodem, dla którego Pfizer chciał je utajnić, było to, że wykazało ono, iż Pfizer okłamał opinię publiczną i agencje regulacyjne co do losu wstrzykniętej zawartości szczepionki (mRNA zamkniętego w nano-lipidowym nośniku). Twierdzili, że pozostała ona w miejscu wstrzyknięcia (ramię), podczas gdy w rzeczywistości ich własne badania wykazały, że w ciągu 48 godzin szybko rozprzestrzeniła się po całym organizmie drogą krwi.

Badanie wykazało również, że te śmiercionośne nośniki nano-lipidowe gromadziły się w bardzo wysokim stężeniu w kilku narządach, w tym w narządach rozrodczych mężczyzn i kobiet, w sercu, wątrobie, szpiku kostnym i śledzionie (głównym narządzie odpornościowym). Największe stężenie występowało w jajnikach i szpiku kostnym. Te nośniki nano-lipidowe odkładały się również w mózgu.

Dr Ryan Cole, patolog z Idaho zgłosił dramatyczny skok zachorowań na wysoce agresywne nowotwory wśród osób zaszczepionych, (o czym nie informowały media). Stwierdził on przerażająco wysoką częstość występowania wysoce agresywnych nowotworów u osób zaszczepionych, zwłaszcza wysoce inwazyjnych czerniaków u młodych ludzi i nowotworów macicy u kobiet.[26] Inne doniesienia o uaktywnieniu się wcześniej kontrolowanych nowotworów pojawiają się również wśród zaszczepionych pacjentów z rakiem.[47] Jak dotąd nie przeprowadzono żadnych badań potwierdzających te doniesienia, ale jest mało prawdopodobne, że takie badania zostaną przeprowadzone, przynajmniej badania finansowane z grantów NIH.

6

7

Wysokie stężenie białka kolczastego stwierdzone w jajnikach w badaniu biodystrybucji mogłoby bardzo dobrze upośledzać płodność u młodych kobiet, zmieniać menstruację i mogłoby narażać je na zwiększone ryzyko raka jajnika. Wysokie stężenie w szpiku kostnym mogłoby również narazić zaszczepione osoby na wysokie ryzyko wystąpienia białaczki i chłoniaka. Ryzyko białaczki jest bardzo niepokojące teraz, gdy zaczęto szczepić dzieci już w wieku 5 lat. Żaden z tych producentów szczepionek Covid-19 nie przeprowadził żadnych długoterminowych badań, zwłaszcza jeśli chodzi o ryzyko indukcji raka. Przewlekły stan zapalny jest ściśle związany z indukcją, wzrostem i inwazją raka, a szczepionki stymulują stan zapalny.

Chorym na raka mówi się, że powinni zaszczepić się tymi śmiercionośnymi szczepionkami. To, moim zdaniem, jest szaleństwem. Nowsze badania wykazały, że ten typ szczepionki wprowadza białko spike do jądra komórek odpornościowych (i najprawdopodobniej wielu typów komórek), a gdy już tam się znajdzie, hamuje dwa bardzo ważne enzymy naprawcze DNA, BRCA1 i 53BP1, których obowiązkiem jest naprawa uszkodzeń DNA komórki.[29] Nienaprawione uszkodzenia DNA odgrywają główną rolę w raku.

Istnieje dziedziczna choroba zwana xeroderma pigmentosum, w której enzymy naprawcze DNA są wadliwe. U tych nieszczęśliwych osób rozwija się wiele nowotworów skóry, a w rezultacie bardzo wysoka częstość występowania nowotworów narządów. Mamy tu szczepionkę, która robi to samo, ale w mniejszym stopniu.

Jeden z wadliwych enzymów naprawczych wywołanych przez te szczepionki nosi nazwę BRCA1, co wiąże się ze znacznie większą częstością występowania raka piersi u kobiet i raka prostaty u mężczyzn.

Należy zauważyć, że nigdy nie przeprowadzono badań dotyczących kilku krytycznych aspektów tego typu szczepionki.

- Nigdy nie były badane pod kątem długotrwałych skutków
- Nigdy nie były badane pod kątem indukcji autoimmunizacji
- Nigdy nie zostały one odpowiednio przetestowane pod kątem bezpieczeństwa podczas
na każdym etapie ciąży
- Nie przeprowadzono badań kontrolnych na dzieciach zaszczepionych kobiet
- Nie ma długoterminowych badań dotyczących dzieci szczepionych kobiet w ciąży po ich urodzeniu (zwłaszcza jak wystąpią neurorozwojowe kamienie milowe).
- Nigdy nie był testowany pod kątem wpływu na długą listę schorzeń medycznych:

 • Cukrzyca
 • Choroby serca
 • Miażdżyca
 • Choroby neurodegeneracyjne
 • Efekty neuropsychiatryczne
 • Indukcja zaburzeń ze spektrum autyzmu i schizofrenii
 • Długotrwała funkcja immunologiczna
 • Wertykalne przenoszenie wad i zaburzeń
 • Rak
 • Zaburzenia autoimmunologiczne

Poprzednie doświadczenia ze szczepionkami przeciwko grypie wyraźnie pokazują, że badania bezpieczeństwa przeprowadzone przez naukowców i lekarzy klinicznych powiązanych z firmami farmaceutycznymi były w zasadzie wszystkie albo źle wykonane, albo celowo zaprojektowane, aby fałszywie wykazać bezpieczeństwo i ukryć efekty uboczne i powikłania. Zostało to dramatycznie zademonstrowane w przypadku wcześniej wspomnianych fałszywych badań zaprojektowanych w celu wskazania, że hydroksychlorochina i iwermektyna były nieskuteczne i zbyt niebezpieczne do stosowania.[34,36,37] Te fałszywe badania spowodowały miliony zgonów i poważne katastrofy zdrowotne na całym świecie. Jak stwierdzono, 80% wszystkich zgonów było niepotrzebnych i można było im zapobiec za pomocą niedrogich, bezpiecznych leków repurpose o bardzo długiej historii bezpieczeństwa wśród milionów, którzy brali je przez dziesięciolecia, a nawet całe życie.[43,44]

Na ironię zakrawa fakt, że ci, którzy twierdzą, że są odpowiedzialni za ochronę naszego zdrowia, zatwierdzili słabo przetestowany zestaw szczepionek, który spowodował więcej zgonów w ciągu mniej niż roku stosowania niż wszystkie inne szczepionki razem wzięte podane w ciągu ostatnich 30 lat. Ich wymówka, kiedy została skonfrontowana, brzmiała - "musieliśmy przeoczyć pewne środki bezpieczeństwa, ponieważ była to śmiertelna pandemia".[28,46].

W 1986 roku prezydent Reagan podpisał ustawę National Childhood Vaccine Injury Act, która zapewniała producentom szczepionek całkowitą ochronę przed procesami sądowymi prowadzonymi przez rodziny osób poszkodowanych przez szczepionki. Sąd Najwyższy w 57-stronicowej opinii orzekł na korzyść firm produkujących szczepionki, skutecznie pozwalając im na produkcję i dystrybucję niebezpiecznych, często nieskutecznych szczepionek wśród ludności bez obaw o konsekwencje prawne. Sąd jednak uparł się na system odszkodowań za urazy poszczepienne, który wypłacił tylko bardzo niewielką liczbę nagród dla dużej liczby ciężko poszkodowanych osób. Wiadomo, że otrzymanie tych nagród jest bardzo trudne. Według Health Resources and Services Administration, od 1988 roku Vaccine Injury Compensation Program (VICP) zgodził się wypłacić 3 597 nagród wśród 19 098 osób poszkodowanych przez szczepionki wnioskując o łączną sumę $3,8 miliarda. Było to przed wprowadzeniem szczepionek Covid-19, w których same zgony przewyższają wszystkie zgony związane ze wszystkimi szczepionkami łącznie w okresie trzydziestu lat.

W 2018 roku prezydent Trump podpisał w ustawie "right-to-try", która pozwoliła na stosowanie eksperymentalnych leków i wszelkich niekonwencjonalnych metod leczenia w przypadkach ekstremalnych stanów chorobowych. Jak widzieliśmy z odmową wielu szpitali, a nawet blankietową odmową przez stany, aby zezwolić na Ivermectin, hydroksy-chlorochinę lub jakiekolwiek inne niezatwierdzone "oficjalne" metody leczenia nawet terminalnych przypadków Covid-19, te nikczemne jednostki zignorowały to prawo.

7
8

Co dziwne, nie zastosowano tej samej logiki ani prawa w przypadku Iwermektyny i hydroksychlorochiny, które zostały poddane szeroko zakrojonym testom bezpieczeństwa w ramach ponad 30 badań klinicznych wysokiej jakości i otrzymały pozytywne raporty dotyczące zarówno skuteczności, jak i bezpieczeństwa w wielu krajach. Ponadto, mieliśmy zapis stosowania tych leków przez okres do 60 lat przez miliony ludzi na całym świecie, z doskonałym zapisem bezpieczeństwa. Było oczywiste, że grupa bardzo potężnych ludzi w połączeniu z konglomeratami farmaceutycznymi nie chciała, aby pandemia się skończyła i chciała szczepionek jako jedynej opcji leczenia. Książka Kennedy'ego stawia tę sprawę, używając obszernych dowodów i cytatów.[14,32]

Dr James Thorpe, ekspert w dziedzinie medycyny matczyno-płodowej, wykazał, że szczepionki Covoid-19 podawane w czasie ciąży spowodowały 50-krotnie większą częstość występowania poronień niż w przypadku wszystkich innych szczepionek razem wziętych.[28] Kiedy przeanalizujemy jego wykres dotyczący wad rozwojowych płodu, zauważymy 144-krotnie większą częstość występowania wad rozwojowych płodu w przypadku szczepionek Covid-19 podawanych w czasie ciąży w porównaniu do wszystkich innych szczepionek razem wziętych. Jednak Amerykańska Akademia Położnictwa i Ginekologii oraz American College of Obstetrics and Gynecology potwierdzają bezpieczeństwo tych szczepionek na wszystkich etapach ciąży i wśród kobiet karmiących piersią.

Warto zauważyć, że te medyczne grupy specjalistyczne otrzymały znaczne fundusze od firmy farmaceutycznej Pfizer. American College of Obstetrics and Gynecology, tylko w czwartym kwartale 2010 roku, otrzymało łącznie $11,000 od samej firmy farmaceutycznej Pfizer.[70]Fundusze z grantów NIH są znacznie wyższe.[20] Najlepszym sposobem na utratę tych grantów jest krytyka źródła funduszy, ich produktów lub programów dla zwierząt domowych. Peter Duesberg, ze względu na to, że odważył się zakwestionować pieszczotliwą teorię Fauci'ego o AIDS spowodowanym przez wirusa HIV, nie otrzymał już żadnego z 30 wniosków o granty, które złożył po wyjściu na jaw. Przed tym epizodem, jako wiodący autorytet w dziedzinie retrowirusów na świecie, nigdy nie został odrzucony na grant NIH.[39] Tak właśnie działa "skorumpowany" system, mimo że duża część pieniędzy na granty pochodzi z naszych podatków.

GORĄCE PARTIE - ŚMIERTELNE PARTIE SZCZEPIONEK

Obecnie pojawiło się nowe badanie, którego wyniki są przerażające.[25] Naukowiec z Kingston University w Londynie, zakończył obszerną analizę danych VAERs (pododdział CDC, który zbiera dobrowolne dane o powikłaniach po szczepionkach), w której pogrupował zgłoszone zgony po szczepionkach zgodnie z numerami partii szczepionek producenta. Szczepionki są produkowane w dużych partiach zwanych partiami. Odkrył, że szczepionki są podzielone na ponad 20 000 partii i że jedna z każdych 200 partii jest ewidentnie śmiertelna dla każdego, kto otrzyma szczepionkę z tej partii, co obejmuje tysiące dawek szczepionki.

Zbadał wszystkie produkowane szczepionki-Pfizer, Moderna, Johnson and Johnson (Janssen), itd. Stwierdził, że wśród każdych 200 partii szczepionki od Pfizera i innych producentów, jedna partia z tych 200 okazała się być ponad 50x bardziej śmiertelna niż partie szczepionek z innych partii. Pozostałe partie (wsady) szczepionek również powodowały zgony i niepełnosprawność, ale nigdzie w takim stopniu. Te śmiertelne partie powinny były pojawić się losowo wśród wszystkich "szczepionek", jeśli było to zdarzenie niezamierzone. Stwierdził jednak, że 5% szczepionek było odpowiedzialnych za 90% poważnych zdarzeń niepożądanych, w tym zgonów. Częstość występowania zgonów i poważnych powikłań wśród tych "gorących partii" wahała się od ponad 1000% do kilku tysięcy procent wyższych niż porównywalne bezpieczniejsze partie. Jeśli myślisz, że to był przypadek - pomyśl jeszcze raz. Nie jest to pierwszy raz, kiedy "gorące partie" były, moim zdaniem, celowo produkowane i rozsyłane po całym kraju - zwykle szczepionki przeznaczone dla dzieci. W jednym z takich skandali "gorące partie" szczepionki znalazły się w jednym stanie i szkody natychmiast stały się widoczne. Jaka była reakcja producenta? Nie było to usunięcie śmiertelnie niebezpiecznych partii szczepionki. Kazał on swojej firmie rozrzucić gorące partie po całym kraju, aby władze nie widziały oczywistego, śmiertelnego efektu.

Wszystkie partie szczepionki są numerowane - na przykład Modera oznacza je takimi kodami jak 013M20A. Zauważono, że numery partii kończyły się na 20A lub 21A. Partie kończące się na 20A były znacznie bardziej toksyczne niż te kończące się na 21A. Partie kończące się na 20A miały około 1700 zdarzeń niepożądanych, w porównaniu do kilkuset do dwudziestu lub trzydziestu zdarzeń dla partii 21A. Ten przykład wyjaśnia, dlaczego niektórzy ludzie mieli niewiele lub żadnych zdarzeń niepożądanych po przyjęciu szczepionki, podczas gdy inni zostali zabici lub poważnie i trwale uszkodzeni. Aby zobaczyć wyjaśnienie badacza, wejdź na stronę https://www.bitchute.com/video/6xIYPZBkydsu/.

Moim zdaniem przykłady te silnie sugerują celową zmianę produkcji "szczepionki", tak aby zawierała ona śmiercionośne partie.

Spotkałem i pracowałem z wieloma osobami zajmującymi się bezpieczeństwem szczepionek i mogę powiedzieć, że nie są to źli antyszczepionkowcy, o których się mówi. Są to ludzie o wysokich zasadach, moralni i współczujący, a wielu z nich to najlepsi badacze i ludzie, którzy obszernie studiowali tę kwestię. Robert Kennedy, Jr, Barbara Lou Fisher, dr Meryl Nass, prof. Christopher Shaw, Megan Redshaw, dr Sherri Tenpenny, dr Joseph Mercola, Neil Z. Miller, dr Lucija Tomjinovic, dr Stephanie Seneff, dr Steve Kirsch i dr Peter McCullough, by wymienić tylko kilku. Ci ludzie nie mają nic do zyskania i wiele do stracenia. Są zawzięcie atakowani przez media, agencje rządowe i elitarnych miliarderów, którzy uważają, że powinni kontrolować świat i wszystkich w nim.

8
9

DLACZEGO FAUCI NIE CHCIAŁ AUTOPSJI TYCH, KTÓRZY ZMARLI PO SZCZEPIENIU?

Jest wiele rzeczy dotyczących tej "pandemii", które nie mają precedensu w historii medycyny. Jedną z najbardziej zaskakujących jest to, że w szczytowym momencie pandemii wykonywano tak mało autopsji, zwłaszcza całkowitych. Tajemniczy wirus szybko rozprzestrzeniał się po świecie, wybrana grupa ludzi z osłabionym układem odpornościowym poważnie chorowała i wielu umierało, a jedyny sposób, w jaki mogliśmy szybko zdobyć najwięcej wiedzy o tym wirusie - autopsja - był zniechęcany.

Guerriero zauważył, że do końca kwietnia 2020 roku zmarło około 150 000 osób, a mimo to wykonano i odnotowano w literaturze medycznej jedynie 16 autopsji.[24] Wśród nich tylko siedem było pełnymi autopsjami, a pozostałe 9 częściowymi lub poprzez biopsję igłową lub nacinającą. Dopiero po 170 000 zgonów przez Covid-19 i cztery miesiące do pandemii były pierwsze serie autopsji rzeczywiście wykonane, to jest więcej niż dziesięć. I dopiero po 280,000 zgonów i kolejnym miesiącu, wykonano pierwsze duże serie autopsji, w liczbie około 80.[22] Sperhake, wzywając do wykonywania autopsji bez wątpliwości, zauważył, że pierwsza pełna autopsja zgłoszona w literaturze wraz z fotomikrografami pojawiła się w czasopiśmie medyczno-prawnym z Chin w lutym 2020 r.[41,68] Sperhake wyraził zakłopotanie, dlaczego istniała niechęć do wykonywania autopsji podczas kryzysu, ale wiedział, że nie pochodziła ona od patologów. Literatura medyczna była zaśmiecona apelami patologów o wykonywanie większej ilości autopsji.[58] Sperhake zauważył ponadto, że Instytut Roberta Kocha (niemiecki system monitorowania zdrowia) przynajmniej początkowo odradzał wykonywanie autopsji. Wiedział również, że w tym czasie 200 uczestniczących w programie instytucji zajmujących się autopsją w Stanach Zjednoczonych wykonało co najmniej 225 autopsji w 14 stanach.

Podejrzenie dotyczące światowej niechęci narodów do zezwolenia na pełne badania post mortem ofiar Covid-19 może opierać się na idei, że było to coś więcej niż przypadek. Istnieją co najmniej dwie możliwości, które się wyróżniają. Po pierwsze, osoby kierujące postępem tego "niepandemicznego" wydarzenia w postrzeganą na całym świecie "śmiertelną pandemię", ukrywały ważny sekret, który autopsje mogłyby udokumentować. Mianowicie, jak wiele zgonów zostało faktycznie spowodowanych przez wirus? Aby wdrożyć drakońskie środki, takie jak nakaz noszenia masek, zamknięcia, zniszczenia przedsiębiorstw, a w końcu przymusowe szczepienia, potrzebna była bardzo duża liczba zmarłych zarażonych wirusem Covid-19. Strach był siłą napędową wszystkich tych destrukcyjnych programów kontroli pandemii.

Elder i wsp. w swoim badaniu sklasyfikowali wyniki autopsji na cztery grupy[22].

1. Pewna śmierć Covid-19
2. Prawdopodobnie śmierć Covid-19
3. Możliwy zgon Covid-19
4. Nie związany z Covid-19, mimo dodatniego testu.

To, co mogło zaniepokoić, a nawet przerazić inżynierów tej pandemii, to fakt, że autopsje mogły, i rzeczywiście wykazały, że wiele z tych tak zwanych Covid-19 zgonów w rzeczywistości zmarło z powodu chorób współistniejących. W ogromnej większości zgłoszonych badań autopsyjnych, patolodzy zauważyli wiele chorób towarzyszących, z których większość na krańcach życia mogła być sama w sobie śmiertelna. Wcześniej wiadomo było, że wspólne wirusy przeziębienia miały 8% śmiertelności w domach opieki.

Ponadto, z autopsji można było uzyskać cenne dowody, które poprawiłyby leczenie kliniczne i mogłyby ewentualnie wykazać śmiertelne skutki protokołów nakazanych przez CDC, których wszystkie szpitale musiały przestrzegać, takich jak stosowanie respiratorów i śmiertelnego, niszczącego nerki leku remdesivir. Autopsje wykazały również kumulujące się błędy medyczne i opiekę niskiej jakości, ponieważ osłanianie lekarzy na oddziałach intensywnej terapii przed wzrokiem członków rodziny nieuchronnie prowadzi do gorszej jakości opieki, jak donosiło kilka pielęgniarek pracujących w tych obszarach.[53-55].

Tak złe, jak to wszystko było, jest to samo, co w przypadku zgonów spowodowanych szczepionką Covid - przeprowadzono bardzo niewiele kompletnych autopsji, aby zrozumieć, dlaczego ci ludzie zmarli, czyli do niedawna. Dwóch wysoko wykwalifikowanych badaczy, dr Sucharit Bhakdi, mikrobiolog i wysoko wykwalifikowany ekspert w dziedzinie chorób zakaźnych oraz dr Arne Burkhardt, patolog, który jest szeroko publikowanym autorytetem, będąc profesorem patologii w kilku prestiżowych instytucjach, przeprowadziło ostatnio autopsje 15 osób, które zmarły po szczepieniu. To, co znaleźli, wyjaśnia, dlaczego tak wielu z nich umiera i doświadcza uszkodzeń organów oraz śmiertelnych zakrzepów krwi.[5]

Ustalili oni, że 14 z piętnastu osób zmarło w wyniku działania szczepionek, a nie z innych przyczyn. Dr Burkhardt, patolog, zaobserwował szerokie dowody ataku immunologicznego na organy i tkanki osób poddanych autopsji - zwłaszcza na ich serce. Dowody te obejmowały rozległą inwazję małych naczyń krwionośnych przez ogromne ilości limfocytów, które po uwolnieniu powodują rozległe zniszczenie komórek. Inne narządy, takie jak płuca i wątroba, zostały zaobserwowane, aby mieć rozległe uszkodzenia, jak również. Te ustalenia wskazują, że szczepionki powodowały, że organizm atakował sam siebie ze śmiertelnymi konsekwencjami. Można łatwo zauważyć, dlaczego Anthony Fauci, jak również urzędnicy zdrowia publicznego i wszyscy, którzy mocno promują te szczepionki, publicznie zniechęcali do przeprowadzania autopsji na zaszczepionych, którzy następnie zmarli. Można również zauważyć, że w przypadku szczepionek, które zasadniczo nie były testowane przed zatwierdzeniem ich dla ogółu społeczeństwa, przynajmniej agencje regulacyjne powinny być zobowiązane do starannego monitorowania i analizowania wszystkich poważnych powikłań, a z pewnością zgonów, związanych z tymi szczepionkami. Najlepszym sposobem na to są pełne autopsje.

9
10

Chociaż z tych autopsji dowiedzieliśmy się ważnych informacji, to naprawdę potrzebne są specjalne badania tkanek osób, które zmarły po szczepieniu, pod kątem obecności infiltracji białka kolca w całych organach i tkankach. Byłaby to krytyczna informacja, ponieważ taki naciek spowodowałby poważne uszkodzenie wszystkich tkanek i organów - zwłaszcza serca, mózgu i układu odpornościowego. Wykazały to badania na zwierzętach. U tych zaszczepionych osób źródłem tych białek kolcowych byłyby wstrzykiwane nanolipidowe nośniki mRNA wytwarzającego białka kolcowe. Jest oczywiste, że rządowe władze zdrowotne i producenci farmaceutyczni tych "szczepionek" nie chcą, aby przeprowadzono te krytyczne badania, ponieważ opinia publiczna byłaby oburzona i zażądałaby zakończenia programu szczepień i ścigania zaangażowanych osób, które to zatuszowały.

WNIOSKI

Wszyscy przeżywamy jedną z najbardziej drastycznych zmian w naszej kulturze, systemie ekonomicznym, jak również politycznym w historii naszego narodu, jak również reszty świata. Powiedziano nam, że nigdy nie wrócimy do "normalności" i że wielki reset został zaprojektowany w celu stworzenia "nowego porządku świata". Wszystko to zostało nakreślone przez Klausa Schwaba, szefa Światowego Forum Ekonomicznego, w jego książce o "Wielkim Resecie"[66]. Książka ta daje wiele wglądu w sposób myślenia utopistów, którzy z dumą twierdzą, że ten pandemiczny "kryzys" jest ich sposobem na wprowadzenie nowego świata. Ten nowy porządek świata był na deskach kreślarskich elitarnych manipulatorów od ponad wieku.[73,74] W tym artykule skoncentrowałem się na niszczących skutkach, jakie miało to dla systemu opieki medycznej w Stanach Zjednoczonych, ale także w dużej części świata zachodniego. W poprzednich referatach omówiłem powolną erozję tradycyjnej opieki medycznej w Stanach Zjednoczonych i to, jak ten system stawał się coraz bardziej zbiurokratyzowany i regimentowany.[7,8] Ten proces szybko przyspieszał, ale pojawienie się tej, moim zdaniem, wyprodukowanej "pandemii" przekształciło nasz system opieki zdrowotnej w ciągu jednej nocy.

Jak państwo zauważyli, w tym systemie doszło do bezprecedensowej serii wydarzeń. Administratorzy szpitali, na przykład, przyjęli pozycję dyktatorów medycznych, nakazując lekarzom przestrzeganie protokołów pochodzących nie od tych, którzy mają duże doświadczenie w leczeniu tego wirusa, ale raczej od biurokracji medycznej, która nigdy nie leczyła ani jednego pacjenta COVID-19. Na przykład, obowiązkowe stosowanie respiratorów u pacjentów z Covid-19 na oddziale intensywnej terapii zostało narzucone we wszystkich systemach medycznych, a lekarze mający odmienne zdanie byli szybko usuwani ze stanowisk opiekunów, pomimo wykazania przez nich wyraźnie ulepszonych metod leczenia. Ponadto lekarzom kazano stosować lek remdesivir, pomimo jego udowodnionej toksyczności, braku skuteczności i wysokiego wskaźnika powikłań. Kazano im stosować leki upośledzające oddychanie i maskować każdego pacjenta, pomimo upośledzonego oddychania pacjenta. W każdym przypadku ci, którzy odmówili nadużywania swoich pacjentów, zostali usunięci ze szpitala, a nawet groziła im utrata licencji - lub gorzej.

Po raz pierwszy w nowoczesnej historii medycyny, wczesne leczenie tych zakażonych pacjentów było ignorowane w całym kraju. Badania wykazały, że wczesne leczenie ratowało 80% większą liczbę tych zakażonych osób, gdy było inicjowane przez niezależnych lekarzy.[43,44] Wczesne leczenie mogło uratować ponad 640 000 istnień ludzkich w trakcie tej "pandemii". Pomimo wykazania mocy tych wczesnych zabiegów, siły kontrolujące opiekę medyczną kontynuowały tę destrukcyjną politykę.

Rodziny nie mogły zobaczyć swoich bliskich, co zmuszało te bardzo chore osoby w szpitalach do samotnego stawienia czoła śmierci. Na domiar złego, pogrzeby ograniczono do kilku pogrążonych w żałobie członków rodziny, którym nie pozwolono nawet usiąść razem. W tym samym czasie duże sklepy, takie jak Walmart i Cosco, mogły działać z minimalnymi ograniczeniami. Pacjenci domów opieki również nie mieli prawa do odwiedzin rodzinnych, przez co znów byli zmuszani do samotnej śmierci. W wielu stanach, a najbardziej w stanie Nowy Jork, zakażone osoby starsze były celowo przenoszone ze szpitali do domów opieki, co powodowało bardzo wysoką śmiertelność tychże pensjonariuszy. Na początku tej "pandemii" ponad 50% wszystkich zgonów miało miejsce w domach opieki.

Przez cały okres tej "pandemii" byliśmy karmieni niekończącą się serią kłamstw, zniekształceń i dezinformacji przez media, urzędników zdrowia publicznego, biurokracje medyczne (CDC, FDA i WHO) i stowarzyszenia medyczne. Lekarze, naukowcy i eksperci w dziedzinie leczenia zakażeń, którzy tworzyli stowarzyszenia mające na celu opracowanie skuteczniejszych i bezpieczniejszych metod leczenia, byli regularnie demonizowani, nękani, zawstydzani, poniżani i doświadczali utraty licencji, utraty przywilejów szpitalnych, a w co najmniej jednym przypadku nakazano im badania psychiatryczne.[2,65,71].

Anthony Fauci otrzymał w zasadzie absolutną kontrolę nad wszystkimi formami opieki medycznej podczas tego wydarzenia, w tym nalegał, aby leki, z których czerpał zyski, były stosowane przez wszystkich lekarzy leczących. Nakazał używanie masek, mimo że początkowo śmiał się z używania masek do filtrowania wirusa. Gubernatorzy, burmistrzowie i wiele firm wykonywało jego polecenia bez pytania.

10
11

Stosowane drakońskie środki, maskowanie, blokady, testowanie niezakażonych, stosowanie niedokładnego testu PCR, oddalanie się od społeczeństwa i śledzenie kontaktów okazały się wcześniej mało przydatne lub wręcz bezużyteczne podczas poprzednich pandemii, jednak wszelkie próby odrzucenia tych metod spełzły na niczym. Niektóre stany zignorowały te drakońskie nakazy i miały taką samą lub mniejszą liczbę zachorowań, jak również zgonów, jak stany z najbardziej rygorystycznie egzekwowanymi środkami. I znowu, żadna ilość dowodów czy oczywistych demonstracji nie miała żadnego wpływu na zakończenie tych społecznie destrukcyjnych środków. Nawet kiedy całe kraje, takie jak Szwecja, które unikały wszystkich tych środków, wykazywały równe wskaźniki infekcji i hospitalizacji jak narody z najsurowszymi, bardzo drakońskimi środkami, nie nastąpiła żadna zmiana polityki przez instytucje kontrolujące. Żadna ilość dowodów niczego nie zmieniła.

Eksperci zajmujący się psychologią wydarzeń destrukcyjnych, takich jak załamania gospodarcze, wielkie katastrofy i poprzednie pandemie, wykazali, że drakońskie środki pociągają za sobą ogromne koszty w postaci "śmierci z rozpaczy" i dramatycznego wzrostu poważnych zaburzeń psychicznych. Wpływ tych pandemicznych środków na neurorozwój dzieci jest katastrofalny i w dużym stopniu nieodwracalny.

Z czasem w wyniku tych zniszczeń mogły umrzeć dziesiątki tysięcy osób. Nawet gdy te przewidywania zaczęły się pojawiać, kontrolerzy tej "pandemii" szli dalej pełną parą. Drastyczny wzrost liczby samobójstw, wzrost otyłości, wzrost używania narkotyków i alkoholu, pogorszenie wielu wskaźników zdrowotnych i przerażający wzrost zaburzeń psychicznych, zwłaszcza depresji i lęków, były ignorowane przez urzędników kontrolujących to wydarzenie.

W końcu dowiedzieliśmy się, że wiele zgonów było wynikiem zaniedbań medycznych. Osoby z przewlekłymi schorzeniami, cukrzycą, nowotworami, chorobami układu krążenia i chorobami neurologicznymi nie były już odpowiednio obserwowane w swoich klinikach i gabinetach lekarskich. Operacje nie wymagające nagłej interwencji były wstrzymywane. Wielu z tych pacjentów wybierało śmierć w domu, zamiast ryzykować pójście do szpitali, a wielu uważało szpitale za "domy śmierci".

Zapisy zgonów wykazały, że nastąpił wzrost zgonów wśród osób w wieku 75 lat i starszych, głównie wyjaśniony przez infekcje Covid-19, ale dla osób w wieku od 65 do 74 lat, zgony wzrastały na długo przed początkiem pandemii.[69]Między wiekiem 18 a 65 lat, zapisy wykazują szokujący wzrost zgonów innych niż Covid-19. Część z tych zgonów tłumaczono dramatycznym wzrostem zgonów związanych z narkotykami, około 20 000 więcej niż w 2019 roku. Zgony związane z alkoholem również znacznie wzrosły, a zabójstwa wzrosły prawie 30% w grupie 18 do 65 lat.

Szef firmy ubezpieczeniowej OneAmerica stwierdził, że ich dane wskazywały, że wskaźnik zgonów osób w wieku od 18 do 64 lat wzrósł o 40% w stosunku do okresu sprzed pandemii.[21] Scott Davidson, dyrektor generalny firmy, stwierdził, że stanowiło to najwyższy wskaźnik zgonów w historii rejestrów ubezpieczeniowych, które co roku wykonują obszerne zbiory danych na temat wskaźników zgonów. Davidson zauważył również, że tak wysoki wzrost liczby zgonów nigdy nie był widziany w historii zbierania danych o zgonach. Poprzednie katastrofy o monumentalnych rozmiarach zwiększały współczynniki zgonów nie więcej niż o 10 procent, 40% jest bez precedensu.

Dr Lindsay Weaver, główny lekarz stanu Indiana, stwierdził, że liczba hospitalizacji w Indianie jest wyższa niż w jakimkolwiek punkcie w ciągu ostatnich pięciu lat. Ma to krytyczne znaczenie, ponieważ szczepionki miały znacznie zmniejszyć liczbę zgonów, ale stało się odwrotnie. Szpitale są zalewane powikłaniami po szczepionkach i ludźmi w stanie krytycznym z powodu zaniedbań medycznych spowodowanych blokadami i innymi środkami pandemicznymi.[46,56].

Dramatyczna liczba tych ludzi teraz umiera, a skok nastąpił po wprowadzeniu szczepionek. Kłamstwa płynące od tych, którzy mianowali się dyktatorami medycyny, nie mają końca. Najpierw powiedziano nam, że blokada będzie trwała tylko dwa tygodnie, a trwała ponad rok. Następnie powiedziano nam, że maski są nieskuteczne i nie trzeba ich nosić. Szybko zostało to odwrócone. Następnie powiedziano nam, że maska z tkaniny była bardzo skuteczna, teraz już nie jest i każdy powinien nosić maskę N95, a wcześniej podwójną. Powiedziano nam, że istnieje poważny niedobór respiratorów, po czym odkryliśmy, że siedzą one nieużywane w magazynach i na miejskich wysypiskach, wciąż w swoich skrzynkach. Poinformowano nas, że szpitale były wypełnione głównie nieszczepionymi, a później okazało się, że na całym świecie było dokładnie odwrotnie. Powiedziano nam, że szczepionka jest 95% skuteczna, tylko po to, by dowiedzieć się, że w rzeczywistości szczepionki powodują stopniową erozję wrodzonej odporności.

Po wprowadzeniu szczepionek na rynek powiedziano kobietom, że są one bezpieczne we wszystkich stanach ciąży, tylko po to, aby dowiedzieć się, że nie przeprowadzono żadnych badań nad bezpieczeństwem w czasie ciąży podczas "testów bezpieczeństwa" przed wprowadzeniem szczepionki na rynek. Powiedziano nam, że staranne testy na ochotnikach przed zatwierdzeniem przez EUA do użytku publicznego wykazały ekstremalne bezpieczeństwo szczepionek, tylko dowiedzieliśmy się, że te nieszczęsne obiekty nie były śledzone, komplikacje medyczne spowodowane przez szczepionki nie zostały opłacone, a media to wszystko zatuszowały.[Dowiedzieliśmy się również, że FDA powiedziała farmaceutycznym producentom szczepionek, że dalsze testy na zwierzętach są niepotrzebne (ogół społeczeństwa byłby świnkami morskimi). Niewiarygodnie, powiedziano nam, że nowe szczepionki mRNA Pfizera zostały zatwierdzone przez FDA, co było sprytnym oszustwem, w tym, że inna szczepionka miała zatwierdzenie (comirnaty), a nie ta, która była używana, szczepionka BioNTech. Zatwierdzona szczepionka comirnaty Blaylock: Update on Covid-19 pandemic eventsSurgical Neurology International - 2022 - 13(167) | 12was nie była dostępna w Stanach Zjednoczonych. Krajowe media poinformowały opinię publiczną, że szczepionka Pfizera została zatwierdzona i nie była już klasyfikowana jako eksperymentalna, co było rażącym kłamstwem. Te śmiertelne kłamstwa są kontynuowane. Nadszedł czas, aby powstrzymać to szaleństwo i postawić tych ludzi przed sądem.

11
12

Oświadczenie

Poglądy i opinie wyrażone w tym artykule są poglądami autorów i nie muszą odzwierciedlać oficjalnej polityki lub stanowiska Dziennika lub jego kierownictwa.

REFERENCJE

 1. Abelson R. Buoyed przez federalną pomoc Covid, duże sieci szpitalne kupują konkurencję. The New York Times Mat 21, 2021 (aktualizacja Oct 22, 2022). https://www.nytimes.com/2021/05/21/health/covid-bailout-hospital-merger.html
 2. Albright L. Nonkonformizm medyczny i jego prześladowanie. Instytut Brownstone: https://brownstone.org/articles/medicalnonconformaity-and-its-persecution [Ostatni dostęp 2022 Feb 06].
 1. Ausman JI, Blaylock RL. The China Virus. Jaka jest prawda? 2021. James I. i Carolyn R. Ausman Education Foundation (AEF), Stany Zjednoczone.
 2. Beder A, Buyukkocak U, Sabuncuoglu H, Keskil ZA, Keskil S. Preliminary report on surgical mask induced deoxygenation during major surgery. Neurocirugia 2008;19
 3. Bhakdi S Prezentacja wyników badań autopsyjnych. https://www.brighteon.com/4b6cc929-f559-4577-b4f8-3b40f0cd2f77Pathologyprezentacja wyników. https://pathologiekonferenz.de/en[Ostatni dostęp 2022 Feb 06].
 4. Blaylock RL. Pandemia Covid-19: Jaka jest prawda? Surg Neurol Inter 2021;12(151).
 5. Blaylock RL. National Health Insurance (Part 1): the socialist nightmare. Aug 19, 2009. https://haciendapublishing.com/national-health-insurance-part-i-the-socialist-nightmare-byrussell-lblaylock-md [Ostatni dostęp 2022 Feb 06].
 6. Blaylock RL. Regres w medycynie i jego ludzka cena (część 1 & 2) Wydawnictwo Hacienda. 20 marca 2015. https://haciendapublishing.com/regimentation-in-medicine-and-itshuman-price-part-2-by-russell-l-blaylock-md[Ostatni dostęp 2022 Feb 06].
 7. Blaylock RL. Kiedy odrzucenie ortodoksji staje się chorobą psychiczną. Haciendia Publishing. Aug 15, 2013. https://haciendapublishing.com/when-rejecting-orthodoxy-becomesa-mental-illness-byrussell-l-blaylock-m-d [ostatni dostęp 2022 Feb 06].
 8. Bloche MG. Przejęcie przez korporacje szpitali dydaktycznych. Georgetown Univ Law Center. 1992, https://scholarship.law.georgetown.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://www.google.com/&httpsredir=1&article=1731&context=facpub[Ostatni dostęp 2022 Feb 06].
 9. Bosh X, Ross JS. Ghostwriting: Research misconduct, plagiarism, or Fool's gold. Amer J Med 2012;125(4):324-6.
 10. Breggin PR, Breggin GR. Najlepsze czasopisma medyczne sprzedają swoje dusze. Breggin PR, Breggin GR. Covid-19 i Global Predators: We are the Prey. Lake Edge Press, Ithaca, NY, 2021. Pp285-292.
 1. Breggin, p133 [ostatni dostęp 2022 Feb 06].
 2. Bulik BS, The top 10 ad spendingers in Big Pharma for 2020. Fierce Pharma Apr 19,2021. https://www.fiercepharma.com/special-report/top-10-ad-spenders-big-pharma-for-2020 [Ostatni dostęp 2022 Feb 06].
 1. Zespół obrony zdrowia dzieci. Eksperci z Harvardu krytykują przytulne relacje FDA-Pharma. The Defender, Jan 28, 29020.
 2. Chughtai AA, Stelzer-Braid S, Rawlinson W, Pontivivi G, Wang Q, Pan Y i wsp. Zanieczyszczenie wirusami oddechowymi na zewnętrznej powierzchni maski medycznej używanej przez pracowników szpitalnej opieki zdrowotnej. BMC Infect Dis 2019; numer artykułu 491.
 3. Coleman-Lochner L. Amerykańskie szpitale popychane do ruiny finansowej, gdy pielęgniarki odchodzą z pracy podczas pandemii. Bloomberg, 21 grudnia, 2021. https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-12-21/u-s-hospitals-pushed-to-financial-ruin-as-nurses-quit-en-masse[Ostatni dostęp 2022 Feb 06].
 4. D'Souza K. Efekty pandemii mogły obniżyć IQ dzieci, badanie mówi. EdSource https://edsource.org/2021/pandemic-may-have-lowered-baby-iq-study-says/661285[Ostatni dostęp

w dniu 2022 Feb 06].

 1. Davis GG, Williamson AK. Ryzyko transmisji kowida-19 podczas autopsji. Arch Path Lab Med 2020;144(12):1445a-1445.
 2. Department of Health and Human Services: Część 1. Informacje ogólne. https://grants.nih.gov/grants/guide/rfa-files/RFA-HD-20-013.html[Ostatni dostęp 2022 Feb 06].
 3. Durden T, CEO Life Insurance mówi o zgonach w górę 40% wśród osób w wieku od 18 do 64 lat. Tyler Durden Report Jan 3, 2022.
 4. Elder C, Schroder AS, Aepfelbacher M, Fitzek A, Heinemann
 5. Heinrich F, et al Dying with SARS-CoV-2 infection an autopsy study of the first consecutive 80 cases in Hamberg, Germany. Inter J Legal Med 2020;134:1275-84.
 6. Sojusz na rzecz opieki krytycznej Front Line Covid https://covid19criticalcare.com[Ostatni dostęp 2022 Feb 06].
 7. Gueriero M. Ograniczenie liczby autopsji w czasie epidemii Covid-19 we Włoszech. Roztropność czy strach? Pathologica 2020;112:172-3.
 8. Hope JR. Nagła śmierć przez "gorącą partię"-Dr Michael Yeadon bije na alarm. The Desert review. Jan 24, 2022.
 9. Huff E. Lekarz z Idaho donosi o "20-krotnym wzroście" zachorowań na raka wśród osób "zaszczepionych" na covid. Natural News Sept 14,
 10. https://www.naturalnews.com/2021-09-14-idaho-doctor-20times-increase-cancer-vaccinated-covid.html[Ostatni dostęp 2022 Feb 06].
 11. Ioannou P, Karakonstantis S, Astrinaki E, Saplamidou S, Vitsaxaki E, Hamilos G et al. Transmisja SARS-C0V-2 wariant B1.1.7 wśród zaszczepionych pracowników służby zdrowia. Infect Dis 2021;1-4.
 12. James Thorpe wywiad przeprowadzony przez dr Steve'a Kirscha. Rumble https://rumble.com/vru732-dr.-james-thorp-on-medical-censorship.html[Ostatni dostęp 2022 Feb 06].
 13. Jiang H, Mei Y-F. Białko kolca SARS-CoV-2 upośledza naprawę uszkodzeń DNA i hamuje rekombinację V(D)J in vitro. Viruses 2021;13:2056. http://doi.org/10.3390/10.3390/v13102056
 14. Jimenez J, Vigdor N. Covid-19 news: Ponad 150 pracowników szpitali w Teksasie zostaje zwolnionych lub rezygnuje z pracy z powodu mandatów szczepionkowych. The New York Times 22 czerwca 2021 r. https://www.nytimes.com/live/2021/06/22/world/covid-vaccine-coronavirus-mask[Ostatni dostęp 2022 Feb 06].
12
13
 1. Katz E, Postal service seeks temporary exemption from Biden's vaccine-or-test mandate. Government Executive Jan 22, 2022. https://www.govexec.com/workforce/2022/01/postalserwisstara się o tymczasowe zwolnienie z obowiązku szczepień lub testówmandat/360376[Ostatni dostęp 2022 Feb 06].
 2. Kennedy R,Jr The Real Anthony Fauci. Bill Gates, Big Pharma, and the Global War on Democracyand Public Health. Skyhorse Publishing, 2021, str. 24-29
 3. Kennedy, RF,Jr str. 24,25
 4. Kennedy, RF,Jr s. 26-30.
 5. Kennedy, RF,Jr str. 32.
 6. Kennedy, RF, Jr. s. 35-56
 7. Kennedy, RF,Jr s. 47-56
 8. Kennedy, RF, Jr str. 135
 9. Kennedy, RF, Jr str. 217
 10. Lee M. Uniwersytet Florydy znajduje niebezpieczne patogeny na masce do twarzy dla dzieci. NTD https://www.ntd.com/universitylaboratorium na Florydzie znajduje niebezpieczne patogeny na twarzach dziecimaski_630275.html[Ostatni dostęp 2022 Feb 06].
 11. Liu Q, Wang RS, Qu GQ, Wang YY, Liu P, Zhu YZ i wsp. Raport z badań brutto z autopsji śmierci Covid-19. Fa Yi Xue Za Zhi 2020;36:21-23.
 12. Loffredo J. Fully vaccinated are Covid 'Superspreaders,' Says inventor of mRNA technology.https://childrenshealthdefernce.org/defender/justin-Williams-Robert-Malone-fully-vaccinatedcovid-super-spreaders[Ostatni dostęp 2022 Feb 06].
 13. Marik PE, Kory P, Varon J, Iglesias J, Meduri GU. MATH+ protocol for the treatment oof SARS-CoV-2 infection: the scientific rationale. Exp rev Ant-infective Ther 2020:https://doi.org/10.1080/14787210.2020.1808462
 14. McCullough P, Kelly R, Ruocco G, Lerma E, Tumlin J, Wheeland KR i wsp. Patofizjologiczne podstawy i przesłanki do wczesnego leczenia ambulatoryjnego zakażenia SARS-CoV-2 (COVID-19). Amer J Med 2021;134:16-22.
 15. McCullough P. Badanie: W pełni zaszczepieni pracownicy służby zdrowia przenoszą 251-krotny ładunek wirusowy, stanowią zagrożenie dla nieszczepionych pacjentów, współpracowników. The Defender 08/23/21.
 16. McCullough P. “We’re in the middle of a major biological catastrophe”: Covid expert Dr. Peter McCullough. Oct 6, 2021. https://www.lifesitenews.com/news/were-in-the- middle-of-a-major-biological-catastrophe-top-covid-doc-mccullough/?_kx=9EtupqemhhFXJ1kgCo9W3xUNfwrkqB5nT 7V2H15fUnA%3D.WXNMR7 [Last accessed on 2022 Feb 06].
 17. McGovern C. Tysiące zgłaszają rozwój nieprawidłowych guzów po zastrzykach Covid. LifeSite NewsNov 1,2021. https://www.lifesitenews.com/news/thousands-report-developing-abnormaltumors-following-covid-shots[Ostatni dostęp 2022 Feb 06].
 18. Mercola J. Bill Gates i Anthony Fauci: "mrówcze, nikczemne" partnerstwo. Mercola.comhttps://childrenshealthdefense.org/defender/rfk-jr-the-real-anthony-fauci-bill-gates[Ostatni dostęp 2022 Feb 06].
 1. Moffatt B, Elliott C. Ghost Marketing: Firmy farmaceutyczne i ghostwritten journal articles. Persp Biol Med 2007;50(1):18-31.
 2. Mulvany, C Covid-19 zaostrza upadłość dla zagrożonych szpitali. Stowarzyszenie Zarządzania Finansami w Ochronie Zdrowia. Nov 9,2020.
 3. Muoio D. Ilu pracowników straciły szpitale przez mandaty szczepionkowe? Oto dotychczasowe liczby. Fierce Healthcare Jan 13, 2022. https://www.fiercehealthcare.com/hospitals/how-manypracownicy-szpitali-pozbawieni-szczepionek-mandatów-numerówdo tej pory[Ostatni dostęp 2022 Feb 06].
 4. Nalivaeva NN, Turner AJ, Zhuravin IA. Role of prenatal hypoxia in brain development, cognitive functions, and neurodegeneration. Front Neurosci 2018; doi:10.3389?fnins.2018.00825.
 5. Nicole Sirotek dzieli się tym, co widziała na linii frontu w NYC. # Murder.https://rumble.com/vt7tnf-registered-nurse-nicolesirotek-shares-what-she-saw-on-the-front-lines-in-n.html[Ostatni dostęp 2022 Feb 06].
 6. Noether M, Mat S. Korzyści z połączenia szpitali: Poglądy od liderów szpitali i analiza ekonometryczna. Amer Hospital Assoc. Charles Rivers Associates, styczeń 2017. https://www.aha.org/guidesreports/2017-01-24-hospital-merger-benefitswidoki-szpitala-liderów-i-analizy-ekonometrycznej[Ostatni dostęp 2022 Feb 06].
 7. Pielęgniarka Colette Martin zeznaje przed Izbą Reprezentantów Luizjany.https://www.youtube.com/watch?v=cBwnIRUav5I[Ostatni dostęp 2022 Feb 06].
 8. To protokoły szpitalne Covid-19 zabijają ludzi. https://rumble.com/vqs1v6pielęgniarka-dani-jej-kuchnia19-hospitalne-protokoły-zabijają-ludzi.html[Ostatni dostęp 2022 Feb 06].
 9. Parpia R. Mayo Clinic zwalnia 700 pracowników za odmowę szczepień Covid-19. Reakcja na szczepionkę https://thevaccinereaction.org/2022/01/mayo-clinic-fires-700-employees-for-refusing-toget-covid-19-szczepienia[Ostatni dostęp 2022 Feb 06].
 10. Pomara C, Li Volti G, Cappello F. Zgony z powodu Covid-19: czy na pewno jest to zapalenie płuc? Proszę o autopsję, autopsję, autopsję! J Clin Med 2020. Hhp://doi.org/10.3390/jcm 9051259.
 11. Post Editorial Board Facebook przyznaje prawdę: "Fact checks" are just (lefty) opinion. New York Post Dec 14,2021. https://nypost.com/2021/12/14/facebook-admits-the-truth-fact-checks-arereally-just-lefty-opinion[Ostatni dostęp 2022 Feb 06].
 12. Rancourt DG. Maski nie działają. Przegląd nauki mającej znaczenie dla polityki społecznej covid-19.https://archive.org/details/covidcenzura-na-bramie-badań-2[Ostatni dostęp 2022 Feb 06].
 13. Redshaw M. Ponieważ raporty o urazach po szczepionkach Covid zbliżają się do liczby 1 miliona, CDC, FDA oczyszczają Pfizer, Moderna boostery dla wszystkich dorosłych. The Defender 11/19/21.
 14. Roche D. Członkowie Kongresu i ich personel są zwolnieni z mandatu szczepionkowego Bidena. Newsweek 9/10/21 Redakcja Boston Herald. Editorial: Elity polityczne zwolnione z mandatów vax. Boston Herald 14 Sept, 2021.
 15. Ross E. Jak taktyka PR firm farmaceutycznych wykrzywia prezentację badań medycznych. The Guardian. https://www.theguardian.com/science/2011/may/20/drug-companies-ghost-writingdziennikarstwo[Ostatni dostęp 2022 Feb 06].
 16. Saul S. Ghostwriters used in Vioxx studies, article says. New York Times, 15 kwietnia 2008. https://www.fpparchive.org/media/documents/public_policy/Ghostwriters% [Ostatni dostęp 2022 Feb 06].
 17. Saxena V. Lekarze tracą licencję medyczną, Nakazuje się im przeprowadzenie Psych Blaylock: Update on Covid-19 pandemic eventsSurgical Neurology International - 2022 - 13(167) | 14Eval for Ivermectin Scrits, Sharing Covid "misinformation". BRP News Available from: https://bizpacreview.com/2022/01/16/doctor-loses-license-ordered to-have-psych-eval-for-prescribing-ivermectin-sharining-covid-falsehoods-1189313. [Ostatni dostęp 2022 Feb 06].
13
 1. Schwab K, Malleret T, Pandemia Covid-19 i wielki reset. Forum Publishing 2020 World Economic Forum, Cologny/Geneva.
 2. Sen. Ron Johnson o obrażeniach wywołanych przez szczepionkę Covid-19 u uczestników badań.https://www.youtube.com/watch?v=6mxqC9SiRh8[Ostatni dostęp 2022 Feb 06].
 3. Sperhake J-P. Autopsje Covid-19 zmarłych? Bezwzględnie!!! Legal Med 2020 https://doi.org/10.1016/j.legalmed.2020.101769.
 4. Svab P. Non-Covid death spike in Americans aged 18-49. The Epoch Times Jan 26-Feb 1, 2022.
 5. Raport o finansowaniu amerykańskich organizacji medycznych, naukowych, pacjenckich i obywatelskich: Pfizer: IV kwartał 2010. https://cdn.pfizer.com/pfizercom/responsibility/ [Ostatni dostęp 2022 Feb 06].
 6. Vivek Saxena. Lekarze tracą licencję, nakazuje im się poddać ocenie psychologicznej za scrity z Ivermektyną, dzielenie się 'błędnymi informacjami' o Covid. BPR News. https://www.bizpacreview.com/2022/01/16/doctortraci licencjęordered-to-have-psych-eval-for-prescribingivermectin-sharing-covid-falsehoods-1189313
 7. Westendorf AM et al. Hipoksja zwiększa immunosupresję poprzez hamowanie funkcji efektorowych komórek T CD4+ i promowanie aktywności Treg. Cell Physiol Biochem2017;41:1271-84.
 8. Wood PM. Technocracy: The Hard Road to World Order. Wydawnictwo Koherentne, 2018
 9. Wood PM. Technokracja Rising: Koń trojański globalnej transformacji, Wydawnictwo Koherent, 2015

How to cite this article: Blaylock RL. COVID UPDATE: Jaka jest prawda? Surg Neurol Int 2022;13:167

Telegram
E-mail:
Facebook
Twitter
WhatsApp
Drukuj

Zapisanie się do newslettera


Przesyłając ten formularz, wyrażasz zgodę na otrzymywanie wiadomości marketingowych od: Trozzi, RR2, Bancroft, ON, K0L 1C0, https://drtrozzi.com/. W każdej chwili możesz cofnąć swoją zgodę na otrzymywanie wiadomości e-mail, korzystając z linku SafeUnsubscribe®, znajdującego się na dole każdej wiadomości e-mail. E-maile są obsługiwane przez Constant Contact

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

CAPTCHA ImageZmiana obrazu

10% Rabat z kodem: TROZZI

Signature Series Spike Support Formula

CAD $64,99

Formuła zdrowego serca i mięśni

CAD $54.99

Signature Series Restful Sleep Formula

 CAD $52,99

pl_PLPolski