Dr Mark Trozzi

Czas skończyć z tym wszędzie. Oto narzędzie.

Kłamstwa, blokady, kampanie przymusowego wstrzykiwania i inne przypadki łamania praw człowieka zawsze były nielegalne. Teraz rysujemy linię na piasku, sprawa jest pilna i wszyscy są potrzebni.

Oto ważne narzędzie, które powinniśmy jak najszybciej wykorzystać, aby powstrzymać zabijanie.

Zapoznaj się z Deklaracją Światowej Rady Zdrowia o zaprzestaniu działalności. Pełni on funkcję zarówno nakazu zaprzestania, jak i zawiadomienia o odpowiedzialności karnej i cywilnej. Liczy zaledwie 2 i pół strony. Tutaj można również obejrzeć film wprowadzający, którego autorką jest dr Tess Lawrie: https://worldcouncilforhealth.org/campaign/covid-19-vaccine-cease-and-desist/

Proszę zauważyć, że na dole Deklaracji Zaprzestania Działań, na trzeciej i ostatniej stronie, znajdują się trzy pola do wypełnienia: "Served To" (doręczone do), "Date" (data) i Witness" (świadek).
Ta deklaracja jest sprawiedliwą bronią, którą każdy z nas może wykorzystać na całym świecie, aby już teraz powstrzymać zbrodnie zastrzyków. Prosimy o wydrukowanie kopii deklaracji i dostarczenie jej do wszystkich osób i stron, które w jakikolwiek sposób wspierają lub promują zastrzyki. Dotyczy to każdej osoby, organizacji lub rządu, które bezpośrednio lub pośrednio uczestniczą w produkcji, dystrybucji, podawaniu lub promowaniu eksperymentalnych leków biologicznych Covid-19. Wpisz imię i nazwisko osoby, grupy lub instytucji, której doręczasz niniejszy nakaz, datę doręczenia oraz podpisz się na dowód, że nakaz został doręczony. Jeszcze lepiej, jeśli dokument zostanie doręczony i podpisany przez kilku świadków. Należy zapisywać, kto, kiedy i przez kogo otrzymał nakaz.
Deklarację zaprzestania można również wydrukować i umieścić jako plakat w wielu miejscach, takich jak szpitale, kliniki, urzędy zdrowia publicznego, budynki rządowe, miejsca pracy, targowiska, szkoły, stacje benzynowe, słupy uliczne itp.

Prosimy o udostępnienie deklaracji o zaprzestaniu działalności na wszystkich platformach i w mediach społecznościowych.

Wszyscy mamy do odegrania ważną rolę w przywracaniu praworządności i praw człowieka w naszym świecie. Prosimy o udostępnianie, rozsyłanie i rozpowszechnianie Deklaracji Światowej Rady Zdrowia o zaprzestaniu działalności.

Osoby, którym doręczysz ten dokument, zostaną uczciwie powiadomione o przestępczym charakterze zastrzyków i otrzymają nakaz zaprzestania jakiegokolwiek wsparcia lub zaangażowania. Zostaną oni powiadomieni o zbliżających się postępowaniach karnych i cywilnych wobec osób zaangażowanych, zwłaszcza tych, które nie zaprzestaną działań natychmiast po otrzymaniu niniejszego zawiadomienia.

Oto kilka ważnych fragmentów z tego najważniejszego dokumentu:    

  • DEKLARACJA

Światowa Rada Zdrowia oświadcza, że nadszedł czas, by położyć kres temu kryzysowi humanitarnemu. Ponadto Rada oświadcza, że wszelkie bezpośrednie lub pośrednie zaangażowanie w produkcję, dystrybucję, podawanie i promowanie tych zastrzyków narusza podstawowe zasady prawa powszechnego, prawa konstytucyjnego i naturalnej sprawiedliwości, a także Kodeks Norymberski, Deklarację Helsińską i inne traktaty międzynarodowe.

  • ZAPRZESTAĆ

Światowa Rada Zdrowia jest etycznie i prawnie zobowiązana do wydania niniejszej Deklaracji, w której domaga się od rządów i korporacji zaprzestania bezpośredniego lub pośredniego udziału w produkcji, dystrybucji, podawaniu lub promowaniu eksperymentalnych zastrzyków Covid-19.

Rada oświadcza, że każdy żyjący mężczyzna i kobieta ma moralny i prawny obowiązek podjęcia natychmiastowych i zdecydowanych działań w celu powstrzymania tego bezprecedensowego eksperymentu medycznego, który nadal powoduje niepotrzebne i niezmierzone szkody.

  • ZAWIADOMIENIE O ODPOWIEDZIALNOŚCI

Prawo do integralności cielesnej i prawo do świadomej zgody są niezbywalnymi i uniwersalnymi prawami człowieka, które zostały podeptane przez mandaty rządowe i imperatywy korporacyjne. Dlatego Światowa Rada Zdrowia oświadcza, że każda osoba lub organizacja bezpośrednio lub pośrednio uczestnicząca w produkcji, dystrybucji, podawaniu lub promowaniu eksperymentalnych leków biologicznych Covid-19 zostanie pociągnięta do odpowiedzialności za naruszenie zasad sprawiedliwości wynikających z prawa cywilnego, karnego, konstytucyjnego i naturalnego, a także z traktatów międzynarodowych.

Raport TrozziegoChcemy zapewnić Ci najlepsze zasoby i zapraszamy do zapisania się do naszego biuletynu e-mailowego.
Kliknij obrazek, aby zobaczyć szczegóły biletu
Telegram
Twitter
Facebook
E-mail:
Drukuj

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

CAPTCHA ImageZmiana obrazu

Raport TrozziegoChcemy zapewnić Ci najlepsze zasoby i zapraszamy do zapisania się do naszego biuletynu e-mailowego.

Dowiedz się jako pierwszy, gdy dr Trozzi opublikuje nowy film lub artykuł. Dołączenie do naszego biuletynu e-mail jest bezpłatne, a ustawienia powiadomień można zmienić w dowolnym momencie.

pl_PLPolski