Dr. Mark Trozzi

Het is tijd om dit overal te beëindigen. Hier is het gereedschap.

De leugens, lockdowns, gedwongen injectiecampagnes en andere covid-19 mensenrechtenschendingen zijn altijd al illegaal geweest. Nu trekken we de lijn in het zand, het is dringend, en iedereen is nodig.

Hier is een belangrijk instrument dat we allemaal ASAP moeten gebruiken om het doden te stoppen.

Bestudeer de verklaring van de World Council for Health. Het dient zowel als een stakingsbevel als een kennisgeving van strafrechtelijke en civielrechtelijke aansprakelijkheid. Het bestaat uit slechts 2 1/2 bladzijde. Hier kunt u ook een inleidende video van Dr. Tess Lawrie bekijken: https://worldcouncilforhealth.org/campaign/covid-19-vaccine-cease-and-desist/

Onderaan de verklaring van beëindiging van de procedure, op de derde en laatste bladzijde, moeten drie vakjes worden ingevuld: "Betekend aan", "Datum", en "Getuige".
Deze verklaring is een rechtvaardig wapen voor ieder van ons om over de hele wereld te gebruiken om de injectiemisdaden nu te stoppen. Druk a.u.b. kopieën van de verklaring af en bezorg ze aan alle personen en partijen die de injecties op welke manier dan ook steunen of promoten. Dat omvat elke persoon, organisatie of overheid die direct of indirect deelneemt aan de productie, distributie, toediening of promotie van Covid-19 experimentele biologica. Vul de naam in van de persoon, groep of instelling aan wie u dit bevel overhandigt, de datum waarop u het overhandigt en onderteken zelf om te getuigen dat het bevel is overhandigd. Meerdere getuigen die het document overhandigen en ondertekenen is nog beter. Houdt u bij wie het bevel heeft gekregen, wanneer en door wie.
De stakings- en verbodsverklaring kan ook worden afgedrukt en als poster worden opgehangen op vele plaatsen, waaronder ziekenhuizen, klinieken, gezondheidsdiensten, overheidsgebouwen, werkplaatsen, markten, scholen, benzinestations, straatlantaarns, enz.

Gelieve de verklaring van staking en beëindiging te delen via alle platforms en sociale media.

We hebben allemaal een belangrijke rol te spelen in het terugbrengen van de rechtsstaat en de mensenrechten in onze wereld nu. Deel, publiceer en verspreid de verklaring van de Wereldgezondheidsraad over het staakt-het-vuren.

Degenen aan wie u dit document betekent, zullen eerlijk worden ingelicht over de strafbaarheid van de injecties, en hun bevel om elke steun of betrokkenheid stop te zetten. Zij zullen in kennis worden gesteld van de komende strafrechtelijke en civielrechtelijke vervolging van de betrokkenen, met name van degenen die niet onmiddellijk na ontvangst van deze kennisgeving ophouden.

Hier volgen enkele belangrijke uittreksels uit dit uiterst belangrijke document:    

  • VERKLARING

De Wereldgezondheidsraad verklaart dat het tijd is om een einde te maken aan deze humanitaire crisis. Voorts verklaart de Raad dat elke rechtstreekse of onrechtstreekse betrokkenheid bij de vervaardiging, de distributie, de toediening en de bevordering van deze injecties in strijd is met de basisbeginselen van het gewoonterecht, het constitutionele recht en de natuurlijke gerechtigheid, alsmede met de Code van Neurenberg, de Verklaring van Helsinki en andere internationale verdragen.

  • STAKEN EN BEËINDIGEN

De Wereldgezondheidsraad is ethisch en wettelijk verplicht deze verklaring uit te geven, waarin van regeringen en bedrijven wordt geëist dat zij ophouden direct of indirect deel te nemen aan de vervaardiging, distributie, toediening of promotie van experimentele Covid-19 injecties.

De Raad verklaart dat iedere levende man en vrouw de morele en wettelijke plicht heeft onmiddellijk en resoluut actie te ondernemen om een einde te maken aan dit ongekende medische experiment, dat nog steeds onnodige en onmeetbare schade veroorzaakt.

  • KENNISGEVING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Het recht op lichamelijke integriteit en het recht op geïnformeerde toestemming zijn onvervreemdbare en universele mensenrechten, die met voeten zijn getreden door overheidsmandaten en verplichtingen van bedrijven. Daarom verklaart de Wereldgezondheidsraad dat iedere persoon of organisatie die direct of indirect deelneemt aan de vervaardiging, distributie, toediening of promotie van experimentele biologische geneesmiddelen van Covid-19 aansprakelijk zal worden gesteld voor de schending van de beginselen van rechtvaardigheid die hun grondslag vinden in het burgerlijk, straf-, constitutioneel en natuurrecht, alsmede in internationale verdragen.

Het Trozzi rapportWe willen je de beste bronnen bieden en nodigen je uit om je aan te melden voor onze e-mailnieuwsbrief.
Telegram
Twitter
Facebook
E-mail
Afdrukken

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

CAPTCHA ImageAfbeelding wijzigen

Het Trozzi rapportWe willen je de beste bronnen bieden en nodigen je uit om je aan te melden voor onze e-mailnieuwsbrief.

Blijf als eerste op de hoogte wanneer Dr. Trozzi een nieuwe video of een nieuw artikel publiceert. Lid worden van onze e-mailnieuwsbrief is gratis en je kunt je instellingen voor meldingen op elk moment wijzigen.

nl_NLNederlands