Δρ Mark Trozzi

Ειλικρινής | Ηθικός | Ιατρός

Οι μάσκες προκαλούν βλάβη

Εμπειρογνώμονας επαγγελματικών αναπνευστήρων αποδεικνύει ότι οι μάσκες προκαλούν βλάβη

Βίντεο από τον Chris Schaefer, με εισαγωγή από τον Dr. Trozzi

Ελπίζουμε να βρήκατε το παραπάνω βίντεο του Chris Schaefer διαφωτιστικό. Καταδεικνύει με σαφήνεια πώς η σημερινή κακή πρακτική της μάσκας είναι επικίνδυνη για την ενσυνειδητότητα και την υγεία των ανθρώπων. Γιατί τότε τέτοιες κακές, επικίνδυνες και αναποτελεσματικές πρακτικές επιβάλλονται από τις παγκόσμιες κυβερνήσεις και τους εταιρικούς φορείς;

Σύνδεσμοι για περαιτέρω δέουσα επιμέλεια

Κουμπιά κοινής χρήσης

Τηλεγράφημα
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
Facebook
Twitter
WhatsApp
Εκτύπωση

Ενημερωτικό δελτίο

Μάθετε πρώτοι όταν ο Dr. Trozzi δημοσιεύει περιεχόμενο. Η εγγραφή στο ενημερωτικό δελτίο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μας είναι δωρεάν και μπορείτε να διαγραφείτε ή να αλλάξετε τις ρυθμίσεις ειδοποίησής σας ανά πάσα στιγμή.


By submitting this form, you are consenting to receive marketing emails from: Trozzi, RR2, Bancroft, ON, K0L 1C0, https://drtrozzi.com/. You can revoke your consent to receive emails at any time by using the SafeUnsubscribe® link, found at the bottom of every email. Emails are serviced by Constant Contact
elΕλληνικά