Д-р Марк Троци

Честен | Етичен | Медицински лекар

Бдение на д-р Шумейкър в Торонто 25 август - 3 септември

Присъединете се към бдението в Торонто с д-р Шумейкър. Спасете децата Спрете изстрелите. От 12:00 до 18:00 ч. всеки ден от 25 август до 3 септември на ъгъла на Куин Стрийт и Бей Стрийт.

Бутони за споделяне

Телеграма
Имейл
Facebook
Twitter
WhatsApp
Отпечатване

Бюлетин

Бъдете първите, които ще научат, когато д-р Trozzi публикува съдържание. Присъединяването към нашия имейл бюлетин е безплатно и можете да се отпишете или да промените настройките си за уведомяване по всяко време.


By submitting this form, you are consenting to receive marketing emails from: Trozzi, https://drtrozzi.com/. You can revoke your consent to receive emails at any time by using the SafeUnsubscribe® link, found at the bottom of every email. Emails are serviced by Constant Contact
bg_BGБългарски