Stöd vårt uppdrag

Dina bidrag hjälper oss att upprätthålla våra alltmer varierande insatser, synliga och osynliga, för att återställa hälsa, värdighet, säkerhet och mänskliga rättigheter.

Hur mycket vill du donera? Som bidragsgivare till Dr Mark Trozzi ser vi till att din donation går direkt till att stödja vår sak. Tack för din generositet!

$
Vem ger pengar i dag?
Vi delar aldrig denna information med någon annan.
Personlig information

Välj betalningsmetod
Information om kreditkort
Detta är en säker SSL-krypterad betalning.
Här är vad du ska donera:
Sammanfattning av donationen
Betalningsbelopp
Frekvens av givande
Överväg att göra denna donation
En gång
Donation Totalt

Donation totalt: $100 En gång