Odhalenie pochmúrnej reality selekcie sprostredkovanej protilátkami vyvolanými vakcínou

Pôvodný antigénny hriech: Vakcinácia COVID-19 a suboptimálny počiatočný imunitný priming menia protilátkovú cytotoxickú T-bunkovú imunitnú odpoveď

Autori: Paul Alexander, Dan Stock, MD, a Mark Trozzi, MD

Drs. Vanden Bossche a Montagnier nás varovali pred očkovaním počas pandémie s veľkým infekčným tlakom a použitím veľmi úzkeho špecifického hrotu (nezrelé, suboptimálne, neúplné spektrum imunitnej knižnice), poskytujúceho suboptimálne protilátky. To by mohlo viesť k úniku vírusovej imunity z vakcíny a my tvrdíme, že práve to teraz vidíme v Spojenom kráľovstve a Izraeli a dokonca aj v USA. "Je jasné, že nové varianty vznikajú selekciou sprostredkovanou protilátkami v dôsledku na očkovanie." Práve očkovanie a suboptimálne neúplné "rozladené a pomätené" protilátkové reakcie sú príčinou vzniku týchto variantov. Je to dôvod, prečo zomiera toľko mladých zdravých športovcov?

Teraz je už úplne jasné, že vakcíny COVID-19 súnetesné' (deravé vakcíny nezastavujú infekciu ani prenos a umožňujú imunitný únik) a nesterilizujú vírus COVID (nie sú neutralizačné alebo túto schopnosť veľmi rýchlo strácajú). Tieto vakcíny ukazujú, že čím viac je národ zaočkovaný, tým viac problémov má s vakcínou v zmysle stupňujúcich sa infekcií. Tieto vakcíny nedostatočne chránia horné dýchacie cesty. Údaje sú jasné, že očkovaní môžu prenášať rovnako účinne ako niektorí, ktorí sú úplne nechránení. Zdá sa, že imunita voči vakcínam trvá len približne 4 až 5 mesiacov, a teda ako si niekto môže myslieť, že týmito vakcínami dosiahneme stádovú imunitu na úrovni populácie? Je prakticky nemožné, aby sme týmito vakcínami dosiahli stádovú imunitu. Nulová šanca. Napriek tomu sa chystáme prijať posilnenie každých 5 mesiacov? Vieme, či je na to imunitný systém uspôsobený? Toto, ako aj protilátkami podmienené zvýšenie (antibody dependent enhancement - ADE) a protilátkami sprostredkované vírusové zvýšenie (antibody mediated viral enhancement - AMVE) sa neskúmalo. Išlo o katastrofálne opomenutie a zlyhanie zo strany tvorcov vakcíny a FDA ako kľúčového regulačného orgánu pri presadzovaní tejto skutočnosti. 

Prečo však CDC, NIH, tvorcovia vakcín a ich podporovatelia naďalej vnucujú tieto "nedokonalé" vakcíny populácii, najmä osobám s nízkym rizikom, keď protilátková imunita rýchlo slabne a jediné, čo robíte, je, že pripravujete populáciu na opakované preočkovanie, ktoré samo o sebe nesie riziko? Prečo vývojári vakcín priniesli tieto nedokonalé vakcíny, akoby boli od začiatku nastavené na zlyhanie? Ako už bolo spomenuté, neskúmali sme, či je ľudský imunitný systém schopný vydržať opakované zvyšovanie očkovacej látky. Sme svedkami toho, že očkovaní v určitom bode riadia prenos vakcínou, ktorá má obmedzenú "pochybnú" imunitu. 

Našou tézou je, že dvojnásobne a trojnásobne očkovaní (pravdepodobne štvornásobné očkovanie v Izraeli) sú (by mohli byť) hnacou silou prenosu variantu Delta s vážnymi následkami pre zraniteľné neočkované (a očkované) osoby. Fungujú potenciálne ako asymptomatickí superrozširovatelia. Tieto vakcíny COVID fungujú tak, že udržiavajú očkovanú osobu nažive, ale umožňujú infekciu a prenos, čo by mohlo umožniť cirkuláciu veľmi virulentných kmeňov v populácii. To, čo pozorujeme v súčasnosti, sa skutočne nedá vysvetliť rozdielmi vo variantoch a týmto rozpadom infekcií medzi očkovanými osobami. U ľudí, ktorí sú dvakrát očkovaní, sa vírus vylučuje v alarmujúco vysokej miere. 

Stránka Marekova choroba/Read et al. ("deravé" nesterilizačné, neautralizačné nedokonalé vakcíny, ktoré znižujú príznaky, ale nezastavujú infekciu alebo prenos) v modeli kurčiat a koncepcii Pôvodný antigénny hriech (počiatočné naštartovanie imunitného systému alebo expozícia predurčuje imunitnú odpoveď na daný patogén/vírus alebo podobné ochorenie počas celého života, a ak je počiatočné naštartovanie imunitného systému skutočne suboptimálne, potom následná reakcia (expozícia) môže byť suboptimálna voči tomuto patogénu alebo podobným/príbuzným patogénom) môže vysvetľovať to, čomu potenciálne čelíme teraz s týmito nedokonalými vakcínami COVID (čo je únik imunity, zvýšená vírusová záťaž, zvýšený prenos, rýchlejší prenos a potenciálne viac "horúcich" variantov). Chceme uviesť prípad, že by sme mohli byť schopní vysvetliť prudký nárast infekcií (hospitalizácie a úmrtia) u očkovaných osôb, ako aj u neočkovaných osôb prostredníctvom konceptu pôvodného antigénového hriechu. Hoci niektorí môžu namietať, že ide o teoretický argument, údaje, ktoré pozorujeme, by sa ním dali dobre vysvetliť. V súčasnosti nevidíme iné vysvetlenie toho, čo vidíme v údajoch po očkovaní v Spojenom kráľovstve, Izraeli, USA atď. 

Penn State's Ohm podobne píše: "Netesné vakcíny fungujú... bez toho, aby nevyhnutne blokovali alebo spomaľovali replikáciu vírusov. Výsledkom je, že infikovaní, ale očkovaní jedinci majú predĺžené prežívanie, čo umožňuje vysoko virulentnému patogénu, ktorý by za normálnych okolností dosiahol evolučný koniec v mŕtvom hostiteľovi, že sa môže prenášať." Topánky Podobne sme sa vyjadrili aj my a opäť naznačujeme, že teraz možno čelíme Marekovi 2.0 s týmito očividne nedokonalými vakcínami COVID. Áno, je potrebných viac údajov a akútny definitívny výskum, pretože vývojári vakcín to neštudovali a my nevieme, ako sa tieto vakcíny správajú v strednodobom a dlhodobom horizonte, pokiaľ ide o bezpečnosť. Sme v situácii čiernej skrinky. To, čo sa však ukazuje, vyvoláva mnoho naliehavých otázok a je potenciálne zlovestné. Ak to, čo vidíme, je vrcholom ADE/AMVE, riskujeme, že tieto vakcíny zabijú mnohých, a najmä naše deti. 

V Spojenom kráľovstve sme svedkami veľkých hospitalizácií, hospitalizácií na jednotkách intenzívnej starostlivosti a úmrtí na COVID medzi plne zaočkovanými osobami. Je to obrovský problém a môže ísť o AMVE/ADE, ktorého sme sa obávali. Najhoršia nočná mora virológa. Zosilňujúca protilátka nemusí byť prítomná (Dr. Dan Stock, osobná komunikácia, 8. novembra 2021) a túto nuansu treba zohľadniť v našej diskusii. "Najväčší deficit je spôsobený presunom Th 2 z CD 8+ cytotoxickej prirodzenej zabíjačskej bunkovej odpovede na lokálnu infekciu, ktorá je nevyhnutne vyvolaná bez ohľadu na to, aký typ Ab sa vytvorí... nepomáhajúce protilátky naozaj nie sú potrebné na vykoľajenie imunitného systému." 

Tvrdíme, že je možné, že pri skúškach a výrobe vakcín v rámci operácie Warp Speed (OWS) sa skrátili časové lehoty, čo viedlo k tomu, že sa do spoločnosti dostali neoptimálne škodlivé vakcíny. Bol predchádzajúci prezident Trump zavádzaný a dezinformovaný svojimi vedeckými poradcami a vývojármi vakcín? Tvrdíme, že ho zavádzali. Keby sa štúdie vykonávali správne, pokiaľ ide o aspekty bezpečnosti vakcín, a počas správneho trvania, keby sme dostatočne dlho sledovali skúmanie AMVE/ADE, potom je pravdepodobné, že by sme dnes neboli svedkami toho, čo sa odohráva v údajoch Spojeného kráľovstva a v údajoch Izraela. Alebo v USA s jasným zlyhaním vakcíny a potenciálne nebezpečnou potrebou opakovaného posilnenia. Opakované posilnenie by mohlo byť zničujúce. 

Píšeme sem zo strachu, čo sa môže stať našim deťom, ak pristúpime k hromadnému očkovaniu zdravých detí. Na základe doterajších výsledkov si myslíme, že by sme týmito vakcínami mohli vážne ublížiť mnohým deťom. Dôležité je, že deti jednoducho nemajú významné riziko z tohto vírusu a musí zostať na pokoji. Táto vakcína nie je potrebná a vládni predstavitelia verejného zdravotníctva (Francis Collins/NIH, Anthony Fauci/NIAID a Rochelle Walensky/CDC ani FDA/Woodcock a Marks) ani vývojári vakcín nepresvedčili o tom, prečo deti potrebujú tieto vakcíny. Okrem toho riskujeme, že ak budeme pokračovať v masovom očkovaní, z detí sa stanú asymptomatickí superrozširovatelia (ako sa to teraz deje u dospelých v Spojenom kráľovstve a Izraeli (a USA)), ako aj smrteľné následky. 

Kde sú dôkazy, ktoré podporujú túto tézu, že skutočne hľadíme do hlavne Mareka 2.0? Nedávne správy Public Health England (PHE) # 44 a # 45 sú kľúčovým aspektom tejto práce (rovnako ako 5 predchádzajúcich správ PHE) a hoci sú tieto správy špekulatívne a teoretické, myslíme si, že nastoľujú závažné otázky, ktoré nemôžeme vynechať. Dokonca sa domnievame, že sme prekročili rámec teoretickej roviny. Rozvíjame diskusiu nasledujúcimi štúdiami, ktoré pripravujú pôdu pre diskusiu tým, že odhaľujú zlyhanie a obrovské problémy súčasných vakcín (najmä spoločnosti Pfizer) v súvislosti s variantom Delta. 

Vakcína zjavne zlyhala proti Delte a u plne zaočkovaných sa objavuje ohromujúca infekcia a náchylnosť na prenos. Máme k dispozícii napríklad výsledky výskumu Singanayagam a kol.. (plne očkovaní jedinci s prelomovou infekciou majú maximálnu vírusovú záťaž podobnú ako neočkované prípady a môžu účinne prenášať infekciu v domácom prostredí, vrátane plne očkovaných kontaktov), o Chau a kol.. (vírusová záťaž v prípadoch infekcie prelomového variantu Delta u očkovaných sestier bola 251-krát vyššia ako v prípadoch infekcie predchádzajúcimi kmeňmi začiatkom roka 2020) a do Riemersma a kol.. (žiadny rozdiel vo vírusovej záťaži pri porovnaní neočkovaných jedincov s tými, u ktorých došlo k "prelomovej" infekcii, a ak sa očkovaní jedinci nakazia variantom delta, môžu byť zdrojom prenosu SARS-CoV-2 na iné osoby), ktoré odhaľujú, že vakcíny majú veľmi suboptimálnu účinnosť. Táto znepokojujúca situácia, keď sú očkované osoby vysoko infekčné a prenášajú vírus, sa jasne objavila aj v seminárnych prácach o nozokomiálnych epidémiách od Chau a kol.. (HCWs vo Vietname). Vypuknutie epidémie vo fínskej nemocnici (rozšírené medzi HCW a pacientmi) a Vypuknutie epidémie v izraelskej nemocnici (rozšírené medzi HCW a pacientmi). Tieto štúdie tiež znepokojivo odhalili, že osobné ochranné prostriedky a maskovanie boli v zdravotníckom prostredí v podstate neúčinné. Všetci zdravotnícki pracovníci boli dvakrát očkovaní, napriek tomu sa infekcia vo veľkej miere rozšírila medzi nimi a ich pacientmi. 

Okrem toho, Nordström et al. (účinnosť vakcíny Pfizer proti infekcii postupne klesala od 92% 15. - 30. dňa do 47% 121. - 180. dňa a od 211. dňa a ďalej bez účinnosti), Suthar a kol. (výrazné oslabenie protilátkovej odpovede a imunity T-buniek voči SARS-CoV-2 a jeho variantom 6 mesiacov po druhej imunizácii), Yahi et al. (pri variante delta majú neutralizačné protilátky zníženú afinitu k proteínu hrotu, zatiaľ čo facilitačné protilátky vykazujú nápadne zvýšenú afinitu), Juthani et al. (vyšší počet pacientov so závažným alebo kritickým ochorením u pacientov, ktorí dostali vakcínu Pfizer), Gazit a kol.. (u očkovaných proti SARS-CoV-2 bolo 13-násobne zvýšené riziko prelomovej infekcie variantom Delta a podstatne zvýšené riziko symptomatickej COVID a hospitalizácie) a Acharya a kol.. (žiadny významný rozdiel v prahových hodnotách cyklu medzi očkovanými a neočkovanými, asymptomatickými a symptomatickými skupinami infikovanými Deltou) spoločne odhaľujú slabú účinnosť a dokonca negatívnu účinnosť vakcín COVID. Levine-Tiefenbrun et al. uvádza, že účinnosť zníženia vírusovej záťaže klesá s časom po očkovaní, "výrazne klesá po 3 mesiacoch po očkovaní a účinne mizne približne po 6 mesiacoch". 

Ako príklad možno uviesť Švédska štúdia (retrospektívna s 842 974 pármi (N=1 684 958)) je obzvlášť alarmujúca, pretože ukazuje, že hoci vakcína poskytuje dočasnú ochranu pred infekciou, účinnosť klesá pod nulu a potom do oblasti negatívnej účinnosti približne po 7 mesiacoch, čo zdôrazňuje, že očkovaní sú vysoko náchylní na infekciu a nakoniec sa stanú vysoko infikovanými (viac ako neočkovaní). Ďalší príklad pochádza z Írska, kde hlásenia naznačujú, že Mestská časť Waterford má najvyššiu mieru zaočkovanosti Covid-19 v štáte, pričom sa môže pochváliť aj najvyššou zaočkovanosťou v republike (99,71 zaočkovanýchTP2T). Správy hovoria o tom, že v USA sa v roku 2015 uskutočnilo tzv. Covid-19 úmrtí na rok 2021 prekonal počet úmrtí z roku 2020, čo viedlo niektorých k tvrdeniu, že "viac ľudí zomrelo na COVID-19 v roku 2021, pričom väčšina dospelých bola zaočkovaná a takmer všetci seniori), než v roku 2020, keď nebol zaočkovaný nikto". 

Takže sa nahromadili dôkazy (ako je uvedené vyššie), že došlo k prelomu a vakcína zlyháva proti variantu Delta. O tom niet pochýb. Dokonca aj Riaditeľka CDC Rochelle Walensky priznala, že vakcíny nezastavujú prenos, čo je priznanie neúspešnej vakcíny. Znovu opakujem, že Marekova choroba u kurčiat a situácia s očkovaním vysvetľuje, čomu potenciálne čelíme v prípade týchto deravých vakcín (zvýšený prenos, rýchlejší prenos a viac "horúcich" variantov). 

Jeden z modelov AMVE/ADE obklopuje Pôvodný antigénny hriech a počiatočné naštartovanie imunitného systému alebo vystavenie sa imunitnej odpovedi na daný patogén/vírus alebo podobné ochorenie počas celého života. Okrem toho, ak je počiatočné naštartovanie imunitného systému skutočne suboptimálne, potom následná reakcia (expozícia) na tento patogén alebo podobné/príbuzné patogény môže byť suboptimálna. 

Nie sme virológovia ani imunológovia, ale snažíme sa pochopiť údaje, ktoré vidíme, a to, čo sa deje s očkovanými a neočkovanými osobami. Vychádzame z obrovskej práce Dr. Dana Stocka a naše vysvetlenie po očkovaní (s jeho odborným prispením) je nasledovné:

Ak je počiatočná príprava/expozícia prostredníctvom vakcíny, potom by bola imunitná odpoveď pomocných T-buniek (CD 4+) zaujatá (prepnutá) smerom k Th 2 B-bunkám a protilátkovej odpovedi a k obmedzenejšej Th1 CD 8+ cytotoxickej T-bunkovej odpovedi v lokalizovanom pôvodnom mieste infekcie. Imunitný systém je nútený vybrať si medzi diferenciáciou Th 1 a Th2 a táto diferenciácia je trvalá. "Učí sa", že kedykoľvek ste vystavení vírusu v prírode (alebo podobnému vírusu), že by mal prepnúť na cestu Th 2 a vytvoriť menej cytotoxickej imunity Th 1, pretože ste užili vakcínu. Imunitný systém je nútený prepínať medzi dráhami imunitnej odpovede Th 1 a Th 2 a ak reaguje systémovo protilátkami (ak je vaša prvá expozícia vakcínou), potom keď sa v budúcnosti skutočne nakazíte vírusom ako lokalizovanou infekciou dýchacích ciest (druhý pohľad vášho imunitného systému na vírus), váš imunitný systém by reagoval nesprávne (narušene) a nie cytotoxickou odpoveďou CD 8+, ktorá je v skutočnosti (optimálne) potrebná v mieste infekcie (dýchacie cesty). Inými slovami, signály vyslané miestnym tkanivom imunitnému systému hovoria o produkcii B-buniek a protilátok, a nie o potrebných cytotoxických bunkách v mieste infekcie, ktoré by začali odstraňovať infekciu. 

Výsledkom je, že dýchacie tkanivo (pľúca) je viac infikované (pretože cytotoxické bunky nie sú k dispozícii alebo ich nie je dostatok na odstránenie infekcie) a choré a choré a infikovaná osoba môže byť veľmi infikovaná stále väčším množstvom vírusu, pretože odpoveď CD 8+ je znížená alebo možno vôbec neexistuje. Očkovaná osoba by potom mohla byť potenciálne veľmi chorá a zároveň by sa u nej hromadila obrovská vírusová záťaž a bola by schopná prenášať vírus. Infekcia sa teda hromadí v miestnych tkanivách (primárne miesto infekcie) a nie je odstránená cytotoxickou odpoveďou, ktorá bola utlmená. To môže pomôcť vysvetliť údaje, ktoré vidíme zo Spojeného kráľovstva (správy # 44 a 45 a správy 39-43) s úmrtiami nielen u zraniteľných neočkovaných, ale aj u očkovaných. Ak k tomu skutočne dochádza, ide o skutočný problém. Systémová prezentácia (v dôsledku vakcíny) musí nevyhnutne znížiť odpoveď Th 1, pretože poháňa odpoveď Th 2, čo umožňuje nielen zvýšené vylučovanie, ale v konečnom dôsledku vedie patogén, ktorý by sa prirodzene rýchlo nerozšíril, a určite nie skôr, ako by bol eradikovaný, na nekontrolovateľný patogén, ktorý by sa rýchlejšie a spoľahlivejšie šíril, ďalej by viedol k postupnej diferenciácii Th 2, zníženej odpovedi Th 1, až by nakoniec infekcia nemala žiadnu významnú odpoveď Th 1. Výsledkom je zničenie pľúc a dosiahnutie hornej hranice odpovede Th 2. Potom by sme videli nielen šírenie na naivných neočkovaných, ale aj zvýšenú úmrtnosť očkovaných, ktorí by sa nikdy nezotavili so správnou imunitnou odpoveďou, pretože imunitný systém sa "naučí" počiatočnú suboptimálnu nesprávnu odpoveď (od CD 8+ cytotoxickej odpovede) a pri ďalšom vystavení/posilnení odpovedá týmto smerom. Posilnenie bude zničujúce, pretože bude len podporovať túto pomätenú imunitnú odpoveď a tá sa bude stupňovať a očkovaný bude čoraz chorľavejší, pretože nebude mať k dispozícii cytotoxickú odpoveď Th 1. Imunitný systém sa účinne naučí nesprávne reagovať a výsledkom je, že tkanivo v dýchacích cestách/pľúcach je čoraz viac infikované a choré a očkovaná osoba je vystavená riziku ťažkého ochorenia, pretože zraniteľná očkovaná osoba je tiež vystavená riziku infekcie a ťažkého následku. Aj keď má neočkovaný v blízkosti silný imunitný systém, môže byť zahltený vírusom od očkovanej osoby, ktorá vylučuje a chrlí masívnu infekciu (keďže cesty CD 8+ sú zošliapnuté). Obaja môžu veľmi vážne ochorieť a zomrieť. 

Keď sa teda bližšie pozrieme na správu Public Health England (PHE) # 44 & 45 (vrátane správ # 39 až 43), ktorá má veľmi podrobné údaje, vidíme, že infekcie sú výrazne vyššie u očkovaných vo všetkých vekových skupinách nad 30 rokov (tabuľky 2-5), pričom posun k očkovaným nad 30 rokov nastal medzi 35. a 38. týždňom v správe # 39. Tabuľka 5 síce uvádza neupravené údaje, ale je veľmi poučná, pokiaľ ide o najaktuálnejšie miery medzi 40. týždňom a 43. týždeň 2021 (strana 20 v správe) # 44) (tabuľka 1 a 2), pričom údaje za 44. týždeň sú uvádzané ako "neupravené". To isté sa objavuje v správe # 45 (tabuľka 6 strana 22, medzi 41. a 44. týždňom 2021). V týchto spoľahlivo zozbieraných a nahlásených údajoch Spojeného kráľovstva vidíme stabilný a konzistentný trend v tom, že očkovaní (zdá sa) sú stále viac infikovaní variantom Delta a neočkovaní sú hospitalizovaní a umierajú (spolu s očkovanými). Neočkovaní sú obzvlášť znepokojujúci vzhľadom na ich zraniteľnosť a tieto alarmujúce miery. Nedávno bola publikovaná Yahoo UK správa je alarm ako sú iné kde sme svedkami najvyššej miery infekcií, hospitalizácie a úmrtí v krajinách, ktoré sú najviac očkované. Podobné správy sú aj v Škótsko že plne zaočkovaní predstavovali "89% úmrtí na Covid-19 za posledné štyri týždne a zároveň 77% hospitalizácií na Covid-19 a 65% údajných prípadov Covid-19 od 9. októbra do 5. novembra."

Záver

Chráni nás vakcína proti COVID pred vážnym poškodením, ale nezabraňuje tomu, aby sme sa vírusom nakazili, a tým (ako je vidieť na údajoch zo Spojeného kráľovstva) podporuje smrteľnejšie varianty? Skutočne sa pozeráme na nedokonalé očkovanie, ktoré nás udržiava pri živote, ale umožňuje prenos, nie usmrtenie vírusu, takže očkovaní prenášajú vírus a v skutočnosti silnejší vírus? Že očkovaní sami veľmi ochorejú vzhľadom na vyšinutú imunitnú odpoveď. Ako sme videli pri očkovaní proti Marekovej chorobe u kurčiat, môžeme byť svedkami toho, že očkovanie proti vírusu a chorobe COVID-19 uprednostňuje vyššiu virulenciu (u očkovaných a zraniteľných neočkovaných). 

Z nášho pohľadu tvrdíme, že to už nie je len teoretické riziko, a údaje, na ktoré sa pozeráme, naznačujú, že sme toho svedkami v Izraeli, Spojenom kráľovstve atď. Nevidíme žiadne iné údaje, ktoré by mohli vysvetliť to, čoho sme svedkami, a táto vyšinutá nesprávna imunitná odpoveď medzi prepínaním Th 1 na Th 2 imunitnej odpovede sa zdá byť zatiaľ najlepším vysvetlením. Ako to máme riešiť, keďže je to potenciálne katastrofálne? Tvrdíme, že treba zastaviť očkovanie (so zameraním na osoby s vysokým rizikom, ak sú riadne informované a súhlasia; ponúkame alebo sprístupňujeme vakcínu, ale nenariaďujeme) a skutočnosť je taká, že ak sa tento model potvrdí, potom posilňovanie ešte viac vykoľají imunitný systém, ktorý je zaujatý protilátkovou odpoveďou, keď potrebná cytotoxická imunitná odpoveď pri ďalších expozíciách nie je alebo je výrazne odložená. Taktiež hovoríme, že za žiadnych podmienok, žiadnych, nedovolíme, aby naše zdravé deti s nízkym rizikom boli očkované týmito suboptimálnymi, nedokonalými, deravými a z veľkej časti bezpečnostne neoverenými vakcínami, ktoré poskytujú len potenciálnu možnosť poškodenia. Náš názor je, že týmto vakcínam/boosterom musíme teraz uložiť tvrdú stopku. Musíme požiadať vývojárov vakcín, aby sa zaoberali škodami, ktoré pozorujeme, skôr než budeme pokračovať, a v skutočnosti máme mnoho alternatív na riešenie tejto núdzovej situácie. Tieto vakcíny nepotrebujeme. Nikdy sme ich nepotrebovali. Je nevyhnutné zvážiť aj iné alternatívy ako len očkovanie napr. pomocou neočkovacej prevencie chorôb, ako napr. včasná ambulantná liečba a dostupné nutraceutiká, ako napríklad vitamín D/kalcifediol, zinok a profylaktický ivermektín. 

Telegram
E-mail
Facebook
Twitter
WhatsApp
Tlač

Prosím, podporte našu misiu

Veľmi si ceníme vaše dary. Vaše príspevky pomáhajú udržiavať naše stále rozmanitejšie úsilie, viditeľné aj neviditeľné, o obnovu zdravia, dôstojnosti, bezpečnosti a ľudských práv.

Newsletter Dr. Trozziho

Buďte prvý, kto sa dozvie, keď Dr. Trozzi zverejní obsah. Prihlásenie sa do nášho e-mailového spravodajcu je bezplatné a kedykoľvek sa môžete odhlásiť alebo zmeniť nastavenia upozornení.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

CAPTCHA ImageZmeniť obrázok

sk_SKSlovenčina