Prosimy o wsparcie naszej misji

Twoje datki pomagają utrzymać nasze coraz bardziej zróżnicowane wysiłki, widoczne i niewidoczne, mające na celu przywrócenie zdrowia, godności, bezpieczeństwa i praw człowieka.

Jaką kwotę chciałbyś przekazać? Jeśli wpłacisz pieniądze na rzecz Dr Mark Trozzi, upewnimy się, że Twoja darowizna zostanie bezpośrednio przeznaczona na wsparcie naszej sprawy. Dziękujemy za Twoją hojność!

$
Kto dziś daje datki?
Nigdy nie udostępnimy tych informacji nikomu.
Informacje osobiste

Wybierz metodę płatności
Informacje o karcie kredytowej
Jest to bezpieczna płatność szyfrowana protokołem SSL.
Oto, co chcesz ofiarować:
Podsumowanie darowizn
Kwota płatności
Częstotliwość przekazywania darowizn
Rozważ przekazanie tej darowizny
Jednorazowo
Darowizna Razem

Suma darowizn: $100 Jednorazowo