Dr Mark Trozzi

1000 recenzowanych artykułów na temat urazów wywołanych przez szczepionki

Oto zorganizowana biblioteka ponad tysiąca recenzowanych artykułów, które pokazują, że "szczepionki" na Covid-19 są szkodliwe.

Oto kompletna i uporządkowana biblioteka umożliwiająca prowadzenie badań, wspieranie pozwów sądowych, wnoszenie oskarżeń w sprawach karnych lub wpływanie na zmiany polityczne. Jest to również bogaty dowód dla każdego, kto nadal kupuje twierdzenie "bezpieczny i skuteczny", ale jest skłonny przyjrzeć się dowodom. Prosimy o dodanie tej strony do zakładek i udostępnienie jej w celu bieżącego korzystania.

Podziękowania dla społeczności CovidVaccineInjuries.com za badania astronomiczne, które stanowią podstawę tego wizualizowanego i indeksowanego zasobu.

Nasza strona internetowa i publikowane treści wymagają znacznych zasobów ludzkich do utrzymania, a my polegamy na finansowaniu społecznościowym, aby pozostać operacyjnym. Prosimy o rozważenie przekazania darowizny na naszą rzecz. Doceniamy każdy wkład.

Spis treści

Zapalenie mięśnia sercowego

Obejmuje terminy: Reakcje zapalne serca & Mięsień sercowy. Zapalenie mięśnia sercowego (mięśnia sercowego). Zapalenie może zmniejszyć zdolność serca do pompowania i powodować szybkie lub nieregularne rytmy serca (arytmie). Oznaki i objawy zapalenia mięśnia sercowego obejmują ból w klatce piersiowej, zmęczenie, duszność oraz szybkie lub nieregularne bicie serca. W niewielkim odsetku przypadków osoby z zapaleniem mięśnia sercowego mogą być narażone na ryzyko nagłej śmierci po intensywnym wysiłku. Niektóre osoby cierpiące na zapalenie mięśnia sercowego mogą wymagać operacji serca lub przeszczepu serca w późniejszym okresie życia.

 1. Zapalenie mięśnia sercowego po szczepieniu mRNA przeciwko SARS-CoV-2, seria przypadków: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2666602221000409
 2. Zapalenie mięśnia sercowego po immunizacji szczepionkami mRNA przeciwko COVID-19 u członków amerykańskiej armii. Artykuł ten donosi, że u "23 mężczyzn, w tym 22 wcześniej zdrowych wojskowych, zapalenie mięśnia sercowego zidentyfikowano w ciągu 4 dni po otrzymaniu szczepionki": https://jamanetwork.com/journals/jamacardiology/fullarticle/2781601
 3. Związek zapalenia mięśnia sercowego ze szczepionką BNT162b2 messenger RNA COVID-19 w serii przypadków u dzieci: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34374740/
 4. Ostre objawowe zapalenie mięśnia sercowego u siedmiu nastolatków po szczepieniu Pfizer-BioNTech przeciwko COVID-19: https://pediatrics.aappublications.org/content/early/2021/06/04/peds.2021-052478
 5. Zapalenie mięśnia sercowego i osierdzia po szczepieniu mRNA COVID-19: praktyczne uwagi dla świadczeniodawców: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0828282X21006243
 6. Zapalenie mięśnia sercowego, zapalenie osierdzia i kardiomiopatia po szczepieniu COVID-19: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1443950621011562
 7. Zapalenie mięśnia sercowego wywołane szczepionkami mRNA przeciwko COVID-19: https://www.ahajournals.org/doi/pdf/10.1161/CIRCULATIONAHA.121.056135
 8. Zapalenie mięśnia sercowego i osierdzia po szczepieniu COVID-19: https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2782900
 9. Zapalenie mięśnia sercowego czasowo związane ze szczepieniem przeciwko COVID-19: https://www.ahajournals.org/doi/pdf/10.1161/CIRCULATIONAHA.121.055891.
 10. Szczepienie przeciwko COVID-19 związane z zapaleniem mięśnia sercowego u nastolatków: https://pediatrics.aappublications.org/content/pediatrics/early/2021/08/12/peds.2021-053427.full.pdf
 11. Ostre zapalenie mięśnia sercowego po podaniu szczepionki BNT162b2 przeciwko COVID-19:https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33994339/
 12. Czasowy związek między szczepionką COVID-19 Ad26.COV2.S a ostrym zapaleniem mięśnia sercowego: opis przypadku i przegląd literatury: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1553838921005789
 13. Zapalenie mięśnia sercowego wywołane szczepionką COVID-19: opis przypadku z przeglądem literatury: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1871402121002253
 14. Potencjalny związek między szczepionką COVID-19 a zapaleniem mięśnia sercowego: wyniki badań klinicznych i CMR: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1936878X2100485X
 15. Nawrót ostrego zapalenia mięśnia sercowego związany czasowo z otrzymaniem szczepionki przeciwko chorobie koronawirusowej mRNA 2019 (COVID-19) u nastolatka płci męskiej: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S002234762100617X
 16. Piorunujące zapalenie mięśnia sercowego i ogólnoustrojowe zapalenie związane czasowo ze szczepieniem BNT162b2 COVID-19 mRNA u dwóch pacjentów: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167527321012286.
 17. Ostre zapalenie mięśnia sercowego po podaniu szczepionki BNT162b2: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214250921001530
 18. Limfohistocytarne zapalenie mięśnia sercowego po szczepieniu wektorem wirusowym COVID-19 Ad26.COV2.S: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352906721001573
 19. Zapalenie mięśnia sercowego po szczepieniu BNT162b2 u zdrowego mężczyzny: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0735675721005362
 20. Ostre zapalenie mięśnia sercowego po szczepieniu Comirnaty (Pfizer) u zdrowego mężczyzny z wcześniejszym zakażeniem SARS-CoV-2: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1930043321005549
 21. Ostre zapalenie mięśnia sercowego po szczepieniu SARS-CoV-2 mRNA-1273 mRNA: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2589790X21001931
 22. Ostre zapalenie mięśnia sercowego po szczepieniu SARS-CoV-2 u 24-letniego mężczyzny: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0870255121003243
 23. Seria pacjentów z zapaleniem mięśnia sercowego po szczepieniu przeciwko SARS-CoV-2 za pomocą mRNA-1279 i BNT162b2: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1936878X21004861
 24. Szczepienie mRNA przeciwko COVID-19 i zapalenie mięśnia sercowego:https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34268277/
 25. Szczepionka przeciwko COVID-19 i zapalenie mięśnia sercowego: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34399967/
 26. Epidemiologia i cechy kliniczne zapalenia mięśnia sercowego/zapalenia osierdzia przed wprowadzeniem szczepionki mRNA przeciwko COVID-19 u koreańskich dzieci: badanie wieloośrodkowe https://search.bvsalud.org/global-literature-on-novel-coronavirus-2019-ncov/resourc e/pl/covidwho-1360706.
 27. Szczepionki przeciwko COVID-19 i zapalenie mięśnia sercowego:https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34246566/
 28. Zapalenie mięśnia sercowego i inne powikłania sercowo-naczyniowe szczepionek przeciwko COVID-19 opartych na mRNA https://www.cureus.com/articles/61030-myocarditis-and-other-cardiovascular-complications-szczepionki-covid-19 oparte na-mrna
 29. Zapalenie mięśnia sercowego i inne powikłania sercowo-naczyniowe szczepionek przeciwko COVID-19 opartych na mRNA https://www.cureus.com/articles/61030-myocarditis-and-other-cardiovascular-complications-szczepionki-covid-19 oparte na-mrna
 30. Zapalenie mięśnia sercowego, osierdzia i kardiomiopatia po szczepieniu przeciwko COVID-19: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34340927/
 31. Zapalenie mięśnia sercowego wywołane szczepionkami mRNA przeciwko COVID-19: https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/CIRCULATIONAHA.121.056135
 32. Związek zapalenia mięśnia sercowego ze szczepionką COVID-19 mRNA u dzieci: https://media.jamanetwork.com/news-item/association-of-myocarditis-with-mrna-co vid-19-szczepionka dla dzieci/
 33. Związek zapalenia mięśnia sercowego z informacyjnym RNA szczepionki przeciwko COVID-19 BNT162b2 w serii przypadków u dzieci: https://jamanetwork.com/journals/jamacardiology/fullarticle/2783052
 34. Zapalenie mięśnia sercowego po immunizacji szczepionkami mRNA przeciwko COVID-19 u członków armii USA: https://jamanetwork.com/journals/jamacardiology/fullarticle/2781601%5C
 35. Zapalenie mięśnia sercowego występujące po immunizacji szczepionkami przeciwko COVID-19 opartymi na mRNA: https://jamanetwork.com/journals/jamacardiology/fullarticle/2781600
 36. Zapalenie mięśnia sercowego po immunizacji mRNA Covid-19: https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc2109975
 37. Pacjenci z ostrym zapaleniem mięśnia sercowego po szczepieniu mRNA COVID-19: https://jamanetwork.com/journals/jamacardiology/fullarticle/2781602
 38. Zapalenie mięśnia sercowego związane ze szczepieniem mRNA COVID-19: https://pubs.rsna.org/doi/10.1148/radiol.2021211430
 39. Objawowe ostre zapalenie mięśnia sercowego u 7 nastolatków po szczepieniu Pfizer-BioNTech przeciwko COVID-19: https://pediatrics.aappublications.org/content/148/3/e2021052478
 40. Wyniki rezonansu magnetycznego układu sercowo-naczyniowego u młodych dorosłych pacjentów z ostrym zapaleniem mięśnia sercowego po szczepieniu mRNA COVID-19: seria przypadków: https://jcmr-biomedcentral.com/articles/10.1186/s12968-021-00795-4
 41. Wytyczne kliniczne dla młodych osób z zapaleniem mięśnia sercowego i osierdzia po szczepieniu COVID-19 mRNA: https://www.cps.ca/en/documents/position/clinical-guidance-for-youth-with-myocarditis-and-zapalenie osierdzia
 42. Obrazowanie ostrego zapalenia mięśnia sercowego po szczepieniu mRNA COVID-19: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34402228/
 43. Opis przypadku: ostre zapalenie mięśnia sercowego po drugiej dawce szczepionki mRNA-1273 SARS-CoV-2: https://academic.oup.com/ehjcr/article/5/8/ytab319/6339567
 44. Zapalenie mięśnia sercowego/zapalenie osierdzia związane ze szczepionką COVID-19: https://science.gc.ca/eic/site/063.nsf/eng/h_98291.html
 45. Nowa platforma szczepionkowa COVID-19 mRNA i zapalenie mięśnia sercowego: wskazówki dotyczące możliwego mechanizmu leżącego u podstaw: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34312010/
 46. Zapalenie mięśnia sercowego związane ze szczepieniem przeciwko COVID-19: wyniki badań echokardiograficznych, tomografii serca i rezonansu magnetycznego: https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/CIRCIMAGING.121.013236
 47. Szczegółowa ocena przypadku domniemanego zapalenia mięśnia sercowego po drugiej dawce szczepionki mRNA przeciwko COVID-19: https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/CIRCULATIONAHA.121.056038
 48. Wystąpienie ostrego zawałowego zapalenia mięśnia sercowego po szczepieniu COVID-19: przypadkowy zbieg okoliczności czy raczej autoimmunologiczne zapalenie mięśnia sercowego związane ze szczepieniem? https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34333695/
 49. Nawrót ostrego zapalenia mięśnia sercowego związany czasowo z otrzymaniem szczepionki przeciwko chorobie koronawirusowej mRNA 2019 (COVID-19) u nastolatka płci męskiej: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8216855/
 50. Zapalenie mięśnia sercowego po szczepieniu SARS-CoV-2: reakcja wywołana szczepionką? https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34118375/
 51. Samoograniczające się zapalenie mięśnia sercowego z bólem w klatce piersiowej i uniesieniem odcinka ST u nastolatków po szczepieniu szczepionką mRNA BNT162b2: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34180390/
 52. Potwierdzone biopsją limfocytarne zapalenie mięśnia sercowego po pierwszym szczepieniu COVID-19 mRNA u 40-letniego mężczyzny: opis przypadku: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34487236/
 53. Zapalenie mięśnia sercowego i inne powikłania sercowo-naczyniowe szczepionek przeciwko COVID-19 opartych na mRNA: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34277198/
 54. Opis przypadku: ostre zapalenie mięśnia sercowego po drugiej dawce szczepionki SARS-CoV-2 mRNA-1273: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34514306/
 55. Ostry zawał mięśnia sercowego w ciągu 24 godzin po szczepieniu COVID-19: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34364657/.
 56. Piorunujące zapalenie mięśnia sercowego i ogólnoustrojowe zapalenie związane czasowo ze szczepieniem BNT162b2 COVID-19 mRNA u dwóch pacjentów: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34416319/.
 57. Limfohistocytarne zapalenie mięśnia sercowego po szczepieniu wektorem wirusowym COVID-19 Ad26.COV2.S: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34514078/
 58. Zapalenie mięśnia sercowego związane ze szczepieniem mRNA SARS-CoV-2 u dzieci w wieku od 12 do 17 lat: analiza stratyfikacyjna krajowej bazy danych: https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.08.30.21262866v1
 59. Raport o zdarzeniach niepożądanych związanych z zapaleniem mięśnia sercowego w amerykańskim systemie zgłaszania zdarzeń niepożądanych związanych ze szczepionkami. (VAERS) w związku z lekami biologicznymi do wstrzykiwań COVID-19: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34601006/
 60. W badaniu tym stwierdzono, że: "Szczepionka była związana z nadmiernym ryzykiem zapalenia mięśnia sercowego (od 1 do 5 zdarzeń na 100 000 osób). Ryzyko tego potencjalnie poważnego zdarzenia niepożądanego i wielu innych poważnych zdarzeń niepożądanych znacznie wzrosło po zakażeniu SARS-CoV-2": https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2110475
 61. Zapalenie mięśnia sercowego związane ze szczepieniem mRNA SARS-CoV-2 u dzieci w wieku od 12 do 17 lat: analiza stratyfikacyjna krajowej bazy danych: https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.08.30.21262866v1.
 62. Epidemiologia ostrego zapalenia mięśnia sercowego/osierdzia u młodzieży z Hongkongu po szczepieniu skojarzonym: https://academic.oup.com/cid/advance-article-abstract/doi/10.1093/cid/ciab989/644 5179.
 63. Zapalenie mięśnia sercowego po szczepionce mRNA przeciwko chorobie koronawirusowej 2019: seria przypadków i określenie częstości występowania: https://academic.oup.com/cid/advance-article/doi/10.1093/cid/ciab926/6420408
 64. Zapalenie mięśnia sercowego i osierdzia po szczepieniu przeciwko COVID-19: nierówności w zależności od wieku i rodzaju szczepionki: https://www.mdpi.com/2075-4426/11/11/1106
 65. Epidemiologia i cechy kliniczne zapalenia mięśnia sercowego / osierdzia przed wprowadzeniem szczepionki mRNA COVID-19 u koreańskich dzieci: badanie wieloośrodkowe: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34402230/
 66. Rzucenie światła na poszczepienne zapalenie mięśnia sercowego i osierdzia u biorców szczepionek przeciwko COVID-19 i innych niż COVID-19: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34696294/
 67. Zapalenie mięśnia sercowego po szczepionce mRNA COVID-19: https://journals.lww.com/pec-online/Abstract/2021/11000/Myocarditis_Following_ mRNA_COVID_19_Vaccine.9.aspx.
 68. Zapalenie mięśnia sercowego po szczepionce BNT162b2 mRNA Covid-19 w Izraelu: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34614328/.
 69. Zapalenie mięśnia sercowego, zapalenie osierdzia i kardiomiopatia po szczepieniu COVID-19:  https://www.heartlungcirc.org/article/S1443-9506(21)01156-2/fulltext
 70. Zapalenie mięśnia sercowego i inne powikłania sercowo-naczyniowe szczepionek przeciwko COVID-19 opartych na mRNA: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34277198/
 71. Możliwy związek między szczepionką COVID-19 a zapaleniem mięśnia sercowego: Wyniki badań klinicznych i CMR:  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34246586/
 72. Nadwrażliwe zapalenie mięśnia sercowego i szczepionki przeciwko COVID-19: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34856634/.
 73. Ciężkie zapalenie mięśnia sercowego związane ze szczepionką COVID-19: zebra czy jednorożec? https://www.internationaljournalofcardiology.com/article/S0167-5273(21)01477-7/fulltext.
 74. Ostry zawał mięśnia sercowego i zapalenie mięśnia sercowego po szczepieniu COVID-19: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/labs/pmc/articles/PMC8522388/
 75. Zapalenie mięśnia sercowego po szczepieniu przeciwko Covid-19 w dużej organizacji opieki zdrowotnej: https://www.nejm.org/doi/10.1056/NEJMoa2110737
 76. Związek zapalenia mięśnia sercowego ze szczepionką przeciwko COVID-19 messenger RNA BNT162b2 w serii przypadków u dzieci: https://jamanetwork.com/journals/jamacardiology/fullarticle/2783052
 77. Kliniczne podejrzenie zapalenia mięśnia sercowego związane czasowo ze szczepieniem przeciwko COVID-19 u nastolatków i młodych dorosłych: https://www.ahajournals.org/doi/abs/10.1161/CIRCULATIONAHA.121.056583?url_ver=Z39.88-2003&rfr_id=ori:rid:crossref.org&rfr_dat=cr_pub%20%200pubmed
 78. Mimikra STEMI: ogniskowe zapalenie mięśnia sercowego u młodocianego pacjenta po szczepieniu mRNA COVID-19: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34756746/
 79. Zapalenie mięśnia sercowego i osierdzia w związku ze szczepieniem mRNA przeciwko COVID-19: przypadki z regionalnego ośrodka nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/labs/pmc/articles/PMC8587334/
 80. Zapalenie mięśnia sercowego po szczepionkach mRNA przeciwko COVID-19: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34546329/.
 81. Pacjenci z ostrym zapaleniem mięśnia sercowego po szczepieniu mRNA COVID-19: https://jamanetwork.com/journals/jamacardiology/fullarticle/2781602.
 82. Zapalenie mięśnia sercowego po szczepieniu COVID-19: seria przypadków: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264410X21011725?via%3Dihub.
 83. Zapalenie mięśnia sercowego związane ze szczepieniem przeciwko COVID-19 u nastolatków: https://publications.aap.org/pediatrics/article/148/5/e2021053427/181357
 84. Wyniki badania rezonansu magnetycznego mięśnia sercowego po szczepieniu mRNA COVID-19 u nastolatków: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34704459/
 85. Zapalenie mięśnia sercowego po szczepieniu COVID-19: badanie rezonansu magnetycznego: https://academic.oup.com/ehjcimaging/advance-article/doi/10.1093/ehjci/jeab230/6 421640.
 86. Ostre zapalenie mięśnia sercowego po podaniu drugiej dawki szczepionki BNT162b2 przeciwko COVID-19: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/labs/pmc/articles/PMC8599115/
 87. Zapalenie mięśnia sercowego po szczepieniu COVID-19: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352906721001603
 88. Opis przypadku: prawdopodobne zapalenie mięśnia sercowego po szczepionce Covid-19 mRNA u pacjenta z arytmogenną kardiomiopatią lewej komory: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34712717/.
 89. Ostre zapalenie mięśnia sercowego po podaniu szczepionki BNT162b2 przeciwko COVID-19: https://www.revespcardiol.org/en-linkresolver-acute-myocarditis-after-administration-bnt162b2-S188558572100133X.
 90. Zapalenie mięśnia sercowego związane ze szczepieniem mRNA przeciwko COVID-19: https://pubs.rsna.org/doi/10.1148/radiol.2021211430
 91. Ostre zapalenie mięśnia sercowego po szczepieniu COVID-19: opis przypadku: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0248866321007098
 92. Ostre zapalenie mięśnia sercowego po szczepieniu przeciwko COVID-19 u nastolatków: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34589238/.
 93. Zapalenie mięśnia sercowego u nastolatków po szczepieniu Pfizer-BioNTech przeciwko COVID-19: https://academic.oup.com/jpids/article/10/10/962/6329543.
 94. Ostre zapalenie mięśnia sercowego związane ze szczepieniem przeciwko COVID-19: https://ecevr.org/DOIx.php? id=10.7774/cevr.2021.10.2.196.
 95. Zapalenie mięśnia sercowego związane ze szczepieniem przeciwko COVID-19: wyniki badań echokardiograficznych, tomografii komputerowej serca i rezonansu magnetycznego: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34428917/.
 96. Ostre objawowe zapalenie mięśnia sercowego u 7 nastolatków po szczepieniu Pfizer-BioNTech przeciwko COVID-19: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34088762/.
 97. Zapalenie mięśnia sercowego i osierdzia u młodzieży po pierwszej i drugiej dawce szczepionki mRNA przeciwko COVID-19:  https://academic.oup.com/ehjqcco/advance-article/doi/10.1093/ehjqcco/qcab090/64 42104.
 98. Szczepionka COVID 19 dla nastolatków. Obawy związane z zapaleniem mięśnia sercowego i osierdzia: https://www.mdpi.com/2036-7503/13/3/61.
 99. Obrazowanie ostrego zapalenia mięśnia sercowego po szczepieniu mRNA COVID-19: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34402228/
 100. Zapalenie mięśnia sercowego czasowo związane ze szczepieniem przeciwko COVID-19: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34133885/
 101. Ostre zapalenie mięśnia sercowego związane ze szczepieniem przeciwko COVID-19: opis przypadku: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/labs/pmc/articles/PMC8639400/
 102. Zapalenie mięśnia sercowego po szczepieniu informacyjnym RNA COVID-19: japońska seria przypadków: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34840235/.
 103. Zapalenie mięśnia sercowego po niedawnym szczepieniu przeciwko COVID-19: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34712497/.
 104. Ostre zapalenie mięśnia sercowego po drugiej dawce szczepionki mRNA przeciwko COVID-19: opis dwóch przypadków: https://www.clinicalimaging.org/article/S0899-7071(21)00265-5/fulltext.
 105. Częstość występowania małopłytkowości, przeciwciał przeciw płytkowemu czynnikowi 4 i podwyższonego poziomu D-dimeru u Tajów po szczepieniu ChAdOx1 nCoV-19: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34568726/
 106. Epidemiologia ostrego zapalenia mięśnia sercowego/osierdzia u młodzieży z Hongkongu po szczepieniu skojarzonym: https://academic.oup.com/cid/advance-article-abstract/doi/10.1093/cid/ciab989/6445179
 107. Zapalenie mięśnia sercowego po szczepionce mRNA przeciwko chorobie koronawirusowej 2019: seria przypadków i określenie częstości występowania: https://academic.oup.com/cid/advance-article/doi/10.1093/cid/ciab926/6420408.
 108. Zapalenie mięśnia sercowego i osierdzia po szczepieniu przeciwko COVID-19: nierówności w zależności od wieku i rodzaju szczepionki: https://www.mdpi.com/2075-4426/11/11/1106
 109. Epidemiologia i cechy kliniczne zapalenia mięśnia sercowego / osierdzia przed wprowadzeniem szczepionki mRNA COVID-19 u koreańskich dzieci: badanie wieloośrodkowe: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34402230/
 110. Rzucenie światła na poszczepienne zapalenie mięśnia sercowego i osierdzia u biorców szczepionek przeciwko COVID-19 i innych niż COVID-19: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34696294/
 111. Epidemiologia ostrego zapalenia mięśnia sercowego/osierdzia u młodzieży z Hongkongu po szczepieniu skojarzonym: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34849657/.
 112. Nagła śmierć spowodowana zapaleniem mięśnia sercowego po szczepieniu BNT162b2 COVID-19 mRNA w Korei: opis przypadku skupiający się na wynikach histopatologicznych: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34664804/
 113. Ostre zapalenie mięśnia sercowego po szczepieniu mRNA COVID-19 u dorosłych w wieku 18 lat lub starszych: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34605853/
 114. Nawrót ostrego zapalenia mięśnia sercowego związany czasowo z otrzymaniem szczepionki przeciwko chorobie koronawirusowej mRNA 2019 (COVID-19) u dorastającego mężczyzny: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34166671/
 115. Młody mężczyzna z zapaleniem mięśnia sercowego po szczepieniu mRNA-1273 przeciwko koronawirusowi disease-2019 (COVID-19): https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34744118/
 116. Ostre zapalenie mięśnia sercowego po szczepieniu SARS-CoV-2 u 24-letniego mężczyzny: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34334935/.
 117. Cyfrowe obrazy PET Ga-DOTATOC nacieków komórek zapalnych w zapaleniu mięśnia sercowego po szczepieniu COVID-19: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34746968/
 118. Wystąpienie ostrego zawałowego zapalenia mięśnia sercowego po szczepieniu COVID-19: tylko przypadkowy zbieg okoliczności czy raczej autoimmunologiczne zapalenie mięśnia sercowego związane ze szczepieniem?": https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34333695/.
 119. Samoograniczające się zapalenie mięśnia sercowego z bólem w klatce piersiowej i uniesieniem odcinka ST u nastolatków po szczepieniu szczepionką BNT162b2 mRNA: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34180390/
 120. Zapalenie mięśnia sercowego po immunizacji szczepionkami mRNA przeciwko COVID-19 u członków armii USA: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34185045/
 121. Zapalenie mięśnia sercowego po szczepieniu BNT162b2 u zdrowego mężczyzny: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34229940/
 122. Ostre zapalenie mięśnia sercowego po szczepieniu SARS-CoV-2 mRNA-1273: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34308326/.
 123. Potwierdzone biopsją limfocytarne zapalenie mięśnia sercowego po pierwszym szczepieniu mRNA COVID-19 u 40-letniego mężczyzny: opis przypadku: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34487236/
 124. Obrazowanie multimodalne i histopatologia u młodego mężczyzny z piorunującym limfocytarnym zapaleniem mięśnia sercowego i wstrząsem kardiogennym po szczepieniu mRNA-1273: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34848416/
 125. Ostre zapalenie mięśnia sercowego po szczepieniu Comirnaty u zdrowego mężczyzny z wcześniejszym zakażeniem SARS-CoV-2: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34367386/
 126. Ostre zapalenie mięśnia sercowego u młodej osoby dorosłej dwa dni po szczepieniu szczepionką Pfizer: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34709227/
 127. Opis przypadku: ostre piorunujące zapalenie mięśnia sercowego i wstrząs kardiogenny po szczepieniu koronawirusem RNA w 2019 r. wymagające pozaustrojowej resuscytacji krążeniowo-oddechowej: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34778411/
 128. Ostre zapalenie mięśnia sercowego po szczepieniu na koronawirusa 2019: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34734821/
 129. Seria pacjentów z zapaleniem mięśnia sercowego po szczepieniu przeciwko SARS-CoV-2 za pomocą mRNA-1279 i BNT162b2: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34246585/
 130. Ostre zapalenie mięśnia sercowego zdefiniowane po szczepieniu mRNA koronawirusa 2019: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34866122/
 131. Dwukomorowa dysfunkcja skurczowa w ostrym zapaleniu mięśnia sercowego po szczepieniu SARS-CoV-2 mRNA-1273: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34601566/
 132. Zapalenie mięśnia sercowego po szczepieniu COVID-19: Badanie MRI: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34739045/.
 133. Ostre zapalenie mięśnia sercowego po szczepieniu COVID-19: opis przypadku: https://docs.google.com/document/d/1Hc4bh_qNbZ7UVm5BLxkRdMPnnI9zcCsl/e
 134. Związek zapalenia mięśnia sercowego z informacyjnym RNA BNT162b2 szczepionki COVID-19 w serii przypadków u dzieci: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34374740/
 135. Kliniczne podejrzenie zapalenia mięśnia sercowego związane czasowo ze szczepieniem przeciwko COVID-19 u nastolatków i młodych dorosłych: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34865500/
 136. Zapalenie mięśnia sercowego po szczepieniu Covid-19 w dużej organizacji opieki zdrowotnej: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34614329/
 137. Zapalenie mięśnia sercowego i osierdzia u młodzieży po pierwszej i drugiej dawce szczepionki mRNA przeciwko COVID-19: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34849667/
 138. Zapalenie mięśnia sercowego po szczepieniu mRNA SARS-CoV-2, seria przypadków: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34396358/.
 139. Epidemiologia zapalenia mięśnia sercowego i osierdzia po szczepionkach mRNA w Ontario w Kanadzie: według produktu szczepionkowego, schematu i odstępu czasu: https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.12.02.21267156v1
 140. Ostry zawał mięśnia sercowego i zapalenie mięśnia sercowego po szczepieniu COVID-19: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34586408/
 141. Abbate, A., Gavin, J., Madanchi, N., Kim, C., Shah, P. R., Klein, K., . . . Danielides, S. (2021). Piorunujące zapalenie mięśnia sercowego i ogólnoustrojowe nadmierne zapalenie czasowo związane ze szczepieniem BNT162b2 mRNA COVID-19 u dwóch pacjentów. Int J Cardiol, 340, 119-121.doi:10.1016/j.ijcard.2021.08.018. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34416319
 142. Abu Mouch, S., Roguin, A., Hellou, E., Ishai, A., Shoshan, U., Mahamid, L., . . . Berar Yanay, N. (2021). Zapalenie mięśnia sercowego po szczepieniu mRNA COVID-19. Vaccine, 39(29), 3790-3793. doi:10.1016/j.vaccine.2021.05.087 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34092429
 143. Albert, E., Aurigemma, G., Saucedo, J., & Gerson, D. S. (2021). Zapalenie mięśnia sercowego po szczepieniu COVID-19. Radiol Case Rep, 16(8), 2142-2145.doi:10.1016/j.radcr.2021.05.033. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34025885
 144. Aye, Y. N., Mai, A. S., Zhang, A., Lim, O. Z. H., Lin, N., Ng, C. H., . . . Chew, N. W. S. (2021). Ostry zawał mięśnia sercowego i zapalenie mięśnia sercowego po szczepieniu COVID-19. QJM.doi:10.1093/qjmed/hcab252. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34586408
 145. Azir, M., Inman, B., Webb, J., & Tannenbaum, L. (2021). STEMI Mimic: Ogniskowe zapalenie mięśnia sercowego u młodocianego pacjenta po szczepionce mRNA COVID-19. J Emerg Med, 61(6), e129-e132.doi:10.1016/j.jemermed.2021.09.017. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34756746
 146. Bozkurt, B., Kamat, I., & Hotez, P. J. (2021). Zapalenie mięśnia sercowego ze szczepionkami mRNA COVID-19. Circulation, 144(6), 471-484.doi:10.1161/CIRCULATIONAHA.121.056135. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34281357
 147. Calcaterra, G., Mehta, J. L., de Gregorio, C., Butera, G., Neroni, P., Fanos, V., & Bassareo, P. P. (2021). Szczepionka COVID 19 dla nastolatków. Obawy dotyczące zapalenia mięśnia sercowego i osierdzia. Pediatr Rep, 13(3), 530-533. doi:10.3390/pediatric13030061. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34564344
 148. Chamling, B., Vehof, V., Drakos, S., Weil, M., Stalling, P., Vahlhaus, C., . . . Yilmaz, A. (2021). Wystąpienie ostrego zawałowego zapalenia mięśnia sercowego po szczepieniu COVID-19: tylko przypadkowy zbieg okoliczności czy raczej autoimmunologiczne zapalenie mięśnia sercowego związane ze szczepieniem? Clin Res Cardiol, 110(11), 1850-1854. doi:10.1007/s00392-021-01916-w. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34333695
 149. Chelala, L., Jeudy, J., Hossain, R., Rosenthal, G., Pietris, N., & White, C. (2021). Cardiac MRI Findings of Myocarditis After COVID-19 mRNA Vaccination in Adolescents. AJR Am J Roentgenol. doi:10.2214/AJR.21.26853. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34704459
 150. Choi, S., Lee, S., Seo, J. W., Kim, M. J., Jeon, Y. H., Park, J. H., . . . Yeo, N. S. (2021). Nagła śmierć wywołana zapaleniem mięśnia sercowego po szczepieniu BNT162b2 mRNA COVID-19 w Korei: Opis przypadku skupiający się na wynikach histopatologicznych. J Korean Med Sci, 36(40), e286. doi:10.3346/jkms.2021.36.e286. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34664804
 151. Chua, G. T., Kwan, M. Y. W., Chui, C. S. L., Smith, R. D., Cheung, E. C., Tian, T., . . . Ip, P. (2021). Epidemiology of Acute Myocarditis/Pericarditis in Hong Kong Adolescents Following Comirnaty Vaccination. Clin Infect Dis. doi:10.1093/cid/ciab989. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34849657
 152. Clarke, R., & Ioannou, A. (2021). Czy mapowanie T2 powinno być stosowane w przypadkach nawracającego zapalenia mięśnia sercowego w celu rozróżnienia między ostrym stanem zapalnym a przewlekłą blizną? J Pediatr. doi:10.1016/j.jpeds.2021.12.026. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34933012
 153. Das, B. B., Moskowitz, W. B., Taylor, M. B., & Palmer, A. (2021). Zapalenie mięśnia sercowego i osierdzia po szczepieniu mRNA COVID-19: Co wiemy do tej pory? Children (Basel), 8(7). doi:10.3390/children8070607. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34356586
 154. Dickey, J. B., Albert, E., Badr, M., Laraja, K. M., Sena, L. M., Gerson, D. S., . . . Aurigemma, G. P. (2021). A Series of Patients With Myocarditis Following SARS-CoV-2 Vaccination With mRNA-1279 and BNT162b2.JACC Cardiovasc Imaging, 14(9), 1862-1863.doi:10.1016/j.jcmg.2021.06.003.  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34246585
 155. Ehrlich, P., Klingel, K., Ohlmann-Knafo, S., Huttinger, S., Sood, N., Pickuth, D., & Kindermann, M. (2021). Potwierdzone biopsją limfocytowe zapalenie mięśnia sercowego po pierwszym szczepieniu mRNA COVID-19 u 40-letniego mężczyzny: opis przypadku. Clin Res Cardiol, 110(11), 1855-1859. doi:10.1007/s00392-021-01936-6 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34487236
 156. Facetti, S., Giraldi, M., Vecchi, A. L., Rogiani, S., & Nassiacos, D. (2021). [Ostre zapalenie mięśnia sercowego u młodej osoby dorosłej dwa dni po szczepieniu przeciwko P몭 zer]. G Ital Cardiol (Rzym), 22(11), 891-893. doi:10.1714/3689.36746. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34709227
 157. Foltran, D., Delmas, C., Flumian, C., De Paoli, P., Salvo, F., Gautier, S., . . . Montastruc, F. (2021). Zapalenie mięśnia sercowego i osierdzia u młodzieży po pierwszej i drugiej dawce szczepionki mRNA COVID-19. Eur Heart J Qual Care Clin Outcomes.doi:10.1093/ehjqcco/qcab090. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34849667
 158. Gargano, J. W., Wallace, M., Hadler, S. C., Langley, G., Su, J. R., Oster, M. E., . . . Oliver, S. E. (2021). Stosowanie szczepionki mRNA przeciwko COVID-19 po doniesieniach o zapaleniu mięśnia sercowego wśród osób zaszczepionych: Aktualizacja od Komitetu Doradczego ds. Praktyk Immunizacyjnych - Stany Zjednoczone, czerwiec 2021 r. MMWR Morb Mortal Wkly Rep, 70(27), 977-982.doi:10.15585/mmwr.mm7027e2. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34237049
 159. Gautam, N., Saluja, P., Fudim, M., Jambhekar, K., Pandey, T., & Al'Aref, S. (2021). Późna prezentacja zapalenia mięśnia sercowego wywołanego szczepionką COVID-19. Cureus, 13(9), e17890.doi:10.7759/cureus.17890. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34660088
 160. Gellad, W. F. (2021). Zapalenie mięśnia sercowego po szczepieniu przeciwko COVID-19. BMJ, 375, n3090. doi:10.1136/bmj.n3090. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34916217
 161. W skrócie: Zapalenie mięśnia sercowego ze szczepionkami Pfizer/BioNTech i Moderna COVID-19. (2021). Med Lett Drugs Ther, 63(1629), e9. Retrieved from https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34544112https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3454412
 162. Ioannou, A. (2021a). Zapalenie mięśnia sercowego należy rozważyć u osób ze wzrostem troponiny i drożnymi tętnicami wieńcowymi po szczepieniu Pfizer-BioNTech COVID-19. QJM.doi:10.1093/qjmed/hcab231. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34463755
 163. Ioannou, A. (2021b). Mapowanie T2 powinno być wykorzystywane w przypadkach podejrzenia zapalenia mięśnia sercowego w celu potwierdzenia ostrego procesu zapalnego. QJM.doi:10.1093/qjmed/hcab326. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34931681
 164. Isaak, A., Feisst, A., & Luetkens, J. A. (2021). Zapalenie mięśnia sercowego po szczepieniu COVID-19. Radiology, 301(1), E378-E379. doi:10.1148/radiol.2021211766. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34342500
 165. Istampoulouoglou, I., Dimitriou, G., Spani, S., Christ, A., Zimmermanns, B., Koechlin, S., . . . Leuppi-Taegtmeyer, A. B. (2021). Zapalenie mięśnia sercowego i osierdzia w związku ze szczepieniem przeciwko COVID-19 mRNA: przypadki z regionalnego centrum nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii. Glob Cardiol Sci Pract, 2021(3), e202118. doi:10.21542/gcsp.2021.18. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34805376
 166. Jain, S. S., Steele, J. M., Fonseca, B., Huang, S., Shah, S., Maskatia, S. A., . . . Grosse-Wortmann, L. (2021). Zapalenie mięśnia sercowego związane ze szczepieniem COVID-19 u nastolatków. Pediatrics, 148(5). doi:10.1542/peds.2021-053427. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34389692
 167. Kaneta, K., Yokoi, K., Jojima, K., Kotooka, N., & Node, K. (2021). Młody mężczyzna z zapaleniem mięśnia sercowego po szczepieniu mRNA-1273 przeciwko chorobie koronawirusowej-2019 (COVID-19). Circ J. doi:10.1253/circj.CJ-21-0818. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34744118
 168. Kaul, R., Sreenivasan, J., Goel, A., Malik, A., Bandyopadhyay, D., Jin, C., . . . Panza, J. A. (2021). Zapalenie mięśnia sercowego po szczepieniu COVID-19. Int J Cardiol Heart Vasc, 36, 100872. doi:10.1016/j.ijcha.2021.100872. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34568540
 169. Kim, H. W., Jenista, E. R., Wendell, D. C., Azevedo, C. F., Campbell, M. J., Darty, S. N., . . . Kim, R. J. (2021). Pacjenci z ostrym zapaleniem mięśnia sercowego po szczepieniu mRNA COVID-19. JAMA Cardiol, 6(10), 1196-1201. doi:10.1001/jamacardio.2021.2828. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34185046
 170. Kim, I. C., Kim, H., Lee, H. J., Kim, J. Y., & Kim, J. Y. (2021). Obrazowanie serca ostrego zapalenia mięśnia sercowego po szczepieniu mRNA COVID-19. J Korean Med Sci, 36(32), e229.doi:10.3346/jkms.2021.36.e229. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34402228
 171. King, W. W., Petersen, M. R., Matar, R. M., Budweg, J. B., Cuervo Pardo, L., & Petersen, J. W. (2021). Zapalenie mięśnia sercowego po szczepieniu mRNA przeciwko SARS-CoV-2, seria przypadków. Am Heart J Plus, 8, 100042. doi:10.1016/j.ahjo.2021.100042. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34396358
 172. Kwan, M. Y. W., Chua, G. T., Chow, C. B., Tsao, S. S. L., To, K. K. W., Yuen, K. Y., . . . Ip, P. (2021). Szczepionka mRNA COVID i zapalenie mięśnia sercowego u nastolatków. Hong Kong Med J, 27(5), 326-327. doi:10.12809/hkmj215120. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34393110
 173. Lee, E., Chew, N. W. S., Ng, P., & Yeo, T. J. (2021). Odpowiedź na "List do redakcji: Zapalenie mięśnia sercowego należy rozważyć u osób ze wzrostem troponiny i drożnymi tętnicami wieńcowymi po szczepieniu PfizerBioNTech COVID-19". QJM.doi:10.1093/qjmed/hcab232. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34463770
 174. Levin, D., Shimon, G., Fadlon-Derai, M., Gershovitz, L., Shovali, A., Sebbag, A., . . . Gordon, B. (2021). Zapalenie mięśnia sercowego po szczepieniu COVID-19 - seria przypadków. Vaccine, 39(42), 6195-6200. doi:10.1016/j.vaccine.2021.09.004. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34535317
 175. Li, M., Yuan, J., Lv, G., Brown, J., Jiang, X., & Lu, Z. K. (2021). Zapalenie mięśnia sercowego i osierdzia po szczepieniu COVID-19: Nierówności w wieku i rodzajach szczepionek. J Pers Med, 11(11). doi:10.3390/jpm11111106. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34834458
 176. Lim, Y., Kim, M. C., Kim, K. H., Jeong, I. S., Cho, Y. S., Choi, Y. D., & Lee, J. E. (2021). Opis przypadku: Ostre piorunujące zapalenie mięśnia sercowego i wstrząs kardiogenny po szczepieniu Messenger RNA Coronavirus Disease 2019 wymagające pozaustrojowej resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Front Cardiovasc Med, 8, 758996. doi:10.3389/fcvm.2021.758996. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34778411
 177. Luk, A., Clarke, B., Dahdah, N., Ducharme, A., Krahn, A., McCrindle, B., . . . McDonald, M. (2021). Zapalenie mięśnia sercowego i osierdzia po szczepieniu mRNA COVID-19: Praktyczne rozważania dla świadczeniodawców. Can J Cardiol, 37(10), 1629-1634.doi:10.1016/j.cjca.2021.08.001. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34375696
 178. Mevorach, D., Anis, E., Cedar, N., Bromberg, M., Haas, E. J., Nadir, E., . . . Alroy-Preis, S. (2021). Zapalenie mięśnia sercowego po szczepionce BNT162b2 mRNA przeciwko Covid-19 w Izraelu. N Engl J Med, 385(23), 2140-2149. doi:10.1056/NEJMoa2109730. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34614328
 179. Minocha, P. K., Better, D., Singh, R. K., & Hoque, T. (2021). Recurrence of Acute Myocarditis Temporally Associated with Receipt of the mRNA Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Vaccine in a Male Adolescent. J Pediatr, 238, 321-323.doi:10.1016/j.jpeds.2021.06.035. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34166671
 180. Montgomery, J., Ryan, M., Engler, R., Hoffman, D., McClenathan, B., Collins, L., . . . Cooper, L. T., Jr (2021). Myocarditis Following Immunization With mRNA COVID-19 Vaccines in Members of the US Military. JAMA Cardiol, 6(10), 1202-1206.doi:10.1001/jamacardio.2021.2833. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34185045
 181. Murakami, Y., Shinohara, M., Oka, Y., Wada, R., Noike, R., Ohara, H., . . . Ikeda, T. (2021). Zapalenie mięśnia sercowego po szczepieniu przeciwko COVID-19 Messenger RNA: A Japanese Case Series. Intern Med. doi:10.2169/internalmedicine.8731-21. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34840235
 182. Nagasaka, T., Koitabashi, N., Ishibashi, Y., Aihara, K., Takama, N., Ohyama, Y., . . . Kaneko, Y. (2021). Ostre zapalenie mięśnia sercowego związane ze szczepieniem COVID-19: A Case Report. J Cardiol Cases. doi:10.1016/j.jccase.2021.11.006. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34876937
 183. Park, H., Yun, K. W., Kim, K. R., Song, S. H., Ahn, B., Kim, D. R., . . . Kim, Y. J. (2021). Epidemiologia i cechy kliniczne zapalenia mięśnia sercowego / osierdzia przed wprowadzeniem szczepionki mRNA COVID-19 u koreańskich dzieci: badanie wieloośrodkowe. J Korean Med Sci, 36(32), e232. doi:10.3346/jkms.2021.36.e232. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34402230
 184. Park, J., Brekke, D. R., & Bratincsak, A. (2021). Samoograniczające się zapalenie mięśnia sercowego z bólem w klatce piersiowej i uniesieniem odcinka ST u nastolatków po szczepieniu szczepionką mRNA BNT162b2. Cardiol Young, 1-doi:10.1017/S1047951121002547. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34180390
 185. Patel, Y. R., Louis, D. W., Atalay, M., Agarwal, S., & Shah, N. R. (2021). Wyniki rezonansu magnetycznego układu sercowo-naczyniowego u młodych dorosłych pacjentów z ostrym zapaleniem mięśnia sercowego po szczepieniu mRNA COVID-19: przypadek J Cardiovasc Magn Reson, 23(1), 101. doi:10.1186/s12968-021-00795-1 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34496880
 186. Patone, M., Mei, X. W., Handunnetthi, L., Dixon, S., Zaccardi, F., Shankar-Hari, M., . . . Hippisley-Cox, J. (2021). Ryzyko zapalenia mięśnia sercowego, zapalenia osierdzia i zaburzeń rytmu serca związanych ze szczepieniem COVID-19 lub zakażeniem SARS-CoV-2. Nat Med. doi:10.1038/s41591-021-01630-1 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34907393
 187. Patrignani, A., Schicchi, N., Calcagnoli, F., Falchetti, E., Ciampani, N., Argalia, G., & Mariani, A. (2021). Ostre zapalenie mięśnia sercowego po szczepieniu Comirnaty u zdrowego mężczyzny z wcześniejszym zakażeniem SARS-CoV-2. Radiol Case Rep, 16(11), 3321-3325.doi:10.1016/j.radcr.2021.07.082. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34367386
 188. Perez, Y., Levy, E. R., Joshi, A. Y., Virk, A., Rodriguez-Porcel, M., Johnson, M., . . . Swift, M. D. (2021). Zapalenie mięśnia sercowego po szczepionce mRNA COVID-19: Seria przypadków i określenie częstości występowania. Clin Infect Dis. doi:10.1093/cid/ciab926. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34734240
 189. Shiyovich, A., Witberg, G., Aviv, Y., Eisen, A., Orvin, K., Wiessman, M., . . . Hamdan, A. (2021). Zapalenie mięśnia sercowego po szczepieniu COVID-19: badanie rezonansu magnetycznego. Eur Heart J Cardiovasc Imaging. doi:10.1093/ehjci/jeab230. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34739045
 190. Simone, A., Herald, J., Chen, A., Gulati, N., Shen, A. Y., Lewin, B., & Lee, M. S. (2021). Ostre zapalenie mięśnia sercowego po szczepieniu mRNA COVID-19 u dorosłych w wieku 18 lat lub starszych. JAMA Intern Med, 181(12), 1668-1670. doi:10.1001/jamainternmed.2021.5511. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34605853
 191. Singer, M. E., Taub, I. B., & Kaelber, D. C. (2021). Ryzyko zapalenia mięśnia sercowego w wyniku zakażenia COVID-19 u osób w wieku poniżej 20 lat: analiza populacyjna. medRxiv.doi:10.1101/2021.07.23.21260998. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34341797
 192. Starekova, J., Bluemke, D. A., Bradham, W. S., Grist, T. M., Schiebler, M. L., & Reeder, S. B. (2021). Zapalenie mięśnia sercowego związane ze szczepieniem mRNA COVID-19. Radiology, 301(2), E409-E411. doi:10.1148/radiol.2021211430. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34282971
 193. Sulemankhil, I., Abdelrahman, M., & Negi, S. I. (2021). Czasowy związek między szczepionką COVID-19 Ad26.COV2.S a ostrym zapaleniem mięśnia sercowego: Opis przypadku i przegląd literatury. Cardiovasc Revasc Med. doi:10.1016/j.carrev.2021.08.012.https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34420869
 194. Tailor, P. D., Feighery, A. M., El-Sabawi, B., & Prasad, A. (2021). Opis przypadku: ostre zapalenie mięśnia sercowego po drugiej dawce szczepionki mRNA-1273 SARS-CoV-2. Eur Heart J Case Rep, 5(8), ytab319. doi:10.1093/ehjcr/ytab319.https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34514306
 195. Takeda, M., Ishio, N., Shoji, T., Mori, N., Matsumoto, M., & Shikama, N. (2021). Eozynofilowe zapalenie mięśnia sercowego po szczepieniu przeciwko chorobie koronawirusowej 2019 (COVID-19). Circ J. doi:10.1253/circj.CJ-21-935 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34955479
 196. Truong, D. T., Dionne, A., Muniz, J. C., McHugh, K. E., Portman, M. A., Lambert, L. M., . . . Newburger, J. W. (2021). Klinicznie podejrzewane zapalenie mięśnia sercowego związane czasowo ze szczepieniem przeciwko COVID-19 u młodzieży i młodych dorosłych. Circulation.doi:10.1161/CIRCULATIONAHA.121.056583. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34865500
 197. Vidula, M. K., Ambrose, M., Glassberg, H., Chokshi, N., Chen, T., Ferrari, V. A., & Han, Y. (2021). Zapalenie mięśnia sercowego i inne powikłania sercowo-naczyniowe szczepionek COVID-19 opartych na mRNA. Cureus, 13(6), e15576. doi:10.7759/cureus.15576. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34277198
 198. Visclosky, T., Theyyunni, N., Klekowski, N., & Bradin, S. (2021). Zapalenie mięśnia sercowego po szczepionce mRNA COVID-19. Pediatr Emerg Care, 37(11), 583-584. doi:10.1097/PEC.0000000000002557. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34731877
 199. Watkins, K., Gri몭 n, G., Septaric, K., & Simon, E. L. (2021). Zapalenie mięśnia sercowego po szczepieniu BNT162b2 u zdrowego mężczyzny. Am J Emerg Med, 50, 815 e811-815 e812.doi:10.1016/j.ajem.2021.06.051. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34229940
 200. Witberg, G., Barda, N., Hoss, S., Richter, I., Wiessman, M., Aviv, Y., . . . Kornowski, R. (2021). Zapalenie mięśnia sercowego po szczepieniu Covid-19 w dużej organizacji opieki zdrowotnej. N Engl J Med, 385(23), 2132-2139. doi:10.1056/NEJMoa2110737. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34614329
 201. W skrócie: Zapalenie mięśnia sercowego ze szczepionkami P몭 zer/BioNTech i Moderna COVID-19. (2021). Med Lett Drugs Ther, 63(1629), e9. Retrieved from https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34544112https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3454412
 202. Ioannou, A. (2021a). Zapalenie mięśnia sercowego należy rozważyć u osób ze wzrostem troponiny i drożnymi tętnicami wieńcowymi po szczepieniu Pfizer-BioNTech COVID-19. QJM. doi:10.1093/qjmed/hcab231. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34463755
 203. Isaak, A., Feisst, A., & Luetkens, J. A. (2021). Zapalenie mięśnia sercowego po szczepieniu COVID-19. Radiology, 301(1), E378-E379. doi:10.1148/radiol.2021211766. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34342500
 204. Istampoulouoglou, I., Dimitriou, G., Spani, S., Christ, A., Zimmermanns, B., Koechlin, S., . . . Leuppi-Taegtmeyer, A. B. (2021). Zapalenie mięśnia sercowego i osierdzia w związku ze szczepieniem przeciwko COVID-19 mRNA: przypadki z regionalnego centrum nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii. Glob Cardiol Sci Pract, 2021(3), e202118. doi:10.21542/gcsp.2021.18. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34805376
 205. Jain, S. S., Steele, J. M., Fonseca, B., Huang, S., Shah, S., Maskatia, S. A., . . . Grosse-Wortmann, L. (2021). Zapalenie mięśnia sercowego związane ze szczepieniem COVID-19 u nastolatków. Pediatrics, 148(5). doi:10.1542/peds.2021-053427. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34389692
 206. Kaneta, K., Yokoi, K., Jojima, K., Kotooka, N., & Node, K. (2021). Młody mężczyzna z zapaleniem mięśnia sercowego po szczepieniu mRNA-1273 przeciwko chorobie koronawirusowej-2019 (COVID-19). Circ J. doi:10.1253/circj.CJ-21-0818. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34744118
 207. Kaul, R., Sreenivasan, J., Goel, A., Malik, A., Bandyopadhyay, D., Jin, C., . . . Panza, J. A. (2021). Zapalenie mięśnia sercowego po szczepieniu COVID-19. Int J Cardiol Heart Vasc, 36, 100872. doi:10.1016/j.ijcha.2021.100872. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34568540
 208. Kim, H. W., Jenista, E. R., Wendell, D. C., Azevedo, C. F., Campbell, M. J., Darty, S. N., . . . Kim, R. J. (2021). Pacjenci z ostrym zapaleniem mięśnia sercowego po szczepieniu mRNA COVID-19. JAMA Cardiol, 6(10), 1196-1201. doi:10.1001/jamacardio.2021.2828. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34185046
 209. Kim, I. C., Kim, H., Lee, H. J., Kim, J. Y., & Kim, J. Y. (2021). Obrazowanie serca ostrego zapalenia mięśnia sercowego po szczepieniu mRNA COVID-19. J Korean Med Sci, 36(32), e229.doi:10.3346/jkms.2021.36.e229. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34402228
 210. King, W. W., Petersen, M. R., Matar, R. M., Budweg, J. B., Cuervo Pardo, L., & Petersen, J. W. (2021). Zapalenie mięśnia sercowego po szczepieniu mRNA przeciwko SARS-CoV-2, seria przypadków. Am Heart J Plus, 8, 100042. doi:10.1016/j.ahjo.2021.100042. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34396358
 211. Kwan, M. Y. W., Chua, G. T., Chow, C. B., Tsao, S. S. L., To, K. K. W., Yuen, K. Y., . . . Ip, P. (2021). Szczepionka mRNA COVID i zapalenie mięśnia sercowego u nastolatków. Hong Kong Med J, 27(5), 326-327. doi:10.12809/hkmj215120. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34393110
 212. Lee, E., Chew, N. W. S., Ng, P., & Yeo, T. J. (2021). Odpowiedź na "List do redakcji: Zapalenie mięśnia sercowego należy rozważyć u osób ze wzrostem troponiny i drożnymi tętnicami wieńcowymi po szczepieniu PfizerBioNTech COVID-19". QJM.doi:10.1093/qjmed/hcab232. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34463770
 213. Levin, D., Shimon, G., Fadlon-Derai, M., Gershovitz, L., Shovali, A., Sebbag, A., . . . Gordon, B. (2021). Zapalenie mięśnia sercowego po szczepieniu COVID-19 - seria przypadków. Vaccine, 39(42), 6195-6200.doi:10.1016/j.vaccine.2021.09.004. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34535317
 214. Li, M., Yuan, J., Lv, G., Brown, J., Jiang, X., & Lu, Z. K. (2021). Zapalenie mięśnia sercowego i osierdzia po szczepieniu COVID-19: Nierówności w wieku i rodzajach szczepionek. J Pers Med, 11(11). doi:10.3390/jpm11111106. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34834458
 215. Lim, Y., Kim, M. C., Kim, K. H., Jeong, I. S., Cho, Y. S., Choi, Y. D., & Lee, J. E. (2021). Opis przypadku: Ostre piorunujące zapalenie mięśnia sercowego i wstrząs kardiogenny po szczepieniu Messenger RNA Coronavirus Disease 2019 wymagające pozaustrojowej resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Front Cardiovasc Med, 8, 758996. doi:10.3389/fcvm.2021.758996. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34778411
 216. Luk, A., Clarke, B., Dahdah, N., Ducharme, A., Krahn, A., McCrindle, B., . . . McDonald, M. (2021). Zapalenie mięśnia sercowego i osierdzia po szczepieniu mRNA COVID-19: Praktyczne rozważania dla świadczeniodawców. Can J Cardiol, 37(10), 1629-1634.doi:10.1016/j.cjca.2021.08.001. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34375696
 217. Mevorach, D., Anis, E., Cedar, N., Bromberg, M., Haas, E. J., Nadir, E., . . . Alroy-Preis, S. (2021). Zapalenie mięśnia sercowego po szczepionce BNT162b2 mRNA przeciwko Covid-19 w Izraelu. N Engl J Med, 385(23), 2140-2149. doi:10.1056/NEJMoa2109730. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34614328
 218. Minocha, P. K., Better, D., Singh, R. K., & Hoque, T. (2021). Recurrence of Acute Myocarditis Temporally Associated with Receipt of the mRNA Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Vaccine in a Male Adolescent. J Pediatr, 238, 321-323.doi:10.1016/j.jpeds.2021.06.035. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34166671
 219. Montgomery, J., Ryan, M., Engler, R., Hoffman, D., McClenathan, B., Collins, L., . . . Cooper, L. T., Jr (2021). Myocarditis Following Immunization With mRNA COVID-19 Vaccines in Members of the US Military. JAMA Cardiol, 6(10), 1202-1206.doi:10.1001/jamacardio.2021.2833. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34185045
 220. Murakami, Y., Shinohara, M., Oka, Y., Wada, R., Noike, R., Ohara, H., . . . Ikeda, T. (2021). Zapalenie mięśnia sercowego po szczepieniu przeciwko COVID-19 Messenger RNA: A Japanese Case Series. Intern Med. doi:10.2169/internalmedicine.8731-21. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34840235
 221. Nagasaka, T., Koitabashi, N., Ishibashi, Y., Aihara, K., Takama, N., Ohyama, Y., . . . Kaneko, Y. (2021). Ostre zapalenie mięśnia sercowego związane ze szczepieniem COVID-19: A Case Report. J Cardiol Cases. doi:10.1016/j.jccase.2021.11.006. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34876937
 222. Przedwczesny zawał mięśnia sercowego lub działania niepożądane szczepionki COVID-19: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33824804/
 223. winowajca: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34702550/
 224. Przypadek ostrej encefalopatii i zawału mięśnia sercowego bez uniesienia odcinka ST po szczepieniu mRNA-1273: możliwe działanie niepożądane: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34703815/
 225. Ostry zawał mięśnia sercowego w ciągu 24 godzin po szczepieniu COVID-19: zespół Kounisa Kliniczne i histopatologiczne spektrum opóźnionych niepożądanych reakcji skórnych po szczepieniu COVID-19: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34292611/.
 226. Chouchana, L., Blet, A., Al-Khalaf, M., Kaff l, T. S., Nair, G., Robblee, J., . . . Liu, P. P. (2021). Cechy reakcji zapalnych serca po szczepieniu mRNA COVID-19 na poziomie globalnym. Clin Pharmacol Ther. doi:10.1002/cpt.2499. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34860360
 227. Ostre piorunujące zapalenie mięśnia sercowego i wstrząs kardiogenny po szczepieniu na koronawirusa Messenger RNA 2019 wymagające pozaustrojowej resuscytacji krążeniowo-oddechowej: https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fcvm.2021.758996/full
 228. Limfohistocytarne zapalenie mięśnia sercowego po szczepieniu wektorem wirusowym Ad26.COV2.S przeciwko COVID-19: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352906721001573?via%3Dihub
Zapalenie mięśnia sercowego

Zakrzepica

Obejmuje terminy: Thrombotic & Thromboembolic & Thromboembolism. Istnieją trzy kategorie przyczyn zakrzepicy: uszkodzenie naczynia krwionośnego (cewnik lub zabieg chirurgiczny), spowolniony przepływ krwi (bezruch) i/lub trombofilia (jeśli sama krew jest bardziej podatna na krzepnięcie).

 1. Trzy przypadki ostrej żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej u kobiet po szczepieniu przeciwko COVID-19 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2213333X21003929
 1. Ostra zakrzepica naczyń wieńcowych po szczepieniu przeciwko COVID-19 https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1936879821003988
 1. Opisy przypadków zakrzepicy zatok żylnych mózgu z małopłytkowością po szczepieniu Ad26.COV2.S (przeciwko COVID-19) w USA, od 2 marca do 21 kwietnia 2020 r: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33929487/
 2. Zakrzepica żyły wrotnej związana ze szczepionką ChAdOx1 nCov-19: https://www.thelancet.com/journals/langas/article/PIIS2468-1253(21)00197-7/
 1. Postępowanie w przypadku zakrzepicy żył mózgowych i splanchnicznych związanej z małopłytkowością u osób uprzednio zaszczepionych szczepionką Vaxzevria (AstraZeneca): stanowisko Włoskiego Towarzystwa Badań nad Hemostazą i Zakrzepicą (SISET): https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33871350/
 2. Zakrzepica z zespołem małopłytkowości związana ze szczepionkami przeciwko COVID-19: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0735675721004381
 1. Zakrzepica i małopłytkowość wywołane szczepionką Covid-19: komentarz do ważnego i praktycznego dylematu klinicznego: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0033062021000505
 1. Zakrzepica z zespołem małopłytkowości związana ze szczepionkami zawierającymi wektor wirusowy COVID-19: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0953620521001904
 2. Zakrzepowa plamica małopłytkowa wywołana szczepionką przeciwko COVID-19: nowa przyczyna zakrzepicy żył śledzionowych: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1665268121000557
 1. Rola płytek krwi w koagulopatii związanej z COVID-19 i małopłytkowości immunologicznej wywołanej szczepionką (COVID): https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1050173821000967
 1. Przyczyny autoimmunologicznych incydentów zakrzepowych po szczepieniu COVID-19: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1568997221002160
 1. Zakrzepowa małopłytkowość immunologiczna wywołana szczepionką SARS-CoV-2: https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/nejme2106315
 2. Zakrzepica i małopłytkowość po szczepieniu ChAdOx1 nCoV-19 https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2104882?query=recirc_curatedRelated_article
 1. Małopłytkowość zakrzepowa po szczepieniu ChAdOx1 nCov-19 https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2104840?query=recirc_curatedRelated_article
 1. Wyniki badań pośmiertnych w zakrzepowej plamicy małopłytkowej wywołanej szczepionką (COVID-19): https://haematologica.org/article/view/haematol.2021.279075
 2. Porównanie epizodów zakrzepowych wywołanych szczepionką między szczepionkami ChAdOx1 nCoV-19 i Ad26.COV.2.S: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0896841121000895
 3. Hipoteza stojąca za bardzo rzadkimi przypadkami zakrzepicy z zespołem małopłytkowości po szczepieniu SARS-CoV-2: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0049384821003315
 4. Pierwotna niewydolność nadnerczy związana z zakrzepową małopłytkowością immunologiczną wywołaną szczepionką Oxford-AstraZeneca ChAdOx1 nCoV-19 (VITT): https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0953620521002363
 1. "Zakrzepica żyły wrotnej występująca po pierwszej dawce szczepionki mRNA SARS-CoV-2 u pacjenta z zespołem antyfosfolipidowym": https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2666572721000389
 2. Wczesne wyniki leczenia biwalirudyną małopłytkowości zakrzepowej i zakrzepicy zatok żylnych mózgu po szczepieniu Ad26.COV2.S: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0196064421003425
 1. Mechanizmy immunotrombozy w trombocytopenii indukowanej szczepionką (VITT) w porównaniu z naturalną infekcją SARS-CoV-2: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0896841121000706
 1. Prozakrzepowa małopłytkowość immunologiczna po szczepieniu przeciwko COVID-19: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0006497121009411
 1. Trombocytopenia wywołana szczepionką: mroczny rozdział historii sukcesu: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2589936821000256
 1. Zakrzepica po szczepieniu COVID-19: możliwy związek ze szlakami ACE: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0049384821004369
 1. Trombocytopenia indukowana szczepionką, rzadki, ale ciężki przypadek friendlyfiwre w walce z pandemią COVID-19: Jaka patogeneza? https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0953620521002314
 1. Trombocytopenia i wewnątrzczaszkowa zakrzepica zatok żylnych po ekspozycji na "szczepionkę AstraZeneca COVID-19": https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33918932/
 2. Zakrzepica z małopłytkowością po szczepionce messenger RNA -1273: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34181446/
 3. Pierwsza dawka szczepionek ChAdOx1 i BNT162b2 przeciwko COVID-19 a małopłytkowość, powikłania zakrzepowo-zatorowe i krwotoczne w Szkocji: https://www.nature.com/articles/s41591-021-01408-4
 4. Testy immunologiczne PF4 w trombocytopenii wywołanej szczepionką: https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc2106383
 1. Epitopy przeciwciał w wywołanej szczepionką immunologicznej małopłytkowości immunologicznej: https://www.nature.com/articles/s41586-021-03744-4
 2. Zakrzepica z zespołem małopłytkowości związana ze szczepionkami COVID-19:. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0735675721004381.
 1. Zakrzepica immunologiczna i małopłytkowość (VITT) związane ze szczepionką COVID-19: zalecenia diagnostyczne i terapeutyczne dotyczące nowego zespołu: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33987882/
 1. Badania laboratoryjne w kierunku podejrzenia małopłytkowości wywołanej szczepionką COVID-19 (immunologicznej): https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34138513/
 2. Krwotok śródmózgowy spowodowany zakrzepicą z zespołem małopłytkowości po szczepieniu COVID-19: pierwszy śmiertelny przypadek w Korei: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34402235/
 3. Ryzyko małopłytkowości i choroby zakrzepowo-zatorowej po szczepieniu przeciwko COVID-19 i dodatnich wynikach testów na SARS-CoV-2: samokontrolowane badanie serii przypadków: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34446426/
 4. Wywołana szczepionką małopłytkowość immunologiczna i zakrzepica zatok żylnych mózgu po szczepieniu przeciwko COVID-19; przegląd systematyczny: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34365148/.
 5. Pierwotna niewydolność nadnerczy związana z zakrzepową małopłytkowością immunologiczną wywołaną szczepionką Oxford-AstraZeneca ChAdOx1 nCoV-19 (VITT): https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34256983/
 6. Infuzja tromboaspiracji i fibrynoliza w przypadku zakrzepicy portomesenteric po podaniu szczepionki AstraZeneca COVID-19: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34132839/
 7. 59-letnia kobieta z rozległą zakrzepicą żył głębokich i płucną chorobą zakrzepowo-zatorową 7 dni po podaniu pierwszej dawki szczepionki Pfizer-BioNTech BNT162b2 mRNA przeciwko COVID-19: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34117206/
 1. Zakrzepica z zespołem małopłytkowości (TTS) po szczepieniu AstraZeneca ChAdOx1 nCoV-19 (AZD1222) przeciwko COVID-19: analiza ryzyka i korzyści u osób w wieku <60 lat w Australii: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34272095/
 1. Porównanie zdarzeń zakrzepowych wywołanych szczepionką między szczepionkami ChAdOx1 nCoV-19 i Ad26.COV.2.S: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34139631/.
 1. Obustronna zakrzepica żyły ocznej górnej, udar niedokrwienny i małopłytkowość immunologiczna po szczepieniu ChAdOx1 nCoV-19: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33864750/
 2. Zakrzepica t臋tnicy trzewnej i 艣ledzionowej powik艂ana zawa艂em 艣ledziony 7 dni po pierwszej dawce szczepionki Oxford, zwi膮zek przyczynowy lub zbieg okoliczno艣ci: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34261633/.
 3. Pierwotna niedoczynność kory nadnerczy związana z wywołaną szczepionką Oxford-AstraZeneca ChAdOx1 nCoV-19 (VITT) małopłytkowością immunologiczną:https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34256983/
 4. Zakrzepica z zespołem małopłytkowości po immunizacji COVID-19: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34236343/
 5. Zakrzepica z zespołem małopłytkowości związana ze szczepionkami zawierającymi wektor wirusowy COVID-19: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34092488/
 6. Infuzja tromboaspiracji i fibrynoliza w przypadku zakrzepicy portomesenteric po podaniu szczepionki AstraZeneca COVID-19: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34132839/.
 7. Nietypowa zakrzepica związana ze szczepionką VaxZevria® (AstraZeneca): dane z francuskiej sieci regionalnych ośrodków nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34083026/.
 1. Zakrzepica i małopłytkowość wywołane szczepionką z obustronnym krwotokiem do nadnerczy: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34235757/.
 2. Zakrzepica żył palców dłoni po szczepieniu Oxford-AstraZeneca przeciwko COVID-19: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34473841/.
 3. Zakrzepica skórna związana z martwicą skóry po szczepieniu Oxford-AstraZeneca przeciwko COVID-19: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34189756/
 4. Zakrzepica z małopłytkowością po szczepionce Messenger RNA-1273: https://pubmed.ncbi.nlm