Dr Mark Trozzi

Ukraina, Covid i wojna biologiczna: perspektywa rosyjska

Amerykańskie, kanadyjskie i inne rządy prowadzone przez Światowe Forum Ekonomiczne przymusiły miliardy ludzi do wstrzykiwania im tego, co nazywały "bezpiecznymi i skutecznymi szczepionkami covid-19". Te zastrzyki w rzeczywistości zwiększone ryzyko zakażenia wirusem Covidułatwił ewolucja licznych wariantów wirusa SARS C0V2, spustoszył ludzkie systemy immunologicznei już spowodowały bezprecedensową śmierć i choroby przez wiele ścieżek patofizjologicznych od zakrzepów krwi do raka..

Czy powinniśmy ufać tym samym rządom okupowanym przez WEF, że informują nas o Ukrainie i wojnie z Rosją? Wydaje się konieczne, abyśmy rozważyli inne opinie, w tym te po drugiej stronie walki o broń na Ukrainie.

Oto, do Państwa rozważenia, ostatni briefing generała porucznika Igora Kiriłowa, szefa ochrony nuklearnej, biologicznej i chemicznej wojsk, dotyczący aktywności wojskowej i biologicznej USA.   

Generał porucznik Igor Kiriłow, jest rosyjskim szefem ochrony nuklearnej, biologicznej i chemicznej wojsk. Oto jego bardzo niedawny 14-minutowy briefing na temat amerykańskiej aktywności wojskowej i biologicznej do rozważenia.

Tłumaczony na język angielski zapis odprawy generała Igora Kiriłowa

"Ministerstwo Obrony Federacji Rosyjskiej wielokrotnie wskazywało na przejawy realizacji przez Stany Zjednoczone i ich sojuszników "programów podwójnego zastosowania" poza terytorium kraju, w tym w ramach funkcjonowania kontrolowanych przez nie biolabów, które otrzymują finansowanie od Pentagonu lub jego kontrahentów.

Zablokowanie przez Stany Zjednoczone inicjatywy opracowania mechanizmu kontroli BTWC na dziewiątej konferencji przeglądowej państw stron konwencji po raz kolejny potwierdza, że Waszyngton ma coś do ukrycia, a zapewnienie przejrzystości badań biologicznych jest sprzeczne z interesami Stanów Zjednoczonych.

Wcześniej informowaliśmy o prowadzonych na Boston University pracach nad wzmocnieniem właściwości chorobotwórczych patogenu COVID-19, które są realizowane na koszt budżetu państwa amerykańskiego, a także o możliwym udziale amerykańskiej Agencji Rozwoju Międzynarodowego (USAID) w powstaniu nowego koronawirusa.

Kluczowa rola w realizacji tych projektów należy do organizacji pośredniczącej Eco-Health Alliance. Dokumenty, które otrzymaliśmy z Departamentu Redukcji Zagrożeń Departamentu Obrony USA (DITRA) potwierdzają, że od 2015 roku specjaliści tej firmy badają różnorodność populacji nietoperzy, poszukują nowych szczepów koronawirusów, mechanizmów ich przenoszenia ze zwierząt na ludzi. W sumie przebadano ponad 2,5 tys. osobników.

W projekcie dotyczącym badania wirusów odzwierzęcych w Azji Południowo-Wschodniej podano następujące zalecenia dla pracowników Eco-Health Alliance: "... jeśli w wyniku jakichkolwiek eksperymentów zostanie uzyskany wirus o ponad 10-krotnie zwiększonych właściwościach przenoszenia lub patogenności w porównaniu ze szczepem pochodzenia naturalnego, wówczas specjaliści powinni natychmiast przerwać pracę i poinformować o tym The National Institute of Allergy and Infectious Diseases z USA oraz odpowiednią Radę Bezpieczeństwa Biologicznego...".

Wysoka gotowość amerykańskich producentów szczepionek mRNA na wypadek pandemii zakażenia nowym koronawirusem budzi wątpliwości. Wydaje się, że firmy farmaceutyczne z wyprzedzeniem opracowały preparaty szczepionkowe, ale nie mogły ich szybko wprowadzić na rynek ze względu na specyfikę wirusa, co następnie przejawiało się niską skutecznością szczepień i licznymi działaniami niepożądanymi.

Przypomnę, że 18 października 2019 roku, dwa miesiące przed pierwszymi oficjalnymi doniesieniami o pojawieniu się nowego zakażenia koronawirusem w Chinach, Uniwersytet Johnsa Hopkinsa, przy wsparciu Fundacji Billa i Melindy Gatesów, przeprowadził w Nowym Jorku ćwiczenia Event-201.

W ich trakcie ćwiczono działania w warunkach epidemii nieznanego wcześniej koronawirusa, który według legendy został przeniesiony z nietoperzy na człowieka poprzez żywiciela pośredniego - organizm świni.

Rozwój pandemii COVID-19 według tego scenariusza rodzi pytania o jej celowy charakter, zaangażowanie Stanów Zjednoczonych w to zdarzenie, a także prawdziwe cele amerykańskich bioprogramów mających na celu wzmocnienie właściwości niebezpiecznych patogenów.

Wielokrotnie zwracaliśmy uwagę, że Stany Zjednoczone wdrażają najbardziej kontrowersyjne z punktu widzenia prawa międzynarodowego badania poza terytorium kraju.

Przykładem są eksperymenty związane z zakażeniem wirusem HIV, które od 2019 roku są prowadzone przez amerykańskich specjalistów na terytorium Ukrainy. Należy pamiętać, że grupami docelowymi są nie tylko "pacjenci o wysokim ryzyku zakażenia" - skazańcy czy narkomani, ale także przedstawiciele sił zbrojnych Ukrainy.

Podczas specjalnej operacji wojskowej na wyzwolonym terytorium Ługańskiej Republiki Ludowej w osadzie Rubieżnoje zbadano pomieszczenia centrum medycznego Farmbiotest. Na jego podstawie prowadzono badania kliniczne leków o poważnych skutkach ubocznych: są to leki na białaczkę, zaburzenia psychiczne, choroby neurologiczne, epilepsję i inne niebezpieczne choroby.

Na początku 2023 roku na terenie Lisiczanina lokalni mieszkańcy odkryli zakopanie na dużą skalę pozostałości biomateriałów należących do firmy Pharmbiotest. Próbki kliniczne i dokumentacja pacjentów ambulatoryjnych wraz z ich danymi osobowymi zostały zakopane, a nie skremowane i zniszczone w przewidziany przepisami sposób. Sugeruje to, że likwidacja tych dowodów została przeprowadzona w wyjątkowym pośpiechu.

Ministerstwo Obrony Rosji otrzymało informacje o licznych faktach stosowania przez ukraińskich służbistów środków psychostymulujących i narkotycznych - metadonu, amfetaminy. Ujawniono fakty przemycania morfiny w rejony misji bojowych. Przypomnę, że zgodnie z ustawodawstwem ukraińskim obrót i przewóz tych środków odurzających jest zagrożony karą pozbawienia wolności od 8 lat do 12 lat.

Uważamy, że działania urzędników, którzy prowadzili badania na ukraińskich służbach, w których krwi wykryto wysokie stężenia antybiotyków, środków odurzających, przeciwciał na czynniki zakaźne, wymagają odpowiedniej oceny prawnej.

W trakcie specjalnej operacji wojskowej rosyjscy serwismeni otrzymali ponad 20 tysięcy dokumentów i materiałów referencyjnych i analitycznych, przeprowadzili wywiady z naocznymi świadkami i uczestnikami amerykańskich wojskowych programów biologicznych. Materiały te potwierdzają koncentrację Pentagonu na tworzeniu komponentów broni biologicznej i jej testowaniu na ludności Ukrainy i innych państw wzdłuż naszych granic.

Rosyjskie Ministerstwo Obrony już wcześniej przytaczało nazwiska uczestników wojskowych programów biologicznych, w tym przedstawicieli amerykańskiej Partii Demokratycznej, pracowników departamentu wojskowego USA i kontrahentów Pentagonu.

Z dokumentów sprawozdawczych DITRA otrzymaliśmy nowe informacje o kluczowych postaciach zaangażowanych w tzw. projekty ukraińskie, które do tej pory pozostawały "w cieniu".

Wśród nich: Karen Saylors, dyrektor wykonawczy Labyrinth Global Health i była dyrektor programów Metabioty w Afryce Środkowej. Od 2016 roku Saylors pracuje na Ukrainie jako wiodący konsultant projektu Yu-Pi-10, którego celem jest badanie sposobów rozprzestrzeniania się afrykańskiego pomoru świń.

Colin Johnson jest pracownikiem Uniwersytetu Tennessee, dyrektorem Host-Pathogen Systems Research Institute. Była kuratorem projektu Yu-Pi-8 dotyczącego badania obszarów występowania czynnika sprawczego gorączki Kongo-Crimean i hantawirusów na Ukrainie. Johnson nadzorowała proces pobierania próbek biologicznych od ukraińskich serwisantów, zapewniała współdziałanie amerykańskich klientów z Centrum Zdrowia Publicznego Ministerstwa Zdrowia Ukrainy.

Lewis von Taer jest prezesem i dyrektorem generalnym firmy Battel, głównego wykonawcy dla Pentagonu i Departamentu Energii USA. Od 2003 roku firma nadzoruje realizację projektów badawczych związanych z zakażeniami odzwierzęcymi na Ukrainie.

Na slajdzie przedstawione są inne postacie zaangażowane w ukraińskie projekty. Otrzymane materiały zostaną przekazane do Komitetu Śledczego w celu podjęcia działań zmierzających do postawienia sprawców przed sądem.

Dzięki aktywnym działaniom Ministerstwa Obrony Rosji udało się zatrzymać realizację wojskowych programów biologicznych na terytorium Ukrainy. W związku z tym Pentagon aktywnie przekazuje niedokończone badania w ramach ukraińskich projektów do państw Azji Środkowej i Europy Wschodniej. Jednocześnie zwiększa się współpraca z państwami Afryki i regionu Azji i Pacyfiku - Kenią, Singapurem, Tajlandią.

Pod naciskiem społeczności międzynarodowej Waszyngton zmienia podejście do organizacji wojskowych działań biologicznych, przesuwając funkcje zleceniodawcy do czysto cywilnych departamentów - Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Energii, Agencji Rozwoju Międzynarodowego. Pozwoli to administracji USA uniknąć krytyki na platformach międzynarodowych i wycofać Ministerstwo Obrony i DITRA z pod ataków.

W ramach działań zmierzających do ograniczenia wojskowej działalności biologicznej na Ukrainie, Stany Zjednoczone aktywnie wykorzystują bazę materiałową przedsiębiorstw chemicznych i farmakologicznych w Polsce i krajach bałtyckich, ponadto dostarczono tam sprzęt z terytorium Ukrainy.

Finansowanie narzucone przez kolektywny Zachód zmusza państwa przestrzeni postsowieckiej do ukrywania prawdziwego charakteru prowadzonych prac. Tak więc Unia Europejska aktywnie promuje inicjatywę rozmieszczenia sieci centrów "doskonałości" w dziedzinie ochrony RHB, która przewiduje umieszczenie finansowanych przez UE biolabów na terytorium byłego ZSRR. Potencjalnym partnerom stanowczo odradza się "reklamowanie tej inicjatywy ze względu na jej wyjątkową wrażliwość dla Federacji Rosyjskiej." Jednocześnie podkreśla się, że państwa Azji Centralnej "już korzystają ze współpracy technicznej z Unią Europejską."

W 2022 roku Stany Zjednoczone, Kanada i kraje UE zainicjowały programy zatrudnienia i relokacji do krajów zachodnich ukraińskich specjalistów, którzy wcześniej uczestniczyli w wojskowej działalności biologicznej. Przede wszystkim wynika to z obaw, że rosyjskie organy ścigania mogą otrzymać od nich dodatkowe dowody na prowadzenie nielegalnej działalności z naruszeniem zobowiązań międzynarodowych.

Chciałbym zauważyć, że strategia "ekspansji militarno-biologicznej" nie jest zasadniczo nowa i została ustanowiona przez Stany Zjednoczone podczas konfliktu koreańskiego.

Od lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku, pod dominującą rolą marynarki wojennej USA, w Afryce, Ameryce Środkowej i Południowej oraz Azji Południowo-Wschodniej powstały wojskowe laboratoria biologiczne.

Ich głównym celem było zebranie patogenów szczególnie groźnych zakażeń oraz określenie poziomu zachorowalności lokalnej populacji.

Na terenach, na których znajdują się te laboratoria, jak i obecnie, nastąpiło pogorszenie sytuacji epidemiologicznej w zakresie szczególnie groźnych zakażeń, odnotowano nowe, niecharakterystyczne dla tych regionów choroby. Przykładem może być epidemia gorączki doliny Rift w 1977 roku w Kairze, gdzie stacjonowało Wojskowe Laboratorium Biologiczne nr 3 Marynarki Wojennej USA.

Wcześniej choroba ta występowała tylko na południe od Sahary, a potem nagle pojawiła się w Egipcie, gdzie jednocześnie zachorowało 18 tysięcy osób. Późniejsza analiza próbek z populacji wykazała, że całkowita liczba chorych wynosiła około 2 mln osób.

Cały szereg dowodów świadczy o sztucznym charakterze tej epidemii i udziale w niej amerykańskiego laboratorium.

Po pierwsze, na kilka miesięcy przed wybuchem epidemii jej pracownicy zostali zaszczepieni przeciwko gorączce doliny Rift, choć w tym regionie nigdy nie odnotowano ognisk tej infekcji, a w endemicznych regionach Afryki przebiegała ona jako łagodna choroba grypopodobna, która nie powodowała śmierci.

Po drugie, podczas epidemii w Egipcie patogen nagle uzyskał wysoką patogenność dla ludzi. Choroba przebiegała z krwawieniem, ciężkimi zmianami w oczach i układzie nerwowym. Wirus stał się wysoce patogenny, niemal dorównując pod tym względem wirusom ospy, gorączki Marburg i Lassa. Tak nagła zmiana patogenności wirusa jest niezwykle trudna do wyjaśnienia jego naturalną ewolucją.

Szczególnie interesująca jest analiza konfiguracji początkowego ogniska choroby, którą przedstawiono na slajdzie. Kształt tego ogniska przypomina strefę propagacji chmury aerozolowej, która może wystąpić w przypadku celowego rozproszenia lub przypadkowego uwolnienia biomateriału do środowiska.

Pomimo dostępnej bazy dowodów o sztucznym charakterze epidemii, kierownictwo USA robiło wszystko, aby ukryć udział laboratorium w tym incydencie. Dopiero w 2019 roku podjęto decyzję o jego przeniesieniu do bazy lotniczej amerykańskiej marynarki wojennej we Włoszech w celu kontynuowania badań nad szczególnie niebezpiecznymi patogenami, w tym koronawirusami.

Na zakończenie pragnę zauważyć, że opublikowanie przez Federację Rosyjską treści dotyczących wojskowych programów biologicznych Pentagonu na Ukrainie spotkało się z szerokim odzewem społecznym. W państwach postsowieckich odbyły się masowe demonstracje przeciwko działalności laboratoriów biologicznych finansowanych przez USA. Organizacje publiczne Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej przyjęły rezolucję przeciwko biolabom finansowanym przez Pentagon.

W samych Stanach Zjednoczonych wszczęto szereg dochodzeń. Tematy związane z przekupywaniem pracowników portali społecznościowych i mediów przy relacjonowaniu w mediach przyczyn nowego zakażenia koronawirusem, a także oszustwa i manipulowanie opinią publiczną w sprawie amerykańskich szczepionek przeciwko COVID-19, dokonywane na zlecenie korporacji biotechnologicznych i farmaceutycznych, zwróciły uwagę amerykańskich organów ścigania.

Przypomnę, że lobbowanie przez rząd USA interesów wielkich firm farmaceutycznych jest utrwaloną praktyką. I tak, jeszcze w 2010 roku, z powodu "konfliktu interesów" i licznych naruszeń, zaprzestano działalności centrum medyczno-biologicznego US Navy w Dżakarcie.

Amerykanie prowadzili prace w tym obiekcie poza ramami uzgodnionego programu badawczego, dokonywali nieautoryzowanego pobierania próbek do badań biologicznych i odmawiali informowania rządu indonezyjskiego o celach prac i osiągniętych wynikach.

Jak się okazało, uzyskane materiały zostały wykorzystane w interesie powiązanej z Pentagonem firmy Gilead, która przeprowadziła testy swoich leków, m.in. na terytorium Ukrainy i Gruzji.

Za przykładem Indonezji poszła Malezja - decyzją rządu tego kraju prace finansowanego przez USA biolabu zostały objęte specjalną kontrolą.

Tym samym konsekwentnie wzrasta zaniepokojenie społeczności światowej związane z działalnością finansowanych przez Pentagon laboratoriów biologicznych. Kwestie poruszane przez Federację Rosyjską na platformach międzynarodowych - dziewiątej konferencji przeglądowej państw członkowskich BTWC, a także w Radzie Bezpieczeństwa ONZ, pokazały niechęć USA do prowadzenia merytorycznego dialogu. Uważamy za fundamentalnie ważne, że ujawnienie faktów dotyczących nielegalnej wojskowej działalności biologicznej zmusiło szereg państw do rozważenia możliwych konsekwencji współdziałania ze Stanami Zjednoczonymi w dziedzinie bezpieczeństwa biologicznego, do świeżego spojrzenia na konieczność i celowość takiej współpracy.

Rosyjskie Ministerstwo Obrony będzie nadal pracować w tym kierunku i będzie informować."

Raport TrozziegoChcemy zapewnić Ci najlepsze zasoby i zapraszamy do zapisania się do naszego biuletynu e-mailowego.
Click image for ticket details
Telegram
Twitter
Facebook
E-mail:
Drukuj

10 komentarzy

  1. Mieszkam w Wa. i w większości zgadzam się ze wszystkim, co zostało powiedziane. Nasz rząd zwrócił się przeciwko wszystkim obywatelom, przez użycie eksperymentalnej MRNA " broni biologicznej". Nie ma żadnego uznania dla nadmiaru śmierci od tego, albo trwałych efektów ubocznych , które są wyłączone.
    Tylko około 40% obywateli, może mniej, wierzy, że nasz rząd mógłby za tym stać. To się jednak powoli zmienia i prawda zwycięży. Chcielibyśmy, aby strzały zostały natychmiast wstrzymane. Chcemy Sprawiedliwości przeciwko wszystkim, którzy skorzystali z tego kłamstwa ludobójstwa. Nasz Departament Obrony zlecił produkcję i dystrybucję tych trucizn jako środków zaradczych i "prototypów", aby zagwarantować immunitet prawny w sądach tutaj. Nadal posuwamy się naprzód ze sprawami przeciwko firmom farmaceutycznym i MON nie będzie osłonięty za ich złą część tego. Bill Gates & Anthony Fauci byli HIV - AIDS szczepionki popycha w Afryce i gdzie indziej, z śmiertelnymi wynikami. Książka
    " Prawdziwy Anthony Fauci" dobrze wyjaśnia korupcję. Obywatele w USA byli łatwowierni i zbyt ufni wobec naszych skorumpowanych mediów i agencji medycznych. Teraz już wiemy. Pracujemy nad zwalczeniem tego i walczymy z globalnymi elitami stojącymi za Nowym Porządkiem Świata. Wiele osób nie podporządkuje się i będziemy walczyć o pokój na świecie na zawsze. Wszyscy mamy rodziny, które kochamy i wszyscy zasługujemy na życie w świecie bez celowych pandemii i manipulacji. Jesteśmy młodym krajem, ale jesteśmy silni i kierujemy się wiarą. Bóg błogosławi wszystkich , którzy czytają to i wiedzą , że to jest szczere. Prawda zwycięży!

  2. Więcej prawdy przypisuję rosyjskiej wersji zaangażowania USA w ciągłe gromadzenie chemicznej broni biologicznej, niż odpowiedziom rządu USA i przywódców wojskowych i naukowych USA. Machina wojenna USA stanowi szatańskie zagrożenie dla przyszłości rasy ludzkiej. To nie Putin powinien być oskarżony o ludobójstwo, lecz kłamcy i skorumpowani przywódcy rządu USA oraz przywódcy wojskowi i naukowi USA, również przywódcy agendy "Wielkiego Resetu", odpowiedzialni za miliony zgonów i poważnych obrażeń spowodowanych bezpośrednio przez "zatwierdzoną" toksyczną szczepionkę Covid 19. Dodajmy do tego skutki na całym świecie realizacji powyższej agendy, która obejmuje wielką wojnę w Europie celowo zachęcaną przez rządy USA i Wielkiej Brytanii.

    1. Dzięki Coolguy. Friends Coolguy odnosi się do grupy toksyn nerwowo-mięśniowych, uważanych za użyte przez rosyjskich agentów w 2016 roku do zatrucia byłego rosyjskiego szpiega Siergieja Skripala i jego córki, którzy przebywali w Anglii.

  3. Ktoś jeszcze nie może załadować linku od Dr Trozzi do jego strony internetowej? Oglądam Dr Trozzi codziennie i robię to od dłuższego czasu. Jednak w ostatnich dniach, kiedy klikam na link w newsletterze, nie chce się on załadować! Opis jakby się zmienił, znacznie się wydłużył: a potem napisano raz: niebezpieczny link. Proszę o pomoc, jeśli możecie.

  4. Jakieś dwa lata temu szukałem w sieci amerykańskich biolabów na Ukrainie. Znalazłem stronę wojskową - i tam były. Całkiem sporo i w dodatku blisko granicy z Rosją. Prowadzili badania i eksperymenty z wieloma niebezpiecznymi środkami medycznymi - zarówno ludzkimi, jak i zwierzęcymi. Ten film jest całkowicie prawdziwy i dokładny.(te amerykańskie strony internetowe są prawdopodobnie teraz ukryte ) !

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

CAPTCHA ImageZmiana obrazu

Raport TrozziegoChcemy zapewnić Ci najlepsze zasoby i zapraszamy do zapisania się do naszego biuletynu e-mailowego.

Dowiedz się jako pierwszy, gdy dr Trozzi opublikuje nowy film lub artykuł. Dołączenie do naszego biuletynu e-mail jest bezpłatne, a ustawienia powiadomień można zmienić w dowolnym momencie.

pl_PLPolski