Dr Mark Trozzi

Uczciwy | Etyczny | Lekarz

Reiner Fuellmich | Wielka ława przysięgłych dla powstrzymania globalnego masowego mordu

Po dwóch latach i ponad 500 godzinach zeznań biegłych sądowych Reiner Fuellmich wygłosił oświadczenie wstępne dla nowej Wielkiej Ławy Przysięgłych, która ma postawić w stan oskarżenia zbrodniarzy z Covid.

Wiele oczu świata obserwuje Kanadę. Kanadyjczycy popierają 100 000 kierowców ciężarówek pokojowo okupujących stolicę; minister kryminalny Trudeau nadal szerzy rasizm i mowę nienawiściModlimy się, aby policja i wojsko wystąpiły przeciwko jego reżimowi i stanęły w obronie narodu kanadyjskiego i państwa prawa.

Tymczasem ostatni tydzień był bardzo aktywny na frontach prawnych, jeśli chodzi o dążenie do wymierzenia sprawiedliwości przestępczemu przedsiębiorstwu Covid.

W sobotę 5 lutego Zespół prawny WCH zorganizował konferencję "Szczepionki" z udziałem siedemnastu światowych ekspertów. Ten zespół naukowców, lekarzy, prawników i adwokatów pracuje nad pokonaniem przewrotnych przeszkód w istniejących sądach, aby zapewnić prawdę, praworządność i prawa człowieka. Konferencja była bardzo owocna; materiałami z niej podzielimy się w najbliższych dniach.

Tymczasem międzynarodowa grupa prawna pod przewodnictwem Reinera Fuellmicha, w skład której wchodzi 10 międzynarodowych prawników, sędzia i eksperci ds. praw człowieka, ściga zbrodniarzy z innej perspektywy. Ich działania wykraczają poza ramy starego systemu sądownictwa, który ich zdaniem jest już zbyt skorumpowany, by mógł funkcjonować. Dążą do przywrócenia demokratycznych rządów ludu opartych na prawie naturalnym. Powołali publiczną wielką ławę przysięgłych, aby oskarżyć Criminal Covid Enterprise.

W dniu 24 styczniath, 2022 kultowy Fuellmich zwrócił się do Zgromadzenie Ogólne Światowej Rady Zdrowia. Jego wystąpienie nosiło tytuł: "Jak Wielka Ława Przysięgłych będzie ścigać Covida Zbrodnie"

Wyjaśnił głęboką korupcję w istniejących sądach i rządach, potrzebę powrotu do podstaw prawa naturalnego oraz plan jego zespołu, aby przywrócić ludziom władzę za pomocą nowej Wielkiej Ławy Przysięgłych.

Oto oświadczenia wstępne z 5 lutego 2022 r. dla Wielkiej Ławy Przysięgłych przed Trybunałem Opinii Publicznej. Jest to gęste, dokładne i szokujące obnażenie, szczegółowo opisujące działania przestępczego przedsięwzięcia Covid. Przemawia wielu adwokatów z różnych krajów, a wszystkie ich oświadczenia wstępne są wyjątkowe. Dowody i akta oskarżenia przeciwko przestępczemu przedsiębiorstwu Covid są obszerne.  Reiner Fuellmich w swoim 17-minutowym fragmencie przedstawia jasny i zwięzły opis zbrodni przeciwko ludzkości popełnionych przez kovida od 19:23 do 37:45. Należą do nich Światowe Forum Ekonomiczne, Klaus Schwab, Justin Trudeau.

5 lutego 2022 r. oświadczenia wstępne na pierwszy dzień obrad Wielkiej Ławy Przysięgłych wydane przez Trybunał Opinii Publicznej

W miarę postępowania wielkiej ławy przysięgłych szczegółowy materiał dowodowy będzie przedstawiany w sposób bardzo uporządkowany wszystkim, którzy mają oczy do patrzenia.  

Jednak wszystkie dowody na poparcie twierdzeń zawartych w mowie wstępnej można znaleźć w całym 90 Sesje Komitetu Śledczego Corona. Tak więc policja, wojsko i inne podmioty prowadzące dochodzenia i działania przeciwko globalnej sieci przestępców dokonujących zbrodni przeciwko ludzkości, nie muszą czekać na dalszy ciąg postępowania przed wielką ławą przysięgłych. Mamy już dostęp do wszystkich dowodów potrzebnych do zgodnego z prawem działania przeciwko globalnej siatce zbrodniarzy z rodziny Covid. Modlimy się za policję, by egzekwowała prawo, a nie wykonywała bezprawne polecenia, oraz za wojsko, by działało w oparciu o obszerne dane wywiadowcze, wystąpiło przeciwko wrogom ludu i stanęło w jego obronie.

Oto informacja dla mediów o Wielkiej Ławie Przysięgłych i Trybunale Opinii Publicznej:

Łącze do dokumentu znajdującego się w folderze.  

Tutaj znajduje się strona internetowa Wielkiej Ławy Przysięgłych dla Trybunału Opinii Publicznej: www.grand-jury.net

Przyciski udostępniania

Telegram
E-mail:
Facebook
Twitter
WhatsApp
Drukuj

Biuletyn informacyjny

Bądź pierwszym, który dowie się, kiedy Dr. Trozzi opublikuje zawartość. Dołączenie do naszego newslettera jest bezpłatne, a w każdej chwili możesz zrezygnować z subskrypcji lub zmienić ustawienia powiadomień.


By submitting this form, you are consenting to receive marketing emails from: Trozzi, RR2, Bancroft, ON, K0L 1C0, https://drtrozzi.com/. You can revoke your consent to receive emails at any time by using the SafeUnsubscribe® link, found at the bottom of every email. Emails are serviced by Constant Contact
pl_PLPolski