Dr Mark Trozzi

Jak szczepionki Covid szkodzą układowi odpornościowemu i pomagają w rozwoju nowych wariantów choroby

Transkrypt

Odporność wrodzona i adaptacyjna

Obronę immunologiczną naszego organizmu można podzielić na dwa systemy. Wrodzony układ odpornościowy i adaptacyjny układ odpornościowy.

W przypadku infekcji dróg oddechowych, takich jak wirusy koronowe, w tkankach wyściełających nasze drogi oddechowe znajdują się wrodzone przeciwciała i wrodzone komórki odpornościowe. Elementy wrodzonego układu odpornościowego zwalczają i eliminują wszelkiego rodzaju infekcje już w momencie wniknięcia do organizmu. Wrodzony układ odpornościowy jest wrodzony, a więc obecny i aktywny od urodzenia, zanim jeszcze doszło do kontaktu z infekcją. Gdy zostanie wystawiony na działanie infekcji, wrodzony układ odpornościowy jest nie tylko gotowy i skuteczny, ale także przystosowuje się i staje się lepszy na wypadek przyszłych infekcji. Wrodzony układ odpornościowy musi zetknąć się z infekcjami i zdobyć doświadczenie, by stać się silniejszym. Naturalne narażenie na infekcje jest niezbędne dla zdrowia układu odpornościowego.

Wrodzony układ odpornościowy jest pierwszą linią obrony. Do 75% przypadków zakażenia wirusem covid-19 przebiega bezobjawowo; w tych przypadkach wrodzony układ odpornościowy wykonuje całą pracę związaną z eliminacją zakażenia i zapobieganiem chorobie.

Gdy infekcji uda się pokonać wrodzony układ odpornościowy w górnych drogach oddechowych, włącza się adaptacyjny układ odpornościowy. Adaptacyjny układ odpornościowy wytwarza przeciwciała przeciwko wielu różnym markerom powierzchniowym koronawirusa lub innych zakażających patogenów. Te elementy adaptacyjnego układu odpornościowego wywołują kolejną falę obrony immunologicznej w miejscu zakażenia. Gdy adaptacyjny układ odpornościowy przystosowuje się do naturalnego narażenia, przeciwciała i inne elementy obrony komórkowej są wytwarzane przeciwko wielu różnym aspektom koronawirusa (nie tylko białku spike). W przeciwieństwie do tego, adaptacyjny układ odpornościowy ofiar iniekcji Covida jest nienaturalnie pobudzany do tworzenia przeciwciał tylko przeciwko białkom kolców koronawirusa. Są to białka spike, które ich własne komórki ludzkie wytwarzają pod wpływem wstrzykniętej manipulacji genetycznej. Te sztuczne, adaptacyjne przeciwciała nie spełniają optymalnie swojej roli neutralizatora koronawirusów, co stwarza ryzyko, że w przyszłości będą one wspomagać infekcje koronawirusowe w wywoływaniu poważniejszych chorób. To jest właśnie Wzmocnienie Zależne od Przeciwciał.

Ponadto indukowane iniekcyjnie przeciwciała adaptacyjne są aktywne tylko przeciwko białku spike koronawirusa. Oznacza to, że przy niewielkiej ewolucji genetycznej wirusa, polegającej na zmianie struktury białka spiku, może on ominąć te sztuczne przeciwciała. Jest to selekcja pośredniczona przez przeciwciała. Przeciwciała powstałe w wyniku iniekcji pomagają koronawirusowi ewoluować, umożliwiając przetrwanie i rozwój nowszym modelom wirusa z białkiem spike. Sytuację pogarsza fakt, że wymuszone iniekcje zawierają instrukcje genetyczne dla zeszłorocznego białka spike, a nie dla obecnych wariantów, takich jak delta.

Porównaj tę katastrofę spowodowaną wstrzyknięciem z naturalną odpornością adaptacyjną. Naturalna odporność adaptacyjna obejmuje przeciwciała i mechanizmy komórkowe skierowane przeciwko wielu aspektom koronawirusa. W przypadku naturalnej odporności adaptacyjnej, będącej wynikiem naturalnego zakażenia, wirus nie jest w stanie uniknąć działania układu odpornościowego dzięki niewielkiej zmienności genetycznej swojego białka kolczastego. Naturalna nabyta odporność adaptacyjna jest długotrwała i skuteczna wobec wszystkich wariantów wirusa SARS C0V2.

Około 80% zakażeń wirusem Covid-19 przebiega bezobjawowo lub łagodnie. W przypadkach bezobjawowych infekcje były całkowicie zwalczane przez wrodzony układ odpornościowy w miejscu wniknięcia do dróg oddechowych pacjenta. W łagodnych przypadkach objawowych w naturalny sposób włączał się adaptacyjny układ odpornościowy, który pomagał w eliminacji zakażenia. W tym procesie wrodzony układ odpornościowy również "uczy się" i jest jeszcze lepiej przygotowany na przyszłe spotkania z kornowirusami.        

Większość pozostałych zakażeń ma charakter umiarkowany i ustępuje w sposób naturalny. W ich przypadku układ wrodzony funkcjonuje i zwalcza znaczną część infekcji, natomiast adaptacyjny układ odpornościowy wytwarza inne przeciwciała i mechanizmy obronne, które pomagają zwalczać obecne i przyszłe infekcje.      

Mniej niż 0,3% zakażeń wirusem Covid-19 jest śmiertelnych, przy czym zgony zdarzają się zazwyczaj u osób w podeszłym wieku lub niezdrowych.   

W skali względnej nie są to zbyt przerażające statystyki jak na chorobę zakaźną, a wirus Covid-19 nigdy nie kwalifikował się do ścisłej, tradycyjnej definicji "pandemii".        

Aby wesprzeć argumenty przemawiające za naturalną infekcją i naturalną odpornością, musimy zastanowić się, jak w ciągu ostatnich dwóch lat naukowcy i klinicyści opracowali bezpieczne, przystępne cenowo i skuteczne metody leczenia, zapobiegania i profilaktyki zakażenia wirusem Covid-19. Te bezpieczne protokoły zmniejszają cierpienie i liczbę zgonów o kolejne 80% do 90%. Stąd te bezpieczne metody leczenia sprawiają, że skorygowany współczynnik śmiertelności z powodu covid wynosi około 0,045%, czyli około 1 na 2220. Podczas korzystania z tych bezpiecznych metod leczenia pacjenci nadal rozwijają doskonałą naturalną, szeroką odporność na koronawirusy, z której wirus nie może łatwo wyewoluować i uciec. Pacjenci zachowują odporność na całe życie.

Z wielu powodów sytuacja nie jest tak łagodna dla ofiar iniekcji. Po pierwsze, wytworzone przeciwciała mają bardzo wąską aktywność wobec tylko białka spike, więc wirusy mogą ewoluować i unikać ich działania. Po drugie, wytworzone przeciwciała nie są optymalne w swojej roli neutralizowania przyszłych wirusów, z którymi się wiążą, a więc przeciwciała te mogą w istocie pomóc wirusowi w zakażeniu gospodarza, co prowadzi do zwiększenia ciężkości choroby i śmierci: jest to "wzmocnienie zależne od przeciwciał"; dlatego właśnie wcześniejsze badania na zwierzętach wykazały, że "szczepionki" przeciwko kornavirusowi powodowały dramatycznie zwiększoną śmiertelność u eksperymentalnie "zaszczepionych" zwierząt, gdy były one później narażone na prawdziwe infekcje.

Po trzecie, chociaż przeciwciała przeciwko białku spike indukowane iniekcyjnie są nieskuteczne w powstrzymywaniu choroby lub przenoszenia wirusa (całkowicie zawodzą jako szczepionka), to jednak mają powinowactwo wiązania do białka spike wirusa, które jest wyższe niż powinowactwo przeciwciał wrodzonego układu odpornościowego; w rezultacie te nieskuteczne sztuczne przeciwciała wiążą się z napotkanymi koronawirusami i uniemożliwiają wrodzonemu układowi odpornościowemu zajęcie się infekcją. W ten sposób pierwsza i najważniejsza linia obrony, czyli wrodzony układ odpornościowy, zostaje pozbawiona możliwości zwalczania zakażenia i przystosowania się do przyszłych ekspozycji na koronawirusy.

Takie lekkomyślne ingerowanie w układ odpornościowy może sprawić, że ofiary iniekcji będą coraz bardziej podatne na koronawirusy, stanowiąc jednocześnie rezerwuar, w którym koronawirusy mogą się rozwijać i ewoluować w potencjalnie bardziej niebezpieczne warianty. Warianty koronawirusów rozwijające się w ofiarach iniekcji są dla nich szczególnie niebezpieczne, ponieważ mają one osłabioną odporność wrodzoną i wąsko aktywne przeciwciała, które mogą raczej wzmacniać chorobę niż ją zwalczać.    

Nauka ta znajduje już odzwierciedlenie w naszych obserwacjach z całego świata. Obserwujemy wzrost zachorowań, zgonów i liczby wirusów w związku z masowym stosowaniem zastrzyków podawanych w sposób przestępczy, pod przymusem i w fałszywej formie.

Chciałbym teraz podzielić się znakomitymi pracami dr Verkerka i dr VandenBosschego. Artykuły te zawierają ważne, głębokie spostrzeżenia na temat układu odpornościowego i wpływu tych niebezpiecznych zastrzyków. Są warte świeżej kawy i czasu poświęconego na naukę w spokojnym miejscu.

Zalecane piśmiennictwo

Fragment

"Jak już opisaliśmy w poprzedni artykułW sytuacji, gdy "szczepionki" typu Covid-19 nie przynoszą dzieciom żadnych korzyści, gdy osłabiają ich wrodzony system odpornościowy i gdy istnieją znaczne znane zagrożenia (np. zapalenie mięśnia sercowego, zapalenie osierdzia), na jakiej podstawie podejmuje się wysiłki w celu kontynuowania szczepień dzieci?

Jednak w obliczu dodatkowych znanych i nieznanych zagrożeń (patrz wyżej) oraz coraz większej liczby dowodów na to, że nieszczepione dzieci mogą stać się kluczowym rezerwuarem odporności, który pomoże ludzkości wyjść z obecnej pandemii (również wyżej), dowody wydają się przemawiać za skorzystaniem z prawa do odmowy, nawet jeśli jest to szczepionka przypominająca. Oczywiście dla niektórych decyzja może być skomplikowana, w zależności od tego, jak cenią sobie zdrowie i jaką cenę mogą zapłacić za bycie zdegradowanym, choć prawdopodobnie tymczasowo, do grupy społecznej. (https://www.jstor.org/stable/3791271). Warto zauważyć, że biorąc pod uwagę złożoność informacji na temat ryzyka i korzyści związanych ze "szczepionką" przeciwko Covid-19, w kontekście szybko zmieniającej się odporności nabytej w sposób naturalny i wywołanej przez "szczepionkę" przeciwko Covid-19, na tej planecie nie ma prawie żadnej młodej duszy, która mogłaby uzyskać odpowiednio świadomą zgodę przed otrzymaniem szczepionki przeciwko Covid-19. W świetle prawa jest to już przestępcze pobicie lub napaść.

Niestety, podobnie jak główny nurt zawodów medycznych i jego ściśle powiązani partnerzy farmaceutyczni, główny nurt zawodów prawniczych, który jest głęboko zakorzeniony w korporatokracji, ma przed sobą długą drogę do przebycia, zanim będzie można go uznać za przejrzysty, uczciwy czy etyczny."

Oto kilka ważnych cytatów z pracy dr Vanden Bossche:

 "kraje, które - dzięki masowym szczepieniom - przygotowały swoje populacje do pełnienia roli doskonałej wylęgarni bardziej zakaźnych wariantów, będą wykazywały wysoki poziom gościnności wobec Omicronu i jego rówieśników".

"Masowe szczepienia sprzyjają oporności wirusów na szczepionki C-19. Wirusowa oporność prowadzi do zwiększonej zakaźności SARS-CoV-2 (np. Omicron) i może ostatecznie umożliwić SARS-CoV-2 wykorzystanie alternatywnych determinant powierzchni komórek do wnikania do komórek permisywnych."

Końcowy akapit dr Vanden Bossche'a:

"Nie da się zaprzeczyć, że masowe szczepienia doprowadzą do tego, że wirus w pełni wykorzysta swoje możliwości ewolucyjne, w tym - jeśli zajdzie taka potrzeba - zdolność do wykorzystania alternatywnych domen receptorowych na komórkach podatnych na zakażenie. Koszt kondycji, który może się wiązać z tak dramatyczną mutacją, zostanie prawdopodobnie wynagrodzony zwiększoną patogennością. Szczerze obawiam się, że ta dynamika pozwoli w końcu na naturalną selekcję osobników z nieskompromitowaną odpornością wrodzoną i wyeliminowanie tych, którzy jej nie mają. Taka naturalna selekcja doprowadziłaby wprawdzie do eradykacji SARS-CoV-2, ponieważ wrodzona odporność sterylizuje wirusa i blokuje jego przenoszenie, ale konsekwencje byłyby niewyobrażalne - cena, jaką zapłacimy za zakończenie pandemii poprzez eradykację wirusa, jest nieporównywalna z ceną, jaką zapłacimy za wytworzenie odporności stadnej i pozwolenie wirusowi na wejście w stan endemiczny. Ci, którzy wymuszają masowe szczepienia, wybierają to pierwsze zamiast drugiego, co zostanie zapamiętane jako najcięższy grzech w historii."

Raport TrozziegoChcemy zapewnić Ci najlepsze zasoby i zapraszamy do zapisania się do naszego biuletynu e-mailowego.
Kliknij obrazek, aby zobaczyć szczegóły biletu
Telegram
Twitter
Facebook
E-mail:
Drukuj

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

CAPTCHA ImageZmiana obrazu

Raport TrozziegoChcemy zapewnić Ci najlepsze zasoby i zapraszamy do zapisania się do naszego biuletynu e-mailowego.

Dowiedz się jako pierwszy, gdy dr Trozzi opublikuje nowy film lub artykuł. Dołączenie do naszego biuletynu e-mail jest bezpłatne, a ustawienia powiadomień można zmienić w dowolnym momencie.

pl_PLPolski