Dr Mark Trozzi

Dwadzieścia dziewięć recenzowanych badań naukowych i dokumentów politycznych wysokiego szczebla podważa obowiązek szczepienia COVID-19

Niniejszy artykuł ma na celu zwrócenie uwagi na dwadzieścia osiem (28) wysokiej jakości badań naukowych i dowodów, które obalają wiarygodność szczepień obowiązkowych. Obowiązek szczepień jest poważnie kwestionowany. Twierdzimy, że in totoBadania te wspólnie dowodzą, że szczepienia obowiązkowe w ramach COVID są nielogiczne, nienaukowe, wątpliwe i nie mają żadnego uzasadnienia medycznego. Badania te przedstawiamy w prostej formie tabelarycznej (Tabela 1) wraz z najważniejszymi wnioskami. Wzywamy strony prawne i wszystkich, którzy chcą zakwestionować te mandaty, aby zapoznali się z tymi badaniami, a znajdą w nich podstawowe argumenty naukowe świadczące o tym, że takie mandaty są absurdalne i nie mają podstaw. Ułatwi to zadanie każdemu sędziemu lub organowi orzekającemu, który zapozna się z wynikami badań naukowych i wyda formalne orzeczenie. Moim zdaniem szczepionki te są zbyt niebezpieczne, aby mogły być objęte obowiązkiem szczepień, a na podstawie tego, czego dowiedzieliśmy się w ciągu ostatnich 19 miesięcy, nie są wskazane. Jeśli w ogóle, to tylko dla grup wysokiego ryzyka, w tym osób otyłych i starszych. Żadne zdrowe dziecko nie powinno otrzymywać tych szczepionek. Wiąże się z nimi niemal zerowe ryzyko i nie ma szans na uzyskanie korzyści. Należy znieść ochronę przed odpowiedzialnością cywilną dla twórców szczepionek i wszystkich osób zaangażowanych w ich produkcję, w tym agencji rządowych.

 

Strona Choroba Marka (szczepionki "nieszczelne", niesterylizujące, nieneutralizujące, niedoskonałe, które zmniejszają objawy, ale nie powstrzymują zakażenia ani przenoszenia) oraz koncepcję Pierwotny grzech antygenowy (początkowe pobudzenie układu odpornościowego powoduje, że odpowiedź immunologiczna na dany patogen lub podobny patogen utrzymuje się przez całe życie) może wyjaśniać to, z czym potencjalnie mamy do czynienia obecnie, stosując niedoskonałe szczepionki COVID (ucieczka immunologiczna, zwiększona transmisja, szybsza transmisja i potencjalnie więcej "gorętszych" wariantów).

 

Tabela 1: Dwadzieścia dziewięć (29) dowodów naukowych, które podważają obowiązek szczepień COVID-19

 

Tytuł badania, nazwisko głównego autora, rok opublikowania

Dominujące wnioski dotyczące skarg prawnych na szczepienia przeciwko obowiązkowi szczepień

1) Brak istotnej różnicy w obciążeniu wirusowym między grupami zaszczepionymi i nieszczepionymi oraz bezobjawowymi i objawowymi podczas zakażenia wariantem delta wirusa SARS-CoV-2, Acharya, 2021

"Nie stwierdzono istotnych różnic w wartościach progowych cyklu między grupami zaszczepionymi i nieszczepionymi, bezobjawowymi i objawowymi, zakażonymi wirusem SARS-CoV-2 Delta".

2) Osoby zaszczepione i niezaszczepione mają podobne wiremie w społecznościach o wysokiej częstości występowania wariantu delta wirusa SARS-CoV-2, Riemersma, 2021

 

Shedding of Infectious SARS-CoV-2 Despite Vaccination when the Delta Variant is prevalent - Wisconsin, lipiec 2021 r.

"Nie ma różnicy w poziomie wiremii u osób nieszczepionych w porównaniu z tymi, u których doszło do przełomu szczepionkowego. Co więcej, osoby z przełomem szczepionkowym często uzyskują dodatnie wyniki badań z ładunkami wirusów zgodnymi ze zdolnością do rozsiewania zakaźnych wirusów... jeśli osoby zaszczepione zostaną zakażone wariantem delta, mogą być źródłem przenoszenia SARS-CoV-2 na inne osoby... dane uzasadniają pogląd, że osoby zaszczepione, które uległy zakażeniu wariantem delta, mogą potencjalnie przenosić SARS-CoV-2 na inne osoby.".

3) Porównanie naturalnej odporności na SARS-CoV-2 z odpornością indukowaną szczepionką: reinfekcje a zakażenia przełomowe, Gazit, 2021 r.

"Odporność naturalna zapewnia dłużej trwającą i silniejszą ochronę przed zakażeniem, chorobą objawową i hospitalizacją spowodowaną wariantem Delta wirusa SARS-CoV-2 w porównaniu z dwudawkową szczepionką BNT162b2... Osoby zaszczepione przeciwko SARS-CoV-2 miały 13.06-krotnie (95% CI, 8,08 do 21,11) zwiększone ryzyko przełomowego zakażenia wariantem Delta w porównaniu z osobami wcześniej zakażonymi."...par 27-krotnie zwiększone ryzyko objawowego COVID i 8-krotnie zwiększone ryzyko hospitalizacji (szczepieni w porównaniu z nieszczepionymi).

4) Effectiveness of Covid-19 Vaccination Against Risk of Symptomatic Infection, Hospitalization, and Death Up to 9 Months: Szwedzkie badanie kohortowe obejmujące całą populację, Nordström, 2021

 

 

"Raport z ich badania, które wykazało, że (kohorta obejmowała 842 974 pary (N=1 684 958), w tym osoby zaszczepione 2 dawkami ChAdOx1 nCoV-19, mRNA-1273 lub BNT162b2, i dopasowane osoby nieszczepione) "skuteczność szczepionki BNT162b2 przeciwko zakażeniu stopniowo malała od 92% (95% CI, 92-93, P<0-001) w 15-30 dniu do 47% (95% CI, 39-55, P<0-001) w 121-180 dniu, a od 211 dnia nie wykryto żadnej skuteczności (23%; 95% CI, -2-41, P=0-07)" ...Podczas gdy szczepionka zapewnia tymczasową ochronę przed zakażeniem, skuteczność spada poniżej zera, a następnie do poziomu ujemnej skuteczności po około 7 miesiącach, co podkreśla, że zaszczepieni są wysoce podatni na zakażenie i w końcu stają się wysoce zakażeni (bardziej niż osoby nieszczepione).

5) Słabnąca ochrona szczepionki BNT162b2 przed zakażeniem SARS-CoV-2 w Katarze, Chemaitelly, 2021

"Badania Kataru, które wykazały, że skuteczność szczepionki (Pfizer) spadła niemal do zera przed upływem 5-6 miesięcy, a nawet natychmiastowa ochrona po upływie jednego do dwóch miesięcy, były w dużym stopniu przesadzone... Ochrona przed zakażeniem wywołana przez BNT162b2 wydaje się szybko słabnąć po osiągnięciu szczytowego poziomu tuż po drugiej dawce."

6) Przenoszenie wariantu delta wirusa SARS-CoV-2 wśród zaszczepionych pracowników służby zdrowia w Wietnamie, Chao, 2021 r.

"Przyjrzano się przenoszeniu wariantu Delta wirusa SARS-CoV-2 wśród zaszczepionych pracowników służby zdrowia w Wietnamie, a ich wyniki jeszcze bardziej splądrowały krajobraz iniekcji COVID-19 i wprowadziły w nim zamieszanie pod względem fatalnych wyników. 69 pracowników służby zdrowia uzyskało pozytywny wynik testu na obecność SARS-CoV-2. 62 osoby wzięły udział w badaniu klinicznym. Naukowcy donoszą, że "uzyskano 23 kompletne sekwencje genomu. Wszystkie należały do wariantu Delta i różniły się filogenetycznie od współczesnych sekwencji wariantu Delta uzyskanych z przypadków transmisji środowiskowej, co sugeruje ciągłą transmisję między pracownikami. Ładunki wirusowe w przypadkach zakażenia przełomowym wariantem Delta były 251 razy wyższe niż w przypadkach zakażenia starymi szczepami wykrytymi w okresie marzec-kwiecień 2020 roku."

7) Ognisko zakażeń SARS-CoV-2, w tym zakażeń wywołanych szczepionką COVID-19, związanych z dużymi zgromadzeniami publicznymi - hrabstwo Barnstable, Massachusetts, lipiec 2021 r., Brązowy, 2021

Barnstable, Massachusetts, lipiec 2021 Badanie CDC MMWR wykazało, że w 469 przypadkach COVID-19 było 74%, które wystąpiły u osób w pełni zaszczepionych. "Osoby zaszczepione miały średnio więcej wirusa w nosie niż osoby nieszczepione, które zostały zakażone".

8) Wybuch epidemii wywołany wariantem Delta (B.1.617.2) wirusa SARS-CoV-2 w szpitalu średniego szczebla w Finlandii, maj 2021 r., Hetemäki, 2021

"Podsumowując, epidemia ta wykazała, że pomimo pełnych szczepień i powszechnego maskowania HCW, wystąpiły przełomowe zakażenia wariantem Delta za pośrednictwem objawowych i bezobjawowych HCW, powodując zakażenia szpitalne... wtórne przeniesienie zakażenia nastąpiło od osób z objawowymi zakażeniami, pomimo stosowania środków ochrony osobistej (PPE)."

9) Ognisko szpitalne wywołane wariantem Delta wirusa SARS-CoV-2 w populacji o wysokim stopniu zaszczepienia, Izrael, lipiec 2021 r., Szitryt, 2021 r.

 

 "Środki ochrony indywidualnej i maski były w zasadzie nieskuteczne w placówkach służby zdrowia. Przypadki indeksowe były zazwyczaj w pełni zaszczepione, a większość (jeśli nie wszystkie) zakażeń występowała między pacjentami i personelem, którzy byli zamaskowani i w pełni zaszczepieni, co podkreśla wysoką transmisyjność wariantu Delta wśród osób zaszczepionych i zamaskowanych... to ognisko szpitalne stanowi przykład wysokiej transmisyjności wariantu Delta SARS-CoV-2 wśród osób dwukrotnie zaszczepionych i zamaskowanych."

10) Sprawozdanie z nadzoru nad szczepionką COVID-19 Tydzień 42, PHE, 2021 R.

 

Sprawozdanie # 44: PHE

Informacje na stronie 23 wzbudziły poważne obawy, gdy podano, że "odpowiedź przeciwciał N słabnie z upływem czasu i (iii) ostatnie obserwacje z danych UKHSA (Brytyjskiej Agencji Bezpieczeństwa Zdrowotnego), że poziom przeciwciał N wydaje się niższy u osób, które nabyły zakażenie po podaniu 2 dawek szczepionki". Wykazano również wyraźny i bardzo niepokojący trend, który polega na tym, że "osoby podwójnie zaszczepione wykazują większą liczbę zakażeń (na 100 000) niż osoby nieszczepione, zwłaszcza w starszych grupach wiekowych, np. 30 lat i więcej."

11) Zanikanie odpowiedzi immunologiczno-humoralnej na szczepionkę BNT162b2 Covid-19 w ciągu 6 miesięcy, Levin, 2021

"Sześć miesięcy po otrzymaniu drugiej dawki szczepionki BNT162b2 odpowiedź humoralna była znacznie zmniejszona, szczególnie wśród mężczyzn, wśród osób w wieku 65 lat lub starszych oraz wśród osób z niedoborem odporności".

12) Wzrost COVID-19 nie jest związany z poziomem szczepień w 68 krajach i 2947 hrabstwach w Stanach Zjednoczonych., Subramanian, 2021

"Wzrost COVID-19 nie jest związany z poziomem szczepień w 68 krajach i 2947 hrabstwach w Stanach Zjednoczonych".

 

13) Trwałość odpowiedzi immunologicznej na szczepionkę zawierającą mRNA BNT162b2, Suthar, 2021

 

"Zbadano trwałość odpowiedzi immunologicznej na szczepionkę BNT162b2 mRNA. Analizowali oni odpowiedzi przeciwciał na homologiczny szczep Wu, jak również kilka wariantów budzących obawy, w tym pojawiający się wariant Mu (B.1.621), oraz odpowiedzi komórek T w podgrupie tych ochotników po sześciu miesiącach (210 dni po szczepieniu pierwotnym) od podania drugiej dawki ... "dane wskazują na znaczne osłabienie odpowiedzi przeciwciał i odporności komórek T na SARS-CoV-2 i jego warianty, po 6 miesiącach od drugiego uodpornienia szczepionką BNT162b2".

14) Przeciwciała anty-SARS-CoV-2 rozpoznają zarówno oryginalny szczep Wuhan/D614G, jak i warianty Delta. Potencjalne zagrożenie dla masowych szczepień? Yahi, 2021 r.

"Doniesiono, że "w przypadku wariantu Delta, przeciwciała neutralizujące mają zmniejszone powinowactwo do białka kolca, podczas gdy przeciwciała ułatwiające wykazują uderzająco zwiększone powinowactwo. Tak więc ADE może być problemem dla osób otrzymujących szczepionki oparte na oryginalnej sekwencji kolców szczepu Wuhan (zarówno mRNA, jak i wektory wirusowe)."

15) Hospitalizacja w przypadku przełomowych zakażeń szczepionką COVID-19, Juthani, 2021 r.

 

Zidentyfikowano 969 pacjentów, którzy zostali przyjęci do szpitala Yale New Haven Health System z potwierdzonym dodatnim wynikiem testu PCR na obecność SARS-CoV-2... "Zaobserwowano większą liczbę pacjentów z ciężką lub krytyczną chorobą u tych, którzy otrzymali szczepionkę BNT162b2 niż u tych, którzy otrzymali mRNA-1273 lub Ad.26.COV2.S.".

16) Wpływ szczepienia przeciwko SARS-CoV-2 na przenoszenie wariantów Alfa i Delta, Eyre, 2021

 

"Zbadano wpływ szczepienia przeciwko SARS-CoV-2 na transmisję wariantów Alfa i Delta. Stwierdzili oni, że "chociaż szczepienie nadal zmniejsza ryzyko zakażenia, podobne wiremie u zaszczepionych i nieszczepionych osób zakażonych wariantem Delta stawiają pod znakiem zapytania, w jakim stopniu szczepienie zapobiega dalszemu przenoszeniu się wirusa... Zmniejszenie transmisji malało w miarę upływu czasu od drugiego szczepienia, przy czym w przypadku wariantu Delta osiągnęło podobny poziom jak u osób nieszczepionych w ciągu 12 tygodni w przypadku ChAdOx1, a w przypadku BNT162b2 znacznie osłabło. W ciągu 3 miesięcy po drugim szczepieniu zmniejszyła się również ochrona osób z kontaktu... Szczepienie zmniejsza transmisję wariantu Delta, ale w mniejszym stopniu niż wariantu Alfa."

17) Zakażenie SARS-CoV-2 po szczepieniu u pracowników służby zdrowia w Kalifornii, Keehner, 2021

 

"Zgłoszono ponowne wystąpienie zakażenia SARS-CoV-2 u pracowników systemu opieki zdrowotnej poddanych wysokim szczepieniom. Szczepienia szczepionkami mRNA rozpoczęto w połowie grudnia 2020 r.; do marca 76% pracowników zostało w pełni zaszczepionych, a do lipca odsetek ten wzrósł do 87%. Do początku lutego 2021 roku zakażenia gwałtownie się zmniejszyły... "zbiegło się to z zakończeniem kalifornijskiego mandatu dotyczącego masek w dniu 15 czerwca i szybką dominacją szczepu B.1.617.2 (delta), który po raz pierwszy pojawił się w połowie kwietnia i do końca lipca stanowił ponad 95% izolatów UCSDH, gwałtownie wzrosła liczba zakażeń, w tym przypadków wśród osób w pełni zaszczepionych... badacze stwierdzili, że "dramatyczna zmiana skuteczności szczepionki od czerwca do lipca jest prawdopodobnie spowodowana zarówno pojawieniem się wariantu delta, jak i słabnącą z czasem odpornością."

18) Transmisja środowiskowa i kinetyka wiremii wariantu delta (B.1.617.2) wirusa SARS-CoV-2 u osób zaszczepionych i nieszczepionych w Wielkiej Brytanii: prospektywne, podłużne badanie kohortowe, Singanayagam, 2021

"Zbadali kinetykę transmisji i wiremii u zaszczepionych i niezaszczepionych osób z łagodnym zakażeniem wariantem delta w społeczności. Stwierdzili oni, że (w 602 kontaktach środowiskowych (zidentyfikowanych za pośrednictwem brytyjskiego systemu śledzenia umów) 471 brytyjskich przypadków indeksowych COVID-19, które zostały zrekrutowane do badania kohortowego Assessment of Transmission and Contagiousness of COVID-19 in Contacts i pobrały 8145 próbek z górnych dróg oddechowych w ramach codziennego pobierania próbek przez okres do 20 dni) "szczepienie zmniejsza ryzyko zakażenia wariantem delta i przyspiesza klirens wirusa. Niemniej jednak, w pełni zaszczepione osoby z przełomem zakażenia mają szczytową wiremię podobną do przypadków nieszczepionych i mogą skutecznie przenosić zakażenie w warunkach domowych, w tym na w pełni zaszczepione osoby kontaktowe."

19) Zmniejszanie się odporności po szczepionce BNT162b2 w Izraelu, Goldberg, 2021

"Odporność przeciwko wariantowi delta wirusa SARS-CoV-2 osłabła we wszystkich grupach wiekowych kilka miesięcy po otrzymaniu drugiej dawki szczepionki".

20) Ładunki wirusowe w przełomowych zakażeniach SARS-CoV-2 wariantu Delta po szczepieniu i szczepieniu uzupełniającym BNT162b2, Levine-Tiefenbrun, 2021

Skuteczność zmniejszania wiremii maleje wraz z upływem czasu od szczepienia, "znacząco zmniejszając się po 3 miesiącach od szczepienia i skutecznie zanikając po około 6 miesiącach".

21) Porównanie dwóch wysoce skutecznych szczepionek mRNA przeciwko COVID-19 w okresach występowania wariantów Alfa i Delta, Puranik, 2021

"W lipcu skuteczność szczepionek przeciwko hospitalizacji utrzymywała się na wysokim poziomie (mRNA-1273: 81%, 95% CI: 33-96,3%; BNT162b2: 75%, 95% CI: 24-93,9%), ale skuteczność przeciwko zakażeniom była niższa dla obu szczepionek (mRNA-1273: 76%, 95% CI: 58-87%; BNT162b2: 42%, 95% CI: 13-62%), z wyraźniejszym zmniejszeniem w przypadku BNT162b2."

22) Badanie neutralizacji żywego wirusa u pacjentów w okresie rekonwalescencji i osób zaszczepionych przeciwko izolatom 19A, 20B, 20I/501Y.V1 i 20H/501Y.V2 wirusa SARS-CoV-2, Saade, 2021 r.

"Oceniano zdolność neutralizacyjną przeciwciał do zapobiegania zakażeniu komórek, stosując test neutralizacji żywego wirusa z różnymi szczepami [19A (początkowy), 20B (linia B.1.1.241), 20I/501Y.V1 (linia B.1.1.7) i 20H/501Y.V2 (linia B.1.351)] w próbkach surowicy pobranych od różnych populacji: zaszczepionych dwoma dawkami szczepionki COVID-19 pracowników służby zdrowia (HCW; Pfizer-BioNTech BNT161b2), 6-miesięcznych HCW po łagodnym szczepieniu COVID-19 oraz krytycznych pacjentów COVID-19... odkryciem obecnego badania jest zmniejszona odpowiedź neutralizująca obserwowana w stosunku do wariantu 20H/501Y.V2 u osób w pełni uodpornionych szczepionką BNT162b2 w porównaniu z typem dzikim i wariantem 20I/501Y.V1."

23) Znaczące obniżenie odporności humoralnej wśród pracowników służby zdrowia i pensjonariuszy domów opieki 6 miesięcy po szczepieniu mRNA COVID-19 BNT162b2, Canaday, 2021

"Poziomy anty-spike, anty-RBD i neutralizacji spadły o ponad 84% w ciągu 6 miesięcy we wszystkich grupach, niezależnie od wcześniejszego zakażenia SARS-CoV-2. W 6 miesięcy po szczepieniu 70% mieszkańców NH wolnych od zakażenia miało miana neutralizacyjne na poziomie lub poniżej dolnej granicy wykrywalności, w porównaniu z 16% w 2 tygodnie po pełnym szczepieniu. Dane te wskazują na znaczne zmniejszenie poziomu przeciwciał we wszystkich grupach. W szczególności, ci mieszkańcy NH, którzy nie są zakażeni, mieli niższą początkową odporność humoralną po szczepieniu natychmiast i wykazywali największe spadki 6 miesięcy później."

24) Badanie na dużą skalę dotyczące zanikania miana przeciwciał po podaniu szczepionki mRNA BNT162b2 lub po zakażeniu SARS-CoV-2, Izrael, 2021 r.

"W celu określenia kinetyki przeciwciał IgG przeciwko SARS-CoV-2 po podaniu dwóch dawek szczepionki BNT162b2 lub zakażeniu SARS-CoV-2 u osób nieszczepionych... U osób zaszczepionych miano przeciwciał zmniejszało się o maksymalnie 40% każdego kolejnego miesiąca, podczas gdy u rekonwalescentów zmniejszało się o mniej niż 5% miesięcznie. Sześć miesięcy po szczepieniu BNT162b2 16,1% osób miało poziom przeciwciał poniżej progu seropozytywności <50 AU/mL, podczas gdy tylko 10,8% pacjentów w okresie rekonwalescencji miało poziom przeciwciał poniżej progu <50 AU/mL po 9 miesiącach od zakażenia SARS-CoV-2."

25) Podłużna kinetyka przeciwciał u pacjentów, którzy wyzdrowieli w wyniku leczenia COVID-19 w ciągu 14 miesięcy, Eyran, 2020 r.

"Stwierdzono znacznie szybszy zanik u naiwnych szczepionkowiczów w porównaniu z pacjentami, którzy wyzdrowieli, co sugeruje, że pamięć serologiczna po zakażeniu naturalnym jest silniejsza niż po szczepieniu. Nasze dane podkreślają różnice między pamięcią serologiczną wywołaną przez naturalne zakażenie a szczepienie."

26) Nowe przypadki zachorowań i hospitalizacji na COVID-19 wśród dorosłych, według stanu zaszczepienia - Nowy Jork, 3 maja - 25 lipca 2021 r., Rosenberg, 2021

W badaniu przeprowadzonym w stanie Nowy Jork, Rosenberg i in. W okresie od 3 maja do 25 lipca 2021 r. ogólna skuteczność szczepionki skorygowana względem wieku, chroniąca przed hospitalizacją w Nowym Jorku była względnie stabilna (89,5%-95,1%). Ogólna skuteczność szczepionki skorygowana względem wieku przeciwko zakażeniom dla wszystkich dorosłych mieszkańców Nowego Jorku zmniejszyła się z 91,8% do 75,0%." 

27) Skuteczność 2-dawkowego szczepienia szczepionką mRNA COVID-19 w zapobieganiu hospitalizacji związanej z COVID-19 wśród dorosłych z obniżoną odpornością - dziewięć stanów, styczeń-wrzesień 2021 r., Embi, 2021

Najnowsze badania opublikowane przez CDC Wykazano, że większość (53%) pacjentów hospitalizowanych z powodu choroby podobnej do Covid-19 była już w pełni zaszczepiona dwiema dawkami szczepionki RNA. Tabela 1 pokazuje, że spośród 20 101 dorosłych z obniżoną odpornością hospitalizowanych z powodu Covid-19, 10 564 (53%) było w pełni zaszczepionych szczepionką firmy Pfizer lub Moderna (szczepienie zdefiniowano jako otrzymanie dokładnie 2 dawek szczepionki opartej na mRNA przeciwko COVID-19 ≥14 dni przed datą indeksową hospitalizacji, która była datą pobrania próbki z dróg oddechowych związaną z ostatnim dodatnim lub ujemnym wynikiem testu na obecność SARS-CoV-2 przed hospitalizacją lub datą hospitalizacji, jeśli test został przeprowadzony dopiero po przyjęciu do szpitala).

28) Możliwość przeniesienia zakażenia przez osoby zaszczepione i niezaszczepione wariantem Delta wirusa SARS-CoV-2 w więzieniu federalnym, lipiec-sierpień 2021 r., Salvatore, 2021

"W sumie 978 próbek zostało dostarczonych przez 95 uczestników, z których 78 (82%) było w pełni zaszczepionych, a 17 (18%) nie było w pełni zaszczepionych....clinicians and public health practitioners should consider vaccinated persons who become infected with SARS-CoV-2 to be no less infectious than unvaccinated persons."

 

Co to wszystko oznacza? Badania te (zbiór dowodów) wykazują niezbicie, że szczepienia obowiązkowe nie są potrzebne i nie mają podstaw naukowych. Nie chodzi o to, że są niepotrzebne, ale o to, że nie mają podstaw i są całkowicie absurdalne w obecnej sytuacji kryzysowej. Dane są solidne i jednoznaczne. Mandaty spowodowałyby niesłuszny podział społeczeństwa, który rozrywa jego strukturę, a co ważne, budzi poważne wątpliwości co do decyzji politycznych podejmowanych przez rządy, gdy wprowadzają one mandaty szczepień, które nie mają podstaw naukowych. Stanowi to także naruszenie wolności i swobód, a także poddaje w wątpliwość motywy, jakimi kierują się rządy, gdy nauka wskazuje na coś innego.

 

Nauka pokazuje, że osoby podwójnie (a prawdopodobnie nawet potrójnie) zaszczepione są narażone na podobne, jeśli nie większe, ryzyko zakażenia wariantem Delta (i prawdopodobnie każdym innym wariantem) niż osoby nieszczepione. Wykazano również, że osoby zaszczepione są nosicielami dużych (cięższych) ładunków wirusowych i są w dużym stopniu narażone na przeniesienie patogenu/wirusa na osoby nieszczepione. Co więcej, osoby zaszczepione (jak i nieszczepione) są narażone na zwiększone ryzyko ciężkiej choroby aż do śmierci, a osoby nieszczepione są narażone na to zwiększone ryzyko najprawdopodobniej dlatego, że osoby zaszczepione w pierwszej kolejności przenoszą na nie zakażenie. Dane są dostępne jak wyżej, ale potrzebne są dalsze badania, aby wyjaśnić, na co niepokojąco wskazują dowody, że szczepionki COVID nie sprawdziły się w przypadku wariantu Delta, a wprowadzenie obowiązku szczepień przyniosłoby efekt odwrotny do zamierzonego i byłoby bezpodstawną karą. Dlaczego miałbyś nakładać karzące, zmieniające karierę zawodową szczepienia na nieszczepioną pielęgniarkę, która najprawdopodobniej jest już uodporniona z powodu naturalnego narażenia?

Raport TrozziegoChcemy zapewnić Ci najlepsze zasoby i zapraszamy do zapisania się do naszego biuletynu e-mailowego.
Telegram
Twitter
Facebook
E-mail:
Drukuj

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

CAPTCHA ImageZmiana obrazu

Raport TrozziegoChcemy zapewnić Ci najlepsze zasoby i zapraszamy do zapisania się do naszego biuletynu e-mailowego.

Dowiedz się jako pierwszy, gdy dr Trozzi opublikuje nowy film lub artykuł. Dołączenie do naszego biuletynu e-mail jest bezpłatne, a ustawienia powiadomień można zmienić w dowolnym momencie.

pl_PLPolski