Ujawnienie ponurej rzeczywistości selekcji przeciwciał indukowanej szczepionką

Pierwotny grzech antygenowy: Szczepienie COVID-19 i nieoptymalne wstępne przygotowanie immunologiczne zmienia odpowiedź immunologiczną przeciwciała-cytotoksyczne komórki T

Autor: Paul Alexander, Dan Stock, MD, and Mark Trozzi, MD

Drs. Vanden Bossche oraz Montagnier ostrzegali nas przed szczepieniami w czasie pandemii o dużej presji zakaźnej i stosowaniem bardzo wąskich, swoistych przeciwciał (niedojrzałych, niekompletnych, o niepełnym spektrum działania), dających nieoptymalne wyniki. Twierdzimy, że właśnie to obserwujemy w Wielkiej Brytanii i Izraelu, a nawet w USA. "Jest jasne, że nowe warianty powstają w wyniku selekcji wspomaganej przez przeciwciała, co jest wynikiem do szczepień." To właśnie szczepienia i nieoptymalne, niepełne, "rozregulowane i obłąkane" odpowiedzi przeciwciał są motorem powstawania wariantów. Czy to dlatego umiera tak wielu młodych, zdrowych sportowców?

Obecnie jest już całkowicie jasne, że szczepionki COVID-19 są "...nieszczelna strona(szczepionki nieszczelne nie zatrzymują zakażenia ani transmisji i umożliwiają ucieczkę odporności) i nie sterylizują wirusa COVID (nie są neutralizujące lub bardzo szybko tracą tę zdolność). Szczepionki te pokazują, że im bardziej zaszczepiony jest dany kraj, tym więcej ma problemów ze szczepionką, jeśli chodzi o wzrost zakażeń. Szczepionki te nie chronią w wystarczającym stopniu górnych dróg oddechowych. Dane jasno wskazują, że osoby zaszczepione mogą przenosić zakażenia równie skutecznie, jak osoby zupełnie niechronione. Wydaje się, że odporność po tych szczepionkach utrzymuje się tylko przez około 4-5 miesięcy, a zatem jak ktokolwiek może sądzić, że dzięki tym szczepionkom osiągniemy odporność stadną na poziomie populacji? Jest praktycznie niemożliwe, aby dzięki tym szczepionkom udało nam się uzyskać odporność stadną. Szanse są zerowe. Czy jednak mamy zaakceptować szczepienia przypominające co 5 miesięcy? Czy wiemy, czy układ odpornościowy jest do tego przystosowany? Nie zbadano tego, jak również wzmocnienia zależnego od przeciwciał (antibody dependent enhancement - ADE) i wzmocnienia wirusowego pośredniczonego przez przeciwciała (antibody mediated viral enhancement - AMVE). Było to katastrofalne zaniedbanie i porażka twórców szczepionek oraz FDA, która jest kluczowym organem regulacyjnym w egzekwowaniu tych zasad. 

Dlaczego jednak CDC, NIH, twórcy szczepionek i ich zwolennicy nadal wpychają te nieszczelne, "niedoskonałe" szczepionki w populację, zwłaszcza osoby o niskim ryzyku, skoro odporność przeciwciał szybko zanika i jedyne, co robicie, to narażacie populację na wielokrotne szczepienia przypominające, które same w sobie niosą ryzyko? Dlaczego twórcy szczepionek wprowadzili te niedoskonałe szczepionki, tak jakby od samego początku były one skazane na niepowodzenie? Jak wspomniano, nie zbadano, czy ludzki układ odpornościowy jest w stanie wytrzymać wielokrotne dawki szczepionek. Widzimy, że szczepieni w pewnym momencie napędzają transmisję za pomocą szczepionki, która ma ograniczoną "wątpliwą" odporność. 

Nasza teza jest taka, że osoby podwójnie i potrójnie zaszczepione (prawdopodobnie czterokrotne szczepienia w Izraelu) są (będą) motorem przenoszenia wariantu Delta z poważnymi konsekwencjami dla wrażliwych osób nieszczepionych (i szczepionych). Funkcjonują one potencjalnie jako bezobjawowe superrozpowszechniacze. Szczepionki COVID utrzymują zaszczepioną osobę przy życiu, ale pozwalają na zakażenie i przenoszenie, co może umożliwić krążenie w populacji bardzo zjadliwych szczepów. Tego, co obserwujemy obecnie, nie da się wyjaśnić różnicami w wariantach szczepionek i rozkładem zakażeń wśród osób zaszczepionych. Osoby podwójnie zaszczepione są zmuszane do rozsiewania wirusa na alarmująco wysokim poziomie. 

Strona Choroba Marka/Read i wsp. ("nieszczelne" niesterylizujące, nieneutralizujące, niedoskonałe szczepionki, które zmniejszają objawy, ale nie powstrzymują zakażenia lub przenoszenia) w modelu kurcząt oraz koncepcja Pierwotny grzech antygenowy (początkowe pobudzenie układu odpornościowego lub ekspozycja przesądza o utrzymującej się przez całe życie odpowiedzi immunologicznej na ten patogen/wirusa lub podobny, a jeśli początkowe pobudzenie układu odpornościowego jest rzeczywiście nieoptymalnaTo, co obecnie obserwujemy w przypadku niedoskonałych szczepionek COVID (czyli ucieczka immunologiczna, zwiększona wiremia, zwiększona transmisja, szybsza transmisja i potencjalnie więcej "gorętszych" wariantów), może wyjaśniać to, z czym mamy do czynienia. Chcemy dowieść, że za pomocą koncepcji Pierwotnego Grzechu Antygenowego możemy wyjaśnić wzrost liczby zakażeń (hospitalizacji i zgonów) u osób szczepionych i nieszczepionych. Chociaż niektórzy mogą twierdzić, że jest to argument teoretyczny, dane, które obserwujemy, mogą być dobrze wyjaśnione przez to pojęcie. Obecnie nie widzimy innego wytłumaczenia dla tego, co obserwujemy w danych po szczepieniach w Wielkiej Brytanii, Izraelu, USA itd. 

Penn StateOhm pisze podobnie: "Nieszczelne szczepionki działają (...) niekoniecznie blokując lub spowalniając replikację wirusa. W rezultacie zakażone, ale zaszczepione osobniki mają wydłużony okres przeżycia, co pozwala na przenoszenie wysoce zjadliwego patogenu, który w normalnych warunkach osiągnąłby martwy punkt ewolucyjny u martwego gospodarza." Buty W związku z tym, że szczepionki COVID są wyraźnie niedoskonałe, sugerujemy, że obecnie mamy do czynienia z Markiem 2.0. Tak, potrzeba więcej danych i ostrych, definitywnych badań, ponieważ problem ten nie był badany przez twórców szczepionek i nie wiemy, jak te szczepionki zachowują się w średnim i długim okresie pod względem bezpieczeństwa. Mamy do czynienia z sytuacją czarnej skrzynki. Jednak to, co się obecnie dzieje, rodzi wiele pilnych pytań i jest potencjalnie złowieszcze. Jeśli to, co widzimy, to tylko wierzchołek ADE/AMVE, ryzykujemy, że te szczepionki zabiją wiele osób, a zwłaszcza nasze dzieci. 

W Wielkiej Brytanii obserwujemy poważne hospitalizacje, przyjęcia na oddziały intensywnej terapii i zgony z powodu COVID wśród osób w pełni zaszczepionych. Jest to ogromny problem i może to być AMVE/ADE, którego się obawialiśmy. Najgorszy koszmar wirusologa. Przeciwciało wzmacniające nie musi być obecne (dr Dan Stock, kontakt osobisty, 8 listopada 2021) i ten niuans musi być uwzględniony w naszej dyskusji. "Największym deficytem jest deficyt spowodowany przez Th 2, który polega na odejściu od cytotoksycznej odpowiedzi komórek naturalnych zabójców CD 8+ na miejscową infekcję, która jest z konieczności indukowana, niezależnie od tego, jaki rodzaj Ab zostanie wytworzony... Niepomocne przeciwciała naprawdę nie są wymagane do rozregulowania układu odpornościowego". 

Twierdzimy, że być może w ramach operacji "Warp Speed" (OWS) podczas badań nad szczepionkami i ich produkcji skrócono terminy, co doprowadziło do tego, że społeczeństwu dostarczono szkodliwe szczepionki o nieoptymalnych parametrach. Czy poprzedni prezydent Trump został wprowadzony w błąd i źle poinformowany przez swoich doradców naukowych i twórców szczepionek? Twierdzimy, że wprowadzili go w błąd. Gdyby badania były prowadzone prawidłowo pod względem bezpieczeństwa szczepionek i przez odpowiedni okres czasu, gdybyśmy prowadzili je wystarczająco długo, aby zbadać AMVE/ADE, to prawdopodobnie nie bylibyśmy świadkami tego, co dzieje się obecnie w danych brytyjskich i izraelskich. Albo w Stanach Zjednoczonych, gdzie mamy do czynienia z wyraźnym niepowodzeniem szczepionki i potencjalnie niebezpieczną koniecznością powtórnego podania dawki przypominającej. Powtórne podanie szczepionki może mieć katastrofalne skutki. 

Piszemy tu z obawy przed tym, co może się stać z naszymi dziećmi, jeśli przystąpimy do masowego szczepienia zdrowych dzieci. Na podstawie dotychczasowych doświadczeń uważamy, że te szczepionki mogą poważnie zaszkodzić wielu dzieciom. Co ważne, dzieci nie są w żaden sposób narażone na ryzyko związane z wirusem należy zostawić w spokoju. Ta szczepionka nie jest potrzebna, a rządowi liderzy w dziedzinie zdrowia publicznego (Francis Collins/NIH, Anthony Fauci/NIAID, Rochelle Walensky/CDC oraz FDA/Woodcock i Marks) lub twórcy szczepionek nie przedstawili argumentów przemawiających za tym, dlaczego dzieci potrzebują tych szczepionek. Co więcej, jeśli wprowadzimy masowe szczepienia, ryzykujemy, że dzieci staną się bezobjawowymi superrozpowszechniaczami (jak to się dzieje obecnie u dorosłych w Wielkiej Brytanii i Izraelu (oraz w USA)), a także że będą miały śmiertelne skutki. 

Gdzie są dowody potwierdzające tezę, że rzeczywiście stoimy w obliczu Marka 2.0? Ostatnie raporty Public Health England (PHE) # 44 oraz # 45 są kluczowym aspektem tej pracy (podobnie jak 5 wcześniejszych raportów PHE) i choć mają charakter spekulacyjny i teoretyczny, uważamy, że raporty te podnoszą poważne kwestie, których nie możemy lekceważyć. Sądzimy nawet, że nie są już teoretyczne. Dyskusję rozpoczynamy od następujących badań, które ujawniają niepowodzenia i ogromne wyzwania związane z obecnymi szczepionkami (zwłaszcza firmy Pfizer) w odniesieniu do wariantu Delta. 

Szczepionka wyraźnie zawiodła w walce z Deltą, a osoby w pełni zaszczepione ujawniają zdumiewającą liczbę zakażeń i skłonność do przenoszenia choroby. Na przykład, przedstawiliśmy wyniki badań przeprowadzonych przez Singanayagam i in.. (w pełni zaszczepione osoby z przełomem zakaźnym mają szczytową wiremię podobną do przypadków nieszczepionych i mogą skutecznie przenosić zakażenie w warunkach domowych, w tym na w pełni zaszczepione osoby kontaktowe), przez Chau i in.. (poziom wiremii w przypadkach zakażeń przełomowym wariantem Delta u zaszczepionych pielęgniarek był 251 razy wyższy niż w przypadkach zakażenia wcześniejszymi szczepami na początku 2020 r.), oraz przez Riemersma i in.. (brak różnicy w wiremii w porównaniu osób nieszczepionych z tymi, u których nastąpił "przełom" szczepionkowy, a jeśli osoby zaszczepione zostaną zakażone wariantem delta, mogą być źródłem przeniesienia SARS-CoV-2 na innych), które ujawniają, że szczepionki mają bardzo małą skuteczność. Ta niepokojąca sytuacja, w której osoby zaszczepione są wysoce zakaźne i przenoszą wirusa, pojawiła się również w przełomowych pracach dotyczących epidemii szpitalnych autorstwa Chau i in.. (HCWs w Wietnamie),. Finlandia epidemia w szpitalu (rozpowszechnione wśród pracowników służby zdrowia i pacjentów), oraz epidemia w izraelskich szpitalach (rozprzestrzenianie się wśród pracowników służby zdrowia i pacjentów). Badania te wykazały również, że środki ochrony indywidualnej i maskowanie były w zasadzie nieskuteczne w placówkach opieki zdrowotnej. Wszyscy pracownicy służby zdrowia byli podwójnie zaszczepieni, a mimo to zakażenie rozprzestrzeniło się na nich samych i ich pacjentów. 

Ponadto, Nordström et al. (skuteczność szczepionki Pfizer w zwalczaniu zakażenia malała stopniowo od 92% dnia 15-30 do 47% dnia 121-180, a od dnia 211 i dalej brak skuteczności), Suthar i in. (znaczne osłabienie odpowiedzi przeciwciał i odporności komórek T na SARS-CoV-2 i jego warianty w 6 miesięcy po drugim uodpornieniu), Yahi i in.. (w przypadku wariantu delta przeciwciała neutralizujące mają zmniejszone powinowactwo do białka kolca, podczas gdy przeciwciała ułatwiające wykazują uderzająco zwiększone powinowactwo), Juthani i in. (większa liczba pacjentów z ciężką lub krytyczną chorobą w grupie osób, które otrzymały szczepionkę firmy Pfizer), Gazit i in.. (u osób zaszczepionych przeciwko SARS-CoV-2, które nie były szczepione, stwierdzono 13-krotnie zwiększone ryzyko przełomowego zakażenia wariantem Delta oraz znacznie zwiększone ryzyko wystąpienia objawowego COVID i hospitalizacji), oraz Acharya i in.. (brak istotnej różnicy w wartościach progowych cyklu między grupami zaszczepionymi i nieszczepionymi, bezobjawowymi i objawowymi zakażonymi wirusem Delta) wskazują na niską skuteczność, a nawet negatywną skuteczność szczepionek COVID. Levine-Tiefenbrun i in. donosi, że skuteczność zmniejszania wiremii maleje wraz z upływem czasu od szczepienia, "znacząco zmniejszając się po 3 miesiącach od szczepienia i skutecznie zanikając po około 6 miesiącach". 

Na przykład Badanie szwedzkie (retrospektywna z udziałem 842 974 par (N=1 684 958)) jest szczególnie niepokojąca, ponieważ pokazuje, że chociaż szczepionka zapewnia tymczasową ochronę przed zakażeniem, jej skuteczność spada poniżej zera, a następnie po około 7 miesiącach osiąga wartość ujemną, co podkreśla, że osoby zaszczepione są bardzo podatne na zakażenie i w końcu stają się wysoce zakażone (bardziej niż osoby nieszczepione). Inny przykład pochodzi z Irlandii, gdzie z doniesień wynika, że Powiat miejski Waterford ma najwyższy w stanie wskaźnik zakażeń wirusem Covid-19, a jednocześnie powiat ten może się poszczycić najwyższym w Republice wskaźnikiem szczepień (99,7% zaszczepionych). Doniesienia mówią, że USA. Zgony spowodowane przez Covid-19 w 2021 r. przewyższyła liczbę zgonów z roku 2020, co skłoniło niektórych do stwierdzenia, że "więcej osób zmarło z powodu COVID-19 w 2021 r.(gdy większość dorosłych jest zaszczepiona i prawie wszyscy seniorzy), niż w roku 2020, gdy nikt nie był zaszczepiony". 

Zgromadzono więc dowody (jak wyżej) na to, że nastąpił przełom i szczepionka nie chroni przed wariantem Delta. Nie ma wątpliwości. Nawet . Dyrektor CDC Rochelle Walensky przyznał, że szczepionki nie powstrzymują przenoszenia chorób, co jest równoznaczne z przyznaniem, że szczepionka zawiodła. Ponownie Choroba Marka u kurcząt i sytuacja w zakresie szczepień wyjaśnia, z czym potencjalnie mamy do czynienia w przypadku tych nieszczelnych szczepionek (zwiększona transmisja, szybsza transmisja i więcej "gorętszych" wariantów). 

Jeden z modeli AMVE/ADE dotyczy Pierwotny grzech antygenowy a początkowe pobudzenie układu odpornościowego lub narażenie na kontakt z tym patogenem/wirusem lub podobnym czynnikiem przesądza o utrzymującej się przez całe życie odpowiedzi immunologicznej. Ponadto, jeśli początkowe pobudzenie układu odpornościowego jest rzeczywiście nieoptymalnawówczas późniejsza odpowiedź (ekspozycja) może być nieoptymalna dla tego patogenu lub podobnych/pokrewnych. 

Nie jesteśmy wirusologami ani immunologami, ale staramy się znaleźć sens w danych, które widzimy, i w tym, co dzieje się z osobami zaszczepionymi i nieszczepionymi. Kierujemy się wspaniałą pracą dr Dana Stocka, a nasze wyjaśnienie po szczepieniu (z wkładem jego ekspertów) jest następujące:

Jeśli wstępne przygotowanie/ekspozycja odbywa się poprzez szczepionkę, wówczas odpowiedź immunologiczna limfocytów T pomocniczych (CD 4+) jest ukierunkowana (przestawiona) na limfocyty B i przeciwciała Th 2 oraz na bardziej ograniczoną odpowiedź cytotoksycznych limfocytów T Th1 CD 8+ w zlokalizowanym, rodzimym miejscu zakażenia. Układ odpornościowy jest zmuszony do wyboru między różnicowaniem Th 1 i Th2, a takie różnicowanie jest trwałe. Uczy się, że za każdym razem, gdy jesteś narażony na kontakt z dzikim wirusem (lub podobnym), powinien on przestawić się na szlak Th 2 i wytworzyć mniejszą odporność cytotoksyczną Th 1, ponieważ przyjąłeś szczepionkę. Układ odpornościowy jest zmuszony do przełączenia się między szlakami odpowiedzi immunologicznej Th 1 i Th 2 i jeśli odpowie ogólnoustrojowo przeciwciałami (jeśli pierwsza ekspozycja na wirusa to szczepionka), to kiedy w przyszłości rzeczywiście zostaniesz zakażony wirusem w postaci miejscowej infekcji dróg oddechowych (drugie spojrzenie układu odpornościowego na wirusa), Twój układ odpornościowy zareaguje nieprawidłowo (zaburzony) i nie wytworzy odpowiedzi cytotoksycznej CD 8+, która jest rzeczywiście (optymalnie) potrzebna w miejscu zakażenia (drogi oddechowe). Innymi słowy, sygnały wysyłane przez miejscową tkankę do układu odpornościowego mówią, aby produkować komórki B i przeciwciała, a nie potrzebne komórki cytotoksyczne w miejscu zakażenia, aby rozpocząć usuwanie infekcji. 

W rezultacie tkanka układu oddechowego (płuca) staje się coraz bardziej zakażona (ponieważ nie ma komórek cytotoksycznych lub jest ich za mało, aby usunąć zakażenie) i coraz bardziej chora, a osoba zakażona może być coraz bardziej zainfekowana wirusem, ponieważ odpowiedź CD 8+ jest osłabiona lub może w ogóle nie istnieć. Osoba zaszczepiona mogłaby wtedy potencjalnie bardzo ciężko zachorować, a jednocześnie zgromadzić ogromną wiremię i być zdolna do przenoszenia wirusa. Tak więc zakażenie gromadzi się w tkankach lokalnych (pierwotne miejsce zakażenia) i nie jest usuwane przez odpowiedź cytotoksyczną, która została stłumiona. Może to pomóc wyjaśnić dane z Wielkiej Brytanii (raporty # 44 i 45 oraz raporty 39-43) o zgonach nie tylko osób nieszczepionych, ale i szczepionych. Jest to poważny problem, jeśli rzeczywiście tak się dzieje. Ogólnoustrojowa prezentacja (spowodowana szczepionką) musi z konieczności zmniejszyć odpowiedź Th 1, ponieważ napędza odpowiedź Th 2, pozwalając nie tylko na zwiększone rozsiewanie, ale w końcu przekształcając patogen, który naturalnie nie rozprzestrzeniałby się szybko, a na pewno nie przed jego zwalczeniem, w patogen nie do opanowania, który rozprzestrzeniałby się szybciej i pewniej, dalej napędzając postępujące różnicowanie Th 2, zmniejszoną odpowiedź Th 1, aż w końcu infekcja nie miałaby żadnej znaczącej odpowiedzi Th 1. W rezultacie płuca ulegają zniszczeniu i osiągnięta zostaje górna granica odpowiedzi Th 2. Doszłoby wtedy nie tylko do rozprzestrzenienia się zakażenia na naiwnych, nieszczepionych, ale także do zwiększonej śmiertelności wśród zaszczepionych, którzy nigdy nie wyzdrowieją dzięki prawidłowej odpowiedzi immunologicznej, ponieważ układ odpornościowy "nauczył się" początkowej nieoptymalnej, nieprawidłowej odpowiedzi (z dala od odpowiedzi cytotoksycznej CD 8+) i reaguje w tym kierunku przy kolejnych ekspozycjach na zakażenie/uderzeniach. Doping będzie niszczący, ponieważ będzie tylko napędzał tę obłąkaną odpowiedź immunologiczną, która będzie narastać, a zaszczepiony będzie coraz bardziej chory, ponieważ nie będzie miał dostępu do odpowiedzi cytotoksycznej Th 1. Układ odpornościowy skutecznie uczy się reagować nieprawidłowo, w wyniku czego tkanka w drogach oddechowych/płucach staje się coraz bardziej zakażona i chora, a osoba zaszczepiona jest narażona na ciężką chorobę, ponieważ wrażliwi zaszczepieni są również narażeni na zakażenie i ciężki przebieg choroby. Nawet jeśli osoba nieszczepiona przebywająca w pobliżu ma silny układ odpornościowy, może ona zostać przytłoczona wirusem pochodzącym od osoby zaszczepionej, która wydala z siebie wirusy i wywołuje masowe zakażenia (ponieważ szlaki CD 8+ są ograniczone). Obie osoby mogą bardzo ciężko zachorować i umrzeć. 

Kiedy więc przyjrzymy się bliżej raportowi Public Health England (PHE) # 44 & 45 (w tym raporty # 39 do 43), który zawiera bardzo szczegółowe dane, widzimy, że zakażenia są znacznie wyższe u osób zaszczepionych we wszystkich grupach wiekowych powyżej 30 lat (tabele 2-5), przy czym przesunięcie na osoby w wieku 30 lat i starsze następuje między 35. a 38. tygodniem raportu # 39. Tabela 5, mimo że zawiera dane nieskorygowane, jest bardzo pouczająca, jeśli chodzi o najbardziej aktualne wskaźniki między 40. tygodniem a tydzień 43 2021 (str. 20 w sprawozdaniu # 44) (Tabela 1 i 2), a dane z tygodnia 44 są podawane jako "nieskorygowane". To samo wynika z raportu # 45 (Tabela 6, str. 22, między 41. a 44. tygodniem 2021 r.). Widzimy stały i spójny trend w tych rzetelnie zebranych i raportowanych danych brytyjskich, polegający na tym, że osoby zaszczepione (jak się wydaje) stają się coraz bardziej zakażone wariantem Delta, a osoby nieszczepione są hospitalizowane i umierają (wraz ze szczepionymi). Osoby nieszczepione stanowią szczególny problem, biorąc pod uwagę ich podatność na zakażenie i alarmujące wskaźniki. Niedawno Yahoo UK raport bije na alarm są inni gdzie obserwujemy najwyższe wskaźniki zakażeń, hospitalizacji i zgonów w krajach najbardziej zaszczepionych. Podobne doniesienia pojawiają się w Szkocja że osoby w pełni zaszczepione były odpowiedzialne za "89% zgonów z powodu Covid-19 w ciągu ostatnich czterech tygodni, a także za 77% hospitalizacji z powodu Covid-19 i 65% domniemanych przypadków Covid-19 od 9 października do 5 listopada".

Wniosek

Czy szczepionka COVID chroni nas przed poważnymi uszkodzeniami, ale nie zapobiega zarażeniu się wirusem i w związku z tym (jak wynika z danych brytyjskich) prowadzi do powstawania bardziej śmiercionośnych wariantów? Czy naprawdę mamy do czynienia z niedoskonałą szczepionką, która utrzymuje nas przy życiu, ale umożliwia przenoszenie, a nie zabijanie wirusa, tak że zaszczepieni przenoszą wirusa, i to jeszcze silniejszego? Że sami zaszczepieni stają się bardzo chorzy z powodu zaburzonej odpowiedzi immunologicznej. Jak zaobserwowano w przypadku szczepień przeciwko chorobie Marka u kurcząt, możemy być świadkami tego, że szczepienia przeciwko wirusowi COVID-19 i chorobie sprzyjają większej zjadliwości wirusa (dla zaszczepionych i wrażliwych nieszczepionych). 

Z naszego punktu widzenia twierdzimy, że nie jest to już ryzyko teoretyczne, a dane, które analizujemy, sugerują, że właśnie tego jesteśmy świadkami w Izraelu, Wielkiej Brytanii itd. Nie widzimy żadnych innych danych, które mogłyby wyjaśnić to, czego jesteśmy świadkami, a ta obłąkana, nieprawidłowa reakcja immunologiczna pomiędzy przełączeniem Th 1 na Th 2 wydaje się jak dotąd najlepszym wyjaśnieniem. Jak możemy temu zaradzić, skoro jest to potencjalnie katastrofalne w skutkach? Twierdzimy, że należy zaprzestać szczepień (ze szczególnym uwzględnieniem osób z grupy wysokiego ryzyka, które zostały odpowiednio poinformowane i wyraziły zgodę; oferujemy lub udostępniamy szczepionkę, ale nie nakazujemy jej stosowania), a w rzeczywistości, jeśli ten model się sprawdzi, to stosowanie szczepionki będzie powodować dalsze zmiany w układzie odpornościowym, który jest nastawiony na odpowiedź przeciwciałami, gdy potrzebna cytotoksyczna odpowiedź immunologiczna przy kolejnych ekspozycjach nie występuje lub jest poważnie opóźniona. Mówimy też, że pod żadnym warunkiem nie wolno nam pozwolić, aby zdrowe dzieci z grup niskiego ryzyka były szczepione tymi nieoptymalnymi, niedoskonałymi, nieszczelnymi i w dużej mierze niesprawdzonymi pod względem bezpieczeństwa szczepionkami, które stwarzają jedynie potencjalne możliwości wyrządzenia szkody. Uważamy, że należy położyć kres stosowaniu tych szczepionek i środków wspomagających. Musimy zwrócić się do twórców szczepionek o zajęcie się obserwowanymi szkodami przed podjęciem dalszych kroków, a w rzeczywistości mamy wiele alternatywnych rozwiązań w tej sytuacji. Nie potrzebujemy tych szczepionek. Nigdy ich nie potrzebowaliśmy. Konieczne jest rozważenie innych rozwiązań niż tylko szczepienia np. stosowanie nieszczepionkowych metod zapobiegania chorobom, takich jak wczesne leczenie ambulatoryjne oraz dostępne nutraceutyki, takie jak witamina D/kalcyfediol, cynk i profilaktyczna iwermektyna. 

Telegram
E-mail:
Facebook
Twitter
WhatsApp
Drukuj

Zapisanie się do newslettera


Przesyłając ten formularz, wyrażasz zgodę na otrzymywanie wiadomości marketingowych od: Trozzi, RR2, Bancroft, ON, K0L 1C0, https://drtrozzi.com/. W każdej chwili możesz cofnąć swoją zgodę na otrzymywanie wiadomości e-mail, korzystając z linku SafeUnsubscribe®, znajdującego się na dole każdej wiadomości e-mail. E-maile są obsługiwane przez Constant Contact

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

CAPTCHA ImageZmiana obrazu

10% Rabat z kodem: TROZZI

Signature Series Spike Support Formula

CAD $64,99

Formuła zdrowego serca i mięśni

CAD $54.99

Signature Series Restful Sleep Formula

 CAD $52,99

pl_PLPolski