Zastrzyk COVID-19 NIE jest szczepionką.

Zastrzyk/szczepionka COVID-19 NIE jest szczepionką: jeśli tak ci powiedziano, to cię okłamano.

Paul Elias Alexander, PhD i Howard Tenenbaum DDS, Dip. Perio., PhD, FRCD(C)

Kryteria szczepionki

Aby szczepionka mogła zostać uznana za szczepionkę, musi spełniać kilka kryteriów:

 1. zastrzyk musi zapewniać odporność przeciwciał na patogen (wirus lub bakterię)
 2. należy wykazać, że przeciwciała wytworzone po wstrzyknięciu zapewniają ochronę przed danym wirusem lub bakterią
 3. zastrzyk musi wykazać, że zmniejsza liczbę hospitalizacji lub zgonów spowodowanych czynnikiem chorobotwórczym
 4. zastrzyk musi wykazać, że zmniejsza nasilenie objawów patogenu
 5. zastrzyk musi wykazać, że powstrzymuje od przenoszenia patogenu
 6. zastrzyk musi wykazywać, że powstrzymuje przenoszenie patogenu z pacjenta na inne osoby

Analizując te kryteria

Przyjrzyjmy się bliżej tym kryteriom i zastanówmy się, czy zostały one spełnione, aby uznać je za "szczepionkę":

 1. Stwierdziliśmy, że zastrzyk nie daje odporności przeciwciał na wirusa COVID-19 (SARS-CoV-2); promuje on przeciwciała na "syntetyczne białko spike", które zbudowały twoje komórki; to białko spike nie jest specyficzne dla wirusa SARS-CoV-2. 
 2. Wytworzone przeciwciała mają zapewnić ochronę przed patogenem (wirusem SARS-CoV-2), ale w żadnym badaniu nie wykazano, że tak jest, a twórcy szczepionki otwarcie to stwierdzili - nie wiedzą, czy zastrzyk zapewni ochronę.
 3. Nie badano, czy zastrzyk zmniejsza liczbę hospitalizacji lub zgonów; przeprowadzone badania nie miały na celu oceny tego faktu i nie oceniono go; respondenci stwierdzili, że nie wiedzą
 4. Nie badano, czy zastrzyk zmniejsza nasilenie objawów. 
 5. Nie przeprowadzono badań, które wykazałyby, że zastrzyk powstrzymuje przenoszenie patogenu.
 6. Nie przeprowadzono badań, które wykazałyby, że zastrzyk powstrzymuje przenoszenie choroby z jednej osoby na drugą.

Czy te zastrzyki są szczepionkami?

Wniosek jest więc następujący: NIE. Ten zastrzyk dla COVID-19 NIE jest szczepionką i wszystko, co wykazał, jak podali twórcy zastrzyku, to wpływ na zmniejszenie łagodnych objawów COVID-19 (szczepionki nie powstrzymują infekcji, przenoszenia, ciężkiego przebiegu COVID, hospitalizacji ani śmierci); najlepiej można go opisać jako platformę dostarczania genów, a badania przeprowadzone przez twórców zastrzyku nie miały na celu wykazania żadnego z powyższych 6 kryteriów; te zastrzyki dla COVID-19 nie zapobiegają przenoszeniu choroby i nie zostały zaprojektowane w tym celu. Powiedziano nam, że twórcy zastrzyku dokonują pomiarów, aby sprawdzić, czy zastrzyk "łagodzi" objawy. Ponownie, zastrzyk ten nie powstrzymuje przenoszenia ani zakażenia, w tym wariantu Delta.

Czy te zastrzyki skutecznie uodparniają na kowida?

Mamy nawet niezbite dowody z CDC, które poinformowało o wybuchu epidemii zakażeń SARS-CoV-2, w tym zakażeń przełomem po szczepionce COVID-19, związanych z dużymi zgromadzeniami publicznymi - Barnstable bounty, Massachusetts, w lipcu 2021 r. "Zidentyfikowano 469 przypadków COVID-19 wśród mieszkańców Massachusetts, którzy podróżowali do tego miasta w dniach 3-17 lipca; 346 (74%) wystąpiło u osób w pełni zaszczepionych. Badania zidentyfikowały wariant Delta w 90% próbek od 133 pacjentów. Wartości progowe cyklu były podobne w przypadku próbek pochodzących od pacjentów w pełni zaszczepionych i niezaszczepionych".

Izraelskie badanie Gazita (opublikowane 25 sierpnia 2021 r.) może być gwoździem do trumny, ponieważ wykazało, że "naturalna odporność zapewnia dłuższą i silniejszą ochronę przed zakażeniem, chorobą objawową i hospitalizacją spowodowaną wariantem Delta wirusa SARS-CoV-2 w porównaniu z dwudawkową szczepionką BNT162b2". Wyniki sugerują, że naturalne zakażenie przyczynia się do znacznie większej odporności niż wstrzyknięcie.

Co więcej, publikacja w czasopiśmie LANCET z 10 sierpnia 2021 roku, autorstwa Chau i wsp. dotycząca przenoszenia wariantu Delta wirusa SARS-CoV-2 wśród zaszczepionych pracowników służby zdrowia w Wietnamie, jeszcze bardziej splądrowała krajobraz iniekcji COVID-19 i wprowadziła w nim zamieszanie pod względem katastrofalnych wyników. 69 pracowników służby zdrowia uzyskało wynik pozytywny na obecność SARS-CoV-2. 62 osoby wzięły udział w badaniu klinicznym. Naukowcy donoszą, że "uzyskano 23 kompletne sekwencje genomu. Wszystkie należały do wariantu Delta i różniły się filogenetycznie od współczesnych sekwencji wariantu Delta uzyskanych z przypadków transmisji środowiskowej, co sugeruje ciągłą transmisję między pracownikami. Ładunki wirusowe w przypadkach zakażenia przełomowym wariantem Delta były 251 razy wyższe niż w przypadkach zakażenia starymi szczepami wykrytymi w okresie marzec-kwiecień 2020 roku".

Brytyjski system zdrowia publicznego, Public Health England (PHE), w swojej najnowszej wersji badań nad rozprzestrzenianiem się i analizą wariantu Delta (raport 21), wprowadził jeszcze większe zamieszanie, wykazując, że około 60% zgonów po zakażeniu wariantem Delta wystąpiło u osób podwójnie zaszczepionych.

Pojawiły się nawet doniesienia, że osoby, które otrzymały trzecią dawkę przypominającą w Izraelu, zostały zakażone. Zastrzyki nie działają, a niektórzy twierdzą nawet, że nigdy nie działały od samego początku. Podczas gdy wy staracie się zrozumieć, po co komu trzecia dawka przypominająca, Izrael mówi swoim obywatelom, aby przygotowali się na czwartą dawkę.

Widzieliśmy również, że Gibraltar i Islandia, gdzie wstrzyknięto 90% populacji, doświadczyły gwałtownego wzrostu liczby zakażeń wirusem COVID-19.

Wyniki te nasuwają bardzo pilne i poważne pytania do twórców zastrzyków i wyraźnie wskazują, że zastrzyki się nie sprawdziły. Zdecydowanie w przypadku wariantu Delta, który dominuje.

Władze zaangażowane w prace nad iniekcją COVID-19 stwierdziły nawet, że "może ona zmniejszyć objawy"; nie ma wzmianki o tym, że powstrzyma ona przed śmiercią z powodu infekcji lub powstrzyma ciężkie objawy itd.Badania przeprowadzone po wprowadzeniu zastrzyku, które wydają się sugerować, że zmniejsza on (zatrzymuje) transmisję, są nieoptymalne i potencjalnie mylące; Twierdzę, że test RT-PCR został prawdopodobnie zmanipulowany i dostosowany w celu obniżenia progów liczby cykli (Ct), aby zapewnić negatywny wynik testu w razie potrzeby, aby wykazać, że zastrzyk działa; w sytuacjach awaryjnych dostosowuje się Ct do podwyższonego progu, aby zwiększyć liczbę zakażeń (najprawdopodobniej fałszywie pozytywnych, 90-100%), aby wykazać, że pandemia się pogarsza, a następnie obniża się go, aby powiedzieć, że liczba zakażeń spada. Nie mamy żadnych dowodów na to, że spełnione jest którekolwiek z 6 kryteriów, aby być szczepionką.

To nie są szczepionki

Nie jest to szczepionka i nie udowodniono, że nią jest, a żadne życzenia i nadzieje, że nią jest, nie mogą sprawić, że stanie się szczepionką. Co więcej, zastrzyki te nie były optymalnie przebadane, zwłaszcza jeśli chodzi o część badań dotyczącą bezpieczeństwa. Nie mamy odpowiednich danych dotyczących czasu trwania, aby wykazać bezpieczeństwo; nie "wykluczyliśmy szkód" w tych badaniach nad zastrzykami; nie mamy profili bezpieczeństwa; naszym dzieciom nigdy nie wolno ich wstrzykiwać, ponieważ nie wiemy, co się stanie w perspektywie średnio- i długoterminowej, a zastrzyki te nie są potrzebne, biorąc pod uwagę niemal statystyczne zerowe ryzyko zakażenia naszych dzieci, przeniesienia wirusa i poważnych następstw w przypadku zakażenia. Musicie zrozumieć, że technologia mRNA nigdy nie została z powodzeniem zastosowana w celu wykazania jej zdolności do zmniejszenia zachorowalności na choroby zakaźne u ludzi, nigdy! Nie mamy takiej historii i nie wiemy, co dzieje się po wprowadzeniu nanocząsteczek lipidowych (LNP) i posłańca RNA (mRNA) do komórek/ciała. Nie wiemy, czy mRNA jest "wyłączane" i białko spike nie jest już produkowane itd. Nie wiemy, dokąd trafia białko kolców po wyprodukowaniu i na jak długo.

Nie przeprowadzono odpowiednich badań toksyczności reprodukcyjnej, badań teratogenności, badań farmakodynamicznych, badań farmakokinetycznych itd. Białko spike na kuli wirusowej jest tą częścią wirusa, która powoduje niszczycielskie urazy i choroby wywołane ciężką postacią COVID-19. To właśnie białko spike zabija człowieka i niszczy jego naczynia krwionośne, uszkadzając warstwę śródbłonka naczyń krwionośnych. Choroba COVID-19 w stadium końcowym jest chorobą naczyń krwionośnych powodującą krzepnięcie krwi. W schyłkowym stadium choroby COVID-19 nie umiera się, gdy płuca zawodzą, ponieważ w płucach znajduje się wirus. Nie, umiera się z powodu milionów mikrozakrzepów (skrzepów krwi). Białko spike, które nasze komórki wytwarzają po wstrzyknięciu (choć nie jest ono dokładnie takie samo jak autentyczne białko spike w kulce wirusa), jest patogenne i toksyczne. Jest śmiertelne.

Wniosek

Dlaczego więc mielibyśmy wstrzykiwać coś, co w przypadku zakażenia wywołuje ciężką chorobę (uszkadza naczynia krwionośne), teraz w ramach działań mających na celu zaszczepienie/wstrzyknięcie, aby zapobiec ciężkiej chorobie? To jest zupełnie bez sensu. Dlaczego twórcy szczepionki użyli kolca jako celu odpowiedzi immunologicznej, skoro zapewnia on bardzo wąską odporność "specyficzną dla kolca" i bardzo dojrzałą bibliotekę odporności? Na zakończenie stwierdzam, że szczepionka nigdy nie była potrzebna w tej sytuacji kryzysowej, a to, co zostało wyprodukowane, okazało się teraz zawodne - osoby, którym dwukrotnie wstrzyknięto szczepionkę, zarażają się wariantem Delta, co powoduje poważne skutki uboczne, a nawet śmierć. Musimy zahamować i zatrzymać wprowadzanie szczepionki. Program wstrzyknięć musi zostać wstrzymany, abyśmy mogli zrozumieć, dlaczego doszło do takich szkód i zgonów, i musi być skierowany tylko do osób z grupy najwyższego ryzyka, u których kalkulacja ryzyka i korzyści skłania do podjęcia decyzji o wstrzyknięciu; to wstrzyknięcie jest całkowicie przeciwwskazane dla dzieci i w zasadzie dla wszystkich osób poniżej 70 roku życia, które nie są w grupie ryzyka. Twórcy zastrzyków, CDC i FDA muszą co najmniej zapewnić natychmiastowe wprowadzenie monitorowania bezpieczeństwa danych, komisji ds. przeglądu etycznego, komisji ds. przeglądu zdarzeń krytycznych itp. Najlepiej byłoby, gdyby program wstrzyknięć został całkowicie wstrzymany, biorąc pod uwagę to, co widzimy. Zastrzyków tych nie wolno podawać kobietom w ciąży, kobietom w wieku rozrodczym, dzieciom, nastolatkom, osobom zakażonym wirusem COVID lub podejrzanym o zakażenie wirusem COVID. Pod żadnym warunkiem, ponieważ istnieje ogromne niebezpieczeństwo

Paul E. Alexander, PhD

Metodolog badań nad zdrowiem

Medycyna oparta na dowodach naukowych

Epidemiolog kliniczny

Była WHO-PAHO i

US Health and Human Services

(HHS) konsultant/starszy doradca ds. pandemii COVID

Były profesor McMaster A

Medycyna oparta na dowodach naukowych

Howard Tenenbaum, PHD

DDS, Dip. Perio., PhD, FRCD(C)

Profesor periodontologii,

Wydział Stomatologii
Profesor medycyny laboratoryjnej i patobiologii,

Wydział Lekarski
Uniwersytet w Toronto

Telegram
E-mail:
Facebook
Twitter
WhatsApp
Drukuj

Zapisanie się do newslettera


Przesyłając ten formularz, wyrażasz zgodę na otrzymywanie wiadomości marketingowych od: Trozzi, RR2, Bancroft, ON, K0L 1C0, https://drtrozzi.com/. W każdej chwili możesz cofnąć swoją zgodę na otrzymywanie wiadomości e-mail, korzystając z linku SafeUnsubscribe®, znajdującego się na dole każdej wiadomości e-mail. E-maile są obsługiwane przez Constant Contact

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

CAPTCHA ImageZmiana obrazu

10% Rabat z kodem: TROZZI

Signature Series Spike Support Formula

CAD $64,99

Formuła zdrowego serca i mięśni

CAD $54.99

Signature Series Restful Sleep Formula

 CAD $52,99

pl_PLPolski