Dr Mark Trozzi

25 powodów, dla których należy zakazać wydawania paszportów "szczepionkowych

Autor: Aaron Rock

Uwagi dr. Trozziego

To jest naprawdę pokręcone. Pomimo nieskuteczności i trującego charakteru eksperymentalnych zastrzyków z komórek jajowych podawanych przestępcom, rządy chcą zmusić pozostałych obywateli do poddania się tym niejasnym i śmiertelnie niebezpiecznym eksperymentom z zastrzykami genetycznymi. 
Gdybyśmy kierowali się prawdziwą nauką, być może wykluczalibyśmy ofiary zastrzyków z przestrzeni społecznych, zwłaszcza w fazach zrzucania białek. 
Z drugiej strony, szaleństwem jest odmawianie zdrowym ludziom ich praw i wolności, chyba że lub dopóki nie poddadzą swojego najbardziej podstawowego prawa do własnego ciała i nie zaakceptują obowiązkowych zastrzyków z całkowicie niewiarygodnych źródeł.

Wprowadzenie

Nikt nie jest w stanie przewidzieć przyszłości, ale z historii możemy się wiele nauczyć, co pomoże nam radzić sobie w teraźniejszości. Historia pokazała, że przyznanie rządom totalitarnej władzy nad ludźmi prowadzi do złych rezultatów, a jeśli decyzje te wynikają ze strachu, krótkowzroczności lub podejmowane są w czasie kryzysu, konsekwencje są często poważne. W pośpiechu, aby uniknąć epidemii COVID-19, byliśmy świadkami wielu irracjonalnych, sprzecznych, a nawet destrukcyjnych decyzji podejmowanych przez wybranych urzędników, ale chyba żadna nie była bardziej niebezpieczna niż paszporty szczepionkowe. Paszporty szczepionkowe, wydane już w takich miejscach, jak Quebec w Kanadzie i Paryż we Francji, są wykorzystywane do ograniczania podróży i uniemożliwiania osobom nieszczepionym dostępu do wielu firm, usług i zatrudnienia.[1]. Uczelnie zaczynają wymagać paszportów szczepionkowych od studentów zapisujących się na ich programy.[2]. Kanadyjski rząd federalny ogłosił również, że opracowuje VP na potrzeby podróży międzynarodowych, a być może również na użytek krajowy.[3]. Chociaż wszyscy - od totalitarnych oportunistów, przez wściekłych szczepionych, zmęczonych blokadami, po zmęczony przepracowaniem personel oddziałów intensywnej terapii - mogą oklaskiwać wiceprezydentów jako odpowiedzialną rzecz do zrobienia, obywatele i urzędnicy powinni ich zdecydowanie odrzucić.

25 powodów, by odrzucić paszporty "szczepionkowe"

Programy paszportów szczepionkowych są niebezpieczne, ponieważ:

 

 1. Rząd przyjmuje na siebie rolę lekarza: Obowiązkowe VP pozbawiają lekarzy rodzinnych możliwości indywidualnej oceny stanu zdrowia pacjenta i oferowania zaleceń medycznych dostosowanych do każdego pacjenta. Dlaczego rząd miałby mieć większą władzę nad zdrowiem osobistym niż nasi lekarze? Podobnie jak w przypadku wirusów, szczepionki mają inny wpływ na biologię i typ organizmu każdej osoby i stwarzają wyjątkowe ryzyko.
 2. Medycyna miesza się z polityką: Wiceprezydentury dają kontrolę nad naszym zdrowiem niewykwalifikowanym medycznie urzędnikom i zatrudnionym przez rząd lekarzom, z których żaden nie jest odporny na naciski polityczne. W przeciwieństwie do rządów dyktatorskich, żaden rząd państw zachodnich nigdy nie uciekał się do tak inwazyjnej kontroli totalitarnej, i to powinno nas niepokoić. Czy naprawdę chcemy powiązać procedury medyczne z kampaniami wyborczymi i polityką partyjną?
 3. Odpowiedzialność producenta została oddalona: Po wprowadzeniu obowiązku szczepień obywatele nie będą mieli żadnej możliwości odwołania się do prawa, aby pociągnąć rząd lub producentów szczepionek do odpowiedzialności za potencjalne skutki uboczne. Ponadto, jak konsument może zaufać jakości przyszłych produktów lub wiedzieć, że przeprowadzono odpowiednie badania, skoro rząd już zagwarantował producentom sprzedaż ich szczepionek?
 4. Producenci mają dostęp do nieograniczonych zysków: VP dadzą producentom szczepionek wyłączny dostęp do nieograniczonych zysków finansowych. Odmawiają one zarówno sprawiedliwego udziału w rynku producentom alternatywnych metod leczenia, jak i zniechęcają do prowadzenia badań nad przyszłymi metodami leczenia COVID-19.   
 5. Odporność naturalna staje się nieistotna: Miliony ludzi wyleczyły się z COVID-19 i posiadają naturalną odporność. Wiceprezesi nie przyjmują tego do wiadomości. Dlaczego wymagać, aby każdy, kto ma przeciwciała przeciwko COVID-19, otrzymał syntetyczną szczepionkę? Ludzie od tysięcy lat polegali na naturalnej odporności w walce z chorobami i chociaż wiele szczepionek okazało się skutecznych, dlaczego lekceważyć naturalny system walki z chorobami?
 6. Odmawia się autonomii cielesnej: Wiceprezydentury nie respektują autonomii cielesnej jako niezbywalnego prawa człowieka. Nawet Sąd Najwyższy Kanady, orzekając w sprawie osób zakażonych wirusem HIV, uznał, że hipotetyczne ryzyko przeniesienia choroby jest niewystarczającym powodem do ujawnienia swojego stanu zdrowia. Na przykład osoby zakażone wirusem HIV nie mają nawet obowiązku ujawniania swojego zakażenia partnerowi seksualnemu, chyba że istnieje realna możliwość przeniesienia zakażenia (np. wysoka wiremia lub niestosowanie prezerwatywy).[4]. A przecież paszporty szczepionkowe wymagałyby od osoby bez wiremii COVID-19, która nie naraża niepotrzebnie innych na ryzyko zakażenia, udowodnienia, że jest uodporniona. 
 7. Są one kosztowne dla podatników: Ich tworzenie, administrowanie i egzekwowanie będzie niepotrzebnie kosztować podatników.
 8. Pojawi się gospodarka podziemna: Stworzą one podziemną gospodarkę, ponieważ osoby, które odmówiły przyjęcia szczepionek MRNA, znajdą inne sposoby dostępu do towarów, usług i rozrywki.
 9. Stanowią one niebezpieczny precedens: Wiceprezydentury stanowią niebezpieczny precedens, skutecznie wymuszając szczepienia na całych populacjach, mimo że szczepionki te nie zostały poddane długoterminowym analizom. Jakie mamy gwarancje, że coroczne szczepienia lub inne inwazyjne zabiegi medyczne nie będą wymuszane przez przyszłe rządy (ustalane wyłącznie przez elitarną grupę polityków i ekspertów)?
 10. Zachęcają do cenzury naukowej: Masowe szczepienia są istotnym elementem reakcji większości rządów na COVID-19. Jak to wielokrotnie miało miejsce w ciągu ostatniego roku, lekarzom i naukowcom, którzy wyrażają odmienne opinie, grozi się utratą licencji lub cenzurowaniem. Wprowadzenie VP do prawa będzie służyło dalszemu cenzurowaniu i uciszaniu odmiennych głosów naukowych, które mogą mieć istotne zastrzeżenia, które musimy rozważyć. 
 11. Unieważniają one odpowiedzialność osobistą: Nawet jeśli szczepionki mRNA okażą się wysoce skuteczne i będą miały minimalne skutki uboczne, wiceprezesi nie przyjmują do wiadomości, że osoby nieszczepione mają prawo mylić się co do metod leczenia, które wybierają dla swoich ciał. A jeśli szczepionki są skuteczne, to osoby zaszczepione nie muszą się martwić o kontrolowanie wyborów nieszczepionej populacji. Każda osoba musi wziąć osobistą odpowiedzialność za swoje wybory, a twierdzenie, że nieszczepieni stanowią zagrożenie dla szczepionych, jest nie do udowodnienia.
 12. Nie są oni zobowiązani do ratowania oddziałów intensywnej terapii: Jeśli szczepionki okażą się skuteczne w przypadku 70%+, które już zostały zaszczepione, wówczas zagrożonych pozostanie jedynie 30% lub mniej osób. W świetle wysokich wskaźników przeżywalności w przypadku COVID-19 nawet wcześniej Po wprowadzeniu szczepionki wydaje się mało prawdopodobne, aby oddziały intensywnej terapii zostały przeciążone podczas przyszłych fal wirusowych, ponieważ tylko niewielka część osób nieszczepionych byłaby zagrożona hospitalizacją. Jedynym sposobem na to, aby oddziały intensywnej terapii osiągnęły maksymalne obłożenie, jest zakażenie znacznej liczby zaszczepionych osób, co dowodzi niepowodzenia programów szczepień.
 13. Nie są one naukowe: O ile szczepionki zawierające mRNA stanowią jedną z potencjalnie uzasadnionych naukowych odpowiedzi na choroby, o tyle paszporty szczepionkowe mają charakter polityczny, ponieważ ich celem jest wymuszanie i kontrolowanie zachowań ludności, a nie leczenie chorób. Wiedzą o tym wszyscy politycy, więc choć wszyscy urzędnicy mają dostęp do tych samych danych medycznych, obserwujemy różne reakcje polityczne, w tym wykorzystywanie sondaży do badania opinii publicznej. Jest to ważna kwestia, ponieważ obywatele, którzy w przeciwnym razie grymasiliby na myśl o paszportach szczepionkowych, mogą czuć się naciskani, aby je zaakceptować na podstawie fałszywego założenia, że są one konieczne z naukowego punktu widzenia. W rzeczywistości stanowią one złą politykę polityczną i jako takie powinny być szeroko dyskutowane i krytykowane. 
 14. Legalizują one dyskryminację: W kraju, który od dawna stara się eliminować nierówności i dyskryminację, odmienne traktowanie osób zaszczepionych i nieszczepionych jest dyskryminacją. Od kiedy to szczepionka jest wymagana, aby wejść do teatru, na nabożeństwo, na mecz piłki nożnej czy znaleźć pracę?
 15. Stwarzają możliwość wystąpienia niepokojów społecznych: Wiceprezydentury mogą prowadzić do gwałtownych powstań. Choć nikt nie chce być świadkiem niepokojów społecznych, historia pokazała, że populacje ludzi poddanych nadmiernej kontroli państwa, pozbawionych dostępu do pracy zarobkowej, przymusowego leczenia, pozbawionych wolności, prawa do przemieszczania się i podróżowania oraz narażonych na izolację społeczną czasami uciekają się do przemocy. Znalezienie rozwiązań, które pozwolą na pokojowe współistnienie, jest preferowaną drogą rozwoju i zmniejsza ryzyko niepokojów społecznych.
 16. Zakazuje się stosowania medycyny przymusowej: Przymus medyczny jest nielegalny, po prostu. Nowoczesne metody leczenia wymagają świadomej i dobrowolnej zgody, wolnej od manipulacji. Paszporty szczepionkowe nie zdają tego testu celująco.
 17. Wolności wynikających z Karty nie można stale odmawiać: W rzeczywistości służyłyby one trwałemu ograniczeniu swobód wynikających z Karty, w tym wolność sumienia. Ograniczenia prowincjonalne w podróżach międzyprowincjonalnych już teraz czasowo naruszają wspomniane wyżej prawa do mobilności zawarte w Karcie, a paszporty szczepionkowe potencjalnie naruszałyby je na stałe.
 18. Zostałyby naruszone wolności religijne: Nie chronią one grup religijnych, których przekonania zabraniają im ubiegania się o pomoc medyczną od rządu.
 19. Piętnują ludzi i obierają ich za cel: Nieuczciwie traktują one osoby nieszczepione jako zagrożenie dla zdrowia publicznego, jednocześnie pozwalając osobom cierpiącym na inne choroby zakaźne lub mającym przeszłość kryminalną na swobodne, anonimowe kontakty publiczne. Dlaczego nie mamy paszportów szczepień dla wszystkich innych chorób ani paszportów przestępczości, w których ujawnia się wcześniejsze wyroki skazujące? Ponieważ rozumiemy, jakie niebezpieczeństwa wiążą się z tworzeniem różnych klas ludzi w wolnym i otwartym społeczeństwie.
 20. Odzwierciedlają one zachowania despotów: Paszporty szczepionkowe odzwierciedlają zachowanie despotycznych tyranów. Wymóg posiadania paszportów szczepionkowych, aby mieć pełny dostęp do gospodarki, miejsc pracy i kultu, brzmi bardzo podobnie do odczłowieczających kontroli w komunistycznych Chinach lub biblijnych opisów despotycznego władcy, zmuszającego ludzi do otrzymania znaku, aby móc kupować i sprzedawać. Programy szczepień, które karzą osoby nieprzestrzegające ograniczeń ekonomicznych i społecznych, są z natury tyrańskie.
 21. Zaprzeczają władzy rodzicielskiej: Naruszają one władzę rodzicielską, ponieważ agencjom rządowym wolno manipulować dziećmi, aby otrzymywały szczepionki bez zgody rodziców i bez dostępu do historii choroby dziecka. Czy pozwolimy, aby urzędnicy państwowi uzurpowali sobie władzę rodzicielską i występowali w roli ojca i matki naszych dzieci?
 22. Istnieją potencjalne i znane zagrożenia: Paszporty stanowią odpowiedź na potencjalne ryzyko, ale stwarzają potencjalne ryzyko u zdrowych osób. Ryzyko obejmuje działania niepożądane, takie jak zapalenie mięśnia sercowego, udary, zakrzepy krwi i możliwe problemy z płodnością u kobiet. Większość zabiegów medycznych wiąże się z ryzykiem, ale dlaczego zmuszać zdrowych ludzi, u których ryzyko śmierci z powodu COVID-19 jest bardzo niskie, do przyjęcia szczepionki, która nie jest im potrzebna? 
 23. Badania i konsultacje są niewystarczające: Programy VP nie były otwarcie dyskutowane w izbach rządowych ani poddawane systematycznym badaniom przez osoby trzecie, wolne od odpowiedzialności politycznej. Zamiast tego zostały one szybko przyjęte w zachodnich demokracjach w oparciu o korzyści polityczne i wąskie horyzonty myślowe. Tak pośpieszna polityka na taką skalę jest nierozważna i nieodpowiedzialna. 
 24. Rząd wykazuje niewielkie zainteresowanie faktycznym stanem zdrowia: Skoro rządy nie wykazują zainteresowania zakazem innych znanych działań, które rozprzestrzeniają choroby i obciążają system opieki zdrowotnej, takich jak palenie tytoniu, alkoholizm, objadanie się czy rozwiązłość seksualna, jak możemy ufać, że programy paszportów szczepionkowych są prowadzone z miłości do bliźniego? Czy to możliwe, że strach, potrzeba kontroli, bałwochwalstwo medycyny i polityka partyjna to jedne z rzeczywistych motywów, którymi kierują się wiceprezesi? Z pewnością tak, a ludzie z zasadami nie mogą uczestniczyć w niszczeniu wolności osobistych z tych powodów.
 25. Mogą one być trwałe: Jeśli historia pokazała nam cokolwiek, to to, że kontrola rządu jest długotrwała. Paszporty szczepionkowe mogą się utrwalić i prawdopodobnie tak się stanie, o ile obywatele nie będą stawiać oporu. W sytuacji, gdy programy paszportów szczepionkowych nie mają daty ważności, kto ucieszyłby się z pomysłu produkowania dokumentów medycznych na potrzeby podróży i zakupów, potencjalnie na długie lata? 

 

Paszporty szczepionkowe powinny zostać odrzucone jako krótkowzroczne i niebezpieczne. Nie tylko kościoły, firmy, uniwersytety, gildie zawodowe i lekarze powinni wypowiedzieć się przeciwko nim, ale rządy federalne i prowincjonalne powinny uchwalić prawo całkowicie zakazujące ich stosowania. Zadzwońcie do wybranych przez siebie członków rządu, zaprotestujcie i nie zgódźcie się na to, by szczepienia ochronne stały się częścią nowej normy w zachodnich demokracjach.

Raport TrozziegoChcemy zapewnić Ci najlepsze zasoby i zapraszamy do zapisania się do naszego biuletynu e-mailowego.
Kliknij obrazek, aby zobaczyć szczegóły biletu
Telegram
Twitter
Facebook
E-mail:
Drukuj

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

CAPTCHA ImageZmiana obrazu

Raport TrozziegoChcemy zapewnić Ci najlepsze zasoby i zapraszamy do zapisania się do naszego biuletynu e-mailowego.

Dowiedz się jako pierwszy, gdy dr Trozzi opublikuje nowy film lub artykuł. Dołączenie do naszego biuletynu e-mail jest bezpłatne, a ustawienia powiadomień można zmienić w dowolnym momencie.

pl_PLPolski