Ivermectin działa

Omówienie bezpiecznego i tłumionego leczenia przeciwwirusowego dla Covid-19

Historia i fizjologia

Iwermektyna ma wspaniałą historię jako lek na pasożyty, takie jak robaki, i w 2015 roku otrzymała za tę właściwość nagrodę Nobla. Miłośnicy koni dobrze znają iwermektynę, ponieważ kupują ją w sklepach z artykułami rolniczymi i rutynowo podają swoim koniom w postaci pasty doustnej. Jest to również powszechnie przepisywany lek dla ludzi i jest dostępny praktycznie we wszystkich aptekach. Iwermektyna jest bardzo bezpieczna dla ludzi i koni.
W ostatnich latach, począwszy od przypadkowych badań nad możliwymi lekami zwalczającymi wirusy, wykazano, że Iwermektyna ma głębokie właściwości przeciwwirusowe w stosunku do wielu wirusów.
Eksperymenty na hodowlach komórkowych wykazały, że iwermektyna ma silne działanie przeciwwirusowe w stosunku do wielu wirusów, w tym HIV-1, wirusa dengi (DENV), wirusa Zika, wirusa Zachodniego Nilu, wirusa wenezuelskiego końskiego zapalenia mózgu, wirusa Chikungunya, wirusa rzekomego pomoru świń, adenowirusa oraz wirusa SARS-CoV-2 (COVID-19).
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32533071/
Właściwości przeciwwirusowe Iwermektyny wydają się być związane ze specjalnym białkiem występującym w komórkach ludzkich, zwanym importyną. Istnieją dwie podjednostki importyny: alfa i beta. Służą one do importowania pewnych substancji do jądra komórkowego. Wiele wirusów, w tym SARS-CoV2, wykorzystuje kompleks importynowy, aby wprowadzić niektóre ze swoich kluczowych białek wirusowych do jąder naszych komórek. Iwermektyna powoduje zmiany w podjednostce alfa importyny, tak że nie łączy się ona z podjednostką beta, a zatem nienaruszona para nie może być wykorzystana do importu białek wirusowych do jądra.

Peru i Brazylia Ochrona obywateli za pomocą iwermektyny

Na początku kryzysu związanego z kowidem niektóre regiony w Brazylii i Peru zdecydowały się na podawanie swoim mieszkańcom tego niedrogiego i bezpiecznego leku, uzyskując imponujące wyniki. Wyniki te obejmowały zmniejszenie liczby zgonów o 75% w ciągu zaledwie 6 tygodni; radykalne zmniejszenie liczby infekcji; oraz radykalne zmniejszenie śmiertelności, np. śmiertelność w jednym regionie wśród pacjentów z kowidem w wieku powyżej 65 lat z około 40% do zaledwie 4%.
Wiele innych krajów poszło w ich ślady, uzyskując podobne wyniki. Należało do nich Haiti, gdzie iwermektyna była łatwo dostępna, a wskaźniki zakażeń były znikome, mimo że kraj ten był bardzo biedny.
Artykuł zawiera kilka wspaniałych ilustracji, które pokazują, jak iwermektyna drastycznie zmniejszyła liczbę zachorowań na koronawirusy w Peru, a następnie, gdy nowy prezydent zaprzestał jej stosowania, liczba zgonów ponownie wzrosła:
https://www.manilatimes.net/2021/03/21/opinion/columnists/ivermectin-game-changer-vs-covid-19-whats-the-controversy/853847/
Oto kolejny dobry artykuł na ten temat: https://peckford42.wordpress.com/2021/02/09/in-peru-ivermectin-cut-covid-deaths-by-75-in-6-weeks-cheap-safe-and-quite-ignored/

Ivermectin działa

Na początku kryzysu związanego z kowidem niektóre regiony w Brazylii i Peru zdecydowały się na podawanie swoim mieszkańcom tego niedrogiego i bezpiecznego leku, uzyskując imponujące wyniki. Wyniki te obejmowały zmniejszenie liczby zgonów o 75% w ciągu zaledwie 6 tygodni; radykalne zmniejszenie liczby infekcji; oraz radykalne zmniejszenie śmiertelności, np. śmiertelność w jednym regionie wśród pacjentów z kowidem w wieku powyżej 65 lat z około 40% do zaledwie 4%.
Wiele innych krajów poszło w ich ślady, uzyskując podobne wyniki. Należało do nich Haiti, gdzie iwermektyna była łatwo dostępna, a wskaźniki zakażeń były znikome, mimo że kraj ten był bardzo biedny.
Artykuł zawiera kilka wspaniałych ilustracji, które pokazują, jak iwermektyna drastycznie zmniejszyła liczbę zachorowań na koronawirusy w Peru, a następnie, gdy nowy prezydent zaprzestał jej stosowania, liczba zgonów ponownie wzrosła:
https://www.manilatimes.net/2021/03/21/opinion/columnists/ivermectin-game-changer-vs-covid-19-whats-the-controversy/853847/
Oto kolejny dobry artykuł na ten temat: https://peckford42.wordpress.com/2021/02/09/in-peru-ivermectin-cut-covid-deaths-by-75-in-6-weeks-cheap-safe-and-quite-ignored/

FLCCC (Front Line Covid-19 Critical Care Alliance)

Jak wiadomo, bardzo niewiele osób choruje niebezpiecznie i ryzykuje śmierć z powodu wirusa Covid-19. W większości przypadków na hospitalizację narażone są tylko osoby starsze, słabe i inne podatne na zachorowanie, z poważnymi schorzeniami. Ci sami ludzie są narażeni na zwiększone ryzyko wielu zakażeń i innych problemów, które nie dotyczą większości ludzi. Są jednak osoby, które mogą bardzo ciężko zachorować po zażyciu leku Covid i umrzeć. Są to osoby przyjmowane do szpitali i na oddziały intensywnej terapii. Lekarze zajmujący się opieką krytyczną to lekarze prowadzący oddziały intensywnej terapii i specjalizujący się w tego rodzaju opiece. FLCCC jest więc grupą specjalistów posiadających gruntowne wykształcenie i doświadczenie w leczeniu rzadkich i bardzo chorych pacjentów z covid. Poczynili oni ogromne postępy w opiece nad tą grupą demograficzną i odkryli wiele skutecznych metod leczenia, ale Ivermektyna jest najskuteczniejszym lekiem przeciwwirusowym, jaki udało im się opracować.
Weźmy pod uwagę następujący cytat z artykułu naukowego: https://covid19criticalcare.com/wp-content/uploads/2020/11/FLCCC-Ivermectin-in-the-prophylaxis-and-treatment-of-COVID-19.pdf

"Iwermektyna hamuje replikację wielu wirusów, w tym SARS-CoV2; hamuje wiązanie się SARS-CoV2 z tkankami gospodarza; ma silne właściwości przeciwzapalne; zmniejsza wiremię i chroni przed uszkodzeniem narządów; zapobiega przenoszeniu i rozwojowi Covid-19 u osób narażonych na kontakt z zakażonymi pacjentami (profilaktyka); przyspiesza powrót do zdrowia i zapobiega pogarszaniu się stanu zdrowia w przypadku choroby o łagodnym lub umiarkowanym nasileniu; przyspiesza powrót do zdrowia i zmniejsza liczbę przyjęć na oddziały intensywnej terapii oraz liczbę zgonów u pacjentów hospitalizowanych; zmniejsza śmiertelność u pacjentów w stanie krytycznym; radykalnie zmniejsza śmiertelność w regionach, w których lek jest szeroko stosowany. "
FLCCC

Oto kilka dalszych cytatów z raportu FLCCC, w którym czytamy, że "Iwermektyna może okazać się globalnym rozwiązaniem pandemii":

"- wielokrotna, stała, znaczna poprawa wyników klinicznych w wielu dużych, randomizowanych i obserwacyjnych badaniach kontrolowanych, zarówno w profilaktyce, jak i leczeniu COVID-19. -W Ameryce Południowej, zwłaszcza w Brazylii i Peru, burmistrzowie i regionalni ministrowie zdrowia zainicjowali kampanie dystrybucji iwermektyny. "Silny, powtarzalny i powiązany czasowo spadek liczby zachorowań i śmiertelności w każdym z tych regionów w porównaniu z pobliskimi regionami, w których nie prowadzono takich kampanii, sugeruje, że iwermektyna może okazać się globalnym rozwiązaniem problemu pandemii. "Iwermektyna stosowana w profilaktyce i leczeniu Covid-19 jest obecnie częścią krajowych wytycznych dotyczących leczenia w Belize, Macedonii i stanie Uttar Pradesh w północnych Indiach.
FLCCC

Opisano tu dawkowanie i pozytywny wpływ iwermektyny na: profilaktykę (unikanie zachorowania w kontakcie z osobą chorą na świdrowicę), zapobieganie (przyjmowanie w celu uniknięcia zachorowania na świdrowicę w okresie, gdy choroba ta występowała) oraz leczenie w przypadkach od łagodnych do ciężkich.

Dawka z protokołów FLCCC:
A. Zapobieganie:
1. Profilaktyka u osób z grupy wysokiego ryzyka: 0,2 mg na kg 2 dawki w odstępie 48 godzin, a następnie jedna dawka co dwa tygodnie.
2. Profilaktyka po ekspozycji na Covid: 0,2 mg na kg, 2 dawki w odstępie 48 godzin.

B. Leczenie:
1. Wczesne leczenie ambulatoryjne: 0,2 mg na kg raz na dobę przez co najmniej 2 dni, maksymalnie 5 dni; innymi słowy: należy przerwać leczenie po wyzdrowieniu, w okresie od 2 do 5 dni.
2. Hospitalizowani lub na oddziale intensywnej terapii: 0,3 mg na kg dziennie przez pięć dni."

Poniżej znajduje się więcej linków dotyczących pracy FLCCC:
Dr Cory zeznaje przed senacką Komisją Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Spraw Rządowych 8 grudnia 2020 r: https://www.bitchute.com/video/vxy4yfSFgPsa/ Zauważcie, jak dr Cory broni swojej uczciwości przed hipokrytami, którzy próbują zablokować ten tani, bezpieczny i skuteczny lek, jakim jest iwermektyna, aby chronić swoje przestępcze przedsięwzięcie i ogromne zyski z niebezpiecznych, eksperymentalnych zastrzyków i "testów" PCR!
Link do protokołów FLCCC dotyczących stosowania iwermektyny i innych leków w profilaktyce i wczesnym leczeniu ambulatoryjnym https://covid19criticalcare.com/wp-content/uploads/2020/11/FLCCC-Alliance-I-MASKplus-Protocol-ENGLISH.pdf
Link do protokołów FLCCC dotyczących stosowania iwermektyny i innych środków leczniczych u pacjentów hospitalizowanych: https://covid19criticalcare.com/covid-19-protocols/math-plus-protocol/
Poniżej znajduje się przegląd 15 badań klinicznych z zastosowaniem iwermektyny, pokazujący, jak wyjątkowo dobrze działa i ratuje życie:
Źródło: https://hospitalpharmacyeurope.com/views/ivermectin-time-for-action/

Od początku pandemii prowadzono wiele badań klinicznych z zastosowaniem iwermektyny i stało się jasne, że iwermektyna wykazuje aktywność wobec SARS-CoV-2 oraz że jest skuteczna zarówno w profilaktyce, jak i leczeniu COVID-19. Lawrie z Wielkiej Brytanii przeprowadził rygorystyczną metaanalizę 15 randomizowanych badań kontrolowanych i badań obserwacyjnych, których wyniki zostały do tej pory przedstawione. Wyniki wskazują, że leczenie iwermektyną zmniejszyło liczbę zgonów średnio o 83% (95% Cl 65%-92%). Zmniejszyło ono również ryzyko pogorszenia stanu zdrowia o 54% (95% Cl 23%-71%). Profilaktyczne podawanie iwermektyny pracownikom służby zdrowia lub krewnym osób zakażonych zmniejszało ryzyko zakażenia o 88% (95% Cl 82%-92%).

Wniosek

Opisano tu dawkowanie i pozytywny wpływ iwermektyny na: profilaktykę (unikanie zachorowania w kontakcie z osobą chorą na świdrowicę), zapobieganie (przyjmowanie w celu uniknięcia zachorowania na świdrowicę w okresie, gdy choroba ta występowała) oraz leczenie w przypadkach od łagodnych do ciężkich.

Dawka z protokołów FLCCC:
A. Zapobieganie:
1. Profilaktyka u osób z grupy wysokiego ryzyka: 0,2 mg na kg 2 dawki w odstępie 48 godzin, a następnie jedna dawka co dwa tygodnie.
2. Profilaktyka po ekspozycji na Covid: 0,2 mg na kg, 2 dawki w odstępie 48 godzin.

B. Leczenie:
1. Wczesne leczenie ambulatoryjne: 0,2 mg na kg raz na dobę przez co najmniej 2 dni, maksymalnie 5 dni; innymi słowy: należy przerwać leczenie po wyzdrowieniu, w okresie od 2 do 5 dni.
2. Hospitalizowani lub na oddziale intensywnej terapii: 0,3 mg na kg dziennie przez pięć dni."

Poniżej znajduje się więcej linków dotyczących pracy FLCCC:
Dr Cory zeznaje przed senacką Komisją Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Spraw Rządowych 8 grudnia 2020 r: https://www.bitchute.com/video/vxy4yfSFgPsa/ Zauważcie, jak dr Cory broni swojej uczciwości przed hipokrytami, którzy próbują zablokować ten tani, bezpieczny i skuteczny lek, jakim jest iwermektyna, aby chronić swoje przestępcze przedsięwzięcie i ogromne zyski z niebezpiecznych, eksperymentalnych zastrzyków i "testów" PCR!
Link do protokołów FLCCC dotyczących stosowania iwermektyny i innych leków w profilaktyce i wczesnym leczeniu ambulatoryjnym https://covid19criticalcare.com/wp-content/uploads/2020/11/FLCCC-Alliance-I-MASKplus-Protocol-ENGLISH.pdf
Link do protokołów FLCCC dotyczących stosowania iwermektyny i innych środków leczniczych u pacjentów hospitalizowanych: https://covid19criticalcare.com/covid-19-protocols/math-plus-protocol/
Poniżej znajduje się przegląd 15 badań klinicznych z zastosowaniem iwermektyny, pokazujący, jak wyjątkowo dobrze działa i ratuje życie:
Źródło: https://hospitalpharmacyeurope.com/views/ivermectin-time-for-action/

Łącza do filmów z sygnaturą czasową:

1:06: https://www.nobelprize.org/prizes/medicine/2015/summary/
1:09: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7564151/
1:37: Patrz strona 3 z powyższego linku
2:54: https://www.researchgate.net/publication/344469305_Real-World_Evidence_The_Case_of_Peru_Causality_between_Ivermectin_and_COVID-19_Infection_Fatality_Rate
3:22 i 3:30: Strona 9 https://covid19criticalcare.com/wp-content/uploads/2020/11/FLCCC-Ivermectin-in-the-prophylaxis-and-treatment-of-COVID-19.pdf
3:51: https://hospitalpharmacyeurope.com/views/ivermectin-time-for-action/
3:52: Trzeci akapit powyżej
4:49: Zobacz oba: https://www.lifesitenews.com/news/experimental-vaccine-death-rate-for-israels-elderly-40-times-higher-than-covid-19-deaths-researchers
4:52: https://europepmc.org/article/PMC/PMC7996517
4:54: Cena w USD: https://www.drugs.com/price-guide/moderna-covid-19-vaccine
Covid "Szczepionka" Tracker Kanada: https://covid19tracker.ca/vaccinationtracker.html
6:21: Aktualizacja od czasu nakręcenia filmu: https://covid19criticalcare.com/covid-19-protocols/math-plus-protocol/
Zobacz także I-MASK+: https://covid19criticalcare.com/covid-19-protocols/i-mask-plus-protocol/
6:37: https://covid19criticalcare.com/wp-content/uploads/2020/11/FLCCC-Ivermectin-in-the-prophylaxis-and-treatment-of-COVID-19.pdf
6:48: https://www.bitchute.com/video/vxy4yfSFgPsa/
9:30: https://www.lifesitenews.com/news/experimental-vaccine-death-rate-for-israels-elderly-40-times-higher-than-covid-19-deaths-researchers
http://www.nakim.org/israel-forums/viewtopic.php?t=270812&s=The_uncovering_of_the_vaccination_data_in_Israel__reveals_a_frightening_picture

Telegram
E-mail:
Facebook
Twitter
WhatsApp
Drukuj

Zapisanie się do newslettera


Przesyłając ten formularz, wyrażasz zgodę na otrzymywanie wiadomości marketingowych od: Trozzi, RR2, Bancroft, ON, K0L 1C0, https://drtrozzi.com/. W każdej chwili możesz cofnąć swoją zgodę na otrzymywanie wiadomości e-mail, korzystając z linku SafeUnsubscribe®, znajdującego się na dole każdej wiadomości e-mail. E-maile są obsługiwane przez Constant Contact

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

CAPTCHA ImageZmiana obrazu

10% Rabat z kodem: TROZZI

Signature Series Spike Support Formula

CAD $64,99

Formuła zdrowego serca i mięśni

CAD $54.99

Signature Series Restful Sleep Formula

 CAD $52,99

pl_PLPolski