Dr. Mark Trozzi

Oekraïne, Covid en biologische oorlogsvoering: een Russisch perspectief

Amerikaanse, Canadese en andere door het World Economic Forum geleide regeringen dwongen miljarden mensen zich te laten injecteren met wat zij noemden "veilige en effectieve covid-19 vaccins". Deze injecties zijn eigenlijk... verhoogde het risico op besmetting met covid...vergemakkelijkte de evolutie van talrijke varianten van het SARS C0V2-virus, verwoeste menselijke immuunsystemenen hebben al veroorzaakte ongekende dood en ziekte door een myriade van pathofysiologische routes van bloedstolsels tot kanker.

Moeten we deze zelfde door het WEF bezette regeringen vertrouwen om ons te informeren over Oekraïne en de oorlog met Rusland? Het lijkt noodzakelijk dat we andere meningen in overweging nemen, ook die aan de andere kant van het vuurgevecht in Oekraïne.

Hier volgt, ter overweging, een recente briefing van luitenant-generaal Igor Kirillov, hoofd Nucleaire, Biologische en Chemische Bescherming van Troepen, over Amerikaanse militaire en biologische activiteiten.   

Luitenant-generaal Igor Kirillov is het Russische hoofd voor nucleaire, biologische en chemische bescherming van de troepen. Hier is zijn zeer recente briefing van 14 minuten over Amerikaanse militaire en biologische activiteiten ter overweging.

Engels vertaald afschrift van de briefing van generaal Igor Kirillov

"Het ministerie van Defensie van de Russische Federatie heeft herhaaldelijk gewezen op tekenen van uitvoering door de Verenigde Staten en hun bondgenoten van "dual-use programma's" buiten het nationale grondgebied, onder meer in het kader van de werking van door hen gecontroleerde biolabs, die financiering ontvangen van het Pentagon of zijn contractanten.

De blokkering door de Verenigde Staten van het initiatief om een BTWC-controlemechanisme te ontwikkelen tijdens de negende toetsingsconferentie van de staten die partij zijn bij het verdrag, bevestigt eens te meer dat Washington iets te verbergen heeft en dat het waarborgen van de transparantie van biologisch onderzoek in strijd is met de belangen van de Verenigde Staten.

Eerder berichtten wij over de werkzaamheden die aan de Universiteit van Boston worden verricht om de pathogene eigenschappen van het COVID-19 pathogeen te versterken en die op kosten van de Amerikaanse staatsbegroting worden uitgevoerd, alsmede over de mogelijke betrokkenheid van het US Agency for International Development (USAID) bij het ontstaan van een nieuw coronavirus.

De sleutelrol bij de uitvoering van deze projecten komt toe aan de bemiddelende organisatie Eco-Health Alliance. De documenten die we ontvingen van het Department of Threat Reduction van het Amerikaanse ministerie van Defensie (DITRA) bevestigen dat de specialisten van dit bedrijf sinds 2015 de diversiteit van de vleermuispopulatie bestuderen, op zoek gaan naar nieuwe stammen van coronavirussen, mechanismen van hun overdracht van dieren op mensen. In totaal werden meer dan 2,5 duizend individuen bestudeerd.

In het project over het onderzoek naar zoönotische virussen in Zuidoost-Azië worden de volgende aanbevelingen gegeven voor de medewerkers van Eco-Health Alliance: "... indien als gevolg van experimenten een virus wordt verkregen met meer dan 10 keer verbeterde overdrachtseigenschappen of pathogeniteit in vergelijking met een stam van natuurlijke oorsprong, dan moeten specialisten onmiddellijk hun werkzaamheden staken en The National Institute of Allergy and Infectious Diseases van de VS en de overeenkomstige Bioveiligheidsraad daarvan in kennis stellen...".

De hoge mate van paraatheid van de Amerikaanse fabrikanten van mRNA-vaccins voor een pandemie van een nieuwe coronavirusinfectie roept vragen op. Het lijkt erop dat de farmaceutische bedrijven vooraf vaccinpreparaten hebben ontwikkeld, maar deze niet snel op de markt konden brengen wegens de specificiteit van het virus, hetgeen zich vervolgens uitte in een geringe doeltreffendheid van de vaccinatie en talrijke bijwerkingen.

Ik herinner u eraan dat op 18 oktober 2019, twee maanden voor de eerste officiële berichten over het verschijnen van een nieuwe coronavirusinfectie in China, de Johns Hopkins University, met steun van de Bill and Melinda Gates Foundation, een Event-201-oefening hield in New York.

Tijdens deze evenementen werd geoefend in de omstandigheden van een epidemie van een voorheen onbekend coronavirus, dat volgens de legende van vleermuizen op mensen werd overgedragen via een tussengastheer - het varkensorganisme.

De ontwikkeling van de COVID-19 pandemie volgens dit scenario roept vragen op over de opzettelijke aard ervan, de betrokkenheid van de Verenigde Staten bij dit incident en de ware doelstellingen van Amerikaanse bioprogramma's gericht op het verbeteren van de eigenschappen van gevaarlijke ziekteverwekkers.

Wij hebben herhaaldelijk geconstateerd dat de Verenigde Staten de meest controversiële studies uit het oogpunt van internationale wetgeving buiten het nationale grondgebied uitvoeren.

Een voorbeeld zijn de experimenten met betrekking tot HIV-infectie, die sinds 2019 door Amerikaanse specialisten op het grondgebied van Oekraïne worden uitgevoerd. De doelgroepen zijn niet alleen "patiënten met een hoog infectierisico" - veroordeelden of drugsverslaafden, maar ook vertegenwoordigers van de strijdkrachten van Oekraïne.

Tijdens een speciale militaire operatie op het bevrijde grondgebied van de Volksrepubliek Luhansk in de nederzetting Rubezhnoye zijn de lokalen van het medisch centrum Farmbiotest onderzocht. Daar werden klinische proeven gedaan met geneesmiddelen met ernstige bijwerkingen: het gaat om geneesmiddelen tegen leukemie, psychische stoornissen, neurologische aandoeningen, epilepsie en andere gevaarlijke ziekten.

Begin 2023 ontdekten omwonenden op het grondgebied van Lisichansk een grootschalige begraving van de resten van biomaterialen van het bedrijf Pharmbiotest. Klinische monsters en poliklinische patiëntendossiers met hun persoonlijke gegevens werden begraven, en niet op de voorgeschreven wijze gecremeerd en vernietigd, zoals de regels voorschrijven. Dit wijst erop dat de vernietiging van deze bewijsstukken in allerijl is uitgevoerd.

Het ministerie van Defensie van Rusland heeft informatie ontvangen over talrijke feiten betreffende het gebruik van psychostimulerende en verdovende middelen door Oekraïense militairen - methadon, amfetaminen. De feiten van het smokkelen van morfine naar de gebieden van gevechtsmissies zijn onthuld. Ik herinner eraan dat volgens de Oekraïense wetgeving op het verhandelen en vervoeren van deze drugs een gevangenisstraf van 8 tot 12 jaar staat.

Wij zijn van mening dat de handelingen van ambtenaren die onderzoek hebben verricht op Oekraïense militairen, in wier bloed hoge concentraties antibiotica, verdovende middelen en antilichamen tegen infectieuze agentia werden aangetroffen, een passende juridische beoordeling vereisen.

Tijdens de speciale militaire operatie hebben Russische militairen meer dan 20 duizend documenten en referentie- en analysemateriaal ontvangen, ooggetuigen en deelnemers aan Amerikaanse militaire biologische programma's geïnterviewd. Dit materiaal bevestigt de aandacht van het Pentagon voor het maken van componenten voor biologische wapens en het testen daarvan op de bevolking van Oekraïne en andere staten langs onze grenzen.

Het Russische ministerie van Defensie heeft al namen genoemd van deelnemers aan militaire biologische programma's, waaronder vertegenwoordigers van de Amerikaanse Democratische Partij, werknemers van het Amerikaanse militaire departement en aannemers van het Pentagon.

Uit de rapportagedocumenten van DITRA ontvingen wij nieuwe informatie over de sleutelfiguren die betrokken zijn bij de zogenaamde Oekraïense projecten, die tot dusver "in de schaduw" zijn gebleven.

Onder hen: Karen Saylors, uitvoerend directeur van Labyrinth Global Health en voormalig directeur van Metabiota-programma's in Centraal-Afrika. Sinds 2016 werkt Saylors in Oekraïne als vooraanstaand adviseur voor het Yu-Pi-10 project om de manieren van verspreiding van Afrikaanse varkenspest te bestuderen.

Colin Johnson is fellow aan de Universiteit van Tennessee, directeur van het Host-Pathogen Systems Research Institute. Zij was de curator van het Yu-Pi-8-project inzake de studie van de gebieden van de veroorzaker van Congo-Crimeaanse koorts en hantavirussen in Oekraïne. Johnson hield toezicht op het proces van het nemen van biologische monsters van Oekraïense militairen, zorgde voor de interactie van Amerikaanse klanten met het Centrum voor Volksgezondheid van het Ministerie van Volksgezondheid van Oekraïne.

Lewis von Taer is president en CEO van Battel, een belangrijke aannemer voor het Pentagon en het Amerikaanse ministerie van Energie. Sinds 2003 houdt het bedrijf toezicht op de uitvoering van onderzoeksprojecten in verband met zoönotische infecties in Oekraïne.

Andere figuren die betrokken zijn bij Oekraïense projecten staan op de dia. Het ontvangen materiaal zal worden overgedragen aan de onderzoekscommissie voor het nemen van maatregelen om de daders te berechten.

Het actieve optreden van het Russische ministerie van Defensie is erin geslaagd de uitvoering van militaire biologische programma's op het grondgebied van Oekraïne te stoppen. In dit verband draagt het Pentagon onvoltooid onderzoek in het kader van Oekraïense projecten actief over aan de staten van Centraal-Azië en Oost-Europa. Tegelijkertijd neemt de samenwerking met de staten van Afrika en de regio Azië-Stille Oceaan - Kenia, Singapore, Thailand - toe.

Onder druk van de internationale gemeenschap verandert Washington de aanpak van de organisatie van militaire biologische activiteiten, door de functies van de klant over te hevelen naar zuiver civiele departementen - het ministerie van Volksgezondheid, het ministerie van Energie, het Agentschap voor Internationale Ontwikkeling. Hierdoor kan de Amerikaanse regering kritiek op internationale platforms vermijden en het ministerie van Defensie en het DITRA niet langer onder vuur nemen.

Als onderdeel van de maatregelen om de militaire biologische activiteiten in Oekraïne aan banden te leggen, maken de Verenigde Staten actief gebruik van de materiële basis van chemische en farmacologische bedrijven in Polen en de Baltische staten; bovendien is daar apparatuur geleverd vanaf Oekraïens grondgebied.

De door het collectieve Westen opgelegde financiering dwingt de staten van de post-Sovjet-ruimte om de ware aard van de uitgevoerde werkzaamheden te verbergen. Zo bevordert de Europese Unie actief het initiatief om een netwerk van centra van "excellentie" op het gebied van de bescherming van RHB op te zetten, dat voorziet in de plaatsing van door de EU gefinancierde biolabs op het grondgebied van de voormalige USSR. Potentiële partners wordt sterk aangeraden "geen reclame te maken voor dit initiatief omdat het uiterst gevoelig ligt voor de Russische Federatie". Tegelijkertijd wordt benadrukt dat de Centraal-Aziatische staten "reeds profiteren van de technische samenwerking met de Europese Unie".

In 2022 startten de Verenigde Staten, Canada en de EU-landen programma's voor de tewerkstelling en overbrenging naar Westerse landen van Oekraïense specialisten die eerder hadden deelgenomen aan militaire biologische activiteiten. Dit komt in de eerste plaats voort uit de vrees dat de Russische wetshandhavingsinstanties van hen extra bewijsmateriaal krijgen voor illegale activiteiten in strijd met internationale verplichtingen.

Ik wil erop wijzen dat de strategie van "militair-biologische expansie" niet fundamenteel nieuw is en door de Verenigde Staten tijdens het Koreaanse conflict is vastgelegd.

Sinds de jaren vijftig van de vorige eeuw zijn er, onder de dominerende rol van de Amerikaanse marine, militaire biologische laboratoria opgericht in Afrika, Midden- en Zuid-Amerika en Zuidoost-Azië.

Hun voornaamste doel was het verzamelen van ziekteverwekkers van bijzonder gevaarlijke infecties en het vaststellen van de morbiditeit van de plaatselijke bevolking.

In de gebieden waar deze laboratoria gevestigd zijn, is de epidemische situatie voor bijzonder gevaarlijke infecties verslechterd en zijn nieuwe, voor deze regio's ongebruikelijke ziekten vastgesteld. Een voorbeeld is de uitbraak van Rift Valley-koorts in 1977 in Caïro, waar het Militair Biologisch Laboratorium nr. 3 van de Amerikaanse marine was gestationeerd.

Voorheen kwam deze ziekte alleen voor ten zuiden van de Sahara, en toen dook ze plotseling op in Egypte, waar 18 duizend mensen tegelijk ziek werden. Uit latere analyse van monsters van de bevolking bleek dat het totale aantal patiënten ongeveer 2 miljoen bedroeg.

Een hele reeks bewijzen getuigt van het kunstmatige karakter van deze uitbraak en de betrokkenheid van het Amerikaanse laboratorium daarbij.

Ten eerste werden haar werknemers enkele maanden voor het uitbreken van de epidemie ingeënt tegen Rift Valley-koorts, hoewel uitbraken van deze infectie in deze regio nooit zijn geregistreerd, en in endemische gebieden van Afrika overging als een milde griepachtige ziekte die niet tot de dood leidde.

Ten tweede kreeg de ziekteverwekker tijdens de epidemie in Egypte plotseling een hoge pathogeniteit voor de mens. De ziekte ging gepaard met bloedingen, ernstige letsels aan de ogen en het zenuwstelsel. Het virus is zeer pathogeen geworden en evenaart in dit opzicht bijna de virussen van pokken, Marburg en Lassakoorts. Een dergelijke plotselinge verandering in de pathogeniteit van het virus is uiterst moeilijk te verklaren door de natuurlijke evolutie ervan.

Van bijzonder belang is de analyse van de configuratie van het initiële brandpunt van de ziekte, die op de dia wordt getoond. De vorm van dit brandpunt lijkt op een voortplantingszone van een aërosolwolk, die kan ontstaan wanneer een biomateriaal opzettelijk wordt verspreid of per ongeluk in het milieu terechtkomt.

Ondanks het beschikbare bewijsmateriaal over de kunstmatige aard van de uitbraak deed de Amerikaanse leiding er alles aan om de betrokkenheid van het laboratorium bij dit incident te verbergen. Pas in 2019 werd besloten het te verplaatsen naar de Amerikaanse marinevliegbasis in Italië om het onderzoek naar bijzonder gevaarlijke ziekteverwekkers, waaronder coronavirussen, voort te zetten.

Ter afsluiting zou ik willen opmerken dat de publicatie door de Russische Federatie van de inhoud van de militaire biologische programma's van het Pentagon in Oekraïne een brede publieke weerklank heeft gekregen. In de post-Sovjetstaten vonden massale demonstraties plaats tegen de activiteiten van door de VS gefinancierde biologische laboratoria. De openbare organisaties van de Euraziatische Economische Unie hebben een resolutie aangenomen tegen door het Pentagon gefinancierde biolaboratoria.

In de Verenigde Staten zelf is een aantal onderzoeken gestart. Onderwerpen in verband met de omkoping van werknemers van sociale netwerken en de media bij het verslaan van de oorzaken van een nieuwe coronavirusinfectie in de media, alsook fraude en manipulatie van de publieke opinie met betrekking tot Amerikaanse vaccins tegen COVID-19, uitgevoerd in opdracht van biotech- en farmaceutische bedrijven, zijn onder de aandacht gekomen van de Amerikaanse wetshandhavingsinstanties.

Ik herinner u eraan dat lobbyen door de Amerikaanse regering voor de belangen van grote farmaceutische bedrijven een gevestigde praktijk is. Zo werden in 2010 de activiteiten van het medisch en biologisch centrum van de Amerikaanse marine in Jakarta stopgezet wegens een "belangenconflict" en talrijke overtredingen.

De Amerikanen voerden in deze faciliteit werkzaamheden uit buiten het kader van het overeengekomen onderzoeksprogramma, namen zonder toestemming monsters van bioassays en weigerden de Indonesische regering in te lichten over de doelstellingen van de werkzaamheden en de bereikte resultaten.

Het verkregen materiaal bleek te zijn gebruikt in het belang van het aan het Pentagon gelieerde bedrijf Gilead, dat zijn geneesmiddelen heeft getest, ook op het grondgebied van Oekraïne en Georgië.

Maleisië volgde het voorbeeld van Indonesië - bij besluit van de regering van dit land werd het werk van het door de VS gefinancierde biolab onder speciaal toezicht geplaatst.

De bezorgdheid van de wereldgemeenschap over de activiteiten van de door het Pentagon gefinancierde biologische laboratoria neemt dus voortdurend toe. De kwesties die de Russische Federatie op internationale platforms - de negende toetsingsconferentie van de BTWC-lidstaten en in de VN-Veiligheidsraad - aan de orde heeft gesteld, hebben aangetoond dat de VS niet bereid zijn een inhoudelijke dialoog aan te gaan. Wij achten het van fundamenteel belang dat de onthulling van de feiten betreffende illegale militaire biologische activiteiten een aantal staten ertoe heeft gedwongen de mogelijke gevolgen van hun interactie met de Verenigde Staten op het gebied van bioveiligheid af te wegen en de noodzaak en opportuniteit van een dergelijke samenwerking opnieuw te bezien.

Het Russische ministerie van Defensie zal in deze richting blijven werken en u daarover informeren."

Het Trozzi rapportWe willen je de beste bronnen bieden en nodigen je uit om je aan te melden voor onze e-mailnieuwsbrief.
Click image for ticket details
Telegram
Twitter
Facebook
E-mail
Afdrukken

10 reacties

  1. Ik woon in de staat Wa. en ben het grotendeels eens met alles wat er gezegd is. Onze regering heeft zich tegen alle burgers gekeerd, door het gebruik van de experimentele MRNA "bio-wapens." Er wordt niet erkend dat er teveel doden zijn gevallen, of permanente invaliderende bijwerkingen.
    Slechts ongeveer 40% van de burgers, misschien minder, geloven dat onze regering hierachter zit. Maar dat verandert langzaam en de waarheid zal zegevieren. We willen dat de schoten onmiddellijk gestopt worden. We willen gerechtigheid tegen iedereen die profiteerde van deze genocide leugen. Ons ministerie van defensie liet deze vergiften maken en distribueren als tegenmaatregelen en "prototypes" om juridische immuniteit te garanderen in rechtbanken hier. We zijn nog steeds bezig met zaken tegen farmaceutische bedrijven en Defensie zal niet worden beschermd voor hun slechte aandeel hierin. Bill Gates & Anthony Fauci waren HIV - AIDS vaccin pushers in Afrika en elders, met dodelijke resultaten. Het boek
    " The Real Anthony Fauci" legt de corruptie goed uit. Burgers in de VS waren goedgelovig en vertrouwden te veel op onze corrupte media en medische instanties. Dat weten we nu. We werken eraan om dit te bestrijden en vechten tegen de wereldelites achter de Nieuwe Wereld Orde. Velen zullen niet gehoorzamen en we zullen voor altijd vechten voor wereldvrede. We hebben allemaal gezinnen waar we van houden en we verdienen allemaal te leven in een wereld zonder opzettelijke pandemieën & manipulatie. We zijn een jong land, maar we zijn sterk en gedreven door geloof. God zegene allen die dit lezen en weten dat het oprecht is. De waarheid zal winnen!

  2. Ik hecht meer waarheid aan de Russische versie van de betrokkenheid van de VS bij de voortdurende accumulatie van chemische biowapens, dan aan de antwoorden van de regering en de militaire en wetenschappelijke leiders van de VS. De Amerikaanse oorlogsmachine vormt een kwaadaardige bedreiging voor de toekomst van de mensheid. Niet Poetin moet worden beschuldigd van genocide, maar de leugenaars en corrupte leiders van de Amerikaanse regering en de militaire en wetenschappelijke leiders van de VS, tevens de leiders van de "Great Reset" agenda, die verantwoordelijk zijn voor de miljoenen doden en ernstig gewonden die rechtstreeks zijn veroorzaakt door het "goedgekeurde" giftige covid 19 vaccin. Voeg daarbij de wereldwijde gevolgen van de uitvoering van bovenstaande agenda, waaronder een grote oorlog in Europa die opzettelijk wordt aangemoedigd door de regeringen van de VS en het VK.

    1. Bedankt, Coolguy. Vrienden Coolguy verwijst naar de groep van neuromusculaire toxines, die vermoedelijk in 2016 door Russische agenten zijn gebruikt om de voormalige Russische spion Sergei Skripal en zijn dochter, die in Engeland verbleven, te vergiftigen.

  3. Kan iemand anders de link van Dr. Trozzi naar zijn website niet laden? Ik kijk elke dag naar Dr. Trozzi en dat doe ik al heel lang. Maar de laatste dagen als ik op de link in de nieuwsbrief klik, laadt hij niet meer! De beschrijving lijkt veranderd, veel langer: en toen stond er een keer: een onveilige link. Help alstublieft als u kunt.

  4. Ongeveer twee jaar geleden onderzocht ik Amerikaanse Biolabs in de Oekraïne op het net. Vond een militaire website - en daar waren ze. Een flink aantal en ook dicht bij de grens met Rusland. Ze onderzochten en experimenteerden met een aantal gevaarlijke medische middelen, zowel voor mensen als voor dieren. Deze video is helemaal waar en accuraat. (Deze Amerikaanse websites zijn waarschijnlijk nu verborgen)!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

CAPTCHA ImageAfbeelding wijzigen

Het Trozzi rapportWe willen je de beste bronnen bieden en nodigen je uit om je aan te melden voor onze e-mailnieuwsbrief.

Blijf als eerste op de hoogte wanneer Dr. Trozzi een nieuwe video of een nieuw artikel publiceert. Lid worden van onze e-mailnieuwsbrief is gratis en je kunt je instellingen voor meldingen op elk moment wijzigen.

nl_NLNederlands