Neurochirurg Dr Blaylock legt de Covid Massamoord in detail bloot

Dit is absoluut een van de beste, meest beknopte, en complete artikelen die de hele Covid agenda en misdaad in kaart brengt.

Hier is Dr Blaylock's uitzonderlijk goed geschreven, gedetailleerd, en volledig gerefereerd artikel dat het hele plaatje van covid beschrijft, inclusief echte wetenschap, valse wetenschap, corruptie, criminaliteit, en dodelijke injectie campagnes. Deze goede dokter heeft zijn huiswerk in detail gedaan, en het georganiseerd in een zeer leesbaar en accuraat artikel.

COVID UPDATE: Wat is de waarheid?

Russell L. Blaylock

Gepensioneerd neurochirurg,
Theoretisch Neurowetenschappelijk Onderzoek,
LLC, Ridgeland, Mississippi, Verenigde Staten.

E-mail: *Russell L. Blaylock - [email protected]

De COVID-19 pandemie is een van de meest gemanipuleerde infectieziektegebeurtenissen in de geschiedenis, gekenmerkt door officiële leugens in een onophoudelijke stroom onder leiding van overheidsbureaucratieën, medische verenigingen, medische raden, de media en internationale agentschappen.[3,6,57] We zijn getuige geweest van een lange lijst van ongekende inbreuken op de medische praktijk, waaronder aanvallen op medische deskundigen, vernietiging van medische carrières onder artsen die weigeren mee te werken aan het doden van hun patiënten en een massale regimentering van de gezondheidszorg, geleid door niet-gekwalificeerde individuen met enorme rijkdom, macht en invloed

Voor het eerst in de Amerikaanse geschiedenis bepalen een president, gouverneurs, burgemeesters, ziekenhuisdirecteuren en federale bureaucraten medische behandelingen die niet gebaseerd zijn op nauwkeurige wetenschappelijk onderbouwde of zelfs op ervaring gebaseerde informatie, maar veeleer op het afdwingen van de aanvaarding van speciale vormen van zorg en "preventie" - waaronder remdesivir, het gebruik van beademingsapparatuur en uiteindelijk een reeks in wezen ongeteste boodschapper-RNA-vaccins. Voor het eerst in de geschiedenis van de medische behandeling worden protocollen niet geformuleerd op basis van de ervaring van de artsen die het grootste aantal patiënten met succes behandelen, maar op basis van personen en bureaucratieën die nog nooit één patiënt hebben behandeld - waaronder Anthony Fauci, Bill Gates, EcoHealth Alliance, de CDC, de WHO, volksgezondheidsfunctionarissen van staten en ziekenhuisbestuurders.[23,38]

De media (TV, kranten, tijdschriften, enz.), medische genootschappen, medische staatsraden en de eigenaars van sociale media hebben zichzelf aangewezen als de enige bron van informatie over deze zogenaamde "pandemie". Websites zijn verwijderd, hooggekwalificeerde en ervaren klinische artsen en wetenschappelijke deskundigen op het gebied van infectieziekten zijn gedemoniseerd, carrières zijn vernietigd en alle afwijkende informatie is bestempeld als "onjuiste informatie" en "gevaarlijke leugens", zelfs als deze afkomstig is van topexperts op het gebied van virologie, infectieziekten, pulmonale kritieke zorg en epidemiologie. Deze verduistering van de waarheid gebeurt zelfs wanneer deze informatie wordt ondersteund door uitgebreide wetenschappelijke citaten van enkele van de meest gekwalificeerde medische specialisten ter wereld.[23] Ongelooflijk genoeg worden zelfs personen, zoals Dr. Michael Yeadon, een gepensioneerd ex-hoofdwetenschapper en vice-voorzitter van de wetenschappelijke afdeling van het farmaceutische bedrijf Pfizer in het VK, die het bedrijf ervan beschuldigde een uiterst gevaarlijk vaccin te hebben gemaakt, genegeerd en gedemoniseerd. Verder heeft hij, samen met andere hooggekwalificeerde wetenschappers, verklaard dat niemand dit vaccin zou moeten nemen.

Dr. Peter McCullough, een van de meest geciteerde deskundigen op zijn gebied, die met succes meer dan 2000 COVID-patiënten heeft behandeld door gebruik te maken van een protocol voor vroegtijdige behandeling (dat door de zogenaamde deskundigen volledig werd genegeerd), is het slachtoffer geworden van een bijzonder venijnige aanval door degenen die financieel voordeel hebben bij de vaccins. Hij heeft zijn resultaten gepubliceerd in door vakgenoten beoordeelde tijdschriften en melding gemaakt van een vermindering van het aantal ziekenhuisopnamen met 80% en van een vermindering van het aantal sterfgevallen met 75% door gebruik te maken van een vroegtijdige behandeling.

1

Desondanks ligt hij onder een niet aflatende reeks aanvallen van de voorlichtingscontroleurs, die geen van allen één patiënt hebben behandeld.

Noch Anthony Fauci, noch de CDC, noch de WHO, noch enige andere medische overheidsinstelling heeft ooit een andere vroegtijdige behandeling aangeboden dan Tylenol, hydratatie en het bellen van een ambulance zodra je moeite hebt met ademhalen. Dit is ongekend in de hele geschiedenis van de medische zorg, omdat een vroegtijdige behandeling van infecties van cruciaal belang is om levens te redden en ernstige complicaties te voorkomen. Niet alleen hebben deze medische organisaties en federale schoothondjes niet eens een vroegtijdige behandeling voorgesteld, ze vielen iedereen aan die een dergelijke behandeling probeerde te starten met alle wapens die ze tot hun beschikking hadden - verlies van vergunning, verwijdering van ziekenhuisprivileges, aan de schandpaal nagelen, vernietiging van reputaties en zelfs arrestatie.[2]

Een goed voorbeeld van deze schande tegen de vrijheid van meningsuiting en het verstrekken van informatie over geïnformeerde toestemming is de recente schorsing door de medische raad in Maine van de medische licentie van Dr. Meryl Nass en het bevel om haar een psychiatrische evaluatie te laten ondergaan voor het voorschrijven van Ivermectine en het delen van haar deskundigheid op dit gebied.[9,65] Ik ken Dr. Nass persoonlijk en kan instaan voor haar integriteit, briljantheid en toewijding aan de waarheid. Haar wetenschappelijke geloofsbrieven zijn onberispelijk. Dit gedrag van een medische keuringsraad doet denken aan de methodologie van de Sovjet KGB in de periode dat dissidenten werden opgesloten in psychiatrische goelags om hun afwijkende mening het zwijgen op te leggen.

ANDERE ONGEKENDE AANVALLEN

Een andere ongekende tactiek is het verwijderen van andersdenkende artsen uit hun functie van redacteur, recensent en het terugtrekken van hun wetenschappelijke artikelen uit tijdschriften, zelfs nadat deze artikelen al in druk zijn verschenen. Tot aan deze pandemie heb ik nog nooit gezien dat zoveel artikelen uit tijdschriften werden teruggetrokken - de overgrote meerderheid betrof alternatieven voor het officiële dogma, vooral als de artikelen de veiligheid van vaccins in twijfel trokken. Normaal gesproken wordt een ingezonden artikel of studie beoordeeld door deskundigen op het vakgebied, de zogenaamde peer review. Deze beoordelingen kunnen zeer intensief zijn en veel aandacht besteden aan details, waarbij erop wordt aangedrongen dat alle fouten in het artikel worden gecorrigeerd vóór publicatie. Tenzij er dus fraude of een ander groot verborgen probleem wordt ontdekt nadat het artikel is gepubliceerd, blijft het in de wetenschappelijke literatuur staan.

We zijn nu getuige van een groeiend aantal uitstekende wetenschappelijke artikelen, geschreven door topexperts op dit gebied, die weken, maanden en zelfs jaren na publicatie worden teruggetrokken uit belangrijke medische en wetenschappelijke tijdschriften. Een zorgvuldige beoordeling wijst uit dat in veel te veel gevallen de auteurs het aangedurfd hebben om geaccepteerde dogma's in twijfel te trekken door de controleurs van wetenschappelijke publicaties - in het bijzonder met betrekking tot de veiligheid, alternatieve behandelingen of de werkzaamheid van vaccins.[12,63] Deze tijdschriften zijn voor hun inkomsten afhankelijk van uitgebreide advertenties van farmaceutische bedrijven. Er zijn verschillende gevallen geweest waarin machtige farmaceutische bedrijven hun invloed uitoefenden op de eigenaars van deze tijdschriften om artikelen te verwijderen die op enigerlei wijze de producten van deze bedrijven in twijfel trokken.[13,34,35]

Erger nog is het feit dat medische artikelen worden geschreven om medicijnen en farmaceutische producten te promoten, waarbij gebruik wordt gemaakt van valse studies, zogenaamde ghostwritten artikelen. Richard Horton wordt door de Guardian geciteerd als hij zegt dat "tijdschriften zijn verworden tot witwasoperaties voor de farmaceutische industrie".[13,63] Aangetoonde frauduleuze "ghostwritten" artikelen, gesponsord door farmaceutische giganten, zijn regelmatig verschenen in top klinische tijdschriften, zoals JAMA, en New England Journal of Medicine-nooit verwijderd ondanks bewezen wetenschappelijk misbruik en manipulatie
van gegevens.

Bij ghostwriting-artikelen wordt gebruik gemaakt van planningbedrijven die tot taak hebben artikelen met gemanipuleerde gegevens te ontwerpen ter ondersteuning van een farmaceutisch product en deze artikelen vervolgens te laten goedkeuren door klinische tijdschriften met een grote impact, d.w.z. de tijdschriften die het meest waarschijnlijk van invloed zijn op de klinische besluitvorming van artsen. Verder voorzien zij artsen in de klinische praktijk van gratis herdrukken van deze gemanipuleerde artikelen. The Guardian vond 250 bedrijven die zich bezighouden met deze ghostwriting business. De laatste stap bij het ontwerpen van deze artikelen voor publicatie in de meest prestigieuze tijdschriften is het werven van erkende medische deskundigen van prestigieuze instellingen, om hun naam aan deze artikelen toe te voegen. Deze gerekruteerde medische auteurs worden ofwel betaald wanneer zij ermee instemmen hun naam aan deze voorgeschreven artikelen toe te voegen, ofwel doen zij dit voor het prestige van het hebben van hun naam op een artikel in een prestigieus medisch tijdschrift.[11]

Van vitaal belang is de constatering van deskundigen op het gebied van medisch publiceren dat niets is ondernomen om dit misbruik een halt toe te roepen. Medisch-ethici hebben er hun beklag over gedaan dat door deze wijdverbreide praktijk "je niets meer kunt vertrouwen". Hoewel sommige tijdschriften aandringen op informatieverstrekking, negeren de meeste artsen die deze artikelen lezen deze informatie of verontschuldigen zich ervoor, en verscheidene tijdschriften maken de informatieverstrekking moeilijker door de lezer te verplichten de verklaringen over de informatieverstrekking op een andere plaats te vinden. Veel tijdschriften controleren dergelijke verklaringen niet en omissies door auteurs zijn gebruikelijk en
zonder straf.

Wat de informatie betreft die aan het publiek wordt verstrekt, staan vrijwel alle media onder controle van deze farmaceutische reuzen of anderen die van deze "pandemie" profiteren. Hun verhalen zijn allemaal hetzelfde, zowel qua inhoud als zelfs qua formulering. Georkestreerde doofpotaffaires vinden dagelijks plaats en massale gegevens die de leugens blootleggen die worden gegenereerd door deze informatie-controleurs worden verborgen gehouden voor het publiek. Alle gegevens die via de nationale media (TV, kranten en tijdschriften) komen, evenals het lokale nieuws dat u elke dag ziet, komen alleen van "officiële" bronnen - waarvan de meeste leugens, verdraaiingen of volledig uit het niets gefabriceerd zijn - allemaal bedoeld om het publiek te misleiden.

1
2

Televisiemedia ontvangen het grootste deel van hun reclamebudget van de internationale farmaceutische bedrijven - dit creëert een onweerstaanbare invloed om alle verzonnen studies ter ondersteuning van hun vaccins en andere zogenaamde behandelingen te rapporteren.[14]Alleen al in 2020 gaven de farmaceutische industrieën 6,56 miljard dollar uit aan dergelijke reclame.[13,14] Farma TV reclame bedroeg 4,58 miljard, een ongelooflijke 75% van hun budget. Daar kan je heel wat invloed en controle over de media mee kopen. Wereldberoemde deskundigen op alle gebieden van infectieziekten worden uitgesloten van media-aandacht en van sociale media, mochten zij op enigerlei wijze afwijken van de verzonnen leugens en verdraaiingen door de makers van deze vaccins. Daarnaast geven deze farmaceutische bedrijven tientallen miljoenen uit aan reclame voor sociale media, waarbij Pfizer met $55 miljoen in 2020 aan kop gaat.[14]

Deze aanvallen op de vrijheid van meningsuiting zijn al angstaanjagend genoeg, maar nog erger is de vrijwel universele controle die ziekenhuisbestuurders hebben uitgeoefend over de details van de medische zorg in ziekenhuizen. Deze huurlingen instrueren nu artsen welke behandelingsprotocollen zij zullen volgen en welke behandelingen zij niet zullen gebruiken, ongeacht hoe schadelijk de "goedgekeurde" behandelingen zijn of hoe heilzaam de "niet-goedgekeurde" behandelingen zijn.[33,57]

Nooit in de geschiedenis van de Amerikaanse geneeskunde hebben ziekenhuisdirecteuren aan hun artsen gedicteerd hoe zij geneeskunde moeten beoefenen en welke medicijnen zij mogen gebruiken. De CDC heeft geen bevoegdheid om ziekenhuizen of artsen medische behandelingen voor te schrijven. Toch hebben de meeste artsen zonder de minste weerstand toegestemd.

De federale zorgwet moedigde deze menselijke ramp aan door alle ziekenhuizen in de VS tot 39.000 dollar te geven voor elke IC-patiënt die zij aan de beademing legden, ondanks het feit dat het al vroeg duidelijk was dat de beademing een belangrijke doodsoorzaak was onder deze nietsvermoedende, vertrouwende patiënten. Bovendien ontvingen de ziekenhuizen 12.000 dollar voor elke patiënt die op de IC werd opgenomen - wat volgens mij en anderen verklaart waarom alle federale medische bureaucratieën (CDC, FDA, NIAID, NIH, enz.) alles deden wat in hun macht lag om levensreddende vroegtijdige behandelingen te voorkomen.[46] Patiënten zo ver laten verslechteren dat ze in het ziekenhuis moesten worden opgenomen, betekende veel geld voor alle ziekenhuizen. Een groeiend aantal ziekenhuizen dreigt failliet te gaan, en vele hebben hun deuren al gesloten, zelfs voor deze "pandemie".[50] De meeste van deze ziekenhuizen zijn nu eigendom van nationale of internationale bedrijven, waaronder onderwijsinstellingen
ziekenhuizen.[10]

Het is ook interessant op te merken dat met de komst van deze "pandemie" we getuige zijn geweest van een golf van ziekenhuisketens die een aantal van deze financieel in gevaar zijnde ziekenhuizen hebben opgekocht.[1,54] Er is opgemerkt dat miljarden aan federale Covid-steun door deze ziekenhuisgiganten worden gebruikt om deze financieel in gevaar zijnde ziekenhuizen over te nemen, waardoor de macht van de bedrijfsgeneeskunde over de onafhankelijkheid van de arts nog verder toeneemt. Artsen die uit hun ziekenhuizen zijn gezet, kunnen moeilijk andere ziekenhuizen vinden om zich bij aan te sluiten, omdat ook die in handen kunnen zijn van dezelfde bedrijfsgigant. Het gevolg is dat veel meer ziekenhuismedewerkers worden ontslagen als gevolg van het vaccinatiebeleid. Zo heeft de Mayo Kliniek 700 werknemers ontslagen omdat zij gebruik maakten van hun recht om een gevaarlijk, in wezen ongetest experimenteel vaccin te weigeren.[51,57] De Mayo Kliniek deed dit ondanks het feit dat veel van deze werknemers tijdens het dieptepunt van de epidemie werkten en ontslagen worden terwijl de Omicron variant de dominante virusstam is, voor de meesten de pathogeniteit van een gewone verkoudheid heeft en de vaccins ineffectief zijn in het voorkomen van de infectie.

Bovendien is bewezen dat de gevaccineerde asymptomatische persoon een nasofaryngeale titer van het virus heeft die even hoog is als die van een besmette ongevaccineerde persoon. Als het doel van de vaccinatieplicht is om virusverspreiding onder ziekenhuispersoneel en patiënten te voorkomen, dan vormen de gevaccineerden het grootste risico van overdracht, niet de ongevaccineerden. Het verschil is dat een zieke ongevaccineerde niet naar het werk zou gaan, de asymptomatische gevaccineerde verspreider wel.

Wat we wel weten is dat grote medische centra, zoals Mayo Clinic, elk jaar tientallen miljoenen dollars aan NIH-subsidies ontvangen, evenals geld van de farmaceutische producenten van deze experimentele "vaccins". Naar mijn mening is dat de echte reden voor dit beleid. Als dit voor een rechtbank bewezen zou kunnen worden, zouden de bestuurders die deze mandaten uitvaardigen vervolgd moeten worden tot het uiterste van de wet en aangeklaagd moeten worden door alle benadeelde partijen.

Het faillissementsprobleem van ziekenhuizen is steeds nijpender geworden als gevolg van de vaccinatiemandaten van ziekenhuizen en het daaruit voortvloeiende grote aantal ziekenhuismedewerkers, met name verpleegkundigen, dat weigert zich onder dwang te laten vaccineren.[17,51] Dit alles is ongekend in de geschiedenis van de medische zorg. Artsen in ziekenhuizen zijn verantwoordelijk voor de behandeling van hun individuele patiënten en werken rechtstreeks met deze patiënten en hun families om deze behandelingen te initiëren. Externe organisaties, zoals de CDC, hebben niet de bevoegdheid om in deze behandelingen tussen te komen en door dit te doen worden de patiënten blootgesteld aan ernstige fouten door een organisatie die nog nooit één enkele COVID-19 patiënt heeft behandeld.

Toen deze pandemie begon, werden ziekenhuizen door de CDC bevolen om een behandelingsprotocol te volgen dat resulteerde in de dood van honderdduizenden patiënten, van wie de meesten zouden zijn hersteld als de juiste behandelingen waren toegestaan.[43,44] Het merendeel van deze sterfgevallen had voorkomen kunnen worden als artsen toestemming hadden gekregen om een vroegtijdige behandeling toe te passen met producten als Ivermectine, hydroxy-chloroquine en een aantal andere veilige geneesmiddelen en natuurlijke bestanddelen. Men schat, op basis van de resultaten van artsen die de meeste covidepatiënten met succes behandelen, dat van de 800.000 mensen waarvan men zegt dat ze aan covid zijn overleden, er 640.000 niet alleen hadden kunnen worden gered, maar in veel gevallen hadden kunnen terugkeren naar hun gezondheidstoestand van voor de infectie, indien vroegtijdige behandeling was voorgeschreven.

2
3

Televisiemedia ontvangen het grootste deel van hun reclamebudget van de internationale farmaceutische bedrijven - dit creëert een onweerstaanbare invloed om alle verzonnen studies ter ondersteuning van hun vaccins en andere zogenaamde behandelingen te rapporteren.[14]Alleen al in 2020 gaven de farmaceutische industrieën 6,56 miljard dollar uit aan dergelijke reclame.[13,14] Farma TV reclame bedroeg 4,58 miljard, een ongelooflijke 75% van hun budget. Daar kan je heel wat invloed en controle over de media mee kopen. Wereldberoemde deskundigen op alle gebieden van infectieziekten worden uitgesloten van media-aandacht en van sociale media, mochten zij op enigerlei wijze afwijken van de verzonnen leugens en verdraaiingen door de makers van deze vaccins. Daarnaast geven deze farmaceutische bedrijven tientallen miljoenen uit aan reclame voor sociale media, waarbij Pfizer met $55 miljoen in 2020 aan kop gaat.[14]

Deze aanvallen op de vrijheid van meningsuiting zijn al angstaanjagend genoeg, maar nog erger is de vrijwel universele controle die ziekenhuisbestuurders hebben uitgeoefend over de details van de medische zorg in ziekenhuizen. Deze huurlingen instrueren nu artsen welke behandelingsprotocollen zij zullen volgen en welke behandelingen zij niet zullen gebruiken, ongeacht hoe schadelijk de "goedgekeurde" behandelingen zijn of hoe heilzaam de "niet-goedgekeurde" behandelingen zijn.[33,57]

Nooit in de geschiedenis van de Amerikaanse geneeskunde hebben ziekenhuisdirecteuren aan hun artsen gedicteerd hoe zij geneeskunde moeten beoefenen en welke medicijnen zij mogen gebruiken. De CDC heeft geen bevoegdheid om ziekenhuizen of artsen medische behandelingen voor te schrijven. Toch hebben de meeste artsen zonder de minste weerstand toegestemd.

De federale zorgwet moedigde deze menselijke ramp aan door alle ziekenhuizen in de VS tot 39.000 dollar te geven voor elke IC-patiënt die zij aan de beademing legden, ondanks het feit dat het al vroeg duidelijk was dat de beademing een belangrijke doodsoorzaak was onder deze nietsvermoedende, vertrouwende patiënten. Bovendien ontvingen de ziekenhuizen 12.000 dollar voor elke patiënt die op de IC werd opgenomen - wat volgens mij en anderen verklaart waarom alle federale medische bureaucratieën (CDC, FDA, NIAID, NIH, enz.) alles deden wat in hun macht lag om levensreddende vroegtijdige behandelingen te voorkomen.[46] Patiënten zo ver laten verslechteren dat ze in het ziekenhuis moesten worden opgenomen, betekende veel geld voor alle ziekenhuizen. Een groeiend aantal ziekenhuizen dreigt failliet te gaan, en velen hebben hun deuren al gesloten, zelfs voor deze "pandemie".[50] De meeste van deze ziekenhuizen zijn nu eigendom van nationale of internationale bedrijven, waaronder academische ziekenhuizen.[10]

Het is ook interessant op te merken dat met de komst van deze "pandemie" we getuige zijn geweest van een golf van ziekenhuisketens die een aantal van deze financieel in gevaar zijnde ziekenhuizen hebben opgekocht.[1,54] Er is opgemerkt dat miljarden aan federale Covid-steun door deze ziekenhuisgiganten worden gebruikt om deze financieel in gevaar zijnde ziekenhuizen over te nemen, waardoor de macht van de bedrijfsgeneeskunde over de onafhankelijkheid van de arts nog verder toeneemt. Artsen die uit hun ziekenhuizen zijn gezet, kunnen moeilijk andere ziekenhuizen vinden om zich bij aan te sluiten, omdat ook die in handen kunnen zijn van dezelfde bedrijfsgigant. Het gevolg is dat veel meer ziekenhuismedewerkers worden ontslagen als gevolg van het vaccinatiebeleid. Zo heeft de Mayo Kliniek 700 werknemers ontslagen omdat zij gebruik maakten van hun recht om een gevaarlijk, in wezen ongetest experimenteel vaccin te weigeren.[51,57] De Mayo Kliniek deed dit ondanks het feit dat veel van deze werknemers tijdens het dieptepunt van de epidemie werkten en ontslagen worden terwijl de Omicron variant de dominante virusstam is, voor de meesten de pathogeniteit van een gewone verkoudheid heeft en de vaccins ineffectief zijn in het voorkomen van de infectie.

Bovendien is bewezen dat de gevaccineerde asymptomatische persoon een nasofaryngeale titer van het virus heeft die even hoog is als die van een besmette ongevaccineerde persoon. Als het doel van de vaccinatieplicht is om virusverspreiding onder ziekenhuispersoneel en patiënten te voorkomen, dan vormen de gevaccineerden het grootste risico van overdracht, niet de ongevaccineerden. Het verschil is dat een zieke ongevaccineerde niet naar het werk zou gaan, de asymptomatische gevaccineerde verspreider wel.

Wat we wel weten is dat grote medische centra, zoals Mayo Clinic, elk jaar tientallen miljoenen dollars aan NIH-subsidies ontvangen, evenals geld van de farmaceutische producenten van deze experimentele "vaccins". Naar mijn mening is dat de echte reden voor dit beleid. Als dit voor een rechtbank bewezen zou kunnen worden, zouden de bestuurders die deze mandaten uitvaardigen vervolgd moeten worden tot het uiterste van de wet en aangeklaagd moeten worden door alle benadeelde partijen.

Het faillissementsprobleem van ziekenhuizen is steeds nijpender geworden als gevolg van de vaccinatiemandaten van ziekenhuizen en het daaruit voortvloeiende grote aantal ziekenhuismedewerkers, met name verpleegkundigen, dat weigert zich onder dwang te laten vaccineren.[17,51] Dit alles is ongekend in de geschiedenis van de medische zorg. Artsen in ziekenhuizen zijn verantwoordelijk voor de behandeling van hun individuele patiënten en werken rechtstreeks met deze patiënten en hun families om deze behandelingen te initiëren. Externe organisaties, zoals de CDC, hebben niet de bevoegdheid om in deze behandelingen tussen te komen en door dit te doen worden de patiënten blootgesteld aan ernstige fouten door een organisatie die nog nooit één enkele COVID-19 patiënt heeft behandeld.

Toen deze pandemie begon, werden ziekenhuizen door de CDC bevolen om een behandelingsprotocol te volgen dat resulteerde in de dood van honderdduizenden patiënten, van wie de meesten zouden zijn hersteld als de juiste behandelingen waren toegestaan.[43,44] Het merendeel van deze sterfgevallen had voorkomen kunnen worden als artsen toestemming hadden gekregen om een vroegtijdige behandeling toe te passen met producten als Ivermectine, hydroxy-chloroquine en een aantal andere veilige geneesmiddelen en natuurlijke bestanddelen. Op basis van de resultaten van artsen die de meeste covidepatiënten met succes behandelen, wordt geschat dat van de 800.000 mensen die, naar men zegt, aan covid zijn overleden, er 640.000 niet alleen hadden kunnen worden gered, maar in veel gevallen zelfs hadden kunnen terugkeren naar de gezondheidstoestand van vóór de besmetting, indien een vroegtijdige behandeling met deze beproefde methoden was voorgeschreven. Deze verwaarlozing van vroegtijdige behandeling is massamoord. Dat betekent dat 160.000 mensen daadwerkelijk zouden zijn gestorven, veel minder dan het aantal dat is gestorven door toedoen van bureaucratieën, medische verenigingen en medische raden die weigerden voor hun patiënten op te komen. Volgens studies van vroege behandeling van duizenden patiënten door moedige, zorgzame artsen, had vijfenzeventig tot tachtig procent van de sterfgevallen voorkomen kunnen worden.[43,44]

3
4

Ongelooflijk genoeg werden deze goed geïnformeerde artsen verhinderd deze met Covid-19 besmette mensen te redden. Het zou een schande moeten zijn voor de medische wereld dat zoveel artsen gedachteloos de dodelijke protocollen volgden die waren opgesteld door de controleurs van de geneeskunde.

Men mag ook niet vergeten dat deze gebeurtenis nooit voldeed aan de criteria voor een pandemie. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de criteria veranderd om er een pandemie van te maken. Om in aanmerking te komen voor de status van pandemie moet het virus een hoog sterftecijfer hebben voor de overgrote meerderheid van de mensen, wat niet het geval was (met een overlevingspercentage van 99,98%), en moet het virus geen bekende bestaande behandelingen hebben - wat dit virus wel had - in feite een groeiend aantal zeer succesvolle behandelingen.

De draconische maatregelen die zijn ingesteld om deze verzonnen "pandemie" in te dammen zijn nooit succesvol gebleken, zoals het afplakken van het publiek, lockdowns, en sociale distantie. Een aantal zorgvuldig uitgevoerde studies tijdens vorige griepseizoenen toonden aan dat maskers, van welke aard dan ook, nooit de verspreiding van het virus onder het publiek hadden verhinderd.[60]

In feite suggereerden enkele zeer goede studies dat de maskers het virus in feite verspreidden door de mensen een vals gevoel van veiligheid te geven en door andere factoren, zoals de vaststelling dat de mensen voortdurend de steriele techniek overtraden door hun masker aan te raken, het verkeerd af te zetten en door het lekken van besmettelijke aërosolen rond de randen van het masker. Bovendien werden maskers weggegooid op parkeerplaatsen, wandelpaden, op tafelbladen in restaurants gelegd en in zakken en handtassen gestopt.

Binnen enkele minuten na het opzetten van het masker kunnen een aantal ziekteverwekkende bacteriën uit de maskers gekweekt worden, waardoor de immuunonderdrukte persoon een hoog risico loopt op bacteriële longontsteking en kinderen op meningitis.[16] In een studie van onderzoekers van de Universiteit van Florida werden meer dan 11 ziekteverwekkende bacteriën gekweekt uit de binnenkant van het masker dat door kinderen op scholen werd gedragen.[40]

Het was ook bekend dat kinderen in wezen geen risico liepen om ziek te worden van het virus of het over te dragen.

Bovendien was bekend dat het dragen van een masker gedurende meer dan 4 uur (zoals in alle scholen voorkomt) leidt tot aanzienlijke hypoxie (lage zuurstofniveaus in het bloed) en hypercapnie (hoge CO2-niveaus), die een aantal schadelijke gevolgen hebben voor de gezondheid, waaronder een nadelige invloed op de ontwikkeling van de hersenen van het kind.[4,72,52]

INSTRUMENTEN VAN HET INDOCTRINATIE VAK

e ontwerpers van deze pandemie verwachtten een terugslag van het publiek en dat er grote gênante vragen zouden worden gesteld. Om dit te voorkomen, voerden de controleurs de media een aantal tactieken aan, waarvan een van de meest gebruikte de "fact check" zwendel was en is. Bij elke confrontatie met zorgvuldig gedocumenteerd bewijs, antwoordden de media "fact checkers" met de beschuldiging van "verkeerde informatie", en een ongegronde "samenzweringstheorie" beschuldiging die, in hun lexicon, "ontkracht" werd. Nooit werd ons verteld wie de "fact checkers" waren of wat de bron was van hun "ontkrachtende" informatie - we moesten de "fact checkers" maar geloven. In een recente rechtszaak werd onder ede vastgesteld dat de "feitencontroleurs" van Facebook hun eigen mening gebruikten en geen echte deskundigen om de "feiten" te controleren.[59] Wanneer de bronnen wel worden onthuld zijn dat steevast de corrupte CDC, WHO of Anthony Fauci of gewoon hun mening. Hier is een lijst van dingen die werden bestempeld als "mythes" en "desinformatie" waarvan later werd bewezen dat ze waar waren.

- De asymptomatische gevaccineerden verspreiden het virus
net als bij ongevaccineerde symptomatische geïnfecteerden.
- De vaccins kunnen niet afdoende beschermen tegen nieuwe
varianten, zoals Delta en Omicron.
- Natuurlijke immuniteit is veel beter dan immuniteit door vaccinatie
en is waarschijnlijk levenslang.
- Vaccin immuniteit neemt niet alleen af na een aantal maanden,
maar alle immuuncellen zijn gedurende langere periodes aangetast,
waardoor de gevaccineerden een hoog risico lopen op alle infecties en
kanker.
- COVID-vaccins kunnen een aanzienlijke incidentie van
bloedstolsels en andere ernstige bijwerkingen
- De voorstanders van het vaccin zullen talrijke boosters eisen
als elke variant op het toneel verschijnt.
- Fauci zal aandringen op het covid vaccin voor kleine kinderen
en zelfs baby's.
- Vaccinpaspoorten zullen nodig zijn om een bedrijf binnen te komen, te vliegen
in een vliegtuig, en gebruik het openbaar vervoer
- Er zullen interneringskampen komen voor de ongevaccineerden (zoals
in Australië, Oostenrijk en Canada)
- De ongevaccineerden zal werk worden geweigerd.
- Er zijn geheime afspraken tussen de regering,
elitaire instellingen, en vaccinmakers
- Veel ziekenhuizen stonden leeg of hadden een lage bezettingsgraad
tijdens de pandemie.
- Het spike eiwit van het vaccin komt in de kern van
de cel, waardoor de DNA-herstelfunctie van de cel verandert.
- Honderdduizenden zijn gedood door de vaccins
en vele malen meer zijn blijvend beschadigd.
- Vroegtijdige behandeling had het leven kunnen redden van de meeste
700.000 die stierven.
- Vaccin-geïnduceerde myocarditis (die werd ontkend
aanvankelijk) is een aanzienlijk probleem en verdwijnt in een korte
periode.
- Speciale dodelijke partijen (batches) van deze vaccins worden gemengd
met de massa van andere Covid-19 vaccins

4
5

Verschillende van deze beweringen van de tegenstanders van deze vaccins staan nu op de website van de CDC - de meeste nog steeds aangeduid als "mythen". Vandaag de dag heeft uitgebreid bewijsmateriaal bevestigd dat elk van deze zogenaamde "mythen" in feite waar was. Vele zijn zelfs toegegeven door de "heilige der vaccins", Anthony Fauci. Zo werd ons verteld, zelfs door onze cognitief gestoorde president, dat zodra het vaccin was vrijgegeven alle gevaccineerden hun maskers konden afzetten. Oeps! Kort daarna werd ons verteld dat de gevaccineerden hoge concentraties (titers) van het virus in hun neus en mond (nasopharynx) hebben en het virus kunnen overdragen op anderen waarmee zij in contact komen - vooral hun eigen gezinsleden. De maskers gaan weer op - dubbele maskering wordt aanbevolen. Het is nu bekend dat de gevaccineerden de belangrijkste verspreiders van het virus zijn en de ziekenhuizen liggen vol met zieke gevaccineerden en mensen die lijden aan ernstige complicaties van het vaccin.[27,42,45]

Een andere tactiek van de voorstanders van vaccins is het demoniseren van degenen die om uiteenlopende redenen weigeren te worden gevaccineerd. De media verwijst naar deze kritisch denkende individuen als "anti-vaxxers", "vaccinontkenners", "vaccinverzetsters", "moordenaars", "vijanden van het grotere goed" en als degenen die de pandemie in stand houden. Ik ben ontzet door de gemene, vaak harteloze aanvallen van sommige mensen op sociale media wanneer een ouder of een dierbare vertelt over het vreselijke lijden en de uiteindelijke dood, die zij of hun dierbare hebben geleden als gevolg van de vaccins. Sommige psychopaten twitteren dat ze blij zijn dat de geliefde is overleden of dat de dode gevaccineerde persoon een vijand van het goede was omdat hij of zij over de gebeurtenis heeft verteld en moet worden verbannen. Dit is moeilijk te bevatten. Dit niveau van wreedheid is angstaanjagend, en betekent de ineenstorting van een morele, fatsoenlijke en medelevende samenleving.

Het is al erg genoeg dat het publiek zo laag zinkt, maar de politieke leiders in de media, de ziekenhuisdirecteuren, de medische verenigingen en de raden voor medische vergunningen handelen op een soortgelijke moreel disfunctionele en wrede manier.

LOGICA, REDENEREN, EN WETENSCHAPPELIJKE BEWIJS IS VERDWENEN IN DEZE GEBEURTENIS

Hebben wetenschappelijk bewijs, zorgvuldig uitgevoerde studies, klinische ervaring en medische logica enig effect gehad op het stoppen van deze ineffectieve en gevaarlijke vaccins? Absoluut niet! De draconische pogingen om iedereen op de planeet te vaccineren gaan door (behalve de elite, postbeambten, leden van het Congres en andere insiders).[31,62]

In het geval van alle andere geneesmiddelen en eerdere conventionele vaccins die door de FDA worden onderzocht, zou het anders onverklaarde overlijden van 50 of minder personen leiden tot een stopzetting van de verdere distributie van het product, zoals in 1976 is gebeurd met het varkensgriepvaccin. Met meer dan 18.000 sterfgevallen gemeld door het VAERS systeem voor de periode van 14 december 2020 tot 31 december 2021 en 139.126 ernstige verwondingen (inclusief sterfgevallen) voor dezelfde periode is er nog steeds geen interesse om dit dodelijke vaccin programma te stoppen.[61] Erger nog, er is geen serieus onderzoek door geen enkele overheidsinstelling om te bepalen waarom deze mensen sterven en ernstig en permanent gewond raken door deze vaccins.[15,67] Wat we wel zien is een voortdurende reeks van doofpotaffaires en ontwijkingen door de vaccinmakers en hun promotors.

De oorlog tegen effectieve goedkope en zeer veilige hergebruikte geneesmiddelen en natuurlijke verbindingen, waarvan onomstotelijk is bewezen dat zij miljoenen levens over de hele wereld hebben gered, is niet alleen doorgegaan, maar is zelfs in intensiteit toegenomen.[32,34,43]

Artsen krijgen te horen dat zij deze levensreddende stoffen niet aan hun patiënten mogen verstrekken en dat, als zij dat wel doen, zij uit het ziekenhuis zullen worden verwijderd, hun medische vergunning zal worden ingetrokken of op vele andere manieren zullen worden gestraft. Een groot aantal apotheken heeft geweigerd recepten voor lvermectine of hydroxychloroquine in te vullen, ondanks het feit dat miljoenen mensen deze middelen al meer dan 60 jaar veilig gebruiken in het geval van hydroxychloroquine en tientallen jaren in het geval van Ivermectine.[33,36] Deze weigering om recepten in te vullen is ongekend en is in het leven geroepen door degenen die alternatieve behandelingsmethoden willen voorkomen, allemaal gebaseerd op het beschermen van de uitbreiding van vaccins voor iedereen. Verscheidene bedrijven die hydroxy chloroquine maken stemden ermee in hun voorraden van het medicijn leeg te maken door ze te doneren aan de Strategic National Stockpile, waardoor dit medicijn veel moeilijker te krijgen is.[33] Waarom zou de regering dat doen terwijl meer dan 30 goed uitgevoerde studies hebben aangetoond dat dit medicijn het aantal sterfgevallen in andere landen, zoals India, Egypte, Argentinië, Frankrijk, Nigeria, Spanje, Peru, Mexico en andere landen heeft teruggebracht van 66% tot 92%?[23]

De critici van deze twee levensreddende medicijnen worden meestal gefinancierd door Bill Gates en Anthony Fauci, die beiden miljoenen verdienen aan deze vaccins.[48,15]

Om het gebruik van deze medicijnen verder tegen te houden, financierden de farmaceutische industrie en Bill Gates/Anthony Fauci vals onderzoek om aan te tonen dat hydroxy chloroquine een gevaarlijk medicijn was en het hart kon beschadigen. Om deze frauduleuze zaak te bewijzen, dienden de onderzoekers de ziekste covidepatiënten een bijna dodelijke dosis van het medicijn toe, in een dosis die veel hoger was dan gebruikt werd door Dr. Kory, McCullough en andere "echte" en medelevende artsen die covidepatiënten behandelden. Kory, McCullough en andere "echte", en meelevende artsen, artsen die daadwerkelijk covidepatiënten behandelden.[23]De gecontroleerde, schoothondjes-media, hamerden het publiek natuurlijk vol met verhalen over het dodelijke effect van hydroxy chloroquine, allemaal met een angstige blik van valse paniek. Al deze verhalen over de gevaren van ivermectine bleken onwaar te zijn en sommige verhalen waren ongelooflijk absurd.[37,43]

 

5
6

De aanval op Ivermectine was nog venijniger dan tegen hydroxy-chloroquine. Dit alles, en nog veel meer, is nauwgezet opgetekend in het uitstekende nieuwe boek van Robert Kennedy, Jr: The Real Anthony Fauci. Bill Gates, Big Pharma, and the Global War on Democracy and Public Health.[32] Als je werkelijk begaan bent met de waarheid en met alles wat er is gebeurd sinds het begin van deze gruweldaad, moet je dit boek niet alleen lezen, maar het ook zorgvuldig bestuderen. Het is volledig voorzien van referenties en behandelt alle onderwerpen zeer gedetailleerd. Dit is een ontworpen menselijke tragedie van Bijbelse proporties door enkele van de meest verachtelijke, harteloze, psychopaten in de geschiedenis.

Miljoenen zijn opzettelijk gedood en kreupel gemaakt, niet alleen door dit gemanipuleerde virus, maar ook door het vaccin zelf en door de draconische maatregelen van deze regeringen om "de verspreiding van de pandemie onder controle te houden". We mogen niet voorbijgaan aan de "doden door wanhoop" als gevolg van deze draconische maatregelen, die kunnen oplopen tot honderdduizenden. Miljoenen zijn verhongerd in derdewereldlanden als gevolg daarvan. Alleen al in de Verenigde Staten waren van de 800.000 doden die door de medische bureaucratieën werden geclaimd, ruim 600.000 het gevolg van het doelbewust achterwege laten van vroegtijdige behandeling, het blokkeren van het gebruik van uiterst effectieve en veilige hergebruikte geneesmiddelen, zoals hydroxy-chloroquine en Ivermectin, en het gedwongen gebruik van dodelijke behandelingen, zoals remdesivir en het gebruik van beademingsapparatuur. Hierbij zijn niet meegerekend de sterfgevallen door wanhoop en verwaarlozing van medische zorg als gevolg van de aan de gezondheidszorgsystemen opgelegde lockdown- en ziekenhuismaatregelen.

Om dit alles nog te verergeren, hebben duizenden verpleegsters en ander ziekenhuispersoneel ontslag genomen of zijn ontslagen, vanwege de vaccinatieplicht voor al het ziekenhuispersoneel.[17,30,51] Dit heeft geleid tot kritieke tekorten aan deze vitale gezondheidswerkers en gevaarlijke verminderingen van IC-bedden in veel ziekenhuizen. Bovendien heeft een gespecialiseerd ziekenhuis in Lowville, N.Y., zoals in het Lewis County Healthcare System, zijn kraamafdeling gesloten nadat 30 ziekenhuismedewerkers ontslag hadden genomen vanwege de rampzalige bevelen van de staat over de vaccinatieplicht. De ironie van al deze gevallen van ontslag is dat de beheerders zonder aarzelen deze massale personeelsinkrimping aanvaardden, ondanks hun uitlatingen over het tekort aan personeel tijdens een "crisis". Dit is vooral raadselachtig wanneer we te weten zijn gekomen dat de vaccins de overdracht van virussen niet hebben voorkomen en dat de huidige overheersende variant van uiterst geringe pathogeniciteit is.

GEVAREN VAN DE VACCINS ZIJN STEEDS MEER ONTHULD DOOR WETENSCHAPPEN

Terwijl de meeste onderzoekers, virologen, infectieziekte-onderzoekers en epidemiologen tot zwijgen zijn geïntimideerd, heeft een groeiend aantal zeer integere personen met een enorme deskundigheid zich gemeld om de waarheid te vertellen, namelijk dat deze vaccins dodelijk zijn.

De meeste nieuwe vaccins moeten jarenlang uitgebreide veiligheidstests ondergaan voordat zij worden goedgekeurd. Nieuwe technologieën, zoals de mRNA- en DNA-vaccins, vereisen minimaal 10 jaar van zorgvuldige tests en uitgebreide follow-up. Deze nieuwe zogenaamde vaccins werden slechts 2 maanden "getest" en de resultaten van deze veiligheidstests werden en worden nog steeds geheim gehouden. Getuigenissen voor Senator Ron Johnson van verschillende personen die deelnamen aan de 2 maanden durende studie geven aan dat er vrijwel geen follow-up heeft plaatsgevonden van de deelnemers aan de pre-release studie.[67] Klachten over complicaties werden genegeerd en ondanks beloften van Pfizer dat alle medische kosten veroorzaakt door de "vaccins" door Pfizer zouden worden betaald, verklaarden deze personen dat er geen enkele werd betaald.[66] Sommige medische kosten overschrijden de 100.000
dollars.

Een voorbeeld van het bedrog van Pfizer en de andere makers van mRNA-vaccins is het geval van de 12-jarige Maddie de Garay, die heeft deelgenomen aan de veiligheidsstudie van het Pfizer-vaccin voordat het werd vrijgegeven. Tijdens de presentatie van Sen. Johnson met de families van de slachtoffers van het vaccin, vertelde haar moeder over de terugkerende aanvallen van haar kind, dat zij nu aan een rolstoel is gekluisterd, sondevoeding moet krijgen en permanente hersenbeschadiging oploopt. In de veiligheidsevaluatie van Pfizer die bij de FDA is ingediend, wordt als enige bijwerking "buikpijn" genoemd. Elke persoon diende soortgelijke afschuwelijke verhalen in.

De Japanners hebben hun toevlucht genomen tot een FOIA (Freedom of Information Act) rechtszaak om Pfizer te dwingen de geheime biodistributiestudie vrij te geven. De reden waarom Pfizer dit onderzoek geheim wilde houden, is dat het aantoonde dat Pfizer tegen het publiek en de regelgevende instanties loog over het lot van de geïnjecteerde vaccininhoud (de mRNA ingesloten nanolipide drager). Zij beweerden dat het op de plaats van de injectie (de schouder) bleef, terwijl uit hun eigen studie bleek dat het zich binnen 48 uur via de bloedbaan snel door het hele lichaam verspreidde.

Uit de studie bleek ook dat deze dodelijke nano-lipidedragers zich in zeer hoge concentraties verzamelden in verschillende organen, waaronder de voortplantingsorganen van mannen en vrouwen, het hart, de lever, het beenmerg en de milt (een belangrijk immuunorgaan). De hoogste concentratie bevond zich in de eierstokken en het beenmerg. Deze nano-lipidedragers werden ook afgezet in de hersenen.

Dr. Ryan Cole, een patholoog uit Idaho rapporteerde een dramatische piek in zeer agressieve kankers bij gevaccineerde personen, (niet gerapporteerd in de media). Hij vond een schrikbarend hoge incidentie van zeer agressieve kankers bij gevaccineerde personen, vooral zeer invasieve melanomen bij jonge mensen en baarmoederkankers bij vrouwen.[26] Andere rapporten van activering van voorheen onder controle gehouden kankers verschijnen ook onder gevaccineerde kankerpatiënten.[47] Tot nu toe zijn er geen studies gedaan om deze rapporten te bevestigen, maar het is onwaarschijnlijk dat dergelijke studies zullen worden gedaan, althans studies die worden gefinancierd met subsidies van de NIH.

6

7

De hoge concentratie spike-eiwitten die in de biodistributiestudie in de eierstokken werd aangetroffen, zou zeer wel de vruchtbaarheid van jonge vrouwen kunnen schaden, de menstruatie kunnen veranderen en hen aan een verhoogd risico op eierstokkanker kunnen blootstellen. De hoge concentratie in het beenmerg zou de gevaccineerden ook een hoog risico kunnen geven op leukemie en lymfomen. Het risico op leukemie is zeer zorgwekkend nu men is begonnen met het vaccineren van kinderen vanaf de leeftijd van 5 jaar. Geen van deze makers van Covid-19 vaccins heeft langetermijnstudies uitgevoerd, met name wat betreft het risico van kankerinductie. Chronische ontsteking is nauw verbonden met kankerinductie, -groei en -invasie en vaccins stimuleren ontsteking.

Kankerpatiënten wordt verteld dat ze zich moeten laten vaccineren met deze dodelijke vaccins. Dit is, naar mijn mening, krankzinnig. Nieuwere studies hebben aangetoond dat dit type vaccin het spike-eiwit in de kern van de immuuncellen (en waarschijnlijk vele celtypen) inbrengt en, eenmaal daar, twee zeer belangrijke DNA-reparatie-enzymen remt, BRCA1 en 53BP1, die tot taak hebben schade aan het DNA van de cel te herstellen.[29] Onherstelde DNA-schade speelt een belangrijke rol bij kanker.

Er is een erfelijke ziekte, xeroderma pigmentosum genaamd, waarbij de DNA-reparatie-enzymen defect zijn. Deze noodlijdende personen ontwikkelen meerdere gevallen van huidkanker en een zeer hoge incidentie van orgaankanker als gevolg daarvan. Hier hebben we een vaccin dat hetzelfde doet, maar in een minder vergaande mate.

Een van de defecte reparatie-enzymen die door deze vaccins worden veroorzaakt, heet BRCA1, dat in verband wordt gebracht met een aanzienlijk hogere incidentie van borstkanker bij vrouwen en prostaatkanker bij mannen.

Er zij op gewezen dat nooit onderzoek is gedaan naar verschillende kritieke aspecten van dit type vaccin.

- Ze zijn nooit getest op lange termijn effecten
- Ze zijn nooit getest op de inductie van auto-immuniteit
- Ze zijn nooit goed getest op veiligheid tijdens
elk stadium van de zwangerschap
- Er zijn geen vervolgstudies gedaan naar de baby's van gevaccineerde vrouwen
- Er zijn geen studies op lange termijn over de kinderen van gevaccineerde zwangere vrouwen na hun geboorte (vooral als er neurologische ontwikkelingsmijlpalen optreden).
- Het is nooit getest op effecten op een lange lijst van medische aandoeningen:

 • Diabetes
 • Hartziekte
 • Atherosclerose
 • Neurodegeneratieve ziekten
 • Neuropsychiatrische effecten
 • Inductie van autisme spectrum stoornissen en schizofrenie
 • Immuunfunctie op lange termijn
 • Verticale overdracht van gebreken en afwijkingen
 • Kanker
 • Auto-immuunziekten

Eerdere ervaringen met de griepvaccins tonen duidelijk aan dat de veiligheidsstudies, uitgevoerd door onderzoekers en klinische doktoren met banden met farmaceutische bedrijven, in wezen allemaal ofwel slecht waren uitgevoerd ofwel doelbewust waren ontworpen om de veiligheid valselijk aan te tonen en bijwerkingen en complicaties te verdoezelen. Dit werd op dramatische wijze aangetoond met de eerder genoemde nepstudies die ontworpen waren om aan te tonen dat hydroxy Chloroquine en Ivermectin ineffectief en te gevaarlijk waren om te gebruiken.[34,36,37] Deze nepstudies resulteerden in miljoenen doden en ernstige gezondheidsrampen wereldwijd. Zoals gezegd, 80% van alle sterfgevallen waren onnodig en hadden voorkomen kunnen worden met goedkope, veilige hergebruikte medicijnen met een zeer lange veiligheidsgeschiedenis bij miljoenen die ze al tientallen jaren of zelfs een leven lang gebruiken.[43,44]

Het is meer dan ironisch dat degenen die beweren verantwoordelijk te zijn voor de bescherming van onze gezondheid een slecht geteste reeks vaccins hebben goedgekeurd die in minder dan een jaar gebruik tot meer doden heeft geleid dan alle andere vaccins bij elkaar die in de afgelopen 30 jaar zijn gegeven. Hun excuus toen zij hiermee werden geconfronteerd was-"we moesten sommige veiligheidsmaatregelen over het hoofd zien omdat dit een dodelijke pandemie was".[28,46]

In 1986 ondertekende president Reagan de National Childhood Vaccine Injury Act, die de farmaceutische producenten van vaccins algemene bescherming bood tegen schadevergoedingsacties van gezinnen van personen die door een vaccin waren gewond. Het Hooggerechtshof oordeelde in een 57 pagina's tellend advies in het voordeel van de vaccinbedrijven, waardoor de vaccinmakers in feite in staat werden gesteld gevaarlijke, vaak ondoeltreffende vaccins te produceren en onder de bevolking te verspreiden zonder bang te hoeven zijn voor juridische gevolgen. Het hof drong wel aan op een schadevergoedingssysteem voor vaccinatieschade, dat slechts een zeer klein aantal beloningen heeft uitgekeerd aan een groot aantal zwaargewonden. Het is bekend dat het zeer moeilijk is om deze beloningen te ontvangen. Volgens de Health Resources and Services Administration heeft het Vaccine Injury Compensation Program (VICP) sinds 1988 ingestemd met de uitbetaling van 3.597 beloningen aan 19.098 personen die door vaccinatie gewond zijn geraakt, wat neerkomt op een totaalbedrag van $3,8 miljard. Dit was vóór de invoering van de Covid-19-vaccins, waarbij het aantal sterfgevallen alleen al hoger ligt dan alle sterfgevallen ten gevolge van alle vaccins samen over een periode van dertig jaar.

In 2018 ondertekende president Trump de "right-to-try" wet die het gebruik van experimentele geneesmiddelen en alle onconventionele behandelingen toestond in gevallen van extreme medische aandoeningen. Zoals we hebben gezien met de weigering van veel ziekenhuizen en zelfs een algemene weigering van staten om Ivermectine, hydroxy-chloroquine of andere niet-goedgekeurde "officiële" methoden toe te staan om zelfs terminale Covid-19 gevallen te behandelen, hebben deze snode individuen deze wet genegeerd.

7
8

Vreemd genoeg hanteerden zij niet dezelfde logica of de wet toen het ging om Ivermectine en Hydroxy Chloroquine, die beide uitgebreid op veiligheid waren getest in meer dan 30 klinische studies van hoge kwaliteit en die in tal van landen gloeiende rapporten over zowel werkzaamheid als veiligheid hadden opgeleverd. Bovendien waren deze geneesmiddelen al 60 jaar door miljoenen mensen wereldwijd gebruikt, met een uitstekende staat van dienst op het gebied van de veiligheid. Het was duidelijk dat een groep zeer machtige mensen in samenwerking met farmaceutische conglomeraten niet wilde dat de pandemie zou ophouden en dat zij vaccins als enige behandelingsoptie wilden. Kennedy's boek maakt deze zaak aan de hand van uitgebreid bewijsmateriaal en citaten.[14,32]

Dr. James Thorpe, een expert in maternale-fetale geneeskunde, toont aan dat deze covoid-19 vaccins gegeven tijdens de zwangerschap hebben geleid tot een 50-voudige hogere incidentie van miskramen dan gerapporteerd met alle andere vaccins samen.[28] Wanneer we zijn grafiek over foetale misvormingen bekijken was er een 144-voudige hogere incidentie van foetale misvormingen met de Covid-19 vaccins gegeven tijdens de zwangerschap in vergelijking met alle andere vaccins samen. Toch onderschrijven de American Academy of Obstetrics and Gynecology en het American College of Obstetrics and Gynecology de veiligheid van deze vaccins voor alle stadia van de zwangerschap en bij vrouwen die hun baby borstvoeding geven.

Het is opmerkelijk dat deze medische specialisatiegroepen aanzienlijke financiering hebben ontvangen van het farmaceutische bedrijf Pfizer. Het American College of Obstetrics and Gynecology ontving, alleen al in het 4e kwartaal van 2010, een totaal van $11,000 van Pfizer farmaceutisch bedrijf.[70]De financiering door NIH subsidies zijn veel hoger.[20] De beste manier om deze subsidies te verliezen is door kritiek te leveren op de bron van de fondsen, hun producten of huisdierprogramma's. Peter Duesberg, die Fauci's theorie over AIDS, veroorzaakt door het HIV virus, in twijfel durfde te trekken, kreeg geen van de 30 subsidieaanvragen die hij indiende nadat hij in de openbaarheid trad. Vóór deze episode was hij, als de leidende autoriteit op het gebied van retrovirussen in de wereld, nog nooit afgewezen voor een NIH subsidie.[39] Dit is hoe het "corrupte" systeem werkt, ook al komt een groot deel van het subsidiegeld van ons belastinggeld.

HETE PARTIJEN-DODELIJKE PARTIJEN VAN DE VACCINS

Er is nu een nieuwe studie opgedoken, waarvan de resultaten angstaanjagend zijn.[25] Een onderzoeker van de Kingston University in Londen, heeft een uitgebreide analyse gemaakt van de VAERs-gegevens (een subafdeling van de CDC die vrijwillig gegevens verzamelt over complicaties bij vaccins), waarin hij de gerapporteerde sterfgevallen na de vaccins heeft gegroepeerd aan de hand van de lotnummers van de vaccins van de fabrikant. Vaccins worden vervaardigd in grote partijen die loten worden genoemd. Wat hij ontdekte was dat de vaccins in meer dan 20.000 loten zijn verdeeld en dat één op elke 200 van deze loten aantoonbaar dodelijk is voor iedereen die een vaccin uit dat lot ontvangt, wat duizenden vaccindoses omvat.

Hij onderzocht alle geproduceerde vaccins-Pfizer, Moderna, Johnson and Johnson (Janssen), enz. Hij ontdekte dat van elke 200 partijen van het vaccin van Pfizer en andere makers, één partij van de 200 meer dan 50x dodelijker bleek te zijn dan partijen vaccins van andere partijen. De andere partijen vaccins (batches) veroorzaakten ook sterfgevallen en handicaps, maar lang niet in deze mate. Deze dodelijke partijen zouden willekeurig onder alle "vaccins" moeten zijn verschenen als het een onbedoelde gebeurtenis was. Hij stelde echter vast dat 5% van de vaccins verantwoordelijk waren voor 90% van de ernstige ongewenste voorvallen, waaronder sterfgevallen. De incidentie van sterfgevallen en ernstige complicaties bij deze "hot lots" varieerde van meer dan 1000% tot enkele duizenden procenten hoger dan bij vergelijkbare veiliger loten. Als u denkt dat dit per ongeluk was, denk dan nog eens na. Dit is naar mijn mening niet de eerste keer dat "hot lots" doelbewust werden geproduceerd en door het hele land werden verzonden - meestal vaccins die voor kinderen waren bedoeld. In één zo'n schandaal kwamen "hot lots" van een vaccin allemaal in één staat terecht en werd de schade onmiddellijk duidelijk. Wat was de reactie van de fabrikant? Hij verwijderde niet de dodelijke partijen van het vaccin. Hij gaf zijn bedrijf opdracht de "hot lots" over het hele land te verspreiden, zodat de autoriteiten het overduidelijke dodelijke effect niet zouden zien.

Alle partijen van een vaccin zijn genummerd - Modera etiketteert ze bijvoorbeeld met codes als 013M20A. Opgemerkt werd dat de partijnummers eindigden op 20A of 21A. Partijen eindigend op 20A waren veel giftiger dan die eindigend op 21A. De partijen die eindigden op 20A hadden ongeveer 1700 ongewenste voorvallen, tegenover een paar honderd tot twintig of dertig voorvallen voor de partijen 21A. Dit voorbeeld verklaart waarom sommige mensen weinig of geen bijwerkingen ondervonden na het innemen van het vaccin, terwijl anderen ofwel gedood werden ofwel ernstige en blijvende schade opliepen. Om de uitleg van de onderzoeker te zien, ga naar https://www.bitchute.com/video/6xIYPZBkydsu/

Naar mijn mening wijzen deze voorbeelden sterk op een opzettelijke wijziging van de productie van het "vaccin" om er dodelijke partijen in op te nemen.

Ik heb een aantal mensen ontmoet en met hen samengewerkt die zich zorgen maken over de veiligheid van vaccins en ik kan u zeggen dat zij niet de kwaadaardige anti-vaxxers zijn die u worden voorgehouden. Het zijn zeer principiële, morele, meelevende mensen, waarvan velen toponderzoekers zijn en mensen die de kwestie uitgebreid hebben bestudeerd. Robert Kennedy, Jr, Barbara Lou Fisher, Dr. Meryl Nass, Professor Christopher Shaw, Megan Redshaw, Dr. Sherri Tenpenny, Dr. Joseph Mercola, Neil Z. Miller, Dr. Lucija Tomjinovic, Dr. Stephanie Seneff, Dr. Steve Kirsch en Dr. Peter McCullough, om er maar een paar te noemen. Deze mensen hebben niets te winnen en veel te verliezen. Zij worden venijnig aangevallen door de media, regeringsinstanties, en elite miljardairs die denken dat zij de wereld en iedereen daarin moeten controleren.

8
9

WAAROM WILDE FAUCI GEEN AUTOPSIE VAN DEGENEN DIE STIERVEN NA VACCINATIE?

Er zijn veel dingen aan deze "pandemie" die ongekend zijn in de medische geschiedenis. Een van de meest opzienbarende is dat er op het hoogtepunt van de pandemie zo weinig autopsies, vooral volledige autopsies, werden verricht. Een mysterieus virus verspreidde zich snel over de hele wereld, een selecte groep mensen met een verzwakt immuunsysteem werd ernstig ziek en velen stierven, en de enige manier waarop we snel de meeste kennis over dit virus konden vergaren - een autopsie - werd ontmoedigd.

Guerriero merkte op dat tegen eind april 2020 ongeveer 150.000 mensen waren gestorven, maar dat er slechts 16 autopsies waren uitgevoerd en gerapporteerd in de medische literatuur.[24] Daarvan waren er slechts zeven volledige autopsies, de overige 9 waren gedeeltelijke of door middel van naaldbiopsie of incisiebiopsie. Pas na 170.000 sterfgevallen door Covid-19 en vier maanden na de pandemie werd de eerste reeks autopsies daadwerkelijk verricht, dat wil zeggen meer dan tien. En pas na 280.000 doden en nog een maand, werden de eerste grote series autopsies uitgevoerd, zo'n 80 in getal.[22] Sperhake, in een oproep om autopsies zonder meer uit te voeren, merkte op dat de eerste volledige autopsie die in de literatuur werd gerapporteerd, samen met fotomicrofoto's, verscheen in een medisch-juridisch tijdschrift uit China in februari 2020.[41,68] Sperhake uitte verwarring over de reden waarom er een terughoudendheid was om autopsies uit te voeren tijdens de crisis, maar hij wist dat dit niet van de pathologen afkomstig was. De medische literatuur was bezaaid met oproepen van pathologen om meer autopsies uit te voeren.[58] Sperhake merkte verder op dat het Robert Koch Instituut (Het Duitse gezondheidsbewakingssysteem) in ieder geval aanvankelijk afraadde autopsies uit te voeren. Hij wist ook dat op dat moment 200 deelnemende autopsie instellingen in de Verenigde Staten op zijn minst 225 autopsies hadden gedaan verdeeld over 14 staten.

Het vermoeden omtrent de wereldwijde terughoudendheid van landen om volledig post mortem onderzoek van Covid-19 slachtoffers toe te staan, kan gebaseerd zijn op de gedachte dat het meer dan toeval was. Er zijn op zijn minst twee mogelijkheden die in het oog springen. Ten eerste, diegenen die deze "niet-pandemische" gebeurtenis leidden tot een vermeende wereldwijde "dodelijke pandemie", verborgen een belangrijk geheim dat autopsies zouden kunnen documenteren. Namelijk, hoeveel van de sterfgevallen werden werkelijk veroorzaakt door het virus? Om draconische maatregelen te kunnen nemen, zoals het verplicht dragen van maskers, sluitingen, vernietiging van bedrijven, en uiteindelijk verplichte vaccinatie, hadden ze zeer grote aantallen van met covid-19 besmette doden nodig. Angst zou de drijvende kracht zijn voor al deze destructieve pandemie controle programma's.

Elder et al heeft in zijn studie de autopsiebevindingen in vier groepen ingedeeld.[22]

1. Zeker Covid-19 dood
2. Waarschijnlijk Covid-19 dood
3. Mogelijke dood door Covid-19
4. Geen verband met Covid-19, ondanks de positieve test.

Wat de technici van deze pandemie mogelijk zorgen baarde of zelfs angst aanjoeg, was dat uit autopsies zou kunnen blijken, en ook is gebleken, dat een aantal van deze zogenaamde Covid-19-doden in werkelijkheid stierf aan hun comorbide ziekten. In de overgrote meerderheid van de gerapporteerde autopsie-onderzoeken noteerden pathologen meerdere comorbide aandoeningen, waarvan de meeste op de uitersten van het leven alleen al fataal konden zijn. Voorheen was bekend dat verkoudheidsvirussen een 8% mortaliteit in verpleeghuizen hadden.

Bovendien zou uit de autopsies waardevol bewijsmateriaal kunnen worden verkregen dat de klinische behandelingen zou verbeteren en mogelijk het dodelijke effect zou aantonen van de door de CDC opgelegde protocollen die alle ziekenhuizen moesten volgen, zoals het gebruik van beademingsapparatuur en het dodelijke, de nieren vernietigende geneesmiddel remdesivir. De autopsies toonden ook opeenstapelende medische fouten en zorg van slechte kwaliteit aan, omdat de afscherming van artsen op intensive care afdelingen voor de ogen van familieleden onvermijdelijk leidt tot een slechtere kwaliteit van zorg, zoals gerapporteerd door verschillende verpleegkundigen die in deze gebieden werken.[53-55]

Hoe erg dit ook was, precies hetzelfde wordt gedaan in het geval van de sterfgevallen door Covid-vaccins - er zijn zeer weinig volledige autopsies verricht om te begrijpen waarom deze mensen zijn gestorven, dat wil zeggen, tot voor kort. Twee hooggekwalificeerde onderzoekers, Dr. Sucharit Bhakdi, een microbioloog en hooggekwalificeerd deskundige op het gebied van infectieziekten, en Dr. Arne Burkhardt, een patholoog die een veelgeprezen autoriteit is en die professor in de pathologie is geweest aan verschillende prestigieuze instellingen, hebben onlangs autopsies verricht op 15 mensen die na vaccinatie zijn overleden. Wat zij vonden verklaart waarom zovelen sterven en orgaanschade en dodelijke bloedstolsels oplopen.[5]

Zij stelden vast dat 14 van de 15 mensen stierven ten gevolge van de vaccins en niet door andere oorzaken. Dr. Burkhardt, de patholoog, zag wijdverspreid bewijs van een immuunaanval op de organen en weefsels van de onderzochte personen - vooral hun hart. Dit bewijs omvatte een uitgebreide invasie van kleine bloedvaten met grote aantallen lymfocyten, die uitgebreide celvernietiging veroorzaken wanneer ze worden losgelaten. Andere organen, zoals de longen en de lever, vertoonden eveneens grote schade. Deze bevindingen wijzen erop dat de vaccins het lichaam ertoe aanzetten zichzelf aan te vallen, met dodelijke gevolgen. Men kan gemakkelijk begrijpen waarom Anthony Fauci, evenals volksgezondheidsfunctionarissen en allen die deze vaccins zwaar promoten, in het openbaar autopsies ontmoedigden op de gevaccineerden die vervolgens stierven. Men kan ook inzien dat in het geval van vaccins, die in wezen niet getest waren voordat zij werden goedgekeurd voor het grote publiek, op zijn minst van de regelgevende instanties had moeten worden geëist dat zij alle ernstige complicaties, en zeker sterfgevallen, in verband met deze vaccins zorgvuldig zouden controleren en analyseren. De beste manier om dat te doen is met volledige autopsies.

9
10

Hoewel deze autopsies ons belangrijke informatie hebben opgeleverd, is er werkelijk behoefte aan speciale studies van de weefsels van degenen die na vaccinatie zijn overleden om de aanwezigheid van infiltratie van spike-eiwitten in de organen en weefsels vast te stellen. Dit zou cruciale informatie zijn, aangezien een dergelijke infiltratie zou resulteren in ernstige schade aan alle betrokken weefsels en organen - vooral het hart, de hersenen en het immuunsysteem. Dierstudies hebben dit aangetoond. Bij deze gevaccineerde personen zou de bron van deze spike-eiwitten de geïnjecteerde nanolipide dragers van het spike-eiwit producerende mRNA zijn. Het is duidelijk dat de gezondheidsautoriteiten van de overheid en de farmaceutische fabrikanten van deze "vaccins" niet willen dat deze kritische studies worden uitgevoerd, omdat het publiek woedend zou zijn en zou eisen dat het vaccinatieprogramma zou worden stopgezet en dat de betrokken personen die dit hebben toegedekt, zouden worden vervolgd.

CONCLUSIES

Wij leven allen in een van de meest drastische veranderingen in onze cultuur, ons economisch systeem en ons politiek systeem in de geschiedenis van ons land en van de rest van de wereld. Ons is verteld dat we nooit meer zullen terugkeren naar "normaal" en dat een grote reset is ontworpen om een "nieuwe wereldorde" te creëren. Dit alles is uiteengezet door Klaus Schwab, hoofd van het Wereld Economisch Forum, in zijn boek over de "Grote Reset".[66]Dit boek geeft veel inzicht in de denkwijze van de utopisten die er trots op zijn deze pandemische "crisis" op te eisen als hun manier om een nieuwe wereld in te luiden. Deze nieuwe wereldorde ligt al meer dan een eeuw op de tekentafels van de elitaire manipulators.[73,74] In dit artikel heb ik mij geconcentreerd op de verwoestende gevolgen die dit heeft gehad voor het medische zorgstelsel in de Verenigde Staten, maar ook voor een groot deel van de Westerse wereld. In eerdere artikelen heb ik de langzame erosie van de traditionele medische zorg in de Verenigde Staten besproken en hoe dit systeem steeds meer gebureaucratiseerd en gereguleerd is geworden.[7,8] Dit proces was snel aan het versnellen, maar de verschijning van deze, naar mijn mening, gefabriceerde "pandemie" heeft ons gezondheidszorgsysteem in één nacht getransformeerd.

Zoals u hebt gezien, heeft zich binnen dit systeem een ongekende reeks gebeurtenissen voorgedaan. Ziekenhuisbeheerders, bijvoorbeeld, hebben de positie van medische dictators ingenomen en bevelen artsen protocollen te volgen die niet afkomstig zijn van mensen met uitgebreide ervaring in de behandeling van dit virus, maar van een medische bureaucratie die nog nooit een enkele COVID-19 patiënt heeft behandeld. Het verplichte gebruik van beademingsapparatuur op ICU Covid-19 patiënten, bijvoorbeeld, werd in alle medische systemen opgelegd en andersdenkende artsen werden snel uit hun positie als zorgverleners verwijderd, ondanks hun demonstratie van duidelijk verbeterde behandelingsmethoden. Verder werd artsen verteld het geneesmiddel remdesivir te gebruiken, ondanks de bewezen toxiciteit, het gebrek aan effectiviteit en het hoge complicatiepercentage. Hun werd verteld om geneesmiddelen te gebruiken die de ademhaling belemmerden en elke patiënt te maskeren, ondanks de verminderde ademhaling van de patiënt. In alle gevallen werden degenen die weigerden hun patiënten te mishandelen uit het ziekenhuis verwijderd en riskeerden zij zelfs het verlies van hun vergunning - of erger.

Voor het eerst in de moderne medische geschiedenis werd een vroegtijdige medische behandeling van deze besmette patiënten in het hele land genegeerd. Studies hebben aangetoond dat een vroege medische behandeling 80% van een hoger aantal van deze besmette mensen redde, wanneer deze werd ingesteld door onafhankelijke artsen.[43,44] Een vroege behandeling had in de loop van deze "pandemie" meer dan 640.000 levens kunnen redden. Ondanks het aantonen van de kracht van deze vroegtijdige behandelingen, zetten de krachten die de medische zorg beheersten dit destructieve beleid voort.

Families mochten hun geliefden niet zien, waardoor deze zeer zieke mensen in de ziekenhuizen gedwongen werden hun dood alleen onder ogen te zien. Om het nog erger te maken, werden begrafenissen beperkt tot een paar rouwende familieleden, die niet eens bij elkaar mochten zitten. Terwijl grote winkels, zoals Walmart en Cosco, mochten opereren met minimale beperkingen. Verpleeghuispatiënten mochten ook geen familiebezoek ontvangen, en werden opnieuw gedwongen een eenzame dood te sterven. In een aantal staten, waarvan de meest transparante die van New York is, werden besmette bejaarden doelbewust overgebracht van ziekenhuizen naar verpleeghuizen, wat resulteerde in een zeer hoog sterftecijfer van deze verpleeghuisbewoners. Aan het begin van deze "pandemie" vond meer dan 50% van alle sterfgevallen plaats in verpleeghuizen.

Gedurende deze "pandemie" zijn we gevoed met een eindeloze reeks leugens, verdraaiingen en desinformatie door de media, de volksgezondheidsfunctionarissen, de medische bureaucratieën (CDC, FDA en WHO) en medische verenigingen. Artsen, wetenschappers en deskundigen in infectiebehandelingen die verenigingen oprichtten om effectievere en veiligere behandelingen te ontwikkelen, werden regelmatig gedemoniseerd, lastiggevallen, aan de schandpaal genageld, vernederd en kregen te maken met verlies van vergunning, verlies van ziekenhuisprivileges en, in ten minste één geval, met een psychiatrisch onderzoek.[2,65,71]

Anthony Fauci kreeg in wezen de absolute controle over alle vormen van medische zorg tijdens deze gebeurtenis, inclusief het aandringen op het gebruik van geneesmiddelen waar hij van profiteerde door alle behandelende artsen. Hij beval het gebruik van maskers, ondanks het feit dat hij aanvankelijk lachte over het gebruik van maskers om een virus te filteren. Gouverneurs, burgemeesters en veel bedrijven volgden zijn bevelen zonder vragen te stellen.

10
11

De draconische maatregelen die werden gebruikt, maskering, lockdowns, het testen van niet-geïnfecteerden, het gebruik van de onnauwkeurige PCR-test, sociale distantiëring en het traceren van contacten, hadden bij vorige pandemieën weinig of geen nut gehad, maar alle pogingen om deze methoden te verwerpen mochten niet baten. Sommige staten negeerden deze draconische bevelen en hadden ofwel dezelfde of minder gevallen, ofwel minder sterfgevallen, als de staten met de strengst gehandhaafde maatregelen. Ook hier had geen enkele hoeveelheid bewijs of duidelijke demonstratie van deze strekking enig effect op het beëindigen van deze sociaal destructieve maatregelen. Zelfs toen hele landen, zoals Zweden, die al deze maatregelen vermeden, aantoonden dat het aantal besmettingen en ziekenhuisopnamen even hoog was als in de landen met de strengste, zeer draconische maatregelen, vonden er geen beleidswijzigingen plaats bij de controlerende instanties. Geen enkele hoeveelheid bewijs veranderde iets.

Deskundigen op het gebied van de psychologie van destructieve gebeurtenissen, zoals economische ineenstortingen, grote rampen en eerdere pandemieën, hebben aangetoond dat draconische maatregelen een enorme prijs hebben in de vorm van "doden van wanhoop" en een dramatische toename van ernstige psychische stoornissen. De gevolgen van deze pandemische maatregelen voor de neurologische ontwikkeling van kinderen zijn catastrofaal en voor een groot deel onomkeerbaar.

Na verloop van tijd zouden tienduizenden mensen kunnen sterven als gevolg van deze schade. Zelfs toen deze voorspellingen begonnen op te duiken, gingen de controleurs van deze "pandemie" met volle kracht vooruit. Een drastische toename van zelfmoorden, een toename van zwaarlijvigheid, een toename van drugs- en alcoholgebruik, een verslechtering van vele gezondheidsmaatregelen en een angstaanjagende toename van psychiatrische stoornissen, vooral depressies en angsten, werden genegeerd door de functionarissen die deze gebeurtenis controleerden.

Uiteindelijk kwamen we erachter dat veel van de sterfgevallen het gevolg waren van medische verwaarlozing. Mensen met chronische medische aandoeningen, diabetes, kanker, hart- en vaatziekten en neurologische aandoeningen werden niet langer goed gevolgd in hun klinieken en dokterspraktijken. Niet-dringende operaties werden uitgesteld. Veel van deze patiënten verkozen thuis te sterven in plaats van het risico te lopen naar het ziekenhuis te gaan en velen beschouwden ziekenhuizen als "sterfhuizen".

Uit de verslagen van sterfgevallen blijkt dat er een stijging was van het aantal sterfgevallen onder personen van 75 jaar en ouder, meestal verklaard door Covid-19-infecties, maar voor personen tussen 65 en 74 jaar was er al een stijging van het aantal sterfgevallen lang voor het begin van de pandemie.[69]Tussen de leeftijd van 18 en 65 jaar tonen de verslagen een schokkende stijging van het aantal niet-Covid-19 sterfgevallen. Een deel van deze sterfgevallen werd verklaard door een dramatische toename van drugsgerelateerde sterfgevallen, zo'n 20.000 meer dan in 2019. Alcoholgerelateerde sterfgevallen namen ook aanzienlijk toe, en het aantal moorden steeg bijna 30% in de groep van 18 tot 65 jaar.

Het hoofd van de verzekeringsmaatschappij OneAmerica verklaarde dat uit hun gegevens bleek dat het sterftecijfer van personen tussen 18 en 64 jaar met 40% was gestegen ten opzichte van de periode vóór de pandemie.[21] Scott Davidson, de CEO van het bedrijf, verklaarde dat dit het hoogste sterftecijfer was in de geschiedenis van de verzekeringsregisters, die elk jaar uitgebreide gegevensverzamelingen doen over sterftecijfers. Davidson merkte ook op dat zo'n hoge stijging van het sterftecijfer nog nooit eerder was gezien in de geschiedenis van het verzamelen van overlijdensgegevens. Bij eerdere rampen van monumentale omvang steeg het sterftecijfer met niet meer dan 10 procent, 40% is ongekend.

Dr. Lindsay Weaver, hoofd van de medische dienst van Indiana, verklaarde dat het aantal ziekenhuisopnamen in Indiana hoger is dan ooit in de afgelopen vijf jaar. Dit is van cruciaal belang omdat de vaccins het aantal sterfgevallen aanzienlijk hadden moeten verminderen, maar het tegenovergestelde is gebeurd. Ziekenhuizen worden overspoeld met complicaties door vaccins en mensen in kritieke toestand door medische verwaarlozing als gevolg van de lockdowns en andere pandemische maatregelen.[46,56]

Een dramatisch aantal van deze mensen sterft nu, met een piek die optrad na de invoering van de vaccins. De leugens van hen die zichzelf tot medische dictators hebben benoemd zijn eindeloos. Eerst werd ons verteld dat de lockdown slechts twee weken zou duren, zij duurden meer dan een jaar. Daarna werd ons verteld dat maskers niet effectief waren en niet gedragen hoefden te worden. Dat werd snel teruggedraaid. Toen kregen we te horen dat het stoffen masker zeer effectief was, nu niet meer en dat iedereen een N95 masker moest dragen en daarvoor een dubbel masker. Ons werd verteld dat er een ernstig tekort was aan ademhalingsapparatuur, en vervolgens ontdekten we dat ze ongebruikt in magazijnen en op stortplaatsen liggen, nog steeds in hun verpakkingskratten. Ons werd verteld dat de ziekenhuizen voornamelijk gevuld waren met ongevaccineerden, terwijl later bleek dat precies het tegenovergestelde waar was over de hele wereld. Ons werd verteld dat het vaccin 95% doeltreffend was, om er vervolgens achter te komen dat de vaccins in feite een geleidelijke erosie van de aangeboren immuniteit veroorzaken.

Toen de vaccins werden vrijgegeven, werd vrouwen verteld dat de vaccins veilig waren tijdens alle stadia van de zwangerschap, om er vervolgens achter te komen dat er geen onderzoek was gedaan naar de veiligheid tijdens de zwangerschap tijdens de "veiligheidstests" die voorafgingen aan de vrijgave van het vaccin. Ons werd verteld dat zorgvuldige testen op vrijwilligers vóór de goedkeuring door de EUA voor openbaar gebruik de extreme veiligheid van de vaccins aantoonden, om er vervolgens achter te komen dat deze ongelukkige proefpersonen niet werden gevolgd, dat medische complicaties veroorzaakt door de vaccins niet werden vergoed en dat de media dit allemaal in de doofpot stopten.[67] We leerden ook dat de farmaceutische makers van de vaccins van de FDA te horen kregen dat verdere dierproeven onnodig waren (het grote publiek zou de proefkonijnen zijn). Ongelooflijk genoeg werd ons verteld dat de nieuwe mRNA vaccins van Pfizer waren goedgekeurd door de FDA, wat een duidelijke misleiding was, omdat een ander vaccin was goedgekeurd (comirnaty) en niet het vaccin dat werd gebruikt, het BioNTech vaccin. Het goedgekeurde vaccin Blaylock: Update on Covid-19 pandemic eventsSurgical Neurology International - 2022 - 13(167) | 12was niet beschikbaar in de Verenigde Staten. De nationale media vertelden het publiek dat het Pfizer-vaccin was goedgekeurd en niet langer als experimenteel werd geclassificeerd, een aperte leugen. Deze dodelijke leugens gaan door. Het is tijd om deze waanzin te stoppen en deze mensen voor het gerecht te brengen.

11
12

Disclaimer

De standpunten en meningen in dit artikel zijn die van de auteurs en geven niet noodzakelijkerwijs het officiële beleid of standpunt van het tijdschrift of zijn directie weer.

REFERENTIES

 1. Abelson R. Gesteund door federale Covid-hulp, kopen grote ziekenhuisketens concurrenten op. The New York Times Mat 21, 2021 (bijgewerkt 22 okt, 2022). https://www.nytimes.com/2021/05/21/health/covid-bailout-hospital-merger.html
 2. Albright L. Medische non-conformiteit en haar vervolging. Brownstone Instituut: https://brownstone.org/articles/medicalnonconformaity-and-its-persecution [Laatst bekeken op 2022 feb 06].
 1. Ausman JI, Blaylock RL. Het China Virus. Wat is de waarheid? 2021. James I. and Carolyn R. Ausman Education Foundation (AEF), Verenigde Staten.
 2. Beder A, Buyukkocak U, Sabuncuoglu H, Keskil ZA, Keskil S. Preliminary report on surgical mask induced deoxygenation during major surgery. Neurocirugia 2008;19
 3. Bhakdi S Presentatie van autopsie bevindingen. https://www.brighteon.com/4b6cc929-f559-4577-b4f8-3b40f0cd2f77Pathologypresentatie van de bevindingen. https://pathologiekonferenz.de/en[Laatst bekeken op 2022 feb 06].
 4. Blaylock RL. Covid-19 pandemie: Wat is de waarheid? Surg Neurol Inter 2021;12(151).
 5. Blaylock RL. Nationale Ziekteverzekering (Deel 1): de socialistische nachtmerrie. 19 aug 2009. https://haciendapublishing.com/national-health-insurance-part-i-the-socialist-nightmare-byrussell-lblaylock-md [Laatst bekeken op 2022 feb 06].
 6. Blaylock RL. Regimentatie in de geneeskunde en haar menselijke prijs (deel 1 & 2) Hacienda publishing. 20 maart 2015. https://haciendapublishing.com/regimentation-in-medicine-and-itshuman-price-part-2-by-russell-l-blaylock-md[Laatst bekeken op 2022 feb 06].
 7. Blaylock RL. Wanneer het verwerpen van orthodoxie een geestesziekte wordt. Haciendia Publishing. 15 Augustus 2013. https://haciendapublishing.com/when-rejecting-orthodoxy-becomesa-mental-illness-byrussell-l-blaylock-m-d [Laatst bekeken op 2022 feb 06].
 8. Bloche MG. Bedrijfsovername van Teaching Hospitals. Georgetown Univ Law Center. 1992, https://scholarship.law.georgetown.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://www.google.com/&httpsredir=1&article=1731&context=facpub[Laatst bekeken op 2022 feb 06].
 9. Bosh X, Ross JS. Ghostwriting: Onderzoeksfout, plagiaat, of Fool's gold. Amer J Med 2012;125(4):324-6.
 10. Breggin PR, Breggin GR. Top Medische Tijdschriften Verkopen hun Zielen. Breggin PR, Breggin GR. Covid-19 and the Global Predators: Wij zijn de prooi. Lake Edge Press, Ithaca, NY, 2021. Pp285-292.
 1. Breggin, p133 [Laatst bekeken op 2022 feb 06].
 2. Bulik BS, The top 10 ad spenders in Big Pharma for 2020. Fierce Pharma 19 apr, 2021. https://www.fiercepharma.com/special-report/top-10-ad-spenders-big-pharma-for-2020 [Laatst bekeken op 2022 feb 06].
 1. Children's Health Defense Team. Harvard experts bekritiseren knusse FDA-Pharma relatie. The Defender, 28 januari, 29020.
 2. Chughtai AA, Stelzer-Braid S, Rawlinson W, Pontivivi G, Wang Q, Pan Y et al. Besmetting door respiratoire virussen op buitenoppervlak van medisch masker gebruikt door ziekenhuispersoneel in de gezondheidszorg. BMC Infect Dis 2019; Artikelnummer 491.
 3. Coleman-Lochner L. Amerikaanse ziekenhuizen naar financiële ondergang geduwd als verpleegkundigen stoppen tijdens pandemie. Bloomberg, 21 december, 2021. https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-12-21/u-s-hospitals-pushed-to-financial-ruin-as-nurses-quit-en-masse[Laatst bekeken op 2022 feb 06].
 4. D'Souza K. Pandemische effecten kunnen IQ's van baby's hebben verlaagd, zegt onderzoek. EdSource https://edsource.org/2021/pandemic-may-have-lowered-baby-iq-study-says/661285[Laatst bekeken

op 2022 feb 06].

 1. Davis GG, Williamson AK. Risico van covid-19 overdracht tijdens autopsie. Arch Path Lab Med 2020;144(12):1445a-1445.
 2. Department of Health and Human Services: Deel 1. Overzicht informatie. https://grants.nih.gov/grants/guide/rfa-files/RFA-HD-20-013.html[Laatst bekeken op 2022 feb 06].
 3. Durden T, Levensverzekerings CEO zegt dat sterfgevallen stijgen 40% onder mensen van 18 tot 64. Tyler Durden Rapport 3 jan, 2022.
 4. Elder C, Schroder AS, Aepfelbacher M, Fitzek A, Heinemann
 5. Heinrich F, et al Sterven met SARS-CoV-2-infectie een autopsiestudie van de eerste opeenvolgende 80 gevallen in Hamberg, Duitsland. Inter J Legal Med 2020;134:1275-84.
 6. Front Line Covid Critical Care Alliance https://covid19criticalcare.com[Laatst bekeken op 2022 feb 06].
 7. Gueriero M. Beperking van de lijkschouwingen tijdens de Covid-19 epidemie in Italië. Voorzichtigheid of angst? Pathologica 2020;112:172-3.
 8. Hope JR. Plotselinge dood door "heet lot" -Dr. Michael Yeadon slaat alarm. The Desert review. 24 jan, 2022.
 9. Huff E. Idaho arts rapporteert "20 keer toename" van kanker onder degenen die "gevaccineerd" zijn voor covid. Natural News 14 sept,
 10. https://www.naturalnews.com/2021-09-14-idaho-doctor-20times-increase-cancer-vaccinated-covid.html[Laatst bekeken op 2022 feb 06].
 11. Ioannou P, Karakonstantis S, Astrinaki E, Saplamidou S, Vitsaxaki E, Hamilos G et al. Transmissie van SARS-C0V-2 variant B1.1.7 onder gevaccineerde gezondheidswerkers. Infect Dis 2021;1-4.
 12. James Thorpe interview door Dr. Steve Kirsch. Rumble https://rumble.com/vru732-dr.-james-thorp-on-medical-censorship.html[Laatst bekeken op 2022 feb 06].
 13. Jiang H, Mei Y-F. SARS-CoV-2 spike proteïne belemmert DNA schadeherstel en remt V(D)J recombinatie in vitro. Virussen 2021;13:2056. http://doi.org/10.3390/10.3390/v13102056
 14. Jimenez J, Vigdor N. Covid-19 nieuws: Meer dan 150 Texaanse ziekenhuismedewerkers worden ontslagen of nemen ontslag over vaccinmandaten. The New York Times 22 juni 2021. https://www.nytimes.com/live/2021/06/22/world/covid-vaccine-coronavirus-mask[Laatst bekeken op 2022 feb 06].
12
13
 1. Katz E, Postal service zoekt tijdelijke vrijstelling van Biden's vaccin-of-test mandaat. Government Executive 22 januari, 2022. https://www.govexec.com/workforce/2022/01/postalservicezoekt-tijdelijke-ontheffing-bidens-vaccin-of-testmandaat/360376[Laatst bekeken op 2022 feb 06].
 2. Kennedy R,Jr The Real Anthony Fauci. Bill Gates, Big Pharma, en de wereldwijde oorlog tegen democratie en volksgezondheid. Skyhorse Publishing, 2021, pg 24-29
 3. Kennedy, RF, Jr pp 24,25
 4. Kennedy, RF, Jr pp 26-30.
 5. Kennedy, RF, Jr pg 32.
 6. Kennedy, RF, Jr pp 35-56
 7. Kennedy, RF, Jr pp 47-56
 8. Kennedy, RF, Jr pg 135
 9. Kennedy, RF, Jr pg 217
 10. Lee M. Universiteit van Florida vindt gevaarlijke ziekteverwekkers op gezichtsmasker van kinderen. NTD https://www.ntd.com/universityvan-florida-lab-vindt-gevaarlijke-pathogenen-op-kinderen-gezichtmaskers_630275.html[Laatst bekeken op 2022 feb 06].
 11. Liu Q, Wang RS, Qu GQ, Wang YY, Liu P, Zhu YZ et al. Bruto onderzoeksverslag van een Covid-19 dood autopsie. Fa Yi Xue Za Zhi 2020;36:21-23.
 12. Loffredo J. Volledig gevaccineerden zijn Covid "Superspreiders," Zegt uitvinder van mRNA technologie.https://childrenshealthdefernce.org/defender/justin-Williams-Robert-Malone-fully-vaccinatedcovid-super-spreiders[Laatst bekeken op 2022 feb 06].
 13. Marik PE, Kory P, Varon J, Iglesias J, Meduri GU. MATH+ protocol voor de behandeling van SARS-CoV-2 infectie: de wetenschappelijke rationale. Exp rev Ant-infective Ther 2020:https://doi.org/10.1080/14787210.2020.1808462
 14. McCullough P, Kelly R, Ruocco G, Lerma E, Tumlin J, Wheeland KR et al. Pathophysiological basis and rationale for early outpatient treatment of SARS-CoV-2 (COVID-19) Infection. Amer J Med 2021;134:16-22.
 15. McCullough P. Studie: Volledig gevaccineerde gezondheidswerkers dragen 251 keer virale belasting, vormen bedreiging voor ongevaccineerde patiënten, collega's. The Defender 08/23/21.
 16. McCullough P. “We’re in the middle of a major biological catastrophe”: Covid expert Dr. Peter McCullough. Oct 6, 2021. https://www.lifesitenews.com/news/were-in-the- middle-of-a-major-biological-catastrophe-top-covid-doc-mccullough/?_kx=9EtupqemhhFXJ1kgCo9W3xUNfwrkqB5nT 7V2H15fUnA%3D.WXNMR7 [Last accessed on 2022 Feb 06].
 17. McGovern C. Duizenden melden abnormale tumoren na Covid injecties. LifeSite NewsNov 1,2021. https://www.lifesitenews.com/news/thousands-report-developing-abnormaltumors-following-covid-shots[Laatst bekeken op 2022 feb 06].
 18. Mercola J. Bill Gates en Anthony Fauci: een 'formidabel, snode' partnerschap. Mercola.comhttps://childrenshealthdefense.org/defender/rfk-jr-the-real-anthony-fauci-bill-gates[Laatst bekeken op 2022 feb 06].
 1. Moffatt B, Elliott C. Ghost Marketing: Pharmaceutical companies and ghostwritten journal articles. Persp Biol Med 2007;50(1):18-31.
 2. Mulvany, C Covid-19 verergert faillissement voor ziekenhuizen in risicosituaties. Health Care Financial Management Association. 9 november 2020.
 3. Muoio D. Hoeveel werknemers zijn ziekenhuizen kwijtgeraakt door vaccinatieplicht? Hier zijn de cijfers tot nu toe. Fierce Healthcare 13 jan, 2022. https://www.fiercehealthcare.com/hospitals/how-manywerknemers-hebben-ziekenhuizen-verloren-te-vaccineren-nummerstot nu toe[Laatst bekeken op 2022 feb 06].
 4. Nalivaeva NN, Turner AJ, Zhuravin IA. Rol van prenatale hypoxie in hersenontwikkeling, cognitieve functies, en neurodegeneratie. Front Neurosci 2018; doi:10.3389?fnins.2018.00825.
 5. Nicole Sirotek deelt wat ze zag in de frontlinie in NYC. # Moord.https://rumble.com/vt7tnf-registered-nurse-nicolesirotek-shares-what-she-saw-on-the-front-lines-in-n.html[Laatst bekeken op 2022 feb 06].
 6. Noether M, Mat S. Voordelen van ziekenhuisfusies: Opvattingen van ziekenhuisleiders en econometrische analyse. Amer Hospital Assoc. Charles Rivers Associates, jan 2017. https://www.aha.org/guidesreports/2017-01-24-hospital-merger-benefitsstandpunten-ziekenhuis-leiders-en-econometrische-analyse[Laatst bekeken op 2022 feb 06].
 7. Verpleegster Colette Martin getuigde voor het Louisiana Huis van Afgevaardigden.https://www.youtube.com/watch?v=cBwnIRUav5I[Laatst bekeken op 2022 feb 06].
 8. Het zijn de Covid-19 ziekenhuis protocollen die mensen doden. https://rumble.com/vqs1v6verpleegster-dani-is-de-covid19-ziekenhuis-protocollen-zijn-doden-mensen.html[Laatst bekeken op 2022 feb 06].
 9. Parpia R. Mayo Clinic ontslaat 700 werknemers omdat ze weigeren Covid-19 vaccinaties te krijgen. De Vaccin Reactie https://thevaccinereaction.org/2022/01/mayo-clinic-fires-700-employees-for-refusing-tokrijg-covid-19-vaccinaties[Laatst bekeken op 2022 feb 06].
 10. Pomara C, Li Volti G, Cappello F. Covid-19 sterfgevallen: zijn we zeker dat het longontsteking is? Alsjeblieft, autopsie, autopsie, autopsie! J Clin Med 2020. Hhp://doi.org/10.3390/jcm 9051259.
 11. Post Editorial Board Facebook geeft de waarheid toe: "Fact checks" zijn slechts (linkse) opinie. New York Post 14 december 2021. https://nypost.com/2021/12/14/facebook-admits-the-truth-fact-checks-areecht-links-opinie[Laatst bekeken op 2022 feb 06].
 12. Rancourt DG. Maskers werken niet. Een overzicht van de wetenschap met betrekking tot het covid-19 sociaal beleid.https://archive.org/details/covidcensuur-bij-onderzoek-gate-2[Laatst bekeken op 2022 feb 06].
 13. Redshaw M. Nu meldingen van verwondingen na Covid-vaccins de grens van 1 miljoen naderen, geven CDC, FDA toestemming voor Pfizer, Moderna boosters voor alle volwassenen. The Defender 11/19/21.
 14. Roche D. Leden van het Congres en hun personeel zijn vrijgesteld van Biden's vaccinatieplicht. Newsweek 9/10/21 Boston Herald Redactie. Hoofdartikel: Politieke elites vrijgesteld van vax-mandaten. Boston Herald 14 september, 2021.
 15. Ross E. Hoe de PR-tactieken van farmaceutische bedrijven de presentatie van medisch onderzoek scheeftrekken. The Guardian. https://www.theguardian.com/science/2011/may/20/drug-companies-ghost-writingjournalistiek[Laatst bekeken op 2022 feb 06].
 16. Saul S. Spookschrijvers gebruikt in Vioxx studies, artikel zegt. New York Times, 15 april 2008. https://www.fpparchive.org/media/documents/public_policy/Ghostwriters% [Laatst bekeken op 2022 feb 06].
 17. Saxena V. Artsen verliest medische licentie, Veroordeeld tot Psych Blaylock: Update over Covid-19 pandemiegebeurtenissenSurgical Neurology International - 2022 - 13(167) | 14Eval for Ivermectin Scrits, Het delen van Covid "misinformatie". BRP Nieuws Beschikbaar via: https://bizpacreview.com/2022/01/16/doctor-loses-license-ordered to-have-psych-eval-for-prescribing-ivermectin-sharining-covid-falsehoods-1189313. [Laatst bekeken op 2022 feb 06].
13
 1. Schwab K, Malleret T, De Covid-19 Pandemie en de Grote Reset. Forum Publishing 2020 Wereld Economisch Forum, Cologny/Genève.
 2. Senator Ron Johnson over verwondingen door Covid-19 vaccin bij proefpersonen.https://www.youtube.com/watch?v=6mxqC9SiRh8[Laatst bekeken op 2022 feb 06].
 3. Sperhake J-P. Autopsies van Covid-19 overledenen? Absoluut! Juridische Med 2020 https://doi.org/10.1016/j.legalmed.2020.101769.
 4. Svab P. Niet-Covid sterfte piek in Amerikanen van 18-49 jaar. The Epoch Times 26 jan - 1 feb, 2022.
 5. Verslag over de financiering van Amerikaanse medische, wetenschappelijke, patiënten- en burgerorganisaties: Pfizer: Vierde kwartaal 2010. https://cdn.pfizer.com/pfizercom/responsibility/ [Laatst bekeken op 2022 feb 06].
 6. Vivek Saxena. Arts verliest vergunning, moet psychologische evaluatie ondergaan voor Ivermectin schandalen, delen van Covid 'verkeerde informatie'. BPR Nieuws. https://www.bizpacreview.com/2022/01/16/doctorverliest-licentiebesteld-psych-evaluatie-voor-voorschrijvenivermectine-sharing-covid-falsehoods-1189313
 7. Westendorf AM et al. Hypoxia enhances immunosuppression by inhibiting CD4+ effector T cell function and promoting Treg activity. Cell Physiol Biochem2017;41:1271-84.
 8. Wood PM. Technocratie: De harde weg naar wereldorde. Coherent Uitgeverij, 2018
 9. Wood PM. Technocracy Rising: Het paard van Troje van de wereldwijde transformatie, Coherent Publishing, 2015

Hoe dit artikel te citeren: Blaylock RL. COVID UPDATE: Wat is de waarheid? Surg Neurol Int 2022;13:167

Telegram
E-mail
Facebook
Twitter
WhatsApp
Afdrukken

Aanmelden nieuwsbrief


Door het indienen van dit formulier geeft u toestemming voor het ontvangen van marketing e-mails van: Trozzi, RR2, Bancroft, ON, K0L 1C0, https://drtrozzi.com/. U kunt uw toestemming om e-mails te ontvangen op elk gewenst moment intrekken door gebruik te maken van de SafeUnsubscribe® link, te vinden onderaan elke e-mail. E-mails worden verzorgd door Constant Contact

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

CAPTCHA ImageAfbeelding wijzigen

10% Korting met code: TROZZI

Signature Series Spike Support Formula

CAD $64,99

Gezond hart en spierformule

CAD $54.99

Signature Series Restful Sleep Formula

 CAD $52,99

nl_NLNederlands