Dr. Mark Trozzi

Het WHO-pandemieverdrag: een achterdeur naar mondiaal bestuur?

Dr Rob Verkerk, PHD

Dr Rob Verkerk PhD is de oprichter van The Alliantie voor Natuurlijke Gezondheid Internationaal. Hij is een scherpzinnig wetenschapper die gespecialiseerd is in duurzame systemen. Hij is steeds een covid truth leader geweest. Wij hebben vaak van zijn werk geprofiteerd en ernaar verwezen (1, 2, 3, 4, 5).

Dr. Verkerk is medevoorzitter van de commissie voor gezondheid en geesteswetenschappen van de Wereldraad voor Gezondheid waarin ik ook zitting heb. Hij heeft mijn diepste respect verdiend, zowel op ethisch als op intellectueel gebied.

In dit meest recente artikel legt Dr. Verkerk uit welk ernstig gevaar de WHO voor ons allen vormt; hoe de "pandemie" van de covida grotendeels een project van hun hand is geweest, met het oog op winst en macht; en hoe zij momenteel samenspannen om meer macht te grijpen en door te gaan met het bevorderen van hun mensenrechten verpletterende agenda. Het is informatief, dringend, en een oproep tot actie.

Het WHO-pandemieverdrag: een achterdeur naar mondiaal bestuur?

Door Dr Rob Verkerk, PHD, oprichter, uitvoerend en wetenschappelijk directeur, ANH-Intl

Misschien hebt u de geruchtenmolen al overuren horen maken over wat een geniepig plan lijkt te zijn van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) om de zetel van het wereldbestuur te worden.

Wij hebben getracht in dit stuk tot een standpunt hierover te komen.

Staat een "pandemieverdrag" gelijk aan mondiaal bestuur?

Wat wel ondubbelzinnig is, is het voornemen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) om "een wereldwijd proces op gang brengen voor het opstellen van en onderhandelen over een verdrag, overeenkomst of ander internationaal instrument in het kader van de grondwet van de Wereldgezondheidsorganisatie, ter versterking van de preventie van, de paraatheid voor en de reactie op pandemieën."

De WHO heeft dit gedaan door unanieme overeenstemming onder haar 194 lidstaten op slechts haar tweede Speciale zitting van de Wereldgezondheidsvergadering (WHA) sinds de oprichting van de WHO in 1948, op 1 december 2021.

>>> De speciale zitting van de WHA werd opgenomen en gestreamd en kan bekeken worden hier.

De realiteit is dat de precieze vorm van het instrument dat zal worden gebruikt, nog niet is vastgesteld. Het kan zijn door middel van versterking van de bestaande Internationale Gezondheidsregeling (2005), onderhandeling over een "pandemieverdrag als een wijziging van de WHO-grondwet, of, waarschijnlijker, beide. De controle zal aan deze instrumenten worden gedelegeerd in het geval dat de WHO een wereldwijde pandemie afkondigt. Zoals we hebben gezien, kan dit vrij gemakkelijk gebeuren - zelfs als er geen wetenschappelijke of medische rechtvaardiging voor lijkt te zijn - precies de situatie waarin we ons nu bevinden.

Er is brede steun van machtige leden van de WHO, inclusief de VS en de Europese Commissie, via de voorzitter, Ursula von der Leyen. In feite, is het de USA die de onderhandelingen zal leiden in een poging om consensus te bereiken over de aanpak. Alle goeds voor een goede relatie met Biden, of hij nu de echte keuze van het Amerikaanse volk was of niet.

Gebrekkige doctrine

De moeilijkheid voor veel rationele en kritische denkers is dat de crisis die in naam van "Covid-19" aan de wereld is bezorgd, geen adequaat precedent is voor dergelijke acties die het vermogen hebben de vrijheden in nog grotere mate te beperken dan we de afgelopen twee jaar hebben gezien. Vooral wanneer de WHO een pandemie min of meer willekeurig kan uitroepen.

Laten we deze manipulatie ontleden aan de hand van enkele uitspraken van de directeur-generaal van de WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, tijdens de speciale zitting van de Wereldgezondheidsvergadering. De uitspraken van Dr Tedros zijn hieronder gemarkeerd met "TG", en onze reacties op elke uitspraak met "ANH".

Dr. Tedros Ghebreyesus houdt zijn slotopmerkingen tijdens de speciale zitting van de Wereldgezondheidsvergadering (WHASS) van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) op 1 december 2021 (Bron: WHO)

 

TG: De opkomst van de sterk gemuteerde Omicron variant onderstreept hoe gevaarlijk en precair onze situatie is. 
ANH: De hoge overdraagbaarheid van een variant is niet bepalend voor het risico ervan voor de mensheid.

TG: Zuid-Afrika en Botswana moeten worden bedankt voor het opsporen, sequencen en rapporteren van deze variant, niet gestraft. 
ANH: Tedros wekt de indruk, zoals verspreid door de massamedia, dat Zuid-Afrika en Botswana de bron waren van omicron. Dit is waarschijnlijk een list om maximale druk uit te oefenen op Afrikaanse naties die tegen schokken bestand zijn. Gedetailleerde fylogenetische analyse heeft aangetoond, zoals gepubliceerd in het tijdschrift Natuur dat omicron genetisch verschilt van andere Zuid-Afrikaanse varianten van de gedeelde afstamming en werd gevonden door retrospectieve analyse elders (Engeland, VS) in begin novemberongeveer drie weken voordat de Zuid-Afrikaanse bevindingen in de ether kwamen.

TG: Inderdaad, Omicron laat zien waarom de wereld een nieuw akkoord over pandemieën nodig heeft.
ANH: Wij beweren precies het tegenovergestelde: dat omicron heeft gewerkt als een soort natuurlijk "vaccin" door grote aantallen mensen in staat te stellen snel een robuuste immuniteit te verwerven. Niemand minder dan Bill Gates, de tweede grootste financier van de WHO, zei iets wat er niet op lijkt: “Helaas is het virus zelf, vooral de omicron-variant, een soort vaccin. Het creëert immuniteit voor zowel B-cellen als T-cellen... en heeft de wereldbevolking beter bereikt dan wij met vaccins.". Als natuurlijke immuniteit beter werkt dan "vaccins" en nieuwe "vaccins" de belangrijkste interventie in de reactie zullen zijn, waarom zou een land dan voorrang willen geven aan een reactie op een pandemie waarbij nieuwe "vaccins" op de voorgrond van deze inspanningen staan?

We leven in een cyclus van paniek en verwaarlozing. 
ANH: Men kan zich afvragen wie de paniek heeft veroorzaakt en wat en wie er zijn verwaarloosd. We weten dat Tedros verwijst naar de angst voor de opeenvolgende golven en varianten van SARS-CoV-2, maar stel je eens voor wat er gebeurd zou zijn als er geen moleculaire detectie van het virus had plaatsgevonden, als er geen angst was gezaaid door gedragswetenschappers die samenwerkten met mondiale en nationale PR-bureaus, en als men de natuurlijke immuniteit veel sneller zijn beloop had laten gaan met een Great Barrington type reactie.   

En we kunnen deze pandemie niet stoppen tenzij we de vaccin crisis oplossen.
ANH: Maar hoe komt u tot deze conclusie, Dr Tedros? We lijken uit de crisis te komen die van uw schepping is omdat natuurlijke immuniteit mag werken, omdat geen maskering, sociale distantie of isolatie, laat staan een van uw therapeutica, het minst van al uw versnelde 'vaccins' hebben gewerkt om de transmissie te stoppen. Omicron is door de wereld gescheurd en heeft veel minder schade aangericht dan zijn voorgangers, ongeacht de status van de "vaccinatie". En in zijn kielzog een gezond spoor van natuurlijke immuniteit achtergelaten.

 

 

TG: Meer dan 80% van alle vaccins ter wereld is naar de G20-landen gegaan; de landen met lage inkomens, waarvan de meeste in Afrika liggen, hebben slechts 0,6% van alle vaccins ontvangen. 
ANH: De blinde, onwetenschappelijk gefundeerde wens van Dr. Tedros om de meeste van de minder ontwikkelde landen, die over het algemeen weinig ziekenhuisopnames en sterfgevallen door SARS-CoV-2 hebben gekend, te zien, heeft geen zin als de gezondheid van de wereldbevolking het echte doel zou zijn. De meeste ziektegevallen hebben zich voorgedaan in de rijke landen, waar de bevolking meer te lijden heeft van stofwisselingsziekten en onderliggende aandoeningen die door dit specifieke virus met gerichte precisie worden uitgebuit. Het lijkt erop dat de poppenspelers hebben bepaald dat zoveel mogelijk mensen in de wereld moeten worden gevaccineerd, ongeacht hoeveel. Dat geldt voor de jongste en meest kwetsbare mensen in alle samenlevingen, maar ook voor de mensen in Afrika bezuiden de Sahara, die veel grotere zorgen hebben, zoals voedselzekerheid en ziekten als malaria en tuberculose. En natuurlijk AIDS - maar daarover volgende week meer van ons.    

Geen enkel land kan zich in z'n eentje uit de pandemie vaccineren. 
Het is nog simpeler dan dat. Geen enkel land heeft ooit zijn weg uit een pandemie gevaccineerd, met of zonder de hulp van andere landen.

TG: Hoe langer de ongelijkheid op het gebied van vaccins voortduurt, hoe meer kans dit virus heeft om zich te verspreiden en te evolueren op een manier die we niet kunnen voorspellen of voorkomen. 
ANH: Er is geen bewijs dat deze bewering ondersteunt. Er is echter ruim voldoende bewijs voor de opvatting dat hoe langer maatregelen worden genomen om te voorkomen dat bevolkingsgroepen natuurlijke immuniteit ontwikkelen (bijv. lockdowns, sociale isolatie, sociale afstand) en hoe meer interventies, zoals covid-19-injecties, het vermogen van onze immuunsystemen om die duurzame, robuuste immuniteit te ontwikkelen, verstoren, hoe meer kans het virus heeft om zich te verspreiden.

 

TG: Wij doen een beroep op elke lidstaat om de doelstellingen te steunen om 40% van de bevolking van elk land tegen het einde van dit jaar te vaccineren, en 70% tegen medio volgend jaar. 
ANH: Kunt u ons vertellen, Dr Tedros, op welke wetenschappelijke basis u deze cijfers hebt vastgesteld? Is dit gebaseerd op omicron en huidige covid-19 injecties? Zeker niet!

TG: 103 landen hebben de 40%-doelstelling nog steeds niet gehaald, en meer dan de helft van hen dreigt die doelstelling tegen het eind van het jaar niet te halen, voornamelijk omdat zij geen toegang hebben tot de vaccins die zij nodig hebben, en de meeste daarvan in Afrika. 
De meeste landen die dit doel niet hebben bereikt, hebben geen ernstig probleem met covid-19 gehad. Wat waarschijnlijk nog belangrijker is, geen enkel land heeft momenteel een ernstig covid-19 probleem, met dank aan omicron en steeds toenemende niveaus van natuurlijke immuniteit.  

TG: Vaccins redden levens, maar zij voorkomen besmetting of overdracht niet volledig. Totdat we in elk land hoge vaccinatieniveaus hebben bereikt, blijft het onderdrukken van de overdracht van essentieel belang. We bedoelen niet lockdowns, die een laatste redmiddel zijn in de meest extreme omstandigheden. Wij bedoelen een op maat gesneden en alomvattend pakket maatregelen dat een evenwicht tot stand brengt tussen de bescherming van de rechten, vrijheden en bestaansmiddelen van individuen, en de bescherming van de gezondheid en veiligheid van de meest kwetsbare leden van gemeenschappen. 
ANH: Wel, eindelijk is er één punt van overeenstemming: deze "genetische" vaccins hebben zeker niet veel gedaan om de overdracht te stoppen, en helemaal niet in het geval van omicron. Maar lockdowns waren verre van het laatste redmiddel. Begin 2020 waren ze het eerste redmiddel. Een van bovenaf opgelegd "op maat gesneden en alomvattend pakket maatregelen" lijkt op een verrassingspakket van een bedrijf dat de reputatie heeft nepgoederen te leveren. Moeten we serieus geloven dat de pandemie-elite in Genève, of hun volgelingen zoals Trudeau, Merkel, Macron, Biden en Morrison, de betekenis van het woord "evenwicht" begrijpen, vooral wanneer het wordt toegepast op onvervreemdbare mensenrechten en vrijheden?   

Geloof het of niet, er is meer. Maar de realiteit is, zoals wordt geïllustreerd door de non sequiturs van Dr Tedros, dat er absoluut geen basis is om de covid-19-crisis te gebruiken om een "pandemieverdrag" op te leggen dat nog meer gecentraliseerde macht zal versterken in het geval van voortdurende of nieuwe zogenaamde "pandemieën". Het wordt steeds duidelijker dat regeringen opzettelijk hebben geprobeerd hun bevolking angst in te boezemen, dat zij miljoenen mensen oude en zwaarbevochten vrijheden op oneerlijke en onevenredige wijze hebben ontzegd of ingeperkt, en dat zij autoritaire controle over bevolkingen hebben uitgeoefend. Het feit dat de pandemische reacties en beperkingen niet volledig zijn opgeheven met de dominantie van omicron suggereert dat de agenda niet is zoals voorgesteld.   

Kan het plan voor een WHO-"pandemieverdrag" mislukken?

Sommigen steunen de visie van een wereldwijd pandemieverdrag dat in de WHO-grondwet wordt opgenomen, denk dat het zou kunnen mislukken. Zij voeren aan dat de huidige internationale wettelijke en nationale handhavingskaders ontoereikend zijn, en dat sommige landen die geen donaties van "vaccins" wensen te ontvangen, hun eigen geopolitieke belangen zullen laten prevaleren boven het "mondiale belang", wat dat ook moge zijn.  

Wat als?

Als het pandemieverdrag in 2024 in werking treedt, kunt u een nog betere wereldwijde gezondheidsbewaking garanderen met real-time sequencing voor zowel diagnostiek als epidemiologie. Dit zou gebaseerd zijn op steeds meer draagbare technologieën met steeds snellere doorlooptijden.

Maar denk niet alleen aan mRNA injecties of intranasale. Of genbewerkingstechnologieën gebaseerd op CRISPR voor diagnostiek. Denk aan CRISPR om de immuunrespons versterken zal waarschijnlijk een vermelding zien. Dit is een facet van transhumanismenet als digitaal toezicht.

Om het in de woorden van Klaus Schwab, oprichter van het Wereld Economisch Forum, zullen er verdere pogingen worden ondernomen om "de fysieke, digitale en biologische wereld, die gevolgen heeft voor alle disciplines, economieën en bedrijfstakken, en zelfs de ideeën over wat het betekent om mens te zijn op de proef stelt."

Hieronder volgen slechts vier dingen die we hebben geleerd van deze zogenaamde pandemie, die suggereren dat een nog strenger, en grondwettelijk, gecontroleerd wereldwijd antwoord, volledig contraproductief zou zijn voor de gezondheid van de mensen:

  1. De aard, de ernst en de duur van de besmettingsgolven verschillen sterk van land tot land, afhankelijk van het tijdstip en het aantal ontdekte gevallen van besmetting, de gezondheidstoestand van de besmette bevolkingsgroepen, het tijdstip in de tijdlijn van de zich ontwikkelende pandemie waarop de uitbraken zich voordoen, en vele andere factoren.
  2. Deze variatie vraagt om gedecentraliseerde, plaatselijke, doelgerichte, evenredige antwoorden waarvan is aangetoond dat zij werken, en niet om uniforme antwoorden die vanuit Genève worden gedicteerd en die erop gericht zijn afwijkende meningen te censureren of informatie over doeltreffende vroegtijdige behandelingen te begraven.
  3. Het gebruik van moleculaire bewaking via PCR en andere antigeentests geeft een zeer verkeerd beeld van het effect van de ziekteverwekker op de menselijke gezondheid. Een van de grootste misleidingen van de afgelopen twee jaar was het verklaren van sterfgevallen op basis van hun tijdelijke associatie met positieve PCR-tests en het toepassen van maatregelen op basis van gevallen van besmetting gemeten door onbetrouwbare moleculaire tests in plaats van door gevallen van ernstige ziekte. Definities van gevallen voor covid-19, of welke andere infectieziekte dan ook, moeten alleen gevallen van symptomatische ziekte weerspiegelen, niet gevallen van infectie.
  4. Door te spelen met de semantiek en de context van het woord "risico" is de WHO erin geslaagd een valse illusie van het risico voor de gezondheid in stand te houden. Zo beweerde Tedros met betrekking tot omicron dat "het globale risico...wordt als zeer hoog ingeschat" voordat zij wist dat de virulentie en het risico voor de gezondheid gering waren.

Wat kunnen we doen?

U zou niets kunnen doen en de visie van Klaus Schwab en Trudeau werkelijkheid laten worden voor toekomstige generaties.

Of we kunnen ons verzetten tegen elk deel ervan dat ingaat tegen wat wij zien als de natuurlijke essentie van de mensheid en de natuurlijke orde van de natuur. 

Dus hier is onze top 5 suggesties:

  1. Vermijd deelname aan massale injectieprogramma's (zie apart stuk op basis van mogelijk niet bekendgemaakte ingrediënten) die hun beloften niet zijn nagekomen en nu meer kwaad dan goed doen. Dit geldt vooral voor de massale injectie van kinderen die veel meer afhankelijk van aangeboren immuniteit dat is uitgehold door covid-19 injecties
  2. Gebruik uw stemrecht om op lokaal en nationaal niveau vertegenwoordigers te kiezen die de fundamentele vrijheden steunen en zich verzetten tegen onnodige inperking van vrijheden
  3. de inspanningen te steunen van diegenen in andere landen die zich verzetten tegen onnodige beperkingen van de vrijheden, zoals vrachtwagenkonvooien, "versla de mandaten"-protesten, en dergelijke
  4. Nu de onderhandelingen over een "pandemieverdrag" in een stroomversnelling raken, moet u zich aansluiten bij de vele campagnes (waaronder de onze) die zullen worden opgezet om de aandacht te vestigen op de drogredenen van dit verdrag en de noodzaak van een krachtige politieke oppositie
  5. Help anderen de gebrekkige basis te begrijpen waarop een "pandemieverdrag" is gebouwd door dit artikel zo wijd mogelijk te delen. Dank u.

 

>>> Voor meer covid nieuws bezoek covidzone.org

>>> Wil je meer van deze steun? Wilt u uw gemeenschap uitbreiden en netwerken met gelijkgestemde mensen? Ja? Geweldig, waarom ga je niet sluit je bij ons aan als een ANH Pathfinder die je toegang geeft tot ons privé Pathfinder's netwerk, een maandelijkse live Q&A, onze ANH Intentie Cirkel en nog veel meer!

Het Trozzi rapportWe willen je de beste bronnen bieden en nodigen je uit om je aan te melden voor onze e-mailnieuwsbrief.
Telegram
Twitter
Facebook
E-mail
Afdrukken

1 reactie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

CAPTCHA ImageAfbeelding wijzigen

Het Trozzi rapportWe willen je de beste bronnen bieden en nodigen je uit om je aan te melden voor onze e-mailnieuwsbrief.

Blijf als eerste op de hoogte wanneer Dr. Trozzi een nieuwe video of een nieuw artikel publiceert. Lid worden van onze e-mailnieuwsbrief is gratis en je kunt je instellingen voor meldingen op elk moment wijzigen.

nl_NLNederlands