Dr. Mark Trozzi

De COVID-19 injectie/inenting is GEEN vaccin: als ze u dat verteld hebben, hebben ze tegen u gelogen

door Paul Elias Alexander, PhD en Howard Tenenbaum DDS, Dip. Perio., PhD, FRCD(C)

Criteria voor een vaccin

Om een vaccin te zijn, moet aan verschillende criteria worden voldaan:

 1. de injectie moet u antilichaamimmuniteit verschaffen tegen een ziekteverwekker (virus of bacterie)
 2. de antilichamen die na de injectie worden geproduceerd, moeten aantoonbaar bescherming bieden tegen dat virus of die bacterie
 3. de injectie moet aantonen dat het aantal ziekenhuisopnames of sterfgevallen als gevolg van de ziekteverwekker vermindert
 4. de injectie moet aantonen dat het ernstige symptomen van de ziekteverwekker vermindert
 5. de injectie moet aantonen dat het u ervan weerhoudt de ziekteverwekker over te dragen
 6. de injectie moet aantonen dat het de overdracht van de ziekteverwekker van u op anderen stopt

Onderzoek van deze criteria

Laten we deze criteria nader onderzoeken om te bespreken of hieraan is voldaan om van een "vaccin" te kunnen spreken:

 1. Wij hebben nu ontdekt dat de injectie geen immuniteit tegen antilichamen tegen het COVID-19-virus (SARS-CoV-2) verleent; zij bevordert antilichamen tegen het "synthetische spike-eiwit" dat uw cellen hebben opgebouwd; dat spike-eiwit is niet specifiek voor het SARS-CoV-2-virus 
 2. De geproduceerde antilichamen moeten u beschermen tegen de ziekteverwekker (SARS-CoV-2-virus); maar in geen enkele studie is aangetoond dat dit het geval is en de ontwikkelaars van het vaccin hebben dit openlijk verklaard, zij weten niet of de injectie bescherming zal bieden
 3. De injectie werd niet onderzocht om aan te tonen dat het aantal ziekenhuisopnames of sterfgevallen vermindert; de studies die werden uitgevoerd waren niet ontworpen om dit te beoordelen en het werd niet beoordeeld; zij verklaarden het niet te weten
 4. De injectie werd niet onderzocht om aan te tonen dat het ernstige symptomen vermindert 
 5. De injectie is niet onderzocht om aan te tonen dat het je stopt met het dragen van de ziekteverwekker
 6. De injectie werd niet onderzocht om aan te tonen dat het de overdracht van de ene persoon op de volgende stopt

Dus zijn deze injecties vaccins?

De conclusie is dus NEE. Deze injectie voor COVID-19 is GEEN vaccin en alles wat het heeft aangetoond, zoals gerapporteerd door de ontwikkelaars van de injectie, is een effect op het verminderen van milde COVID-19 symptomen (de vaccins stoppen geen infectie, transmissie, ernstige COVID, ziekenhuisopname of overlijden); het wordt het best beschreven als een gen-leveringsplatform; en de studies uitgevoerd door de ontwikkelaars van de injectie waren niet opgezet om een van de bovengenoemde 6 criteria aan te tonen; deze injecties voor COVID-19 voorkomen geen transmissie en waren niet ontworpen om dit te doen. Ons werd verteld dat zij (de ontwikkelaars) meten om te zien of de injectie de symptomen "verzwakt". Nogmaals, deze injectie stopt geen overdracht of infectie, ook niet van de Delta-variant.

Zijn deze injecties effectief bij het immuniseren tegen covid?

We hebben zelfs duidelijk bewijs van de CDC die melding maakte van een uitbraak van SARS-CoV-2-infecties, waaronder COVID-19 vaccindoorbraakinfecties, geassocieerd met grote openbare bijeenkomsten - Barnstable bounty, Massachusetts, in juli 2021. "469 COVID-19-gevallen werden geïdentificeerd onder inwoners van Massachusetts die in de periode 3-17 juli naar de stad waren gereisd; 346 (74%) deden zich voor bij volledig gevaccineerde personen. Tests identificeerden de Delta-variant in 90% van specimens van 133 patiënten. De drempelwaarden van de cyclus waren vergelijkbaar bij specimens van patiënten die volledig gevaccineerd waren en bij specimens van patiënten die niet gevaccineerd waren".

De Israëlische studie van Gazit (gerapporteerd op 25 augustus 2021) kan de nagel aan de doodskist zijn, want zij toont aan dat "natuurlijke immuniteit een langduriger en sterkere bescherming biedt tegen infectie, symptomatische ziekte en ziekenhuisopname veroorzaakt door de Delta-variant van SARS-CoV-2, in vergelijking met de door vaccinatie opgewekte immuniteit in twee doses BNT162b2". De bevindingen suggereren dat natuurlijke infectie bijdraagt tot een veel grotere immuniteit dan de injectie.

Daar komt nog bij dat een publicatie in het tijdschrift LANCET van 10 augustus 2021 van Chau et al. over de overdracht van de SARS-CoV-2 Delta-variant onder gevaccineerde gezondheidswerkers in Vietnam, het landschap van de COVID-19-injecties nog verder overhoop haalt en in beroering brengt wat rampzalige bevindingen betreft. 69 gezondheidswerkers werden positief getest op SARS-CoV-2. 62 namen deel aan de klinische studie. Onderzoekers meldden dat "23 volledige genoomsequenties werden verkregen. Ze behoorden allemaal tot de Delta-variant en waren fylogenetisch verschillend van de hedendaagse Delta-variantsequenties verkregen uit gevallen van gemeenschapstransmissie, wat wijst op voortdurende transmissie tussen de werknemers. De virale belasting van gevallen van doorbraak-infectie met de Delta-variant was 251 keer hoger dan die van gevallen geïnfecteerd met oude stammen die tussen maart-april 2020 werden gedetecteerd".

De Britse volksgezondheidsdienst, Public Health England (PHE), heeft in zijn laatste iteratie van de verspreiding en analyse van de Delta-variant (rapport 21) deze injectie nog meer in de war gestuurd toen zij aantoonde dat ongeveer 60% van de sterfgevallen na besmetting met de Delta-variant zich hebben voorgedaan bij dubbel gevaccineerde personen.

Er zijn nu zelfs berichten dat degenen die in Israël de derde opfrisprik hebben gekregen, besmet zijn geraakt. De injecties werken niet en sommigen beweren zelfs dat ze sinds het begin nooit hebben gewerkt. En terwijl u zich afvraagt waarom nu een derde vaccinatie nodig is, zegt Israël de bevolking zich voor te bereiden op een vierde vaccinatie.

We hebben ook gezien dat Gibraltar en IJsland 90% van hun bevolking hebben laten injecteren, maar toch een explosieve stijging van COVID-19-infecties hebben gekend.

Deze bevindingen doen zeer dringende en ernstige vragen rijzen bij de ontwikkelaars van de injecties en tonen duidelijk aan dat de injecties hebben gefaald. Zeker voor de Delta variant die overheerst.

De autoriteiten die betrokken waren bij de ontwikkeling van de COVID-19 injectie verklaarden zelfs dat het "de symptomen kan verminderen"; er wordt niet vermeld dat het zal voorkomen dat je sterft aan de infectie of dat het ernstige symptomen zal stoppen, enz.; het was nooit de bedoeling om je te beschermen en wanneer de media en de belangrijkste volksgezondheidsfunctionarissen deze verklaringen afleggen, zijn ze dubbelzinnig en misleidend voor het publiek; de studies na de uitrol van de injectie, die lijken te suggereren dat het de overdracht vermindert (stopt), zijn volgens mij niet optimaal en mogelijk misleidend; ik stel dat de RT-PCR-test waarschijnlijk is gemanipuleerd en aangepast om de drempels voor het aantal cycli (Ct) te verlagen om een negatieve test te krijgen als dat nodig is om aan te tonen dat de injectie werkt; je past de Ct tijdens de noodsituatie aan tot een verhoogde drempel om het aantal infecties op te drijven (hoogstwaarschijnlijk vals-positief, 90-100%) om aan te tonen dat de pandemie verergert, en je verlaagt de Ct om te zeggen dat het aantal infecties is gedaald. We hebben geen bewijs dat aan een van de 6 criteria om een vaccin te zijn, is voldaan.

Dit zijn geen vaccins

Dit is geen vaccin en het is ook niet bewezen dat het een vaccin is, en geen enkele hoeveelheid van wensen en hopen dat het dat wel was, kan er een vaccin van maken. Bovendien zijn deze injecties suboptimaal bestudeerd, met name wat betreft het veiligheidsgedeelte van de studies. We hebben niet de juiste duurgegevens om de veiligheid aan te tonen; we hebben de schade niet "uitgesloten" met deze injectiestudies; we hebben geen veiligheidsprofielen; onze kinderen mogen hier nooit mee worden geïnjecteerd omdat we niet weten wat er op middellange en lange termijn zal gebeuren en deze injecties zijn niet nodig gezien het feit dat onze kinderen een bijna statistisch nulrisico hebben op infectie, op overdracht van het virus en op ernstige gevolgen als ze worden geïnfecteerd. U moet begrijpen dat de mRNA-technologie nog nooit met succes is toegepast om aan te tonen dat zij in staat is de incidentie van infectieziekten bij de mens te verminderen, NOOIT! We hebben hier geen geschiedenis van, en we weten niet wat er gebeurt nadat de lipide nano-deeltjes (LNP) en boodschapper-RNA (mRNA) uw cellen/lichaam binnenkomen. Wij weten niet of het mRNA wordt "uitgeschakeld" en er geen spike-eiwit meer wordt geproduceerd enz. We weten niet waar het spike-eiwit naartoe gaat nadat het is geproduceerd en voor hoe lang.

De passende reproductietoxiciteitsstudies, de teratogeniteitsstudies, de farmacodynamische studies, en de farmacokinetische studies enz. werden niet uitgevoerd. De spike proteïne op de virale bal is het deel van het virus dat de verwoestende trauma en ziekte veroorzaakt van ernstige COVID-19. Dit spike eiwit is wat je doodt en verwoest je vasculatuur, het verwoest de endotheliale laag van de vasculatuur. Eindstadium ernstige COVID-19 ziekte is een bloedstollende vasculaire ziekte. U sterft niet wanneer uw longen falen in het eindstadium van COVID-19 omdat er virus in de longen zit. Nee, je sterft door de miljoenen micro-thrombi (bloedklonters). Het spike eiwit dat onze cellen produceren na de injectie (hoewel niet precies gelijk aan het authentieke spike eiwit op de virale bal), is pathogeen en giftig. Het is dodelijk.

Conclusie

Waarom zouden we dan iets inspuiten dat ernstige ziekte veroorzaakt (ons bloedvatenstelsel beschadigt) als het besmet is, nu als onderdeel van een poging om in te enten/in te spuiten om ernstige ziekte te voorkomen? Dit is absoluut onzinnig. Waarom hebben de ontwikkelaars de spike gebruikt als het doelwit voor de immuunrespons als deze een zeer nauwe "spike-specifieke" immuniteit verleent met een zeer onrijpe immuniteitsbibliotheek? Ik sluit af met de stelling dat een vaccin nooit nodig was voor deze noodsituatie en dat het vaccin dat is geproduceerd, nu heeft aangetoond te falen doordat dubbel geïnjecteerde personen besmet raken met de Delta-variant, met ernstige bijwerkingen en zelfs de dood tot gevolg. We moeten de rem zetten op deze uitrol van het vaccin en ermee stoppen. Dit injectieprogramma moet worden stopgezet zodat we kunnen begrijpen waarom deze schade en sterfgevallen zich hebben voorgedaan en moet alleen worden gericht op personen met het hoogste risico waarbij de risico/baten-berekening de beslissing in de richting van de injectie doet doorslaan; deze injectie is volledig gecontra-indiceerd voor kinderen en in wezen voor alle personen onder de 70 jaar die geen risico lopen. Op zijn minst moeten de ontwikkelaars van de injecties, de CDC en de FDA zorgen voor de onmiddellijke invoering van toezicht op de veiligheid van gegevens, ethische toetsingscommissies, kritieke toetsingscommissies enz. In het ideale geval moet het injectieprogramma volledig worden stopgezet, gezien wat we nu zien. Deze injecties mogen niet worden toegediend aan zwangere vrouwen of vrouwen in de vruchtbare leeftijd, kinderen, tieners, of personen die besmet zijn met COVID of ervan verdacht worden besmet te zijn met COVID. Onder geen enkele voorwaarde, want er is een enorm gevaar

Paul E. Alexander, PhD

Methodoloog gezondheidsonderzoek

Evidence-Based Medicine

Klinisch epidemioloog

Voormalig WHO-PAHO en

VS Gezondheid en Human Services

(HHS) adviseur/senior COVID-adviseur pandemie

Voormalig McMaster A Professor

Evidence-Based Medicine

Howard Tenenbaum, PHD

DDS, Dip. Perio., PhD, FRCD(C)

Professor in parodontologie,

Faculteit der Tandheelkunde
Hoogleraar Laboratoriumgeneeskunde en Pathobiologie,

Faculteit Geneeskunde
Universiteit van Toronto

Het Trozzi rapportWe willen je de beste bronnen bieden en nodigen je uit om je aan te melden voor onze e-mailnieuwsbrief.
Klik op de afbeelding voor ticketgegevens
Telegram
Twitter
Facebook
E-mail
Afdrukken

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

CAPTCHA ImageAfbeelding wijzigen

Het Trozzi rapportWe willen je de beste bronnen bieden en nodigen je uit om je aan te melden voor onze e-mailnieuwsbrief.

Blijf als eerste op de hoogte wanneer Dr. Trozzi een nieuwe video of een nieuw artikel publiceert. Lid worden van onze e-mailnieuwsbrief is gratis en je kunt je instellingen voor meldingen op elk moment wijzigen.

nl_NLNederlands