Dr. Mark Trozzi

De eerste golf, bezorgdheid, censuur en persoonlijke beslissingen

Gepubliceerd op 1 maart 2021. Bijgewerkt op 2 april 2021.

Inleiding

Mijn naam is Mark Trozzi. Ik ben arts. Ik ben in 1990 afgestudeerd aan de Universiteit van West Ontario. Ik heb de afgelopen vijfentwintig jaar spoedeisende geneeskunde beoefend en ben een veteraan-instructeur kritische reanimatie. Sinds het begin van de zogenaamde "pandemie", tot februari 2021, heb ik op verschillende spoedeisende hulpafdelingen dienst gedaan, waaronder een spoedeisende hulpafdeling die speciaal voor COVID-19 was aangewezen.

Wat volgt zijn mijn observaties en meningen; ik ben gebonden door mijn persoonlijke en religieuze overtuigingen om open en eerlijk te spreken. Ik heb niet de autoriteit om u "de waarheid" te vertellen, maar ik zal mijn eerlijke ervaringen, percepties, en digesties van honderden uren van onderzoek over het onderwerp covid-19 met u delen.
Aan het begin van deze "pandemie" was ik voorzichtig en dus nauwgezet met het gebruik van N95-maskers, handen wassen, sociale isolatie en afstand houden, enz. Ik bestudeerde de coronaviruswetenschap en was nauw betrokken bij vele oefeningen op de spoedgevallendienst om onze praktijk grondig aan te passen om het "dodelijke virus" waarvoor we werden aangeprezen, aan te pakken. Verschillende dingen deden me echter al snel denken dat we werden misleid en gemanipuleerd. Hier volgen er een paar

De eerste golf

De "eerste golf" van de "pandemie" was absoluut de rustigste tijd in mijn carrière. Ik heb de afgelopen vijfentwintig jaar heel hard gewerkt en het heel druk gehad op de eerste hulp. Maar zowel op mijn gewone SEH als op mijn "COVID-19 aangewezen" SEH waren er bijna geen patiënten, en bijna geen werk. Ik had meerdere lange ER diensten zonder een enkele patiënt. Ondertussen, wanneer ik naar de plaatselijke kruidenier ging, zou het gepropagandeerde publiek, God zegene hen, mij naar de voorkant van de asociale afstandslijn dirigeren, mij bedankend voor alles wat ik meemaakte als een eerstelijns spoedarts. Zij geloofden dat de SEH's en ziekenhuizen vol lagen met patiënten die stierven aan covid, en dat ik wel uitgeput moest zijn en het risico liep zelf te sterven door blootstelling. Ik begon contact op te nemen met dokters en vrienden in heel Canada en de VS, en vond hetzelfde patroon: lege ziekenhuizen, en propaganda die zei dat ze vol zaten met patiënten die stierven aan covid.

Vroegtijdig onderzoek

In het begin van mijn studie heb ik zink en hydroxychloroquine onderzocht, die op basis van een gezonde fysiologie werkelijk die zeldzame personen kunnen helpen die erg ziek worden van dit verkoudheidsvirus. Ik was verbaasd dat deze behandeling door het grootste deel van de medische gemeenschap eenvoudig terzijde werd geschoven en verworpen.

Vroegtijdige bezorgdheid

Bij onderzoek van de Wereldgezondheidsorganisatie, van de VN, kwam ik erachter dat de Chinese dictatuur (PRC) de communistische en onfatsoenlijke "Dr" Tedros, als hoofd van de WHO had gesteund. Ik leerde hoe de PRC betrokken was geweest bij: het vrijkomen van het virus; het wekenlang in de doofpot stoppen; het verdwijnen en onderdrukken van eerlijke Chinese artsen en wetenschappers; het verspreiden van het virus over de hele wereld (met uitzondering van Peking, waar de PRC-elite woont); en het dramatisch misbruiken van het Chinese volk in hun goed getimede lockdown, die werd gefilmd en uitgezonden naar de wereld om de paniek te creëren die ons er allemaal toe aanzette onze economieën en burgerrechten op te geven.

Vossen bewaken het kippenhok

Ik heb vernomen dat Canada's hoofd van de volksgezondheidsdienst, Dr. Tam, samen met Dr. Tedros ook in het comité van toezicht van de WHO zit; waardoor zij, denk ik, een dubbelagente is. Ik heb geluisterd naar haar vaak bizarre verhandelingen aan de Canadezen over covid-19.

Mijn perceptie van de situatie

Ik heb de indruk dat de ziekenhuisadministratie op elk niveau geen andere keuze had dan zich te onderwerpen aan de eindeloze top-down uitrol door regeringen van twijfelachtige nieuwe regels, protocollen en procedures. Mijn eerlijke gesprekken met collega's over mijn onderzoek en observaties, werden een probleem. Gevangen in dit dilemma, vertelde een belangrijke administrateur die ik zeer respecteer, mij dat "mijn gedachten anderen ongemakkelijk maakten, en het moeilijk maakten om iedereen gemotiveerd en meegaand te houden" met alle nieuwe protocollen en beperkingen. Sympathiek met de trieste situatie, handhaafde ik mijn klinische positie door te beloven "op mijn tong te bijten telkens ik dacht dat ik over COVID-19 zou spreken" in het ziekenhuis. Dit was uiteindelijk ethisch onmogelijk voor mij, en half november begon ik mijn ER-werk af te bouwen, en half februari nam ik ontslag bij al mijn ER's, om conflicten te vermijden tussen mijn sociale, wettelijke en ethische verantwoordelijkheden; en de ziekenhuizen waar ik van houd.

Heb ik ooit een Covid-19 patiënt gezien?

In mijn werk op de spoedgevallendienst heb ik nog nooit een patiënt ziek gezien met COVID-19; ik heb wel enkele positieve PCR-tests gezien bij asymptomatische mensen, en ik heb gezien hoe mensen in hun eigen huis werden opgesloten en geïsoleerd werden van familie en vrienden. Mijn onderzoek naar de PCR-test heeft mij er persoonlijk van overtuigd dat deze misleidend en manipuleerbaar is, en gebruikt wordt om eindeloos belastinggeld en toekomstige schulden op te souperen, om de criminelen die dit schandaal leiden op een dramatische manier te verrijken. Alleen al in mijn provincie worden dagelijks ~50.000 PCR testen uitgevoerd. Ondertussen brengt onze federale regering honderdduizenden doses potentieel gevaarlijke experimentele injecties van gemodificeerd viraal genetisch materiaal binnen, noemt ze "vaccins", en laat ze die door het leger beheren. Is dit redelijk voor een overwegend milde en niet-dodelijke virale ziekte?

Informatie onderdrukking?

Ik heb de onderdrukking gadegeslagen van artsen en wetenschappers die serumonderzoeken naar antilichamen uitvoerden, en wier bevindingen aantoonden dat het virus veel wijder verspreid was, maar over het algemeen niet dodelijk, en in de meeste gevallen asymptomatisch of zeer mild; en dat we in veel regio's tegen de zomer van 2020 waarschijnlijk al een natuurlijke immuniteit van de kudde hadden bereikt.

Kijk naar deze studie die is uitgevoerd in Wuhan zelf, waaruit blijkt dat het virus daar op 1 juni 2020 was gedaan, slechts twee maanden nadat hun korte lockdowns eindigden, en niemand verspreidde het, zelfs niet de zeer weinige mensen met een positieve PCR "test" (en ze waren niet ziek):

https://www.nature.com/articles/s41467-020-19802-w

China

Het viel me op dat China na de theatrale lockdown snel weer overging tot de orde van de dag, terwijl al onze economieën bevroren waren; zij kregen een enorme controle over de wereldmarkt. Het lijkt een geweldige, maar kwaadaardige strategie!

Politieke manipulatie van gezondheidswerkers

Ik heb de indruk dat veel van wat wij op de medische school hebben geleerd over besmettelijke ziekten, terzijde is geschoven en is vervangen door steeds langer wordende lijsten van voor mij vaak vreemde mandaten van volksgezondheidsfunctionarissen. Artsen, verpleegkundigen en leraren zijn bijzonder belangrijk voor het succes van dit COVID-19 bedrog, omdat wij leiders zijn in de samenleving en mensen vertrouwen op ons advies. Het is dus geen verrassing dat ik heb gemerkt dat vrije meningsuiting en denken in onze gelederen erg onderdrukt worden. In plaats van de straffen te ondergaan die staan op het hebben van een afwijkende mening, kunnen we ervoor kiezen om de kortzichtige voordelen te ervaren zoals extreem rustige dagen op de ER, het vervangen van ons traditionele hands-on werk door Zoom sessies vanuit huis; en toegang tot een verscheidenheid van nieuwe COVID-19 facturatiecodes. Op een gegeven moment werd mij een positie aangeboden waarin ik meer verdiende dan ik normaal verdien als ik op een drukke ER zou werken, om gewoon thuis te blijven en beschikbaar te zijn voor het geval de covid uitstrijkjes makende verpleegster een videoconferentie met mij nodig had.
Er zijn veel positieve en negatieve motivatoren die worden gebruikt om Canadese artsen, verpleegkundigen en leraren te manipuleren, om onbedoeld deel te nemen aan dit grote covid bedrog; maar dit vernietigt onze samenleving. Om een Titanic metafoor te gebruiken: "zelfs de luxe suites op de Titanic belanden op de bodem van de oceaan als ze zinkt". Ook lijkt veel van wat wordt gedaan, met inbegrip van de experimentele virale genetische injecties, in strijd te zijn met de code van Neurenberg betreffende medische experimenten met volledig geïnformeerde toestemming van de deelnemers.
Artsen en verpleegkundigen staan voor moeilijke beslissingen. Mijn carrière als spoedarts heeft mij altijd de gelegenheid geboden om mijn religieuze en ethische overtuigingen van eerlijkheid en vriendelijkheid in praktijk te brengen, terwijl ik goed mijn brood verdien. Nu zou ik, om mijn geliefde beroep te kunnen blijven uitoefenen, moeten deelnemen aan het bedrog, mijn eed en geestelijke overtuigingen moeten schenden, en naar mijn mening misdaden tegen de mensheid moeten begaan, zoals omschreven in de Code van Neurenberg.
Ik leef mee met al mijn collega dokters en verpleegsters. We zijn allemaal slachtoffers van het misbruik van de covid.

Dieper Onderzoek

Ik heb onderzocht en waargenomen hoe corrupte oligarchen deze misdaad tegen de mensheid lijken te hebben gepland. Deze planning omvatte Event 201 dat een simulatie was van een coronapandemie uitgevoerd door de Bill & Melinda Gates Foundation, het World Economic Forum en de Johns Hopkins University in oktober 2019; en de planning van de Rockefeller Foundation in 2010 van een virale uitbraak, genaamd "Operation Lockstep". Beide projecten beschreven hoe een virale uitbraak zou worden gebruikt om een autoritair systeem in te voeren met het verlies van onze mensenrechten en vrijheden. Ik heb ook gezien hoe hun cohorten in grote technologiebedrijven als Google, Facebook, Twitter en YouTube werkten om ons allemaal te censureren en te misleiden; het is echte propaganda.

Met betrekking tot het gebruik van gezichtsmaskers

Het gedwongen dragen van maskers door het grootste deel van de wereldbevolking wordt niet unaniem ondersteund door echte wetenschap. Deze maskers veroorzaken aanzienlijke schade aan onze psychologische, sociale, dermatologische, tandheelkundige, systemische en otolaryngotische gezondheid. Hoewel ik over het algemeen een goede gezondheid heb, hebben de maskers mij telkens wanneer ik ze gedurende langere perioden moest dragen, uitslag en neusklachten bezorgd, die verdwijnen wanneer ik ze een paar dagen niet draag. Wat ik het meest verontrustend vind, is het wegvallen van gezichtsuitdrukkingen, en dus van normale visuele sociale interactie.

Betreffende Covid-19 Vaccinaties

Pogingen in het verleden om vaccins tegen coronavirussen te ontwikkelen, hebben in diermodellen een aantal zeer gevaarlijke neveneffecten aan het licht gebracht, en de pogingen zijn gestaakt. Waarom zouden we een gevaarlijk vaccin nemen voor een over het algemeen milde ziekte, waartegen we toch al kudde-immuniteit ontwikkelen? De huidige snelle verspreiding van dure experimentele "vaccins" begraaft de belastingbetalers in eindeloze schulden aan de rijke en machtige schurken van dit verhaal. Toch worden wij, de mensen die gevangen zitten en misbruikt zijn in dit schandaal, gemanipuleerd om vreemde nieuwe injecties te nemen, in de hoop dat we misschien iets van onze vrijheid terugkrijgen. Bovendien zijn de meeste van de zogenaamde "vaccins" geen vaccins (tenzij we de definitie van vaccins veranderen). Het zijn eerder injecties met genen van het Coronavirus. Zie de video op deze site, getiteld Dit is geen vaccin

Meer wetenschappelijk onderzoek

In 2021, ga ik verder met de studie van de medische wetenschap van het coronavirus, en de geopolitiek.
Ivermectine is aan het licht gekomen als een uiterst doeltreffende veilige preventie, profylaxe en behandeling voor covidaceae; toch is het door zakelijke en politieke belangen onderdrukt, terwijl er zeer dure en onwettige injecties van de massa aan de gang zijn. Big Pharma en hun politieke consorten dringen aan op het toedienen van deze experimentele injecties aan de wereldbevolking, zelfs aan zuigelingen en kinderen. In werkelijkheid vormt het SARS-CoV2 een zeer geringe bedreiging voor bijna iedereen, behalve voor de zeer kwetsbare personen die even kwetsbaar zijn voor vele virussen en andere ziekten.
Kinderen lopen geen risico om aan covid-19 te overlijden, maar worden ernstig beschadigd door de opsluiting, gezichtsbarrières ("maskers"), isolatie en ontzegging van veel essentiële elementen van de kindertijd. Op dezelfde manier loopt bijna iedereen, behalve de zeer ouden of de zieken, bijna geen risico op dood of ernstige verwondingen door besmetting met het coronavirus.
Het is sterk mijn ijverig onderzochte conclusie dat ik de experimentele injecties voor de overgrote meerderheid van de mensen niet wil en ook niet aanbeveel. Evenzo sta ik niet achter veel maatregelen zoals de "case" telling die PCR "test" genereert, lockdowns, en het gedwongen dragen van schadelijke gezichtsbescherming.
Big Pharma promoot het idee dat nieuwe varianten van SARS-CoV2 injecties zullen vereisen om de immuniteit op peil te houden, alsook meer angst en lockdowns. De verst verwijderde variant is momenteel echter 99,7% genetisch identiek aan SARS-CoV2. SARS-CoV1 en SARS-CoV2 zijn genetisch slechts 80% identiek, maar toch weten we nu dat blootstelling aan SARS-CoV1 17 jaar geleden mensen blijvend immuun heeft gemaakt voor veel coronavirussen, waaronder SARS-CoV2, tot op de dag van vandaag. Zoals deskundigen als Dr. Michael Yeadon uitleggen, maakt dit het vrijwel onmogelijk dat immuniteit tegen SARS-CoV2 niet werkt voor een van deze subtiele varianten.
Uit onderzoek van het afgelopen jaar blijkt dat veel mensen, waarschijnlijk ver boven 50%, immuun zijn voor SARS-CoV2 zonder enige experimentele injectie. Zij zijn immuun door eerdere blootstelling aan SARS-CoV1; of door blootstelling aan SARS-CoV2 in de afgelopen anderhalf jaar. Verder is SARS-CoV2 voor ongeveer 80% van de mensen een zeer milde of asymptomatische ervaring, en loopt slechts een zeer klein percentage, minder dan 0,1 %, ernstig risico door deze verkoudheid.
Het opdringen van experimentele injecties aan de massa's, zoals nu gebeurt, is een ernstige schending van de Code van Neurenberg voor medische experimenten. Veel covideprotocollen zijn eveneens misdaden tegen de menselijkheid, in strijd met de Code van Neurenberg, en andere wettelijke normen zoals burgerlijke vrijheden.

Persoonlijke Beslissingen

Om de Gulden Regel en de Eed van Hippocrates te eren, en tegelijkertijd de Neurenbergse Code te gehoorzamen, blijf ik mij inzetten voor mijn verantwoordelijkheid als arts, om grondig onderzoek te doen en mijn inzichten eerlijk te delen. In de huidige situatie vereist dit dat ik mijn inkomen opgeef, en toch mijn tijd, energie en middelen inzet voor dit belangrijke werk.
Ik heb al mijn ziekenhuisfuncties neergelegd en daarmee mijn hele inkomen verspeeld. Ik heb mijn huis verkocht en de levensstandaard van mijn gezin sterk verlaagd, terwijl ik overleef van een beperkt spaargeld, en ik heb mij ertoe verplicht mijn steentje bij te dragen aan de bestrijding van de criminele covidenonderneming.
Ik bid dat ik mag bijdragen aan een uitkomst die waarachtig en rechtvaardig is, en de terugkeer van onze vrije samenleving en burgerlijke vrijheden. Ik geloof dat we bijna allemaal slachtoffers zijn in deze, ongeacht waar we ons bevinden op de weg naar het herstel van de waarheid.
Ik ben iedereen dankbaar die zijn steentje bijdraagt aan deze strijd, en voor alle vormen van steun, van gebed tot het delen van onze artikelen en video's, en ook financiële donaties.
Wij hebben ook zeer ontspannende muziek op onze site gezet, waarvan je gratis kunt genieten of die je kunt kopen om het werk dat wij doen te helpen ondersteunen.

 
Oprechte zegeningen, 

Dr. Mark Trozzi

Het Trozzi rapportWe willen je de beste bronnen bieden en nodigen je uit om je aan te melden voor onze e-mailnieuwsbrief.
Klik op de afbeelding voor ticketgegevens
Telegram
Twitter
Facebook
E-mail
Afdrukken

1 reactie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

CAPTCHA ImageAfbeelding wijzigen

Het Trozzi rapportWe willen je de beste bronnen bieden en nodigen je uit om je aan te melden voor onze e-mailnieuwsbrief.

Blijf als eerste op de hoogte wanneer Dr. Trozzi een nieuwe video of een nieuw artikel publiceert. Lid worden van onze e-mailnieuwsbrief is gratis en je kunt je instellingen voor meldingen op elk moment wijzigen.

nl_NLNederlands