Δρ Mark Trozzi

Περισσότερες από 150 συγκριτικές μελέτες και άρθρα σχετικά με την αναποτελεσματικότητα και τους κινδύνους της μάσκας

ΜΆΣΚΑ-ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΌΤΗΤΑ 
1) Αποτελεσματικότητα της προσθήκης σύστασης για μάσκα σε άλλα μέτρα δημόσιας υγείας για την πρόληψη της μόλυνσης από SARS-CoV-2 σε Δανούς χρήστες μάσκαςBundgaard, 2021 "Η μόλυνση με SARS-CoV-2 εμφανίστηκε σε 42 συμμετέχοντες με συνιστώμενες μάσκες (1,8%) και σε 53 συμμετέχοντες ελέγχου (2,1%). Η διαφορά μεταξύ των ομάδων ήταν -0,3 ποσοστιαίες μονάδες (95% CI, -1,2 έως 0,4 ποσοστιαίες μονάδες- P = 0,38) (αναλογία πιθανοτήτων, 0,82 [CI, 0,54 έως 1,23], P = 0,33). Ο πολλαπλός καταλογισμός, λαμβάνοντας υπόψη τις απώλειες στην παρακολούθηση, έδωσε παρόμοια αποτελέσματα... η σύσταση για τη χρήση χειρουργικών μασκών ως συμπλήρωμα άλλων μέτρων δημόσιας υγείας δεν μείωσε το ποσοστό μόλυνσης από SARS-CoV-2 μεταξύ των χρηστών κατά περισσότερο από 50% σε μια κοινότητα με μέτρια ποσοστά μόλυνσης, κάποιο βαθμό κοινωνικής αποστασιοποίησης και ασυνήθιστη γενική χρήση μάσκας".
2) Μετάδοση SARS-CoV-2 μεταξύ νεοσύλλεκτων πεζοναυτών κατά τη διάρκεια καραντίνας, Letizia, 2020 "Η μελέτη μας έδειξε ότι σε μια ομάδα νεαρών κυρίως ανδρών νεοσύλλεκτων στρατιωτικών, περίπου 2% έγιναν θετικοί για SARS-CoV-2, όπως προσδιορίστηκε με τη δοκιμασία qPCR, κατά τη διάρκεια μιας αυστηρά επιβαλλόμενης καραντίνας 2 εβδομάδων. Εντοπίστηκαν πολλαπλές, ανεξάρτητες συστάδες μετάδοσης στελεχών του ιού... όλοι οι νεοσύλλεκτοι φορούσαν πάντοτε υφασμάτινες μάσκες διπλής στρώσης σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους".
3) Φυσικές παρεμβάσεις για τη διακοπή ή τη μείωση της εξάπλωσης των αναπνευστικών ιών, Jefferson, 2020 "Υπάρχουν στοιχεία χαμηλής βεβαιότητας από εννέα δοκιμές (3507 συμμετέχοντες) ότι η χρήση μάσκας μπορεί να έχει μικρή ή καμία διαφορά στην έκβαση της νόσου που μοιάζει με γρίπη (ILI) σε σύγκριση με τη μη χρήση μάσκας (λόγος κινδύνου (RR) 0,99, 95% διάστημα εμπιστοσύνης (CI) 0,82 έως 1,18. Υπάρχουν στοιχεία μέτριας βεβαιότητας ότι η χρήση μάσκας πιθανόν να έχει μικρή ή καμία διαφορά στην έκβαση της εργαστηριακά επιβεβαιωμένης γρίπης σε σύγκριση με τη μη χρήση μάσκας (RR 0,91, 95% CI 0,66 έως 1,26- 6 μελέτες- 3005 συμμετέχοντες)... τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα των τυχαιοποιημένων μελετών δεν έδειξαν σαφή μείωση της ιογενούς λοίμωξης του αναπνευστικού με τη χρήση ιατρικών/χειρουργικών μασκών κατά την εποχική γρίπη".
4) Ο αντίκτυπος της κάλυψης της κοινότητας στο COVID-19: στο Μπαγκλαντές, Abaluck, 2021 Heneghan et al. Μια ομαδοποιημένη τυχαιοποιημένη δοκιμή προώθησης μάσκας σε επίπεδο κοινότητας στο αγροτικό Μπαγκλαντές από τον Νοέμβριο του 2020 έως τον Απρίλιο του 2021 (N=600 χωριά, N=342.126 ενήλικες. Ο Heneghan γράφει: "Σε μια Μελέτη στο Μπαγκλαντές, οι χειρουργικές μάσκες μείωσαν τις συμπτωματικές λοιμώξεις COVID κατά 0 έως 22%, ενώ η αποτελεσματικότητα των υφασμάτινων μασκών οδήγησε σε αύξηση από 11% έως 21%. Ως εκ τούτου, με βάση αυτές τις τυχαιοποιημένες μελέτες, οι μάσκες ενηλίκων φαίνεται να μην έχουν καμία ή περιορισμένη αποτελεσματικότητα".
5) Αποδεικτικά στοιχεία για την κοινοτική μάσκα προσώπου με ύφασμα για τον περιορισμό της εξάπλωσης του SARS-CoV-2: μια κριτική ανασκόπηση, Liu/CATO, 2021 "Τα διαθέσιμα κλινικά στοιχεία σχετικά με την αποτελεσματικότητα της μάσκας προσώπου είναι χαμηλής ποιότητας και τα καλύτερα διαθέσιμα κλινικά στοιχεία έχουν ως επί το πλείστον αποτύχει να δείξουν αποτελεσματικότητα, με δεκατέσσερις από τις δεκαέξι αναγνωρισμένες τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες δοκιμές που συνέκριναν μάσκες προσώπου με ελέγχους χωρίς μάσκα να μην βρίσκουν στατιστικά σημαντικό όφελος στους πληθυσμούς με σκοπό τη θεραπεία. Από τις δεκαέξι ποσοτικές μετα-αναλύσεις, οι οκτώ ήταν διφορούμενες ή κρίσιμες ως προς το κατά πόσον τα στοιχεία υποστηρίζουν τη δημόσια σύσταση για μάσκες, ενώ οι υπόλοιπες οκτώ υποστήριξαν τη δημόσια παρέμβαση με μάσκες βάσει περιορισμένων στοιχείων κυρίως βάσει της αρχής της προφύλαξης".
6) Μη φαρμακευτικά μέτρα για την πανδημική γρίπη σε μη υγειονομικές ρυθμίσεις - Προσωπικά προστατευτικά και περιβαλλοντικά μέτρα, CDC/Xiao, 2020 "Τα στοιχεία από 14 τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες δοκιμές αυτών των μέτρων δεν υποστήριξαν σημαντική επίδραση στη μετάδοση της εργαστηριακά επιβεβαιωμένης γρίπης... καμία από τις μελέτες για τα νοικοκυριά δεν ανέφερε σημαντική μείωση των δευτερογενών εργαστηριακά επιβεβαιωμένων λοιμώξεων από τον ιό της γρίπης στην ομάδα της μάσκας προσώπου... η συνολική μείωση των ILI ή των περιπτώσεων εργαστηριακά επιβεβαιωμένης γρίπης στην ομάδα της μάσκας προσώπου δεν ήταν σημαντική σε καμία από τις δύο μελέτες".
7) CIDRAP: COVID-19 δεν βασίζεται σε υγιή δεδομένα, Brosseau, 2020 "Συμφωνούμε ότι τα δεδομένα που υποστηρίζουν την αποτελεσματικότητα μιας υφασμάτινης μάσκας ή ενός καλύμματος προσώπου είναι πολύ περιορισμένα. Έχουμε, ωστόσο, δεδομένα από εργαστηριακές μελέτες που δείχνουν ότι οι υφασμάτινες μάσκες ή τα καλύμματα προσώπου προσφέρουν πολύ χαμηλή αποτελεσματικότητα συλλογής φίλτρων για τα μικρότερα εισπνεύσιμα σωματίδια που πιστεύουμε ότι ευθύνονται σε μεγάλο βαθμό για τη μετάδοση, ιδίως από προ- ή ασυμπτωματικά άτομα που δεν βήχουν ή δεν φτερνίζονται...αν και υποστηρίζουμε τη χρήση μάσκας από το ευρύ κοινό, συνεχίζουμε να καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι οι υφασμάτινες μάσκες και τα καλύμματα προσώπου είναι πιθανό να έχουν περιορισμένο αντίκτυπο στη μείωση της μετάδοσης του COVID-19, επειδή έχουν ελάχιστη ικανότητα να αποτρέπουν την εκπομπή μικρών σωματιδίων, προσφέρουν περιορισμένη προσωπική προστασία όσον αφορά την εισπνοή μικρών σωματιδίων και δεν πρέπει να συνιστώνται ως υποκατάστατο της φυσικής απομάκρυνσης ή της μείωσης του χρόνου παραμονής σε κλειστούς χώρους με πολλά δυνητικά μολυσματικά άτομα."
8) Καθολική κάλυψη στα νοσοκομεία στην εποχή του Covid-19, Klompas/NEJM, 2020 "Γνωρίζουμε ότι η χρήση μάσκας εκτός των εγκαταστάσεων υγειονομικής περίθαλψης προσφέρει ελάχιστη, αν όχι καθόλου, προστασία από τη μόλυνση. Οι αρχές δημόσιας υγείας ορίζουν ως σημαντική έκθεση στο Covid-19 την επαφή πρόσωπο με πρόσωπο σε ακτίνα 6 μέτρων με ασθενή με συμπτωματικό Covid-19, η οποία διαρκεί τουλάχιστον για μερικά λεπτά (και ορισμένοι λένε ότι υπερβαίνει τα 10 λεπτά ή ακόμη και τα 30 λεπτά). Επομένως, η πιθανότητα να κολλήσει κανείς το Covid-19 από μια περαστική επαφή σε δημόσιο χώρο είναι ελάχιστη. Σε πολλές περιπτώσεις, η επιθυμία για εκτεταμένη συγκάλυψη είναι μια αντανακλαστική αντίδραση στο άγχος για την πανδημία... Ο υπολογισμός μπορεί να είναι διαφορετικός, ωστόσο, σε χώρους υγειονομικής περίθαλψης. Πρώτα απ' όλα, η μάσκα αποτελεί βασικό συστατικό του ατομικού προστατευτικού εξοπλισμού (ΜΑΠ) που χρειάζονται οι κλινικοί γιατροί όταν φροντίζουν συμπτωματικούς ασθενείς με αναπνευστικές ιογενείς λοιμώξεις, σε συνδυασμό με τη ρόμπα, τα γάντια και την προστασία των ματιών... Η καθολική μάσκα από μόνη της δεν αποτελεί πανάκεια. Μια μάσκα δεν θα προστατεύσει τους παρόχους που φροντίζουν έναν ασθενή με ενεργό Covid-19 εάν δεν συνοδεύεται από σχολαστική υγιεινή των χεριών, προστασία των ματιών, γάντια και ρόμπα. Μια μάσκα από μόνη της δεν θα αποτρέψει τους εργαζόμενους στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης με πρώιμο Covid-19 από το να μολύνουν τα χέρια τους και να μεταδώσουν τον ιό σε ασθενείς και συναδέλφους. Η επικέντρωση μόνο στην καθολική μάσκα μπορεί, παραδόξως, να οδηγήσει σε μεγαλύτερη μετάδοση του Covid-19, εάν αποσπά την προσοχή από την εφαρμογή πιο θεμελιωδών μέτρων ελέγχου των λοιμώξεων".
9) Μάσκες για την πρόληψη των ιογενών αναπνευστικών λοιμώξεων μεταξύ των εργαζομένων στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης και του κοινού: PEER umbrella συστηματική ανασκόπησηDugré, 2020 "Αυτή η συστηματική ανασκόπηση βρήκε περιορισμένα στοιχεία ότι η χρήση μάσκας μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο ιογενών αναπνευστικών λοιμώξεων. Στο περιβάλλον της κοινότητας, διαπιστώθηκε πιθανός μειωμένος κίνδυνος ασθένειας που μοιάζει με γρίπη μεταξύ των χρηστών μάσκας. Στους εργαζόμενους στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, τα αποτελέσματα δεν δείχνουν καμία διαφορά μεταξύ των μασκών N95 και των χειρουργικών μασκών όσον αφορά τον κίνδυνο επιβεβαιωμένης γρίπης ή άλλων επιβεβαιωμένων ιογενών αναπνευστικών λοιμώξεων, αν και διαπιστώθηκαν πιθανά οφέλη από τις μάσκες N95 για την πρόληψη της νόσου που μοιάζει με γρίπη ή άλλων κλινικών αναπνευστικών λοιμώξεων. Οι χειρουργικές μάσκες ενδέχεται να είναι ανώτερες από τις υφασμάτινες μάσκες, αλλά τα δεδομένα περιορίζονται σε 1 δοκιμή".
10) Αποτελεσματικότητα των μέτρων ατομικής προστασίας στη μείωση της μετάδοσης της πανδημικής γρίπης: Συστηματική ανασκόπηση και μετα-ανάλυσηSaunders-Hastings, 2017 "Η χρήση μάσκας προσώπου παρείχε μη σημαντική προστατευτική επίδραση (OR = 0,53; 95% CI 0,16-1,71; I2 = 48%) κατά της λοίμωξης από πανδημική γρίπη του 2009".
11) Πειραματική διερεύνηση της διασποράς και της συσσώρευσης αερολυμάτων σε εσωτερικούς χώρους στο πλαίσιο του COVID-19: Επιδράσεις των μασκών και του εξαερισμού, Shah, 2021 "Παρ' όλα αυτά, οι μάσκες υψηλής απόδοσης, όπως η KN95, εξακολουθούν να προσφέρουν σημαντικά υψηλότερη φαινομενική απόδοση φιλτραρίσματος (60% και 46% για τις μάσκες R95 και KN95, αντίστοιχα) από τις πιο συχνά χρησιμοποιούμενες υφασμάτινες (10%) και χειρουργικές μάσκες (12%), και ως εκ τούτου εξακολουθούν να αποτελούν τη συνιστώμενη επιλογή για τον περιορισμό της αερομεταφερόμενης μετάδοσης ασθενειών σε εσωτερικούς χώρους".
12) Άσκηση με μάσκα προσώπου; Χειριζόμαστε το σπαθί του διαβόλου; - Μια φυσιολογική υπόθεσηChandrasekaran, 2020 "Η άσκηση με μάσκες προσώπου μπορεί να μειώσει το διαθέσιμο οξυγόνο και να αυξήσει την παγίδευση του αέρα εμποδίζοντας την ουσιαστική ανταλλαγή διοξειδίου του άνθρακα. Η υπερκαπνική υποξία μπορεί δυνητικά να αυξήσει το όξινο περιβάλλον, την καρδιακή υπερφόρτωση, τον αναερόβιο μεταβολισμό και τη νεφρική υπερφόρτωση, γεγονός που μπορεί να επιδεινώσει σημαντικά την υποκείμενη παθολογία των εγκατεστημένων χρόνιων ασθενειών. Περαιτέρω, σε αντίθεση με την προηγούμενη σκέψη, δεν υπάρχουν στοιχεία που να υποστηρίζουν ότι οι μάσκες προσώπου κατά τη διάρκεια της άσκησης προσφέρουν πρόσθετη προστασία από τη μεταφορά του ιού με σταγονίδια".
13) Χειρουργικές μάσκες προσώπου στα σύγχρονα χειρουργεία - μια δαπανηρή και περιττή τελετουργία;, Mitchell, 1991 "Μετά τη θέση σε λειτουργία μιας νέας σουίτας χειρουργικών αιθουσών, οι μελέτες κίνησης του αέρα έδειξαν ροή αέρα μακριά από το χειρουργικό τραπέζι προς την περιφέρεια της αίθουσας. Η στοματική μικροβιακή χλωρίδα που διασκορπίστηκε από μη καλυμμένους άνδρες και γυναίκες εθελοντές που στέκονταν σε απόσταση ενός μέτρου από το τραπέζι απέτυχε να μολύνει εκτεθειμένες πλάκες που είχαν τοποθετηθεί στο τραπέζι. Η χρήση μάσκας προσώπου από μη πλυμένο προσωπικό που εργάζεται σε χειρουργική αίθουσα με εξαναγκασμένο αερισμό φαίνεται να είναι περιττή".
14) Μάσκα προσώπου κατά των ιογενών αναπνευστικών λοιμώξεων μεταξύ των προσκυνητών του Χατζ: Μια προκλητική τυχαιοποιημένη δοκιμή κατά συστάδες, Alfelali, 2020 "Σύμφωνα με την ανάλυση πρόθεσης προς θεραπεία, η χρήση μάσκας προσώπου δεν φάνηκε να είναι αποτελεσματική έναντι των εργαστηριακά επιβεβαιωμένων ιογενών αναπνευστικών λοιμώξεων (αναλογία πιθανοτήτων [OR], 1,4, 95% διάστημα εμπιστοσύνης [CI], 0,9 έως 2,1, p = 0,18) ούτε έναντι της κλινικής αναπνευστικής λοίμωξης (OR, 1,1, 95% CI, 0,9 έως 1,4, p = 0,40)."
15) Απλή αναπνευστική προστασία - αξιολόγηση της απόδοσης διήθησης υφασμάτινων μασκών και κοινών υφασμάτινων υλικών έναντι σωματιδίων μεγέθους 20-1000 nmRengasamy, 2010 "Τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τη μελέτη δείχνουν ότι τα κοινά υφασμάτινα υλικά μπορεί να παρέχουν οριακή προστασία από τα νανοσωματίδια, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που ανήκουν στα μεγέθη των σωματιδίων που περιέχουν ιούς στην εκπνεόμενη αναπνοή".
16) Αναπνευστική απόδοση που προσφέρουν οι αναπνευστήρες N95 και οι χειρουργικές μάσκες: αξιολόγηση σε ανθρώπους με αερολύματα NaCl που αντιπροσωπεύουν το εύρος μεγέθους βακτηριακών και ιογενών σωματιδίων, Lee, 2008 "Η μελέτη δείχνει ότι οι αναπνευστήρες προσώπου με φίλτρο N95 μπορεί να μην επιτυγχάνουν το αναμενόμενο επίπεδο προστασίας από βακτήρια και ιούς. Μια βαλβίδα εκπνοής στον αναπνευστήρα N95 δεν επηρεάζει την αναπνευστική προστασία- φαίνεται να είναι μια κατάλληλη εναλλακτική λύση για τη μείωση της αντίστασης στην αναπνοή."
17) Χαρακτηριστικά διείσδυσης και διαρροής αερολύματος από μάσκες που χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία υγειονομικής περίθαλψης, Weber, 1993 "Καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι η προστασία που παρέχουν οι χειρουργικές μάσκες μπορεί να είναι ανεπαρκής σε περιβάλλοντα που περιέχουν δυνητικά επικίνδυνα αερολύματα μεγέθους υπομικρομέτρων".
18) Χειρουργικές μάσκες προσώπου μίας χρήσης για την πρόληψη της μόλυνσης των χειρουργικών τραυμάτων σε καθαρές χειρουργικές επεμβάσεις, Vincent, 2016 "Συμπεριλάβαμε τρεις δοκιμές, στις οποίες συμμετείχαν συνολικά 2106 άτομα. Δεν υπήρξε στατιστικά σημαντική διαφορά στα ποσοστά των λοιμώξεων μεταξύ της ομάδας με και χωρίς μάσκα σε καμία από τις δοκιμές... από τα περιορισμένα αποτελέσματα δεν είναι σαφές εάν η χρήση χειρουργικών μασκών προσώπου από τα μέλη της χειρουργικής ομάδας έχει οποιαδήποτε επίδραση στα ποσοστά λοιμώξεων των χειρουργικών τραυμάτων για τους ασθενείς που υποβάλλονται σε καθαρή χειρουργική επέμβαση".
19) Χειρουργικές μάσκες προσώπου μίας χρήσης: συστηματική ανασκόπηση, Lipp, 2005 "Από τα περιορισμένα αποτελέσματα δεν είναι σαφές αν η χρήση χειρουργικών μασκών προσώπου έχει ως αποτέλεσμα οποιαδήποτε βλάβη ή όφελος για τον ασθενή που υποβάλλεται σε καθαρή χειρουργική επέμβαση".
20) Σύγκριση της απόδοσης φίλτρου ιατρικών μη υφασμένων υφασμάτων έναντι τριών διαφορετικών αερολυμάτων μικροβίωνShimasaki , 2018 "Καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι η δοκιμή απόδοσης φίλτρου με τη χρήση του αερολύματος του φάγου phi-X174 μπορεί να υπερεκτιμήσει την προστατευτική απόδοση των μη υφασμένων υφασμάτων με δομή φίλτρου σε σύγκριση με εκείνη έναντι πραγματικών παθογόνων όπως ο ιός της γρίπης".
21) Η χρήση μασκών και αναπνευστικών συσκευών για την πρόληψη της μετάδοσης της γρίπης: συστηματική ανασκόπηση των επιστημονικών στοιχείων21) Η χρήση μασκών και αναπνευστήρων για την πρόληψη της μετάδοσης της γρίπης: συστηματική ανασκόπηση των επιστημονικών στοιχείωνBin-Reza, 2012 Η χρήση μασκών και αναπνευστικών συσκευών για την πρόληψη της μετάδοσης της γρίπης: συστηματική ανασκόπηση των επιστημονικών στοιχείων "Καμία από τις μελέτες δεν κατέδειξε πειστική σχέση μεταξύ της χρήσης μάσκας/αναπνευστικής συσκευής και της προστασίας από τη μόλυνση από τη γρίπη. Ορισμένα στοιχεία υποδεικνύουν ότι η χρήση μάσκας είναι καλύτερο να γίνεται ως μέρος μιας δέσμης μέτρων προσωπικής προστασίας, ιδίως της υγιεινής των χεριών".
22) Προστασία του προσώπου των εργαζομένων στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης κατά τη διάρκεια πανδημιών: μια επισκόπηση, Godoy, 2020 "Σε σύγκριση με τις χειρουργικές μάσκες, οι αναπνευστήρες N95 έχουν καλύτερες επιδόσεις σε εργαστηριακές δοκιμές, μπορεί να παρέχουν ανώτερη προστασία σε νοσοκομειακές εγκαταστάσεις και ισοδύναμες επιδόσεις σε εξωτερικές εγκαταστάσεις. Οι στρατηγικές διατήρησης της χειρουργικής μάσκας και της αναπνευστικής συσκευής N95 περιλαμβάνουν την εκτεταμένη χρήση, την επαναχρησιμοποίηση ή την απολύμανση, αλλά οι στρατηγικές αυτές μπορεί να οδηγήσουν σε κατώτερη προστασία. Περιορισμένα στοιχεία υποδεικνύουν ότι οι επαναχρησιμοποιημένες και αυτοσχέδιες μάσκες θα πρέπει να χρησιμοποιούνται όταν δεν είναι διαθέσιμη η προστασία ιατρικού βαθμού".
23) Αξιολόγηση της επάρκειας της χρήσης της μάσκας N95 από το ευρύ κοινό στη Σιγκαπούρη, Yeung, 2020 "Τα ευρήματα αυτά υποστηρίζουν τις τρέχουσες συστάσεις κατά της χρήσης μάσκας N95 από το ευρύ κοινό κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19.5 Η χρήση της μάσκας N95 από το ευρύ κοινό μπορεί να μη μεταφράζεται σε αποτελεσματική προστασία, αλλά αντίθετα να παρέχει ψευδή διαβεβαίωση. Πέρα από τις μάσκες N95, πρέπει να αξιολογηθεί η επάρκεια του γενικού κοινού στη χρήση χειρουργικών μασκών".
24) Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των υφασμάτινων προσωπίδων στη μείωση της έκθεσης σε σωματίδια, Shakya, 2017 "Η τυπική απόδοση της μάσκας N95 χρησιμοποιήθηκε ως έλεγχος για τη σύγκριση των αποτελεσμάτων με τις υφασμάτινες μάσκες και τα αποτελέσματά μας υποδηλώνουν ότι οι υφασμάτινες μάσκες είναι μόνο οριακά επωφελείς στην προστασία των ατόμων από σωματίδια<2,5 μm."
25) Χρήση χειρουργικών μασκών προσώπου για τη μείωση της επίπτωσης του κοινού κρυολογήματος μεταξύ των εργαζομένων στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης στην Ιαπωνία: μια τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη δοκιμή, Jacobs, 2009 "Η χρήση μάσκας προσώπου σε εργαζόμενους στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης δεν έχει αποδειχθεί ότι παρέχει όφελος όσον αφορά τα συμπτώματα κρυολογήματος ή το κρυολόγημα".
26) Αναπνευστήρες N95 έναντι ιατρικών μασκών για την πρόληψη της γρίπης μεταξύ του προσωπικού υγειονομικής περίθαλψηςRadonovich, 2019  "Μεταξύ του προσωπικού υγειονομικής περίθαλψης στα εξωτερικά ιατρεία, οι αναπνευστήρες N95 έναντι των ιατρικών μασκών, όπως φορέθηκαν από τους συμμετέχοντες σε αυτή τη δοκιμή, δεν οδήγησαν σε σημαντική διαφορά στην επίπτωση της εργαστηριακά επιβεβαιωμένης γρίπης".
27) Η καθολική χρήση μάσκας μειώνει ή αυξάνει την εξάπλωση του COVID-19;, Τι γίνεται με αυτό; 2020 "Μια επισκόπηση των μελετών που έχουν αξιολογηθεί από ομοτίμους δείχνει ότι η καθολική χρήση μάσκας (σε αντίθεση με τη χρήση μάσκας σε συγκεκριμένα περιβάλλοντα) δεν μειώνει τη μετάδοση των αναπνευστικών ιών από τα άτομα που φορούν μάσκες σε άτομα που δεν φορούν μάσκες".
28) Κάλυψη: Μια προσεκτική ανασκόπηση των στοιχείων, Alexander, 2021 "Στην πραγματικότητα, δεν είναι παράλογο αυτή τη στιγμή να συμπεράνουμε ότι οι χειρουργικές και οι υφασμάτινες μάσκες, που χρησιμοποιούνται όπως χρησιμοποιούνται σήμερα, δεν έχουν καμία απολύτως επίπτωση στον έλεγχο της μετάδοσης του ιού Covid-19, και τα τρέχοντα στοιχεία υποδηλώνουν ότι οι μάσκες προσώπου μπορεί να είναι πραγματικά επιβλαβείς".
29) Κοινοτικές εκθέσεις και εκθέσεις στενής επαφής που σχετίζονται με το COVID-19 μεταξύ συμπτωματικών ενηλίκων ≥18 ετών σε 11 μονάδες υγειονομικής περίθαλψης εξωτερικών ιατρείων - Ηνωμένες Πολιτείες, Ιούλιος 2020, Fisher, 2020 Τα αναφερόμενα χαρακτηριστικά των συμπτωματικών ενηλίκων ≥18 ετών που ήταν εξωτερικοί ασθενείς σε 11 ακαδημαϊκές μονάδες υγειονομικής περίθαλψης των ΗΠΑ και οι οποίοι έλαβαν θετικά και αρνητικά αποτελέσματα δοκιμών SARS-CoV-2 (N = 314)* - Ηνωμένες Πολιτείες, 1-29 Ιουλίου 2020, αποκάλυψαν ότι 80% των μολυσμένων ατόμων φορούσαν μάσκες προσώπου σχεδόν όλες ή τις περισσότερες φορές.
30) Επίδραση των μη φαρμακευτικών παρεμβάσεων κατά του COVID-19 στην Ευρώπη: μια οιονεί πειραματική μελέτη, Hunter, 2020 Οι μάσκες προσώπου στο κοινό δεν συσχετίστηκαν με μειωμένη επίπτωση.
31) Κάλυψη της έλλειψης αποδεικτικών στοιχείων με πολιτική, CEBM, Heneghan, 2020 "Φαίνεται ότι, παρά τις δύο δεκαετίες ετοιμότητας για πανδημία, υπάρχει σημαντική αβεβαιότητα ως προς την αξία της χρήσης μάσκας. Για παράδειγμα, τα υψηλά ποσοστά μόλυνσης με υφασμάτινες μάσκες θα μπορούσαν να οφείλονται σε βλάβες που προκαλούν οι υφασμάτινες μάσκες ή σε οφέλη των ιατρικών μασκών. Οι πολυάριθμες συστηματικές ανασκοπήσεις που έχουν δημοσιευθεί πρόσφατα περιλαμβάνουν όλες την ίδια βάση στοιχείων, οπότε δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι καταλήγουν σε γενικές γραμμές στα ίδια συμπεράσματα".
32) Μετάδοση του COVID-19 σε 282 συστάδες στην Καταλονία της Ισπανίας: μελέτη κοόρτης, Marks, 2021 "Δεν παρατηρήσαμε καμία συσχέτιση του κινδύνου μετάδοσης με την αναφερόμενη χρήση μάσκας από τις επαφές, με την ηλικία ή το φύλο του περιστατικού δείκτη ή με την παρουσία αναπνευστικών συμπτωμάτων στο περιστατικό δείκτη κατά την αρχική επίσκεψη στη μελέτη".
33) Μη φαρμακευτικά μέτρα δημόσιας υγείας για τον μετριασμό του κινδύνου και των επιπτώσεων της επιδημικής και πανδημικής γρίπης, ΠΟΥ, 2020 "Δέκα RCTs συμπεριλήφθηκαν στη μετα-ανάλυση και δεν υπήρχαν στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι οι μάσκες προσώπου είναι αποτελεσματικές στη μείωση της μετάδοσης της εργαστηριακά επιβεβαιωμένης γρίπης".
34) Η περίεργα αντιεπιστημονική συγκάλυψη της Αμερικής, Younes, 2020 "Μια έκθεση κατέληξε στο συμπέρασμά της με βάση τις παρατηρήσεις ενός "ομοίωμα κεφαλής προσαρτημένο σε προσομοιωτή αναπνοής."  Ένα άλλο αναλύεται η χρήση χειρουργικών μασκών σε άτομα που εμφανίζουν τουλάχιστον δύο συμπτώματα οξείας αναπνευστικής νόσου. Παρεμπιπτόντως, καμία από αυτές τις μελέτες αφορούσαν υφασμάτινες μάσκες ή εξέταζαν τη χρήση (ή την κακή χρήση) μάσκας στον πραγματικό κόσμο μεταξύ απλών ανθρώπων, και καμία δεν τεκμηρίωσε την αποτελεσματικότητα της ευρείας χρήσης μάσκας από άτομα που δεν εμφανίζουν συμπτώματα. Απλώς δεν υπήρχε καμία απολύτως απόδειξη ότι οι υγιείς άνθρωποι θα έπρεπε να φορούν μάσκες όταν κάνουν τη ζωή τους, ιδίως σε εξωτερικούς χώρους".
35) Αντιασφυξιογόνες μάσκες και παρόμοια εμπόδια για την πρόληψη αναπνευστικών ασθενειών, όπως το COVID-19: Μια ταχεία συστηματική ανασκόπηση, Brainard, 2020 "31 επιλέξιμες μελέτες (συμπεριλαμβανομένων 12 RCT). Πραγματοποιήθηκε αφηγηματική σύνθεση και μετα-ανάλυση τυχαίων επιδράσεων των ποσοστών προσβολών για πρωτογενή και δευτερογενή πρόληψη σε 28 μελέτες. Με βάση τις RCTs θα καταλήγαμε στο συμπέρασμα ότι η χρήση μάσκας προσώπου μπορεί να είναι πολύ ελαφρώς προστατευτική έναντι της πρωτογενούς λοίμωξης από την περιστασιακή επαφή στην κοινότητα και μέτρια προστατευτική έναντι των λοιμώξεων στο σπίτι όταν τόσο τα μολυσμένα όσο και τα μη μολυσμένα μέλη φορούν μάσκες προσώπου. Ωστόσο, οι RCTs συχνά υπέφεραν από την κακή συμμόρφωση και τους ελέγχους με τη χρήση αντιασφυξιογόνων μάσκας".
36) Το έτος των μεταμφιέσεων, Koops, 2020 "Οι υγιείς άνθρωποι στην κοινωνία μας δεν πρέπει να τιμωρούνται επειδή είναι υγιείς, κάτι που κάνουν ακριβώς τα λουκέτα, οι αποστάσεις, οι εντολές για μάσκες κ.λπ... Τα παιδιά δεν πρέπει να φορούν καλύμματα προσώπου. Όλοι χρειαζόμαστε συνεχή αλληλεπίδραση με το περιβάλλον μας και αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τα παιδιά. Έτσι αναπτύσσεται το ανοσοποιητικό τους σύστημα. Είναι η χαμηλότερη από τις ομάδες χαμηλού κινδύνου. Αφήστε τα να είναι παιδιά και αφήστε τα να αναπτύξουν το ανοσοποιητικό τους σύστημα... Η ιδέα της "Εντολής μάσκας" είναι μια πραγματικά γελοία, σπασμωδική αντίδραση και πρέπει να αποσυρθεί και να πεταχτεί στον κάδο απορριμμάτων της καταστροφικής πολιτικής, μαζί με τα λουκέτα και το κλείσιμο των σχολείων. Μπορείτε να ψηφίσετε ένα πρόσωπο χωρίς να υποστηρίζετε τυφλά όλες τις προτάσεις του!"
37) Ανοιχτά σχολεία, Covid-19 και νοσηρότητα παιδιών και εκπαιδευτικών στη Σουηδία, Ludvigsson, 2020 "Εξετάστηκαν 1.951.905 παιδιά στη Σουηδία (στις 31 Δεκεμβρίου 2019), τα οποία ήταν ηλικίας 1 έως 16 ετών... η κοινωνική αποστασιοποίηση ενθαρρύνθηκε στη Σουηδία, αλλά η χρήση μάσκας προσώπου όχι... Κανένα παιδί με Covid-19 δεν πέθανε".
38) Τα οφέλη της διπλής κάλυψης είναι περιορισμένα, διαπιστώνει ο ιαπωνικός υπερυπολογιστής, Reidy, 2021 "Η χρήση δύο μασκών προσφέρει περιορισμένα οφέλη στην πρόληψη της εξάπλωσης των σταγονιδίων που θα μπορούσαν να μεταφέρουν τον κορονοϊό σε σύγκριση με μία καλά προσαρμοσμένη μάσκα μίας χρήσης, σύμφωνα με ιαπωνική μελέτη που μοντελοποίησε τη διασπορά των σταγονιδίων σε υπερυπολογιστή".
39) Φυσικές παρεμβάσεις για τη διακοπή ή τη μείωση της εξάπλωσης των αναπνευστικών ιών. Μέρος 1 - Μάσκες προσώπου, προστασία των ματιών και απομάκρυνση ατόμων: συστηματική ανασκόπηση και μετα-ανάλυση, Jefferson, 2020 "Δεν υπήρχαν επαρκή στοιχεία για την παροχή σύστασης σχετικά με τη χρήση φραγμών προσώπου χωρίς άλλα μέτρα. Βρήκαμε ανεπαρκή στοιχεία για τη διαφορά μεταξύ χειρουργικών μασκών και αναπνευστικών συσκευών N95 και περιορισμένα στοιχεία για την υποστήριξη της αποτελεσματικότητας της καραντίνας".
40) Πρέπει τα άτομα στην κοινότητα χωρίς αναπνευστικά συμπτώματα να φορούν μάσκες προσώπου για να μειωθεί η εξάπλωση του COVID-19;, NIPH, 2020 "Οι μη ιατρικές μάσκες προσώπου περιλαμβάνουν μια ποικιλία προϊόντων. Δεν υπάρχουν αξιόπιστα στοιχεία για την αποτελεσματικότητα των μη ιατρικών μασκών προσώπου σε περιβάλλοντα κοινότητας. Είναι πιθανό να υπάρχει σημαντική διακύμανση στην αποτελεσματικότητα μεταξύ των προϊόντων. Ωστόσο, υπάρχουν μόνο περιορισμένα στοιχεία από εργαστηριακές μελέτες σχετικά με πιθανές διαφορές στην αποτελεσματικότητα όταν χρησιμοποιούνται διαφορετικά προϊόντα στην κοινότητα."
41) Είναι απαραίτητη η μάσκα στο χειρουργείο;, Orr, 1981 "Φαίνεται ότι η ελάχιστη μόλυνση μπορεί να επιτευχθεί καλύτερα με το να μη φοράμε καθόλου μάσκα, αλλά να λειτουργούμε σιωπηλά. Όποια και αν είναι η σχέση της με τη μόλυνση, τον αριθμό των βακτηρίων ή τη διάδοση των squames, δεν υπάρχουν άμεσες αποδείξεις ότι η χρήση μάσκας μειώνει τη μόλυνση του τραύματος".
42) Η χειρουργική μάσκα δεν είναι κατάλληλη για τη μείωση του κινδύνου, Neilson, 2016 "Μόλις το 2010, η Εθνική Ακαδημία Επιστημών των ΗΠΑ δήλωσε ότι, στο περιβάλλον της κοινότητας, "οι μάσκες προσώπου δεν έχουν σχεδιαστεί ή πιστοποιηθεί για να προστατεύουν τον χρήστη από την έκθεση σε αναπνευστικούς κινδύνους". Πολλές μελέτες έχουν δείξει την αναποτελεσματικότητα της χειρουργικής μάσκας σε οικιακό περιβάλλον για την πρόληψη της μετάδοσης του ιού της γρίπης".
43) Μάσκα προσώπου έναντι μη μάσκας προσώπου στην πρόληψη των ιογενών αναπνευστικών λοιμώξεων κατά τη διάρκεια του Χατζ: Μια τυχαιοποιημένη δοκιμή ανοικτής ετικέτας σε ομάδες (Cluster Randomised Open Label Trial), Alfelali, 2019 "Η χρήση μάσκας προσώπου δεν προλαμβάνει τις κλινικές ή εργαστηριακά επιβεβαιωμένες ιογενείς αναπνευστικές λοιμώξεις μεταξύ των προσκυνητών του Χατζ".
44) Μανδύες προσώπου στην εποχή του COVID-19: Υπόθεση υγείαςVainshelboim, 2021 "Τα υπάρχοντα επιστημονικά στοιχεία αμφισβητούν την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα της χρήσης μάσκας προσώπου ως προληπτικής παρέμβασης για το COVID-19. Τα δεδομένα υποδηλώνουν ότι τόσο οι ιατρικές όσο και οι μη ιατρικές μάσκες προσώπου είναι αναποτελεσματικές για την παρεμπόδιση της μετάδοσης από άνθρωπο σε άνθρωπο ιογενών και λοιμωδών ασθενειών όπως ο SARS-CoV-2 και ο COVID-19, γεγονός που συνηγορεί κατά της χρήσης μάσκας προσώπου. Έχει αποδειχθεί ότι η χρήση αντιασφυξιογόνων μάσκας έχει σημαντικές δυσμενείς φυσιολογικές και ψυχολογικές επιπτώσεις. Αυτές περιλαμβάνουν υποξία, υπερκαπνία, δύσπνοια, αυξημένη οξύτητα και τοξικότητα, ενεργοποίηση της αντίδρασης του φόβου και του στρες, αύξηση των ορμονών του στρες, ανοσοκαταστολή, κόπωση, πονοκεφάλους, μείωση της γνωστικής απόδοσης, προδιάθεση για ιογενείς και λοιμώδεις ασθένειες, χρόνιο στρες, άγχος και κατάθλιψη".
45) Η χρήση μασκών και αναπνευστήρων για την πρόληψη της μετάδοσης της γρίπης: συστηματική ανασκόπηση των επιστημονικών στοιχείωνBin-Reza, 2011 "Καμία από τις μελέτες δεν διαπίστωσε πειστική σχέση μεταξύ της χρήσης μάσκας/αναπνευστήρα και της προστασίας από τη μόλυνση από τη γρίπη. Ορισμένα στοιχεία υποδεικνύουν ότι η χρήση μάσκας είναι καλύτερο να γίνεται ως μέρος μιας δέσμης μέτρων προσωπικής προστασίας, ιδίως της υγιεινής των χεριών".
46) Είναι οι μάσκες προσώπου αποτελεσματικές; Οι αποδείξεις., Swiss Policy Research, 2021 "Οι περισσότερες μελέτες βρήκαν ελάχιστα έως καθόλου στοιχεία για την αποτελεσματικότητα των μασκών προσώπου στο γενικό πληθυσμό, ούτε ως ατομικού προστατευτικού εξοπλισμού ούτε ως ελέγχου των πηγών".
47) Μετεγχειρητικές λοιμώξεις τραυμάτων και χειρουργικές μάσκες προσώπου: Μια ελεγχόμενη μελέτηTunevall, 1991 "Τα αποτελέσματα αυτά δείχνουν ότι η χρήση των μασκών προσώπου θα μπορούσε να επανεξεταστεί. Οι μάσκες μπορεί να χρησιμοποιούνται για την προστασία της χειρουργικής ομάδας από σταγόνες μολυσμένου αίματος και από αερομεταφερόμενες λοιμώξεις, αλλά δεν έχει αποδειχθεί ότι προστατεύουν τον ασθενή που χειρουργείται από μια υγιή χειρουργική ομάδα".
48) Εντολή μάσκας και αποτελεσματικότητα χρήσης στον περιορισμό του COVID-19 σε κρατικό επίπεδο, Guerra, 2021 "Οι εντολές και η χρήση μάσκας δεν σχετίζονται με βραδύτερη εξάπλωση του COVID-19 σε κρατικό επίπεδο κατά τη διάρκεια των αυξήσεων του COVID-19".
49) Είκοσι λόγοι για τους οποίους οι υποχρεωτικές μάσκες προσώπου είναι ανασφαλείς, αναποτελεσματικές και ανήθικες, Manley, 2021 "A Ανασκόπηση χρηματοδοτούμενη από το CDC για τη συγκάλυψη τον Μάιο του 2020 κατέληξε στο συμπέρασμα: "Παρόλο που οι μηχανιστικές μελέτες υποστηρίζουν την πιθανή επίδραση της υγιεινής των χεριών ή των μασκών προσώπου, τα στοιχεία από 14 τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες δοκιμές αυτών των μέτρων δεν υποστήριξαν ουσιαστική επίδραση στη μετάδοση της εργαστηριακά επιβεβαιωμένης γρίπης... Καμία από τις οικιακές μελέτες δεν ανέφερε σημαντική μείωση των δευτερογενών εργαστηριακά επιβεβαιωμένων λοιμώξεων από τον ιό της γρίπης στην ομάδα των μασκών προσώπου". Αν οι μάσκες δεν μπορούν να σταματήσουν την κανονική γρίπη, πώς μπορούν να σταματήσουν τον SAR-CoV-2;"
50) Τυχαιοποιημένη δοκιμή συστάδας με υφασμάτινες μάσκες σε σύγκριση με ιατρικές μάσκες σε εργαζόμενους στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψηςMacIntyre, 2015 "Πρώτη RCT με υφασμάτινες μάσκες και τα αποτελέσματα προειδοποιούν κατά της χρήσης υφασμάτινων μασκών. Αυτό είναι ένα σημαντικό εύρημα για την ενημέρωση σχετικά με την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία. Η κατακράτηση υγρασίας, η επαναχρησιμοποίηση των υφασμάτινων μασκών και η κακή διήθηση μπορεί να οδηγήσουν σε αυξημένο κίνδυνο μόλυνσης... τα ποσοστά όλων των εκβάσεων μόλυνσης ήταν υψηλότερα στο σκέλος της υφασμάτινης μάσκας, με το ποσοστό της ILI να είναι στατιστικά σημαντικά υψηλότερο στο σκέλος της υφασμάτινης μάσκας (σχετικός κίνδυνος (RR)=13,00, 95% CI 1,69 έως 100,07) σε σύγκριση με το σκέλος της ιατρικής μάσκας. Οι υφασμάτινες μάσκες είχαν επίσης σημαντικά υψηλότερα ποσοστά ILI σε σύγκριση με το σκέλος ελέγχου. Μια ανάλυση ανά χρήση μάσκας έδειξε ότι η ILI (RR=6,64, 95% CI 1,45 έως 28,65) και ο εργαστηριακά επιβεβαιωμένος ιός (RR=1,72, 95% CI 1,01 έως 2,94) ήταν σημαντικά υψηλότερα στην ομάδα των υφασμάτινων μασκών σε σύγκριση με την ομάδα των ιατρικών μασκών. Η διείσδυση των υφασμάτινων μασκών από σωματίδια ήταν σχεδόν 97% και των ιατρικών μασκών 44%".
51) Horowitz: Δέλτα' συνεχίζει να ανατινάζει την αφήγηση φόβου, Blazemedia, 2021 "Αντί να αποδεικνύει την ανάγκη να σπείρουν περισσότερο πανικό, φόβο και έλεγχο πάνω στους ανθρώπους, η ιστορία από την Ινδία - την πηγή της παραλλαγής "Δέλτα" - συνεχίζει να καταρρίπτει κάθε τρέχουσα παραδοχή του φασισμού του COVID... Οι μάσκες απέτυχαν να σταματήσουν την εξάπλωση εκεί".
52) Κρούσμα που προκλήθηκε από την παραλλαγή SARS-CoV-2 Delta (B.1.617.2) σε νοσοκομείο δευτεροβάθμιας περίθαλψης στη Φινλανδία, Μάιος 2021Hetemäki, 2021 Αναφορά σε ένα Νοσοκομειακή νοσοκομειακή επιδημία στη Φινλανδία, οι Hetemäli et al. παρατήρησαν ότι "τόσο συμπτωματικές όσο και ασυμπτωματικές λοιμώξεις βρέθηκαν μεταξύ των εμβολιασμένων εργαζομένων στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, και η δευτερογενής μετάδοση συνέβη από εκείνους με συμπτωματικές λοιμώξεις παρά τη χρήση ατομικού προστατευτικού εξοπλισμού".
53) Νοσοκομειακή επιδημία που προκλήθηκε από την παραλλαγή SARS-CoV-2 Delta σε πληθυσμό με υψηλό βαθμό εμβολιασμού, Ισραήλ, Ιούλιος 2021, Shitrit, 2021 Σε μια νοσοκομειακή επιδημία έρευνα στο Ισραήλ, οι Shitrit et al. παρατήρησαν "υψηλή μεταδοτικότητα της παραλλαγής SARS-CoV-2 Delta μεταξύ δύο φορές εμβολιασμένων και καλυμμένων ατόμων". Πρόσθεσαν ότι "αυτό υποδηλώνει κάποια εξασθένιση της ανοσίας, αν και εξακολουθεί να παρέχει προστασία για άτομα χωρίς συνοσηρότητες". Και πάλι, παρά τη χρήση ατομικού προστατευτικού εξοπλισμού.
54) 47 μελέτες επιβεβαιώνουν την αναποτελεσματικότητα των μασκών για την COVID και άλλες 32 επιβεβαιώνουν τις αρνητικές επιπτώσεις τους στην υγεία, Προσωπικό ειδήσεων Lifesite, 2021 "Δεν χρειάζονταν μελέτες για να δικαιολογηθεί αυτή η πρακτική, δεδομένου ότι οι περισσότεροι κατανοητοί ιοί ήταν πολύ μικροί για να σταματήσουν από τη χρήση των περισσότερων μασκών, εκτός από τις εξελιγμένες που έχουν σχεδιαστεί για αυτό το σκοπό και οι οποίες ήταν πολύ δαπανηρές και περίπλοκες για το ευρύ κοινό ώστε να τις φοράει σωστά και να τις αλλάζει ή να τις καθαρίζει συνεχώς. Ήταν επίσης κατανοητό ότι η μακροχρόνια χρήση μάσκας ήταν ανθυγιεινή για τους χρήστες για λόγους κοινής λογικής και βασικής επιστήμης".
55) Είναι οι μάσκες προσώπου EUA αποτελεσματικές στην επιβράδυνση της εξάπλωσης μιας ιογενούς λοίμωξης;, Dopp, 2021 Τα τεράστια στοιχεία δείχνουν ότι οι μάσκες είναι αναποτελεσματικές.
56) CDC Μελέτη διαπιστώνει ότι η συντριπτική πλειονότητα των ανθρώπων που προσβλήθηκαν από τον κοροναϊό φορούσαν μάσκες, Boyd/Federalist, 2021 "Ένα Κέντρο Ελέγχου Ασθενειών έκθεση που κυκλοφόρησε τον Σεπτέμβριο, δείχνει ότι οι μάσκες και οι καλύψεις προσώπου δεν είναι αποτελεσματικές στην πρόληψη της εξάπλωσης του COVID-19, ακόμη και για τα άτομα που τις φορούν με συνέπεια".
57) Οι περισσότερες μελέτες μάσκας είναι σκουπίδια, Eugyppius, 2021 "Το άλλο είδος μελέτης, το σωστό είδος, θα ήταν μια τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη δοκιμή. Συγκρίνετε τα ποσοστά μόλυνσης σε μια καλυμμένη ομάδα με τα ποσοστά μόλυνσης σε μια μη καλυμμένη ομάδα. Εδώ τα πράγματα έχουν πάει πολύ, πολύ χειρότερα για την ταξιαρχία της μάσκας. Πέρασαν μήνες προσπαθώντας να αποτρέψουν τη δημοσίευση η δανική τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη δοκιμή, η οποία διαπίστωσε ότι οι μάσκες είναι μηδενικές. Όταν η εργασία αυτή τελικά κυκλοφόρησε, πέρασαν κι άλλοι μήνες προσπαθώντας απεγνωσμένα να την τρυπήσουν. Μπορούσες να νιώσεις την απεριόριστη ανακούφισή τους όταν η μελέτη του Μπαγκλαντές εμφανίστηκε τελικά για να τους σώσει στις αρχές Σεπτεμβρίου. Και το τελευταίο μπλε τσεκ του Twitter μπορούσε τώρα να διακηρύξει ότι η επιστήμη δείχνει ότι οι μάσκες λειτουργούν. Ήταν τέτοια η πείνα τους για κάθε αποδεικτικό στοιχείο που θα στήριζε τις προηγούμενες πεποιθήσεις τους, που κανείς τους δεν παρατήρησε τη θλιβερή φύση της εν λόγω Επιστήμης. Η μελέτη διαπίστωσε μια απλή μείωση του επιπολασμού του ορού κατά 10% μεταξύ της μασκοφόρου κοόρτης, μια επίδραση τόσο μικρή ώστε να εμπίπτει στο διάστημα εμπιστοσύνης. Ακόμη και οι συγγραφείς της μελέτης δεν μπορούσαν να αποκλείσουν το ενδεχόμενο ότι οι μάσκες στην πραγματικότητα κάνουν μηδέν".
58) Χρήση μασκών προσώπου στην κοινότητα: πρώτη ενημέρωση, ECDC, 2021 "Δεν υπάρχουν υψηλής ποιότητας αποδεικτικά στοιχεία υπέρ των μασκών προσώπου και συνιστάται η χρήση τους μόνο με βάση τηναρχή της προφύλαξης."
59) Τα φυσικά μέτρα, όπως το πλύσιμο των χεριών ή η χρήση μάσκας, σταματούν ή επιβραδύνουν την εξάπλωση των αναπνευστικών ιών;, Cochrane, 2020 "Επτά μελέτες πραγματοποιήθηκαν στην κοινότητα και δύο μελέτες σε εργαζόμενους στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης. Σε σύγκριση με τη μη χρήση μάσκας, η χρήση μάσκας μπορεί να έχει μικρή έως μηδενική διαφορά στο πόσοι άνθρωποι προσβλήθηκαν από γριπώδη νόσο (9 μελέτες- 3507 άτομα)- και πιθανώς δεν έχει καμία διαφορά στο πόσοι άνθρωποι προσβλήθηκαν από γρίπη που επιβεβαιώθηκε με εργαστηριακή εξέταση (6 μελέτες- 3005 άτομα). Οι ανεπιθύμητες ενέργειες αναφέρθηκαν σπάνια, αλλά περιλάμβαναν δυσφορία".
60) Προστασία στόματος-μύτης σε δημόσιο χώρο: Δεν υπάρχουν αποδείξεις αποτελεσματικότητας, Thieme/ Kappstein, 2020 "Η χρήση μασκών σε δημόσιους χώρους είναι αμφισβητήσιμη, απλώς και μόνο λόγω της έλλειψης επιστημονικών δεδομένων. Αν λάβει κανείς υπόψη του και τις απαραίτητες προφυλάξεις, οι μάσκες πρέπει να θεωρηθούν ακόμη και ως κίνδυνος μόλυνσης σε δημόσιους χώρους σύμφωνα με τους κανόνες που είναι γνωστοί από τα νοσοκομεία... Αν οι μάσκες φοριούνται από τον πληθυσμό, ο κίνδυνος μόλυνσης είναι δυνητικά αυξημένος, ανεξάρτητα από το αν πρόκειται για ιατρικές μάσκες ή αν πρόκειται για τις λεγόμενες μάσκες της κοινότητας που έχουν σχεδιαστεί με οποιονδήποτε τρόπο. Αν λάβει κανείς υπόψη του τα προληπτικά μέτρα που έχουν προκηρύξει τόσο το RKI όσο και οι διεθνείς υγειονομικές αρχές, όλες οι αρχές θα έπρεπε ακόμη και να ενημερώσουν τον πληθυσμό ότι οι μάσκες δεν πρέπει να φοριούνται καθόλου σε δημόσιους χώρους. Διότι ανεξάρτητα από το αν είναι υποχρέωση όλων των πολιτών ή αν το επωμίζονται εθελοντικά οι πολίτες που το επιθυμούν για οποιονδήποτε λόγο, παραμένει γεγονός ότι οι μάσκες μπορούν να κάνουν περισσότερο κακό παρά καλό σε δημόσιους χώρους".
61) Οι οδηγίες για τις μάσκες των ΗΠΑ για τα παιδιά είναι οι αυστηρότερες σε όλο τον κόσμο Skelding, 2021 "Τα παιδιά έχουν ανάγκη να βλέπουν πρόσωπα", δήλωσε ο Jay Bhattacharya, καθηγητής ιατρικής στο Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ, στην εφημερίδα The Post. Οι νέοι παρακολουθούν τα στόματα των ανθρώπων για να μάθουν να μιλούν, να διαβάζουν και να κατανοούν τα συναισθήματα, είπε. "Έχουμε αυτή την ιδέα ότι αυτή η ασθένεια είναι τόσο κακή που πρέπει να υιοθετήσουμε κάθε αναγκαίο μέσο για να σταματήσουμε την εξάπλωσή της", είπε. "Δεν είναι ότι οι μάσκες στα σχολεία δεν έχουν κόστος. Στην πραγματικότητα έχουν σημαντικό κόστος".
62) Η συγκάλυψη των μικρών παιδιών στο σχολείο βλάπτει την απόκτηση της γλώσσας, Walsh, 2021 "Αυτό είναι σημαντικό επειδή τα παιδιά ή/και οι μαθητές δεν έχουν την ικανότητα ομιλίας ή γλώσσας που έχουν οι ενήλικες - δεν είναι εξίσου ικανοί και η ικανότητα να βλέπουν το πρόσωπο και ιδιαίτερα το στόμα είναι κρίσιμη για την κατάκτηση της γλώσσας, με την οποία τα παιδιά ή/και οι μαθητές ασχολούνται συνεχώς. Επιπλέον, η ικανότητα να βλέπεις το στόμα δεν είναι μόνο απαραίτητη για την επικοινωνία αλλά και απαραίτητη για την ανάπτυξη του εγκεφάλου".
63) Η υπόθεση ενάντια στις μάσκες για τα παιδιά, Makary, 2021 "Είναι καταχρηστικό να αναγκάζουμε τα παιδιά που παλεύουν μαζί τους να θυσιάζονται για χάρη των ανεμβολίαστων ενηλίκων... Μειώνουν οι μάσκες τη μετάδοση του Covid στα παιδιά; Είτε το πιστεύετε είτε όχι, μπορέσαμε να βρούμε μόνο μία αναδρομική μελέτη σχετικά με το ζήτημα, και τα αποτελέσματά της ήταν ασαφή. Ωστόσο, πριν από δύο εβδομάδες τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων διέταξαν αυστηρά ότι 56 εκατομμύρια παιδιά και έφηβοι των ΗΠΑ, εμβολιασμένοι ή μη, πρέπει να καλύπτουν το πρόσωπό τους, ανεξάρτητα από τον επιπολασμό της μόλυνσης στην κοινότητά τους. Οι αρχές σε πολλά μέρη πήραν το σύνθημα να επιβάλουν εντολές στα σχολεία και αλλού, με τη θεωρία ότι οι μάσκες δεν μπορούν να κάνουν κακό. Αυτό δεν είναι αλήθεια. Ορισμένα παιδιά είναι μια χαρά φορώντας μάσκα, αλλά άλλα δυσκολεύονται. Όσοι έχουν μυωπία μπορεί να δυσκολεύονται να δουν επειδή η μάσκα θολώνει τα γυαλιά τους. (Αυτό αποτελεί εδώ και καιρό πρόβλημα για τους φοιτητές ιατρικής στο χειρουργείο.) Οι μάσκες μπορεί να προκαλέσουν σοβαρή ακμή και άλλα δερματικά προβλήματα. Η δυσφορία της μάσκας αποσπά την προσοχή ορισμένων παιδιών από τη μάθηση. Αυξάνοντας την αντίσταση των αεραγωγών κατά την εκπνοή, οι μάσκες μπορεί να οδηγήσουν σε αυξημένα επίπεδα διοξειδίου του άνθρακα στο αίμα. Και οι μάσκες μπορεί να φορείς παθογόνων μικροοργανισμών αν γίνουν υγρά ή αν χρησιμοποιηθούν για μεγάλο χρονικό διάστημα".
64) Εντολές κάλυψης προσώπου, Peavey, 2021 "Υποχρεώσεις κάλυψης προσώπου και γιατί δεν είναι αποτελεσματικές".
65) Δουλεύουν οι μάσκες; Ανασκόπηση των στοιχείων, Anderson, 2021 "Στην πραγματικότητα, οι προηγούμενες οδηγίες του CDC, του Ηνωμένου Βασιλείου και του ΠΟΥ ήταν πολύ πιο συνεπείς με τις καλύτερες ιατρικές έρευνες σχετικά με την αποτελεσματικότητα των μασκών στην πρόληψη της εξάπλωσης των ιών. Αυτή η έρευνα υποδηλώνει ότι η πολύμηνη χρήση μάσκας από τους Αμερικανούς έχει πιθανότατα προσφέρει ελάχιστο έως καθόλου όφελος για την υγεία και μπορεί να ήταν ακόμη και αντιπαραγωγική για την πρόληψη της εξάπλωσης του νέου κοροναϊού".
66) Οι περισσότερες μάσκες προσώπου δεν θα σταματήσουν το COVID-19 σε εσωτερικούς χώρους, προειδοποιεί η μελέτη, Anderer, 2021 "Νέα έρευνα αποκαλύπτει ότι οι υφασμάτινες μάσκες φιλτράρουν μόλις 10% των εκπνεόμενων αερολυμάτων, ενώ πολλοί άνθρωποι δεν φορούν καλύμματα που να εφαρμόζουν σωστά στο πρόσωπό τους".
67) Πώς απέτυχαν οι μάσκες προσώπου και τα λουκέτα/the face mask folly in retrospect, Swiss Policy Research, 2021 "Οι εντολές μάσκας και τα λουκέτα δεν είχαν κανένα διακριτό αντίκτυπο".
68) Το CDC κυκλοφορεί τη μελέτη μετάδοσης του COVID στο σχολείο, αλλά θάβει ένα από τα πιο καταστροφικά μέρη, Davis, 2021 "Η χαμηλότερη επίπτωση 21% στα σχολεία που απαιτούσαν τη χρήση μάσκας από τους μαθητές δεν ήταν στατιστικά σημαντική σε σύγκριση με τα σχολεία όπου η χρήση μάσκας ήταν προαιρετική... Με δεκάδες εκατομμύρια αμερικανικά παιδιά να επιστρέφουν στα σχολεία το φθινόπωρο, οι γονείς και οι πολιτικοί ηγέτες τους οφείλουν να έχουν μια ξεκάθαρη, επιστημονικά αυστηρή συζήτηση σχετικά με το ποια μέτρα κατά του ΚΟΒΙΔΑ λειτουργούν πραγματικά και ποια μπορεί να επιβαρύνουν επιπλέον τους ευάλωτους νέους χωρίς να επιβραδύνουν ουσιαστικά ή αποδεδειγμένα την εξάπλωση του ιού... το γεγονός ότι η απαίτηση χρήσης μάσκας από τους μαθητές απέτυχε να δείξει ανεξάρτητο όφελος είναι ένα εύρημα με συνέπειες και μεγάλο ενδιαφέρον."
69) Εσωτερική συνάντηση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, COVID-19 - εικονική συνέντευξη Τύπου - 30 Μαρτίου 2020, 2020 "Πρόκειται για μια ερώτηση σχετικά με την Αυστρία. Η αυστριακή κυβέρνηση έχει την επιθυμία να βάλει όλους όσους μπαίνουν στα καταστήματα να φορούν μάσκα. Κατάλαβα από τις προηγούμενες ενημερώσεις μας μαζί σας ότι το ευρύ κοινό δεν πρέπει να φοράει μάσκες, επειδή αυτές είναι σε έλλειψη. Τι λέτε για τα νέα αυστριακά μέτρα;... Δεν γνωρίζω συγκεκριμένα αυτό το μέτρο στην Αυστρία. Θα υπέθετα ότι στοχεύει στο να μην μεταδώσουν οι άνθρωποι που ενδεχομένως έχουν την ασθένεια σε άλλους. Σε γενικές γραμμές ο ΠΟΥ συνιστά ότι η χρήση μάσκας από ένα μέλος του κοινού αποσκοπεί στο να αποτρέψει το άτομο αυτό να μεταδώσει τη νόσο σε κάποιον άλλο. Γενικά δεν συνιστούμε τη χρήση μάσκας στο κοινό από άτομα που κατά τα άλλα είναι καλά, διότι δεν έχει συνδεθεί μέχρι σήμερα με κάποιο ιδιαίτερο όφελος".
70) Μάσκες προσώπου για την πρόληψη της μετάδοσης του ιού της γρίπης: συστηματική ανασκόπηση, Cowling, 2010 "Η ανασκόπηση υπογραμμίζει την περιορισμένη βάση στοιχείων που υποστηρίζουν την αποτελεσματικότητα ή την αποδοτικότητα των μασκών προσώπου για τη μείωση της μετάδοσης του ιού της γρίπης." "Καμία από τις μελέτες που εξετάστηκαν δεν έδειξε όφελος από τη χρήση μάσκας, είτε σε HCW είτε σε μέλη της κοινότητας σε νοικοκυριά (H)."
71) Αποτελεσματικότητα των αναπνευστικών συσκευών N95 έναντι των χειρουργικών μασκών στην προστασία των εργαζομένων στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης από οξείες αναπνευστικές λοιμώξεις: συστηματική ανασκόπηση και μετα-ανάλυση, Smith, 2016 "Αν και οι αναπνευστήρες N95 φάνηκε να έχουν προστατευτικό πλεονέκτημα έναντι των χειρουργικών μασκών σε εργαστηριακές ρυθμίσεις, η μετα-ανάλυσή μας έδειξε ότι δεν υπάρχουν επαρκή δεδομένα για να προσδιοριστεί οριστικά εάν οι αναπνευστήρες N95 υπερτερούν έναντι των χειρουργικών μασκών στην προστασία των εργαζομένων στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης από τις μεταδοτικές οξείες αναπνευστικές λοιμώξεις σε κλινικές ρυθμίσεις".
72) Αποτελεσματικότητα των μασκών και των αναπνευστήρων κατά των αναπνευστικών λοιμώξεων σε εργαζόμενους στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης: Συστηματική ανασκόπηση και μετα-ανάλυση, Offeddu, 2017 "Βρήκαμε στοιχεία που υποστηρίζουν την καθολική χρήση ιατρικής μάσκας στα νοσοκομεία ως μέρος των μέτρων ελέγχου των λοιμώξεων για τη μείωση του κινδύνου CRI και ILI μεταξύ των HCWs. Συνολικά, οι αναπνευστήρες N95 μπορεί να παρέχουν μεγαλύτερη προστασία, αλλά η καθολική χρήση καθ' όλη τη διάρκεια μιας βάρδιας εργασίας είναι πιθανό να είναι λιγότερο αποδεκτή λόγω της μεγαλύτερης δυσφορίας... Η ανάλυσή μας επιβεβαιώνει την αποτελεσματικότητα των ιατρικών μασκών και των αναπνευστήρων κατά του SARS. Οι μάσκες μιας χρήσης, οι βαμβακερές ή οι χάρτινες μάσκες δεν συνιστώνται. Η επιβεβαιωμένη αποτελεσματικότητα των ιατρικών μασκών είναι ζωτικής σημασίας για τα περιβάλλοντα χαμηλότερων πόρων και έκτακτης ανάγκης που δεν έχουν πρόσβαση σε αναπνευστήρες N95. Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι ιατρικές μάσκες μιας χρήσης είναι προτιμότερες από τις υφασμάτινες μάσκες, για τις οποίες δεν υπάρχουν αποδείξεις προστασίας και οι οποίες ενδέχεται να διευκολύνουν τη μετάδοση παθογόνων μικροοργανισμών όταν χρησιμοποιούνται επανειλημμένα χωρίς επαρκή αποστείρωση... Δεν διαπιστώσαμε κανένα σαφές όφελος ούτε από τις ιατρικές μάσκες ούτε από τους αναπνευστήρες N95 κατά του pH1N1... Συνολικά, τα στοιχεία για την ενημέρωση των πολιτικών σχετικά με τη χρήση μάσκας στους εργαζόμενους στο ΕΚΑΒ είναι φτωχά, με μικρό αριθμό μελετών που είναι επιρρεπείς σε μεροληψίες αναφοράς και έλλειψη στατιστικής ισχύος".
73) Αναπνευστήρες N95 έναντι ιατρικών μασκών για την πρόληψη της γρίπης μεταξύ του προσωπικού υγειονομικής περίθαλψης, Radonovich, 2019 "Η χρήση των αναπνευστήρων N95, σε σύγκριση με τις ιατρικές μάσκες, στα εξωτερικά ιατρεία δεν είχε ως αποτέλεσμα σημαντική διαφορά στα ποσοστά της εργαστηριακά επιβεβαιωμένης γρίπης."
Αποτελεσματικότητα των αναπνευστήρων N95 έναντι χειρουργικών μασκών κατά της γρίπης: 74) Οι μάσκες δεν λειτουργούν: Κοινωνική Πολιτική COVID-19, Rancourt, 2020 Η χρήση αναπνευστήρων N95 σε σύγκριση με χειρουργικές μάσκες δεν συνδέεται με χαμηλότερο κίνδυνο εργαστηριακά επιβεβαιωμένης γρίπης. Αυτό υποδηλώνει ότι οι αναπνευστήρες N95 δεν θα πρέπει να συνιστώνται για το ευρύ κοινό και το ιατρικό προσωπικό μη υψηλού κινδύνου που δεν έρχεται σε στενή επαφή με ασθενείς με γρίπη ή ύποπτους ασθενείς. "Καμία μελέτη RCT με επαληθευμένα αποτελέσματα δεν δείχνει όφελος για το προσωπικό υγείας ή τα μέλη της κοινότητας στα νοικοκυριά από τη χρήση μάσκας ή αναπνευστήρα. Δεν υπάρχει τέτοια μελέτη. Δεν υπάρχουν εξαιρέσεις. Ομοίως, δεν υπάρχει καμία μελέτη που να δείχνει όφελος από μια ευρεία πολιτική για τη χρήση μάσκας στο κοινό (περισσότερα σχετικά με αυτό παρακάτω). Επιπλέον, αν υπήρχε κάποιο όφελος από τη χρήση μάσκας, λόγω της δύναμης αποκλεισμού από τα σταγονίδια και τα σωματίδια αερολύματος, τότε θα έπρεπε να υπάρχει μεγαλύτερο όφελος από τη χρήση αναπνευστικής συσκευής (N95) σε σύγκριση με τη χειρουργική μάσκα, ωστόσο αρκετές μεγάλες μετα-αναλύσεις και όλες οι RCT αποδεικνύουν ότι δεν υπάρχει τέτοιο σχετικό όφελος".
75) Περισσότερες από μια ντουζίνα αξιόπιστες ιατρικές μελέτες αποδεικνύουν ότι οι μάσκες προσώπου δεν λειτουργούν ούτε στα νοσοκομεία!, Firstenberg, 2020 "Η υποχρεωτική χρήση μάσκας δεν έχει μειώσει τα ποσοστά θανάτου πουθενά. Οι 20 πολιτείες των ΗΠΑ που ποτέ δεν διέταξαν τους ανθρώπους να φορούν μάσκες προσώπου σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους έχουν δραματικά χαμηλότερα ποσοστά θανάτου από COVID-19 από τις 30 πολιτείες που έχουν επιβάλει μάσκες. Οι περισσότερες από τις πολιτείες χωρίς μάσκες έχουν ποσοστά θανάτου από COVID-19 κάτω από 20 ανά 100.000 κατοίκους και καμία δεν έχει ποσοστό θανάτου μεγαλύτερο από 55. Και οι 13 πολιτείες που έχουν ποσοστά θανάτου υψηλότερα του 55 είναι πολιτείες που έχουν απαιτήσει τη χρήση μάσκας σε όλους τους δημόσιους χώρους. Αυτό δεν τους έχει προστατεύσει".
76) Υποστηρίζει η τεκμηριωμένη ιατρική την αποτελεσματικότητα των χειρουργικών μασκών προσώπου στην πρόληψη των μετεγχειρητικών λοιμώξεων του τραύματος σε εκλεκτικές χειρουργικές επεμβάσεις?, Bahli, 2009 "Από τις περιορισμένες τυχαιοποιημένες μελέτες δεν είναι ακόμη σαφές αν η χρήση χειρουργικών μασκών προσώπου βλάπτει ή ωφελεί τους ασθενείς που υποβάλλονται σε εκλεκτική χειρουργική επέμβαση".
77) Πρόληψη της περιτονίτιδας στην CAPD: να καλύψουμε ή όχι;, Figueiredo, 2000 "Η παρούσα μελέτη υποδηλώνει ότι η συνήθης χρήση μασκών προσώπου κατά τη διάρκεια της ανταλλαγής των σάκων CAPD μπορεί να είναι περιττή και θα μπορούσε να διακοπεί".
78) Το περιβάλλον του χειρουργείου όπως επηρεάζεται από τους ανθρώπους και τη χειρουργική μάσκα προσώπου, Ritter, 1975 "Η χρήση χειρουργικής μάσκας προσώπου δεν είχε καμία επίδραση στη συνολική μόλυνση του περιβάλλοντος του χειρουργείου και πιθανόν να λειτουργούσε μόνο για να ανακατευθύνει το αποτέλεσμα της προβολής της ομιλίας και της αναπνοής. Οι άνθρωποι είναι η κύρια πηγή περιβαλλοντικής μόλυνσης στο χειρουργείο".
79) Η αποτελεσματικότητα των τυποποιημένων χειρουργικών μασκών προσώπου: μια έρευνα με τη χρήση "σωματιδίων ιχνηθέτη".Ha'eri, 1980 "Η μόλυνση του τραύματος από σωματίδια αποδείχθηκε σε όλα τα πειράματα. Δεδομένου ότι τα μικροσφαιρίδια δεν εντοπίστηκαν στο εξωτερικό των εν λόγω προσωπικών μασκών, πρέπει να διέφυγαν γύρω από τις άκρες της μάσκας και να βρέθηκαν στο τραύμα".
80) Η χρήση καπέλων και μασκών δεν είναι απαραίτητη κατά τη διάρκεια του καρδιακού καθετηριασμού, Laslett, 1989 "Αξιολογήθηκε προοπτικά η εμπειρία 504 ασθενών που υποβλήθηκαν σε διαδερμικό καθετηριασμό της αριστερής καρδιάς, αναζητώντας στοιχεία για τη σχέση μεταξύ του αν οι χειριστές φορούσαν καπάκια ή/και μάσκες και της συχνότητας εμφάνισης λοιμώξεων. Δεν διαπιστώθηκε καμία λοίμωξη σε κανέναν ασθενή, ανεξάρτητα από το αν χρησιμοποιήθηκε καπάκι ή μάσκα. Συνεπώς, δεν βρήκαμε στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι πρέπει να φοριούνται καπάκια ή μάσκες κατά τη διάρκεια του διαδερμικού καρδιακού καθετηριασμού".
81) Πρέπει οι αναισθησιολόγοι να φορούν χειρουργικές μάσκες στο χειρουργείο; Βιβλιογραφική ανασκόπηση με συστάσεις βάσει στοιχείων, Skinner, 2001 "Μια έρευνα βάσει ερωτηματολογίου, που πραγματοποιήθηκε από την Leyland' το 1993 για την αξιολόγηση της στάσης απέναντι στη χρήση μασκών, έδειξε ότι 20% των χειρουργών απέρριψαν τις χειρουργικές μάσκες για ενδοσκοπικές εργασίες. Λιγότεροι από 50% δεν φορούσαν τη μάσκα, όπως συνιστάται από το Συμβούλιο Ιατρικής Έρευνας. Ίσος αριθμός χειρουργών φορούσε τη μάσκα με την πεποίθηση ότι προστάτευε τον εαυτό του και τον ασθενή, με 20% από αυτούς να παραδέχονται ότι η παράδοση ήταν ο μόνος λόγος που τις φορούσαν".
82) Οι εντολές μάσκας για τα παιδιά δεν υποστηρίζονται από δεδομένα, Faria, 2021 "Ακόμη και αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε την περίοδο γρίπης 2018-19 για να αποφύγετε την επικάλυψη με την έναρξη της πανδημίας COVID-19, το CDC παρουσιάζει μια παρόμοια εικόνα: εκτιμώμενη 480 θάνατοι από γρίπη μεταξύ παιδιών κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, με 46.000 νοσηλείες. Το COVID-19, ευτυχώς, δεν είναι τόσο θανατηφόρο για τα παιδιά. Σύμφωνα με την Αμερικανική Ακαδημία Παιδιατρικής, προκαταρκτικά στοιχεία από 45 πολιτείες show ότι μεταξύ 0,00%-0,03% των παιδικών περιπτώσεων COVID-19 κατέληξαν σε θάνατο. Όταν συνδυάζετε αυτούς τους αριθμούς με το CDC μελέτη που διαπίστωσε ότι οι εντολές μάσκας για τους μαθητές - μαζί με τα υβριδικά μοντέλα, την κοινωνική αποστασιοποίηση και τα εμπόδια στην τάξη - δεν είχαν στατιστικά σημαντικό όφελος στην πρόληψη της εξάπλωσης του COVID-19 στα σχολεία, η επιμονή να αναγκάζουμε τους μαθητές να περνούν από αυτά τα στεφάνια για τη δική τους προστασία δεν έχει νόημα".
83) Τα μειονεκτήματα της απόκρυψης των νεαρών μαθητών είναι πραγματικά, Prasad, 2021 "Τα οφέλη των απαιτήσεων για μάσκες στα σχολεία μπορεί να φαίνονται αυτονόητα - πρέπει να βοηθήσουν στον περιορισμό του κοροναϊού, σωστά; - αλλά αυτό μπορεί να μην είναι έτσι. Στην Ισπανία, οι μάσκες χρησιμοποιούνται σε παιδιά ηλικίας 6 ετών και άνω. Οι συγγραφείς μιας μελέτης εκεί εξέτασαν τον κίνδυνο εξάπλωσης του ιού σε όλες τις ηλικίες. Εάν οι μάσκες παρείχαν μεγάλο όφελος, τότε το ποσοστό μετάδοσης μεταξύ των 5χρονων θα ήταν πολύ υψηλότερο από το ποσοστό μεταξύ των 6χρονων. Το τα αποτελέσματα δεν δείχνουν ότι. Αντίθετα, δείχνουν ότι τα ποσοστά μετάδοσης, τα οποία ήταν χαμηλά μεταξύ των μικρότερων παιδιών, αυξάνονταν σταθερά με την ηλικία - αντί να μειώνονται απότομα για τα μεγαλύτερα παιδιά που υπόκεινται στην απαίτηση κάλυψης του προσώπου. Αυτό υποδηλώνει ότι η κάλυψη των παιδιών στο σχολείο δεν παρέχει σημαντικό όφελος και ίσως να μην παρέχει κανένα. Και όμως πολλοί αξιωματούχοι προτιμούν να διπλασιάσουν τις εντολές κάλυψης, σαν να ήταν σωστή η θεμελιώδης πολιτική και μόνο οι άνθρωποι απέτυχαν".
84) Μάσκες στα σχολεία: COVID στην παιδική ηλικία, Αγγλικά/ACSH, 2021 "Η συγκάλυψη είναι μια χαμηλού κινδύνου, ανέξοδη παρέμβαση. Αν θέλουμε να τη συστήσουμε ως προληπτικό μέτρο, ειδικά σε περιπτώσεις όπου ο εμβολιασμός δεν αποτελεί επιλογή, θαυμάσια. Αλλά δεν είναι αυτό που έχει ειπωθεί στο κοινό. "Ο κυβερνήτης της Φλόριντα Ron DeSantis και οι πολιτικοί στο Τέξας λένε ότι η έρευνα δεν υποστηρίζει τις εντολές για μάσκες", φώναζε ο υπότιτλος του SciAm. "Πολλές μελέτες δείχνουν ότι κάνουν λάθος." Αν είναι έτσι, αποδείξτε ότι η παρέμβαση λειτουργεί πριν δώσετε εντολή για τη χρήση της στα σχολεία. Αν δεν μπορείτε, αναγνωρίστε αυτό που έγραψε ο αιματολόγος-ογκολόγος του UC San Francisco και αναπληρωτής καθηγητής επιδημιολογίας Vinay Prasad πάνω από στον Ατλαντικό: "Δεν υπάρχει επιστημονική συναίνεση σχετικά με τη σοφία των κανόνων υποχρεωτικής μάσκας για τους μαθητές... Στα μέσα Μαρτίου του 2020, λίγοι θα μπορούσαν να υποστηρίξουν ότι δεν πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Αλλά σχεδόν 18 μήνες αργότερα, οφείλουμε στα παιδιά και τους γονείς τους να απαντήσουμε σωστά στο ερώτημα: Αντισταθμίζουν τα οφέλη της μάσκας για τα παιδιά στο σχολείο τα μειονεκτήματα; Η ειλικρινής απάντηση το 2021 παραμένει ότι δεν ξέρουμε σίγουρα".
85) Οι μάσκες "δεν λειτουργούν", βλάπτουν την υγεία και χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο του πληθυσμού: Γιατροί, Haynes, 2021 "Οι μόνες τυχαιοποιημένες μελέτες ελέγχου που έχουν γίνει ποτέ για τις μάσκες δείχνουν ότι δεν λειτουργούν", ξεκίνησε ο Δρ Nepute. Αναφέρθηκε στο "ευγενές ψέμα" του Dr. Anthony Fauci, στο οποίο ο Fauci "άλλαξε το ύφος του", από τον Μάρτιο του 2020 σχόλια, όπου υποβάθμισε την ανάγκη και την αποτελεσματικότητα της χρήσης μάσκας, προτού παροτρύνει τους Αμερικανούς να χρησιμοποιούν μάσκες αργότερα μέσα στο έτος. "Λοιπόν, μας είπε ψέματα. Αφού λοιπόν είπε ψέματα γι' αυτό, για τι άλλο σας είπε ψέματα;" διερωτήθηκε ο Nepute." Οι μάσκες έχουν γίνει κοινός τόπος σχεδόν σε κάθε περιβάλλον, είτε σε εσωτερικούς είτε σε εξωτερικούς χώρους, αλλά ο Δρ Popper ανέφερε πως δεν έχουν υπάρξει "καμία μελέτη" που να εξετάζει πραγματικά την "επίδραση του να φοράτε μια μάσκα όλες τις ώρες που είστε ξύπνιοι." "Δεν υπάρχει καμία επιστήμη που να υποστηρίζει κάτι τέτοιο και ιδιαίτερα καμία επιστήμη που να υποστηρίζει το γεγονός ότι το να φοράτε μια μάσκα είκοσι τέσσερις επτά ή κάθε λεπτό που είστε ξύπνιοι, προάγει την υγεία", πρόσθεσε ο Popper"."
86) Διείσδυση αερολύματος μέσω χειρουργικών μασκών, Chen, 1992 "Η μάσκα που έχει την υψηλότερη απόδοση συλλογής δεν είναι απαραίτητα η καλύτερη μάσκα από την άποψη του παράγοντα ποιότητας φίλτρου, ο οποίος λαμβάνει υπόψη όχι μόνο την απόδοση συλλογής αλλά και την αντίσταση του αέρα. Παρόλο που τα μέσα χειρουργικής μάσκας μπορεί να είναι επαρκή για την απομάκρυνση των βακτηρίων που εκπνέονται ή αποβάλλονται από τους εργαζόμενους στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, μπορεί να μην επαρκούν για την απομάκρυνση των αερολυμάτων μεγέθους υπομικρομέτρων που περιέχουν παθογόνους μικροοργανισμούς στα οποία οι εν λόγω εργαζόμενοι στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης είναι δυνητικά εκτεθειμένοι".
87) CDC: Σχολεία με υποχρεωτική μάσκα δεν είδαν στατιστικά σημαντικά διαφορετικά ποσοστά μετάδοσης COVID από σχολεία με προαιρετικές πολιτικές, Miltimore, 2021 "Το CDC δεν συμπεριέλαβε στη σύνοψη της έκθεσής του τη διαπίστωση ότι "η υποχρεωτική χρήση μάσκας από τους μαθητές δεν ήταν στατιστικά σημαντική σε σύγκριση με τα σχολεία όπου η χρήση μάσκας ήταν προαιρετική""."
88) Horowitz: Δέλτα' συνεχίζει να ανατινάζει την αφήγηση φόβου, Howorwitz, 2021 "Αντί να αποδεικνύει την ανάγκη να σπείρουμε περισσότερο πανικό, φόβο και έλεγχο πάνω στους ανθρώπους, η ιστορία από την Ινδία - την πηγή της παραλλαγής "Δέλτα" - συνεχίζει να καταρρίπτει κάθε τρέχουσα παραδοχή του φασισμού του COVID... Αν δεν το κάνουμε αυτό, πρέπει να επιστρέψουμε στα πολύ αποτελεσματικά λουκέτα και τις μάσκες. Στην πραγματικότητα, η εμπειρία της Ινδίας αποδεικνύει το αντίθετο αληθές- δηλαδή:1) Η Delta είναι σε μεγάλο βαθμό μια εξασθενημένη εκδοχή, με πολύ χαμηλότερο ποσοστό θνησιμότητας, που για τους περισσότερους ανθρώπους μοιάζει με κρυολόγημα.2) Οι μάσκες απέτυχαν να σταματήσουν την εξάπλωση εκεί.3) Η χώρα έχει πλησιάσει το όριο ανοσίας της αγέλης με μόλις 3% εμβολιασμένους.
89) Μετάδοση της παραλλαγής SARS-CoV-2 Delta μεταξύ εμβολιασμένων εργαζομένων στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, Βιετνάμ, Chau, 2021 Αν και δεν είναι οριστικό στη δημοσίευση του LANCET, μπορεί να συναχθεί το συμπέρασμα ότι οι νοσηλευτές ήταν όλοι καλυμμένοι με μάσκες και είχαν ΜΑΠ κ.λπ. όπως συνέβη στις νοσοκομειακές εστίες της Φινλανδίας και του Ισραήλ, υποδεικνύοντας την αποτυχία των ΜΑΠ και των μασκών να περιορίσουν την εξάπλωση της Δέλτα.
90) Διείσδυση αερολύματος μέσω χειρουργικών μασκών, Willeke, 1992 "Η μάσκα που έχει την υψηλότερη απόδοση συλλογής δεν είναι απαραίτητα η καλύτερη μάσκα από την άποψη του παράγοντα ποιότητας φίλτρου, ο οποίος λαμβάνει υπόψη όχι μόνο την απόδοση συλλογής αλλά και την αντίσταση του αέρα. Αν και τα μέσα χειρουργικής μάσκας μπορεί να είναι επαρκή για την απομάκρυνση των βακτηρίων που εκπνέουν ή αποβάλλουν οι εργαζόμενοι στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, μπορεί να μην επαρκούν για την απομάκρυνση των αερολυμάτων υπομικρομετρικού μεγέθους που περιέχουν παθογόνους μικροοργανισμούς στους οποίους οι εν λόγω εργαζόμενοι στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης είναι δυνητικά εκτεθειμένοι".
91) Η αποτελεσματικότητα των τυποποιημένων χειρουργικών μασκών προσώπου: μια έρευνα με τη χρήση "σωματιδίων ιχνηθέτη", Wiley, 1980 "Η μόλυνση του τραύματος από σωματίδια αποδείχθηκε σε όλα τα πειράματα. Δεδομένου ότι τα μικροσφαιρίδια δεν εντοπίστηκαν στο εξωτερικό αυτών των προσωπικών μασκών, πρέπει να έχουν διαφύγει γύρω από τις άκρες της μάσκας και να έχουν βρει το δρόμο τους προς το τραύμα. Η χρήση της μάσκας κάτω από το κάλυμμα κεφαλής περιορίζει αυτή την οδό μόλυνσης".
92) Μια τεκμηριωμένη επιστημονική ανάλυση του γιατί οι μάσκες είναι αναποτελεσματικές, περιττές και επιβλαβείς, Meehan, 2020 "Δεκαετίες επιστημονικών στοιχείων υψηλότερου επιπέδου (μετα-αναλύσεις πολλαπλών τυχαιοποιημένων ελεγχόμενων δοκιμών) καταλήγουν συντριπτικά στο συμπέρασμα ότι οι ιατρικές μάσκες είναι αναποτελεσματικές στην πρόληψη της μετάδοσης των ιών του αναπνευστικού συστήματος, συμπεριλαμβανομένου του SAR-CoV-2... όσοι υποστηρίζουν τις μάσκες βασίζονται σε στοιχεία χαμηλού επιπέδου (αναδρομικές δοκιμές παρατήρησης και μηχανιστικές θεωρίες), κανένα από τα οποία δεν έχει ισχύ για να αντικρούσει τα στοιχεία, τα επιχειρήματα και τους κινδύνους των εντολών για μάσκες".
93) Ανοιχτή επιστολή ιατρών και επαγγελματιών υγείας προς όλες τις βελγικές αρχές και όλα τα βελγικά μέσα ενημέρωσης, AIER, 2020 "Οι στοματικές μάσκες σε υγιή άτομα είναι αναποτελεσματικές έναντι της εξάπλωσης των ιογενών λοιμώξεων".
94) Αποτελεσματικότητα των αναπνευστήρων N95 έναντι των χειρουργικών μασκών κατά της γρίπης: Συστηματική ανασκόπηση και μετα-ανάλυση, Long, 2020 "Η χρήση αναπνευστήρων N95 σε σύγκριση με χειρουργικές μάσκες δεν συνδέεται με χαμηλότερο κίνδυνο εργαστηριακά επιβεβαιωμένης γρίπης. Αυτό υποδηλώνει ότι οι αναπνευστήρες N95 δεν θα πρέπει να συνιστώνται για το ευρύ κοινό και το ιατρικό προσωπικό μη υψηλού κινδύνου που δεν έρχονται σε στενή επαφή με ασθενείς με γρίπη ή ύποπτους για γρίπη ασθενείς".
95) Συμβουλές σχετικά με τη χρήση μασκών στο πλαίσιο του COVID-19, ΠΟΥ, 2020 "Ωστόσο, η χρήση μάσκας από μόνη της δεν επαρκεί για την παροχή επαρκούς επιπέδου προστασίας ή ελέγχου των πηγών, και θα πρέπει επίσης να υιοθετηθούν άλλα μέτρα σε προσωπικό και κοινοτικό επίπεδο για την καταστολή της μετάδοσης των αναπνευστικών ιών".
96) Μάσκα φάρσα: είναι ασφαλής μόνο για 20 λεπτά, The Sydney Morning Herald, 2003 "Οι υγειονομικές αρχές έχουν προειδοποιήσει ότι οι χειρουργικές μάσκες μπορεί να μην αποτελούν αποτελεσματική προστασία κατά του ιού. "Αυτές οι μάσκες είναι αποτελεσματικές μόνο όσο είναι στεγνές", δήλωσε η καθηγήτρια Yvonne Cossart του Τμήματος Λοιμωδών Νοσημάτων του Πανεπιστημίου του Σίδνεϊ. "Μόλις κορεστούν με την υγρασία της αναπνοής σας, σταματούν να κάνουν τη δουλειά τους και μεταδίδουν τα σταγονίδια. "Η καθηγήτρια Cossart δήλωσε ότι αυτό μπορεί να διαρκέσει μόλις 15 ή 20 λεπτά, μετά από τα οποία η μάσκα θα πρέπει να αλλάξει. Αλλά αυτές οι προειδοποιήσεις δεν έχουν σταματήσει τους ανθρώπους να αγοράζουν τις μάσκες, με τους εμπόρους λιανικής πώλησης να αναφέρουν ότι δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στη ζήτηση".
97) Μελέτη: Μάσκα είναι δυνητικά πιο επικίνδυνη από το να μην έχεις καθόλου μάσκα, Boyd, 2020 Επιδράσεις της χρήσης μάσκας στην εισπνευσιμότητα και την εναπόθεση αερομεταφερόμενων αερολυμάτων SARS-CoV-2 στους ανώτερους αεραγωγούς του ανθρώπου "Σύμφωνα με ερευνητές από το Πανεπιστήμιο της Μασαχουσέτης Lowell και το Πανεπιστήμιο Baptist της Καλιφόρνια, μια χειρουργική μάσκα τριών στρωμάτων είναι κατά 65% αποτελεσματική στο φιλτράρισμα των σωματιδίων στον αέρα. Αυτή η αποτελεσματικότητα, ωστόσο, πέφτει στο 25 τοις εκατό μόλις χρησιμοποιηθεί." "Είναι φυσικό να πιστεύουμε ότι η χρήση μιας μάσκας, ανεξάρτητα από το αν είναι καινούργια ή παλιά, θα πρέπει να είναι πάντα καλύτερη από το τίποτα". είπε ο "Τα αποτελέσματά μας δείχνουν ότι αυτή η πεποίθηση ισχύει μόνο για σωματίδια μεγαλύτερα από 5 μικρόμετρα, αλλά όχι για λεπτά σωματίδια μικρότερα από 2,5 μικρόμετρα", συνέχισε."
ΕΝΤΟΛΕΣ ΜΑΣΚΑΣ
1) Εντολή μάσκας και αποτελεσματικότητα χρήσης για τον περιορισμό του COVID-19 στις πολιτείες των ΗΠΑ, Guerra, 2021 "Υπολογίστηκε η συνολική αύξηση των κρουσμάτων COVID-19 και η χρήση μάσκας για τις ηπειρωτικές Ηνωμένες Πολιτείες με δεδομένα από τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων και το Ινστιτούτο Μετρικών και Αξιολόγησης της Υγείας. Υπολογίσαμε την αύξηση των κρουσμάτων μετά την εντολή χρήσης μάσκας στις πολιτείες που δεν έχουν εντολή, χρησιμοποιώντας τις μέσες ημερομηνίες έκδοσης των γειτονικών πολιτειών με εντολές... δεν παρατηρήθηκε συσχέτιση μεταξύ εντολών ή χρήσης μάσκας και μειωμένης εξάπλωσης του COVID-19 στις πολιτείες των ΗΠΑ".
2) Αυτά τα γραφήματα 12 δείχνουν ότι οι εντολές μάσκας δεν κάνουν τίποτα για να σταματήσουν το COVID, Weiss, 2020 "Οι μάσκες μπορούν να λειτουργήσουν καλά όταν είναι πλήρως σφραγισμένες, κατάλληλα προσαρμοσμένες, αλλάζουν συχνά και διαθέτουν φίλτρο σχεδιασμένο για σωματίδια μεγέθους ιού. Αυτό δεν αντιπροσωπεύει καμία από τις κοινές μάσκες που διατίθενται στην καταναλωτική αγορά, καθιστώντας την καθολική μάσκα πολύ περισσότερο ένα τέχνασμα εμπιστοσύνης παρά μια ιατρική λύση... Η καθολική μας χρήση των μη επιστημονικών καλυμμάτων προσώπου είναι επομένως πιο κοντά στη μεσαιωνική δεισιδαιμονία παρά στην επιστήμη, αλλά πολλοί ισχυροί θεσμοί έχουν επενδύσει πάρα πολύ πολιτικό κεφάλαιο στην αφήγηση περί μάσκας σε αυτό το σημείο, οπότε το δόγμα διαιωνίζεται. Η αφήγηση λέει ότι αν μειωθούν τα κρούσματα είναι επειδή οι μάσκες πέτυχαν. Λέει ότι αν τα κρούσματα αυξηθούν είναι επειδή οι μάσκες κατάφεραν να αποτρέψουν περισσότερα κρούσματα. Το αφήγημα απλά υποθέτει αντί να αποδεικνύει ότι οι μάσκες λειτουργούν, παρά τα συντριπτικά επιστημονικά στοιχεία για το αντίθετο".
3) Οι εντολές μάσκας φαίνεται να κάνουν τα ποσοστά μόλυνσης από τον ιό CCP να ανεβαίνουν, λέει η μελέτη, Vadum, 2020 "Οι εντολές για προστατευτικές μάσκες με στόχο την καταπολέμηση της εξάπλωσης του Ιός CCP που προκαλεί την ασθένεια COVID-19 φαίνεται να προάγουν την εξάπλωσή του, σύμφωνα με έκθεση του RationalGround.com, ενός κέντρου συγκέντρωσης των τάσεων των δεδομένων COVID-19 που διευθύνεται από μια ομάδα βάσης αναλυτών δεδομένων, επιστημόνων πληροφορικής και αναλογιστών".
4) Horowitz: Ολοκληρωμένη ανάλυση των 50 κρατών δείχνει μεγαλύτερη εξάπλωση με εντολές μάσκας, Howorwitz, 2020 Justin Hart "Πόσο καιρό οι πολιτικοί μας θα αγνοούν τα αποτελέσματα;... Τα αποτελέσματα: Όταν συγκρίνουμε τα κράτη με εντολές έναντι εκείνων χωρίς εντολές, ή τις χρονικές περιόδους εντός ενός κράτους με εντολή έναντι εκείνων χωρίς εντολή, δεν υπάρχει καμία απολύτως ένδειξη ότι η εντολή μάσκας λειτούργησε για να επιβραδύνει την εξάπλωση ούτε στο ελάχιστο. Συνολικά, στις πολιτείες που είχαν εντολή σε ισχύ, υπήρξαν 9.605.256 επιβεβαιωμένα κρούσματα COVID σε 5.907 συνολικές ημέρες, δηλαδή κατά μέσο όρο 27 κρούσματα ανά 100.000 ανά ημέρα. Όταν οι πολιτείες δεν είχαν κρατική εντολή (η οποία περιλαμβάνει τις πολιτείες που δεν είχαν ποτέ και την περίοδο που τα κράτη που καλύπτουν την περίοδο δεν είχαν την εντολή σε ισχύ) υπήρχαν 5.781.716 κρούσματα σε 5.772 συνολικές ημέρες, κατά μέσο όρο 17 κρούσματα ανά 100.000 άτομα ανά ημέρα".
5) Η μελέτη του CDC για την εντολή μάσκας:, Alexander, 2021 "Έτσι, δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι το ίδιο το πρόσφατο συμπέρασμα του CDC σχετικά με τη χρήση των μη φαρμακευτικά μέτρα, όπως οι μάσκες προσώπου στην πανδημία γρίπης, προειδοποίησε ότι τα επιστημονικά "στοιχεία από 14 τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες δοκιμές αυτών των μέτρων δεν υποστηρίζουν ουσιαστική επίδραση στη μετάδοση...". Επιπλέον, στο Έγγραφο καθοδήγησης του ΠΟΥ για το 2019 σχετικά με τα μη φαρμακευτικά μέτρα δημόσιας υγείας σε μια πανδημία, ανέφεραν σχετικά με τις μάσκες προσώπου ότι "δεν υπάρχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι αυτές είναι αποτελεσματικές στη μείωση της μετάδοσης...". Παρομοίως, στα ψιλά γράμματα μιας πρόσφατης διπλής-τυφλής, διπλής μάσκας προσομοίωσης το CDC δήλωσε ότι "τα ευρήματα αυτών των προσομοιώσεων [που υποστηρίζουν τη χρήση μάσκας] δεν πρέπει να γενικευτούν ως προς την αποτελεσματικότητα ... ούτε να ερμηνευθούν ως αντιπροσωπευτικά της αποτελεσματικότητας αυτών των μασκών όταν φοριούνται σε πραγματικές συνθήκες".
6) Phil Kerpin, tweet, 2021 The Spectator "Η πρώτη οικολογική μελέτη των κρατικών εντολών και της χρήσης της μάσκας που περιλαμβάνει δεδομένα για το χειμώνα: "Η αύξηση των κρουσμάτων ήταν ανεξάρτητη από τις εντολές σε χαμηλά και υψηλά ποσοστά εξάπλωσης της κοινότητας και η χρήση μάσκας δεν προέβλεπε την αύξηση των κρουσμάτων κατά τη διάρκεια του καλοκαιρινού ή του φθινοπωρινού-χειμερινού κύματος".
7) Πώς απέτυχαν οι μάσκες προσώπου και τα λουκέτα, SPR, 2021 "Οι λοιμώξεις οφείλονται κυρίως σε εποχικούς και ενδημικούς παράγοντες, ενώ οι εντολές για μάσκες και τα λουκέτα δεν είχαν διακριτό αντίκτυπο"
8) Ανάλυση των επιδράσεων των εντολών της μάσκας COVID-19 στην κατανάλωση νοσοκομειακών πόρων και στη θνησιμότητα σε επίπεδο νομού, Schauer, 2021 "Δεν υπήρξε μείωση της ημερήσιας θνησιμότητας ανά πληθυσμό, της κατάληψης νοσοκομειακής κλίνης, κλίνης ΜΕΘ ή αναπνευστήρα από ασθενείς με θετικό COVID-19 που να αποδίδεται στην εφαρμογή της εντολής για χρήση μάσκας".
9) Χρειαζόμαστε εντολές μάσκας, Harris, 2021 "Αλλά οι μάσκες αποδείχθηκαν πολύ λιγότερο χρήσιμες στην επακόλουθη ισπανική γρίπη του 1918, μια ιογενή ασθένεια που εξαπλώνεται από παθογόνα μικρότερα από τα βακτήρια. Το Υπουργείο Υγείας της Καλιφόρνιας, για παράδειγμα, ανέφερε το ότι οι πόλεις Στόκτον, που απαιτούσε μάσκες, και Βοστώνη, που δεν απαιτούσε, είχαν ελάχιστα διαφορετικά ποσοστά θανάτων, και γι' αυτό συμβούλευε να μην επιβάλλεται η χρήση μάσκας, εκτός από μερικά επαγγέλματα υψηλού κινδύνου, όπως οι κουρείς....Οι τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες δοκιμές (RCT) σχετικά με τη χρήση μάσκας, γενικά πιο αξιόπιστες από τις μελέτες παρατήρησης, αν και όχι αλάνθαστες, δείχνουν συνήθως ότι οι υφασμάτινες και οι χειρουργικές μάσκες προσφέρουν ελάχιστη προστασία. Μερικές RCTs υποδηλώνουν ότι η απόλυτη τήρηση ενός ακριβούς πρωτοκόλλου μάσκας μπορεί να προφυλάξει από τη γρίπη, αλλά οι μετα-αναλύσεις βρίσκουν συνολικά ελάχιστα στοιχεία που να υποδηλώνουν ότι οι μάσκες προσφέρουν ουσιαστική προστασία. Κατευθυντήριες γραμμές του ΠΟΥ από το 2019 σχετικά με τη γρίπη λένε ότι παρά τη "μηχανιστική αληθοφάνεια της πιθανής αποτελεσματικότητας" των μασκών, οι μελέτες έδειξαν ένα όφελος πολύ μικρό για να διαπιστωθεί με βεβαιότητα. Ένα άλλο ανασκόπηση της βιβλιογραφίας από ερευνητές του Πανεπιστημίου του Χονγκ Κονγκ συμφωνεί. Η καλύτερη εκτίμησή της για την προστατευτική επίδραση των χειρουργικών μασκών κατά της γρίπης, με βάση δέκα RCTs που δημοσιεύθηκαν έως το 2018, ήταν μόλις 22% και δεν μπορούσε να αποκλείσει μηδενική επίδραση".
ΜΑΣΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ
1) Μελέτες για παιδιά στην Κορόνα: Co-Ki: Κάλυψη στόματος και μύτης (μάσκα) στα παιδιά, Schwarz, 2021 "Ο μέσος χρόνος χρήσης της μάσκας ήταν 270 λεπτά την ημέρα. Οι διαταραχές που προκλήθηκαν από τη χρήση της μάσκας αναφέρθηκαν από 68% των γονέων. Αυτές περιλάμβαναν ευερεθιστότητα (60%), πονοκέφαλο (53%), δυσκολία συγκέντρωσης (50%), λιγότερη ευτυχία (49%), απροθυμία να πάει κανείς στο σχολείο/στο νηπιαγωγείο (44%), κακουχία (42%), μειωμένη μάθηση (38%) και υπνηλία ή κόπωση (37%)".
2) Επικίνδυνοι παθογόνοι μικροοργανισμοί βρέθηκαν σε παιδικές μάσκες προσώπου, Cabrera, 2021 "Οι μάσκες ήταν μολυσμένες με βακτήρια, παράσιτα και μύκητες, μεταξύ των οποίων τρεις με επικίνδυνα παθογόνα και βακτήρια που προκαλούν πνευμονία".
3) Μάσκες, ψεύτικη ασφάλεια και πραγματικοί κίνδυνοι, Μέρος 2: Μικροβιακές προκλήσεις από μάσκες, Borovoy, 2020/2021 "Ο εργαστηριακός έλεγχος χρησιμοποιημένων μασκών από 20 επιβάτες τρένων αποκάλυψε ότι 11 από τις 20 μάσκες που εξετάστηκαν περιείχαν πάνω από 100.000 βακτηριακές αποικίες. Βρέθηκαν επίσης μούχλες και ζυμομύκητες. Τρεις από τις μάσκες περιείχαν περισσότερες από ένα εκατομμύριο αποικίες βακτηρίων... Οι εξωτερικές επιφάνειες των χειρουργικών μασκών βρέθηκαν να έχουν υψηλά επίπεδα των ακόλουθων μικροβίων, ακόμη και σε νοσοκομεία, πιο συγκεντρωμένα στο εξωτερικό των μασκών απ' ό,τι στο περιβάλλον. Τα είδη Staphylococcus (57%) και Pseudomonas spp (38%) ήταν τα κυρίαρχα μεταξύ των βακτηρίων, ενώ οι μύκητες Penicillium spp (39%) και Aspergillus spp. (31%) ήταν οι κυρίαρχοι μύκητες".
4) Προκαταρκτική έκθεση σχετικά με την προκαλούμενη από χειρουργική μάσκα αποξυγόνωση κατά τη διάρκεια μείζονος χειρουργικής επέμβασης, Beder, 2008 "Λαμβάνοντας υπόψη τα ευρήματά μας, οι σφυγμοί του χειρουργού αυξάνονται και το SpO2 μειώνεται μετά την πρώτη ώρα. Αυτή η πρώιμη μεταβολή του SpO2 μπορεί να οφείλεται είτε στη μάσκα προσώπου είτε στο λειτουργικό στρες. Δεδομένου ότι μια πολύ μικρή μείωση του κορεσμού σε αυτό το επίπεδο, αντικατοπτρίζει μια μεγάλη μείωση της PaO2, τα ευρήματά μας μπορεί να έχουν κλινική αξία για τους εργαζόμενους στον τομέα της υγείας και τους χειρουργούς".
5) Οι εντολές μάσκας μπορεί να επηρεάσουν τη συναισθηματική, πνευματική ανάπτυξη του παιδιού, Gillis, 2020 "Το θέμα είναι ότι πραγματικά δεν γνωρίζουμε με βεβαιότητα ποια μπορεί να είναι ή να μην είναι η επίδραση. Αυτό όμως που γνωρίζουμε είναι ότι τα παιδιά, ειδικά στην πρώιμη παιδική ηλικία, χρησιμοποιούν το στόμα ως μέρος ολόκληρου του προσώπου για να αντιληφθούν τι συμβαίνει γύρω τους όσον αφορά τους ενήλικες και τους άλλους ανθρώπους στο περιβάλλον τους, όσον αφορά τα συναισθήματά τους. Έχει επίσης ρόλο και στη γλωσσική ανάπτυξη... Αν σκεφτείτε ένα βρέφος, όταν αλληλεπιδράτε μαζί του χρησιμοποιείτε μέρος του στόματός σας. Ενδιαφέρονται για τις εκφράσεις του προσώπου σας. Και αν σκεφτείτε ότι αυτό το μέρος του προσώπου καλύπτεται, υπάρχει αυτή η πιθανότητα να έχει επίδραση. Αλλά δεν ξέρουμε, διότι πρόκειται πραγματικά για μια πρωτοφανή εποχή. Αυτό που αναρωτιόμαστε είναι αν αυτό θα μπορούσε να παίξει κάποιο ρόλο και πώς μπορούμε να το σταματήσουμε, αν αυτό θα επηρέαζε την ανάπτυξη των παιδιών".
6) Πονοκέφαλοι και η μάσκα προσώπου N95 μεταξύ των παρόχων υγειονομικής περίθαλψης, Lim, 2006 "Οι πάροχοι υγειονομικής περίθαλψης μπορεί να αναπτύξουν πονοκεφάλους μετά τη χρήση της μάσκας προσώπου N95".
7) Μεγιστοποίηση της προσαρμογής για μάσκες από ύφασμα και ιατρικές διαδικασίες για τη βελτίωση της απόδοσης και τη μείωση της μετάδοσης και της έκθεσης σε SARS-CoV-2, 2021, Brooks, 2021 "Παρόλο που η χρήση διπλής μάσκας ή το κόμπιασμα και το δέσιμο είναι δύο από τις πολλές επιλογές που μπορούν να βελτιστοποιήσουν την εφαρμογή και να βελτιώσουν την απόδοση της μάσκας για τον έλεγχο της πηγής και για την προστασία του χρήστη, η διπλή μάσκα μπορεί να εμποδίσει την αναπνοή ή να εμποδίσει την περιφερειακή όραση για ορισμένους χρήστες, ενώ το κόμπιασμα και το δέσιμο μπορεί να αλλάξει το σχήμα της μάσκας έτσι ώστε να μην καλύπτει πλέον πλήρως τόσο τη μύτη όσο και το στόμα των ατόμων με μεγαλύτερα πρόσωπα".
8) Μανδύες προσώπου στην εποχή του COVID-19: Υπόθεση υγείαςVainshelboim, 2021 "Έχει αποδειχθεί ότι η χρήση αντιασφυξιογόνων μάσκας έχει σημαντικές δυσμενείς φυσιολογικές και ψυχολογικές επιπτώσεις. Αυτές περιλαμβάνουν υποξία, υπερκαπνία, δύσπνοια, αυξημένη οξύτητα και τοξικότητα, ενεργοποίηση της αντίδρασης του φόβου και του στρες, αύξηση των ορμονών του στρες, ανοσοκαταστολή, κόπωση, πονοκεφάλους, μείωση της γνωστικής απόδοσης, προδιάθεση για ιογενείς και μολυσματικές ασθένειες, χρόνιο στρες, άγχος και κατάθλιψη".
9) Η χρήση μάσκας μπορεί να εκθέσει τα παιδιά σε επικίνδυνα επίπεδα διοξειδίου του άνθρακα σε μόλις ΤΡΙΑ λεπτά, σύμφωνα με μελέτη, Shaheen/Daily Mail, 2021 "Ευρωπαϊκή μελέτη διαπίστωσε ότι τα παιδιά που φορούσαν μάσκες μόνο για λίγα λεπτά μπορούσαν να εκτεθούν σε επικίνδυνα επίπεδα διοξειδίου του άνθρακα... Σαράντα πέντε παιδιά εκτέθηκαν σε επίπεδα διοξειδίου του άνθρακα από τρεις έως δώδεκα φορές τα υγιή επίπεδα".
10) Πόσα παιδιά πρέπει να πεθάνουν; Shilhavy, 2020 "Πόσο καιρό θα συνεχίσουν οι γονείς να συγκαλύπτουν τα παιδιά τους προκαλώντας τους μεγάλη ζημιά, ακόμη και σε σημείο να διακινδυνεύουν τη ζωή τους; Δρ Eric Nepute στο Σεντ Λούις αφιέρωσε χρόνο για να καταγράψει ένα βιντεοσκοπημένο παραλήρημα που θέλει να μοιραστούν όλοι, αφού το 4χρονο παιδί ενός ασθενούς του παραλίγο να πεθάνει από βακτηριακή πνευμονική λοίμωξη που προκλήθηκε από την παρατεταμένη χρήση μάσκας".
11) Ιατρός προειδοποιεί ότι "οι βακτηριακές πνευμονίες είναι σε άνοδο" από τη χρήση μάσκας, Meehan, 2021 "Βλέπω ασθενείς που έχουν εξανθήματα στο πρόσωπο, μυκητιασικές λοιμώξεις, βακτηριακές λοιμώξεις. Οι αναφορές που έρχονται από τους συναδέλφους μου, σε όλο τον κόσμο, υποδηλώνουν ότι οι βακτηριακές πνευμονίες βρίσκονται σε άνοδο... Γιατί μπορεί να συμβαίνει αυτό; Επειδή ανεκπαίδευτα μέλη του κοινού φορούν ιατρικές μάσκες, επανειλημμένα... με μη αποστειρωμένο τρόπο... Μολύνονται. Τις βγάζουν από το κάθισμα του αυτοκινήτου τους, από τον καθρέφτη του αυτοκινήτου, από την τσέπη τους, από τον πάγκο τους και εφαρμόζουν εκ νέου μια μάσκα που θα έπρεπε να φοριέται φρέσκια και αποστειρωμένη κάθε φορά".
12) Ανοιχτή επιστολή ιατρών και επαγγελματιών υγείας προς όλες τις βελγικές αρχές και όλα τα βελγικά μέσα ενημέρωσης, AIER, 2020 "Η χρήση μάσκας δεν είναι χωρίς παρενέργειες. Η ανεπάρκεια οξυγόνου (πονοκέφαλος, ναυτία, κόπωση, απώλεια συγκέντρωσης) εμφανίζεται αρκετά γρήγορα, ένα αποτέλεσμα παρόμοιο με τη νόσο του υψομέτρου. Καθημερινά βλέπουμε πλέον ασθενείς που παραπονιούνται για πονοκεφάλους, προβλήματα στα ιγμόρεια, αναπνευστικά προβλήματα και υπεραερισμό λόγω της χρήσης μάσκας. Επιπλέον, το συσσωρευμένο CO2 οδηγεί σε τοξική οξίνιση του οργανισμού που επηρεάζει την ανοσία μας. Ορισμένοι ειδικοί προειδοποιούν ακόμη και για αυξημένη μετάδοση του ιού σε περίπτωση ακατάλληλης χρήσης της μάσκας".
13) Καλύμματα προσώπου για το covid-19: από την ιατρική παρέμβαση στην κοινωνική πρακτική, Peters, 2020 "Προς το παρόν, δεν υπάρχουν άμεσα στοιχεία (από μελέτες στο Covid19 και σε υγιείς ανθρώπους στην κοινότητα) σχετικά με την αποτελεσματικότητα της καθολικής κάλυψης των υγιών ανθρώπων στην κοινότητα για την πρόληψη της λοίμωξης από ιούς του αναπνευστικού συστήματος, συμπεριλαμβανομένου του Covid19. Η μόλυνση του ανώτερου αναπνευστικού συστήματος από ιούς και βακτήρια στο εξωτερικό των ιατρικών μασκών προσώπου έχει ανιχνευθεί σε διάφορα νοσοκομεία. Μια άλλη έρευνα δείχνει ότι μια υγρή μάσκα αποτελεί πρόσφορο έδαφος για (ανθεκτικά στα αντιβιοτικά) βακτήρια και μύκητες, τα οποία μπορούν να υπονομεύσουν την ανοσία των βλεννογόνων έναντι των ιών. Η έρευνα αυτή συνηγορεί υπέρ της χρήσης ιατρικών/χειρουργικών μασκών (αντί για αυτοσχέδιες βαμβακερές μάσκες) που χρησιμοποιούνται μία φορά και αντικαθίστανται μετά από λίγες ώρες".
14) Μάσκες προσώπου για το κοινό κατά τη διάρκεια της κρίσης του covid-19, Lazzarino, 2020 "Οι δύο πιθανές παρενέργειες που έχουν ήδη αναγνωριστεί είναι: (1) Η χρήση μάσκας προσώπου μπορεί να δώσει μια ψευδή αίσθηση ασφάλειας και να κάνει τους ανθρώπους να υιοθετήσουν μια μείωση της συμμόρφωσης με άλλα μέτρα ελέγχου των λοιμώξεων, συμπεριλαμβανομένης της κοινωνικής αποστασιοποίησης και του πλυσίματος των χεριών. (2) Ακατάλληλη χρήση της μάσκας προσώπου: οι άνθρωποι δεν πρέπει να αγγίζουν τις μάσκες τους, πρέπει να αλλάζουν συχνά τις μάσκες μιας χρήσης ή να τις πλένουν τακτικά, να τις απορρίπτουν σωστά και να υιοθετούν άλλα μέτρα διαχείρισης, διαφορετικά οι κίνδυνοι για τους ίδιους και τους άλλους μπορεί να αυξηθούν. Άλλες πιθανές παρενέργειες που πρέπει να λάβουμε υπόψη μας είναι: (3) Η ποιότητα και η ένταση της ομιλίας μεταξύ δύο ατόμων που φορούν μάσκες υποβαθμίζεται σημαντικά και μπορεί ασυνείδητα να έρθουν πιο κοντά. Ενώ κάποιος μπορεί να εκπαιδευτεί για να αντιμετωπίσει την παρενέργεια 1, αυτή η παρενέργεια μπορεί να είναι πιο δύσκολο να αντιμετωπιστεί. (4) Φορώντας μάσκα προσώπου ο εκπνεόμενος αέρας εισέρχεται στα μάτια. Αυτό δημιουργεί ένα δυσάρεστο συναίσθημα και μια παρόρμηση να αγγίξετε τα μάτια σας. Εάν τα χέρια σας είναι μολυσμένα, μολύνετε τον εαυτό σας".
15) Μόλυνση από αναπνευστικούς ιούς στην εξωτερική επιφάνεια ιατρικών μασκών που χρησιμοποιούνται από εργαζόμενους σε νοσοκομεία υγειονομικής περίθαλψης, Chughtai, 2019 "Τα αναπνευστικά παθογόνα στην εξωτερική επιφάνεια των χρησιμοποιημένων ιατρικών μασκών μπορεί να οδηγήσουν σε αυτομόλυνση. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος με μεγαλύτερη διάρκεια χρήσης της μάσκας (> 6 ώρες) και με υψηλότερα ποσοστά κλινικής επαφής. Τα πρωτόκολλα σχετικά με τη διάρκεια χρήσης της μάσκας θα πρέπει να καθορίζουν έναν μέγιστο χρόνο συνεχούς χρήσης και θα πρέπει να εξετάζουν την καθοδήγηση σε περιβάλλοντα με υψηλή επαφή."
16) Δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης προσωπίδων κατά τη διάρκεια πανδημίας γρίπης, Bailar, 2006 "Αφού εξέτασε όλες τις μαρτυρίες και άλλες πληροφορίες που λάβαμε, η επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχει επί του παρόντος ένας απλός, αξιόπιστος τρόπος για την απολύμανση αυτών των συσκευών και για να μπορούν οι άνθρωποι να τις χρησιμοποιούν με ασφάλεια περισσότερες από μία φορές. Υπάρχουν σχετικά λίγα διαθέσιμα στοιχεία σχετικά με το πόσο αποτελεσματικές είναι αυτές οι συσκευές κατά της γρίπης ακόμη και την πρώτη φορά που χρησιμοποιούνται. Στο βαθμό που μπορούν να βοηθήσουν καθόλου, πρέπει να χρησιμοποιούνται σωστά, και η καλύτερη αναπνευστική συσκευή ή μάσκα θα προστατεύσει ελάχιστα ένα άτομο που τη χρησιμοποιεί λανθασμένα. Πρέπει να γίνει ουσιαστική έρευνα για να αυξήσουμε την κατανόηση του τρόπου εξάπλωσης της γρίπης, να αναπτύξουμε καλύτερες μάσκες και αναπνευστήρες και να διευκολύνουμε την απολύμανσή τους. Τέλος, η χρήση καλυμμάτων προσώπου είναι μόνο μία από τις πολλές στρατηγικές που θα χρειαστούν για την επιβράδυνση ή την αναχαίτιση μιας πανδημίας και οι άνθρωποι δεν πρέπει να συμμετέχουν σε δραστηριότητες που θα αύξαναν τον κίνδυνο έκθεσης στη γρίπη μόνο και μόνο επειδή έχουν μάσκα ή αναπνευστήρα".
17) Εκπνοή αναπνευστικών ιών με την αναπνοή, τον βήχα και την ομιλίαStelzer-Braid, 2009 "Τα εκπνεόμενα αερολύματα που παράγονται από το βήχα, την ομιλία και την αναπνοή συλλέχθηκαν σε 50 άτομα που χρησιμοποιούσαν μια νέα μάσκα και αναλύθηκαν με PCR για εννέα αναπνευστικούς ιούς. Τα εκπνεόμενα δείγματα από ένα υποσύνολο 10 ατόμων που ήταν θετικά με PCR για ρινοϊό εξετάστηκαν επίσης με κυτταροκαλλιέργεια για τον ιό αυτό. Από τα 50 άτομα, μεταξύ των 33 με συμπτώματα λοιμώξεων του ανώτερου αναπνευστικού συστήματος, σε 21 ανιχνεύθηκε τουλάχιστον ένας ιός με PCR, ενώ μεταξύ των 17 ασυμπτωματικών ατόμων, σε 4 ανιχνεύθηκε ιός με PCR. Συνολικά, ανιχνεύθηκε ρινοϊός σε 19 άτομα, γρίπη σε 4 άτομα, παραϊνφλουένζα σε 2 άτομα και ανθρώπινος μεταπνευμονοϊός σε 1 άτομο. Δύο άτομα είχαν συν-μολυνθεί. Από τα 25 άτομα που είχαν ιοθετική ρινική βλέννα, ο ίδιος τύπος ιού ανιχνεύθηκε σε 12 δείγματα αναπνοής, 8 δείγματα ομιλίας και σε 2 δείγματα βήχα. Στο υποσύνολο των εκπνεόμενων δειγμάτων από 10 άτομα που εξετάστηκαν με καλλιέργεια, ανιχνεύθηκε μολυσματικός ρινοϊός σε 2".
18) [Επίδραση της χειρουργικής μάσκας στην απόσταση περπατήματος έξι λεπτών], πρόσωπο, 2018 "Η χρήση χειρουργικής μάσκας τροποποιεί σημαντικά και κλινικά τη δύσπνοια χωρίς να επηρεάζει την απόσταση βάδισης".
19) Οι προστατευτικές μάσκες μειώνουν την ανθεκτικότητα, Science ORF, 2020 "Οι Γερμανοί ερευνητές χρησιμοποίησαν δύο τύπους μάσκας προσώπου για τη μελέτη τους - χειρουργικές μάσκες και τις λεγόμενες μάσκες FFP2, οι οποίες χρησιμοποιούνται κυρίως από το ιατρικό προσωπικό. Οι μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν με τη βοήθεια της σπειροεργομετρίας, κατά την οποία οι ασθενείς ή στην προκειμένη περίπτωση οι δοκιμαζόμενοι ασκούνται σωματικά σε ένα σταθερό ποδήλατο - το λεγόμενο εργομετρικό μηχάνημα - ή σε έναν διάδρομο. Τα άτομα εξετάστηκαν χωρίς μάσκα, με χειρουργικές μάσκες και με μάσκες FFP2. Οι μάσκες επομένως επηρεάζουν την αναπνοή, ιδίως τον όγκο και τη μεγαλύτερη δυνατή ταχύτητα του αέρα κατά την εκπνοή. Η μέγιστη δυνατή δύναμη στο εργόμετρο μειώθηκε σημαντικά".
20) Το να φοράτε μάσκες είναι ακόμη πιο ανθυγιεινό από το αναμενόμενο, Coronoa transition, 2020 "Περιέχουν μικροπλαστικά - και επιδεινώνουν το πρόβλημα των απορριμμάτων... "Πολλά από αυτά είναι κατασκευασμένα από πολυεστέρα και έτσι έχουμε πρόβλημα μικροπλαστικών". Πολλές από τις μάσκες προσώπου θα περιέχουν πολυεστέρα με ενώσεις χλωρίου: "Αν έχω τη μάσκα μπροστά στο πρόσωπό μου, τότε φυσικά αναπνέω απευθείας το μικροπλαστικό και αυτές οι ουσίες είναι πολύ πιο τοξικές από ό,τι αν τις καταπιείς, καθώς εισέρχονται απευθείας στο νευρικό σύστημα", συνεχίζει ο Braungart"."
21) Μάσκες παιδιών: Τραγικό, αντιεπιστημονικό και επιζήμιο, Alexander, 2021 "Τα παιδιά δεν αποκτούν εύκολα τον SARS-CoV-2 (πολύ χαμηλός κίνδυνος), δεν τον μεταδίδουν σε άλλα παιδιά ή δασκάλους και δεν θέτουν σε κίνδυνο τους γονείς ή άλλους στο σπίτι. Αυτή είναι η πάγια επιστημονική άποψη. Στις σπάνιες περιπτώσεις όπου ένα παιδί προσβάλλεται από τον ιό Covid είναι πολύ ασυνήθιστο το παιδί να νοσήσει σοβαρά ή να πεθάνει. Η συγκάλυψη μπορεί να κάνει θετική ζημιά στα παιδιά - όπως μπορεί να κάνει και σε ορισμένους ενήλικες. Αλλά η ανάλυση κόστους-οφέλους είναι εντελώς διαφορετική για τους ενήλικες και τα παιδιά - ιδίως για τα μικρότερα παιδιά. Όποια και αν είναι τα επιχειρήματα που μπορεί να υπάρχουν για τους ενήλικες που συναινούν - τα παιδιά δεν θα πρέπει να υποχρεούνται να φορούν μάσκες για την πρόληψη της εξάπλωσης του ιού Covid-19. Φυσικά, ο μηδενικός κίνδυνος δεν είναι εφικτός - με ή χωρίς μάσκες, εμβόλια, θεραπευτικά, αποστασιοποίηση ή οτιδήποτε άλλο μπορεί να αναπτύξει η ιατρική ή να επιβάλουν οι κυβερνητικές υπηρεσίες".
22) Οι κίνδυνοι των μασκών, Alexander, 2021 "Με αυτή την έκκληση, γυρίζουμε και αναφερόμαστε εδώ σε μια άλλη διαφαινόμενη ανησυχία και αυτή είναι ο δυνητικός κίνδυνος από τα συστατικά χλωρίου, πολυεστέρα και μικροπλαστικών των μασκών προσώπου (χειρουργικών κυρίως αλλά και οποιασδήποτε από τις μάσκες μαζικής παραγωγής) που έχουν γίνει μέρος της καθημερινότητάς μας λόγω της πανδημίας Covid-19. Ελπίζουμε ότι όσοι έχουν πειστική δύναμη στην κυβέρνηση θα ακούσουν αυτή την έκκληση. Ελπίζουμε ότι θα ληφθούν οι απαραίτητες αποφάσεις για τη μείωση του κινδύνου για τους πληθυσμούς μας".
23) 13χρονος χρήστης μάσκας πεθαίνει για ανεξήγητους λόγους, Corona Transition, 2020 "Η υπόθεση δεν προκαλεί μόνο εικασίες στη Γερμανία για πιθανή δηλητηρίαση με διοξείδιο του άνθρακα. Διότι η φοιτήτρια "φορούσε προστατευτική μάσκα κορώνα όταν κατέρρευσε ξαφνικά και πέθανε λίγο αργότερα στο νοσοκομείο", γράφει το Wochenblick: Το γεγονός ότι δεν ανακοινώθηκε η αιτία θανάτου σχεδόν τρεις εβδομάδες μετά το θάνατο της κοπέλας είναι πράγματι ασυνήθιστο. Η περιεκτικότητα του αέρα σε διοξείδιο του άνθρακα είναι συνήθως περίπου 0,04 τοις εκατό. Από ένα ποσοστό του τεσσάρων τοις εκατό, εμφανίζονται τα πρώτα συμπτώματα της υπερκαπνίας, δηλαδή της δηλητηρίασης από διοξείδιο του άνθρακα. Εάν το ποσοστό του αερίου αυξηθεί σε ποσοστό άνω του 20 τοις εκατό, υπάρχει κίνδυνος θανατηφόρας δηλητηρίασης από διοξείδιο του άνθρακα. Ωστόσο, αυτό δεν έρχεται χωρίς σήματα συναγερμού από τον οργανισμό. Σύμφωνα με την ιατρική πύλη netdoktor, αυτά περιλαμβάνουν "εφίδρωση, επιτάχυνση της αναπνοής, επιτάχυνση του καρδιακού παλμού, πονοκεφάλους, σύγχυση, απώλεια συνείδησης". Η απώλεια των αισθήσεων του κοριτσιού θα μπορούσε επομένως να αποτελεί ένδειξη μιας τέτοιας δηλητηρίασης".
24) Οι θάνατοι μαθητών οδηγούν τα κινεζικά σχολεία να αλλάξουν τους κανόνες μάσκας, δηλαδή, το 2020 "Κατά τη διάρκεια του Απριλίου, στις επαρχίες Zhejiang, Henan και Hunan αναφέρθηκαν τρεις περιπτώσεις μαθητών που υπέστησαν αιφνίδιο καρδιακό θάνατο (SCD) ενώ έτρεχαν κατά τη διάρκεια του μαθήματος της γυμναστικής. Το Beijing Evening News σημείωσε ότι και οι τρεις μαθητές φορούσαν μάσκες τη στιγμή του θανάτου τους, πυροδοτώντας μια κρίσιμη συζήτηση σχετικά με τους σχολικούς κανόνες για το πότε οι μαθητές πρέπει να φορούν μάσκες".
25) Blaylock: Μασκάλες προσώπου ενέχουν σοβαρούς κινδύνους για τους υγιείς, 2020 "Όσον αφορά την επιστημονική υποστήριξη της χρήσης μάσκας προσώπου, μια πρόσφατη προσεκτική εξέταση της βιβλιογραφίας, στην οποία αναλύθηκαν 17 από τις καλύτερες μελέτες, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι: " Καμία από τις μελέτες δεν τεκμηρίωσε μια πειστική σχέση μεταξύ της χρήσης μάσκας/αναπνευστήρα και της προστασίας από τη μόλυνση από τη γρίπη".1   Λάβετε υπόψη ότι δεν έχουν γίνει μελέτες που να αποδεικνύουν ότι είτε η υφασμάτινη μάσκα είτε η μάσκα N95 έχει οποιαδήποτε επίδραση στη μετάδοση του ιού COVID-19. Επομένως, οι όποιες συστάσεις πρέπει να βασίζονται σε μελέτες για τη μετάδοση του ιού της γρίπης. Και, όπως είδατε, δεν υπάρχουν πειστικά στοιχεία για την αποτελεσματικότητά τους στον έλεγχο της μετάδοσης του ιού της γρίπης".
26) Η απαίτηση μάσκας είναι υπεύθυνη για σοβαρές ψυχολογικές βλάβες και την εξασθένιση του ανοσοποιητικού συστήματος, Coronoa Transition, 2020 “In fact, the mask has the potential to “trigger strong psychovegetative stress reactions via emerging aggression, which correlate significantly with the degree of stressful after-effects”. Prousa is not alone in her opinion. Several psychologists dealt with the mask problem — and most came to devastating results. Ignoring them would be fatal, according to Prousa.”
27) Οι φυσιολογικές επιπτώσεις της χρήσης μάσκας N95 κατά τη διάρκεια της αιμοκάθαρσης ως προφύλαξη κατά του SARS σε ασθενείς με νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου, Kao, 2004 "Η χρήση μάσκας N95 για 4 ώρες κατά τη διάρκεια της HD μείωσε σημαντικά την PaO2 και αύξησε τις αναπνευστικές ανεπιθύμητες ενέργειες σε ασθενείς με ESRD."
28) Είναι μια μάσκα που καλύπτει το στόμα και τη μύτη απαλλαγμένη από ανεπιθύμητες παρενέργειες στην καθημερινή χρήση και απαλλαγμένη από πιθανούς κινδύνους;, Kisielinski, 2021 "Αντικειμενοποιήσαμε την αξιολόγηση που αποδεικνύει τις αλλαγές στην αναπνευστική φυσιολογία των χρηστών μάσκας με σημαντική συσχέτιση του O2 πτώση και κόπωση (p < 0,05), μια ομαδοποιημένη συνύπαρξη αναπνευστικής δυσλειτουργίας και O2 drop (67%), μάσκα N95 και CO2 (82%), μάσκα N95 και O2 πτώση (72%), μάσκα N95 και πονοκέφαλος (60%), αναπνευστική δυσλειτουργία και αύξηση της θερμοκρασίας (88%), αλλά και αύξηση της θερμοκρασίας και υγρασία (100%) κάτω από τις μάσκες. Η εκτεταμένη χρήση μάσκας από τον γενικό πληθυσμό θα μπορούσε να οδηγήσει σε σχετικές επιδράσεις και συνέπειες σε πολλούς ιατρικούς τομείς." "Εδώ είναι οι παθοφυσιολογικές αλλαγές και τα υποκειμενικά παράπονα: 1) Αύξηση του διοξειδίου του άνθρακα στο αίμα 2) Αύξηση της αναπνευστικής αντίστασης 3) Μείωση του κορεσμού οξυγόνου στο αίμα 4) Αύξηση του καρδιακού ρυθμού 5) Μείωση της καρδιοαναπνευστικής ικανότητας 6) Αίσθημα εξάντλησης 7) Αύξηση του αναπνευστικού ρυθμού 8) Δυσκολία στην αναπνοή και δύσπνοια 9) Πονοκέφαλος 10) Ζάλη 11) Αίσθημα υγρασίας και ζέστης 12) Υπνηλία (ποιοτικά νευρολογικά ελλείμματα) 13) Μείωση της αντίληψης της ενσυναίσθησης 14) Μειωμένη λειτουργία του δερματικού φραγμού με ακμή, κνησμό και δερματικές βλάβες"
29) Συνδέεται η μάσκα προσώπου N95 με ζάλη και πονοκέφαλο;, Ipek, 2021 "Αναπνευστική αλκάλωση και υποκαρβίωση ανιχνεύθηκαν μετά τη χρήση του N95. Η οξεία αναπνευστική αλκάλωση μπορεί να προκαλέσει πονοκέφαλο, άγχος, τρόμο, μυϊκές κράμπες. Σε αυτή τη μελέτη, αποδείχθηκε ποσοτικά ότι τα συμπτώματα των συμμετεχόντων οφείλονταν σε αναπνευστική αλκάλωση και υποκαρβίωση".
30) Το COVID-19 ωθεί μια ομάδα μηχανικών να επανεξετάσει την ταπεινή μάσκα προσώπου, Myers, 2020 "Αλλά φιλτράροντας αυτά τα σωματίδια, η μάσκα δυσκολεύει επίσης την αναπνοή. Οι μάσκες N95 εκτιμάται ότι μειώνουν την πρόσληψη οξυγόνου από 5 έως 20 τοις εκατό. Αυτό είναι σημαντικό, ακόμη και για ένα υγιές άτομο. Μπορεί να προκαλέσει ζάλη και ζαλάδα. Εάν φοράτε μάσκα για αρκετό χρονικό διάστημα, μπορεί να προκαλέσει βλάβη στους πνεύμονες. Για έναν ασθενή που βρίσκεται σε αναπνευστική δυσχέρεια, μπορεί να είναι ακόμη και απειλητικό για τη ζωή του".
31) 70 γιατροί σε ανοιχτή επιστολή προς τον Ben Weyts: Βελγίου: "Καταργήστε την υποχρεωτική μάσκα στόματος στο σχολείο" - Βέλγιο, World Today News, 2020 "Σε ανοιχτή επιστολή προς τον Φλαμανδό υπουργό Παιδείας Ben Weyts (N-VA), 70 γιατροί ζητούν να καταργηθεί η υποχρεωτική μάσκα στόματος στο σχολείο, τόσο για τους εκπαιδευτικούς όσο και για τους μαθητές. Ο Weyts δεν προτίθεται να αλλάξει πορεία. Οι γιατροί ζητούν από τον υπουργό Ben Weyts να αντιστρέψει αμέσως τη μέθοδο εργασίας του: καμία υποχρέωση μάσκας στόματος στο σχολείο, μόνο προστασία της ομάδας κινδύνου και μόνο η συμβουλή ότι τα άτομα με πιθανό προφίλ κινδύνου θα πρέπει να συμβουλεύονται τον γιατρό τους".
32) Οι μάσκες προσώπου εγκυμονούν κινδύνους για τα μωρά και τα νήπια κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19, UC Davis Health, 2020 "Οι μάσκες μπορεί να αποτελέσουν κίνδυνο πνιγμού για τα μικρά παιδιά. Επίσης, ανάλογα με τη μάσκα και την εφαρμογή της, το παιδί μπορεί να έχει δυσκολία στην αναπνοή. Αν συμβεί αυτό, πρέπει να μπορούν να τη βγάλουν", δήλωσε ο παιδίατρος του UC Davis Lena van der List. "Τα παιδιά ηλικίας κάτω των 2 ετών δεν θα είναι σε θέση να αφαιρέσουν αξιόπιστα μια μάσκα προσώπου και θα μπορούσαν να πάθουν ασφυξία. Ως εκ τούτου, οι μάσκες δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται συνήθως για τα μικρά παιδιά... "Όσο μικρότερο είναι το παιδί, τόσο πιο πιθανό είναι να μην φορέσει σωστά τη μάσκα, να φτάσει κάτω από τη μάσκα και να αγγίξει δυνητικά μολυσμένες μάσκες", δήλωσε ο Dean Blumberg, επικεφαλής των παιδιατρικών μολυσματικών ασθενειών στο Νοσοκομείο Παίδων UC Davis. "Φυσικά, αυτό εξαρτάται από το αναπτυξιακό επίπεδο του κάθε παιδιού. Αλλά νομίζω ότι οι μάσκες δεν είναι πιθανό να προσφέρουν μεγάλο δυνητικό όφελος έναντι του κινδύνου μέχρι την εφηβική ηλικία".
33) Covid-19: Σημαντικές πιθανές παρενέργειες της χρήσης μάσκας προσώπου που πρέπει να έχουμε κατά νου, Lazzarino, 2020 "Ωστόσο, άλλες πιθανές παρενέργειες που πρέπει να λάβουμε υπόψη μας είναι: 1) Η ποιότητα και η ένταση της ομιλίας μεταξύ των ατόμων που φορούν μάσκες υποβαθμίζεται σημαντικά και μπορεί ασυνείδητα να έρθουν πιο κοντά2) Η χρήση μάσκας κάνει τον εκπνεόμενο αέρα να πηγαίνει στα μάτια. Αυτό δημιουργεί την παρόρμηση να αγγίξει κανείς τα μάτια. 3) Εάν τα χέρια σας είναι μολυσμένα, μολύνετε τον εαυτό σας, 4) Οι μάσκες προσώπου δυσχεραίνουν την αναπνοή. Επιπλέον, σε κάθε αναπνευστικό κύκλο εισπνέεται ένα κλάσμα του διοξειδίου του άνθρακα που είχε προηγουμένως εκπνευστεί. Αυτά τα φαινόμενα αυξάνουν τη συχνότητα και το βάθος της αναπνοής και μπορεί να επιδεινώσουν το φορτίο του covid-19, εάν τα μολυσμένα άτομα που φορούν μάσκες διασπείρουν περισσότερο μολυσμένο αέρα. Αυτό μπορεί επίσης να επιδεινώσει την κλινική κατάσταση των μολυσμένων ατόμων, εάν η ενισχυμένη αναπνοή σπρώχνει το ιικό φορτίο προς τα κάτω στους πνεύμονές τους, 5) Η αποτελεσματικότητα της έμφυτης ανοσίας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το ιικό φορτίο. Εάν οι μάσκες καθορίζουν ένα υγρό περιβάλλον όπου ο SARS-CoV-2 μπορεί να παραμείνει ενεργός λόγω των υδρατμών που παρέχονται συνεχώς από την αναπνοή και συλλαμβάνονται από το ύφασμα της μάσκας, καθορίζουν μια αύξηση του ιικού φορτίου (με την εκ νέου εισπνοή των εκπνεόμενων ιών) και επομένως μπορούν να προκαλέσουν ήττα της έμφυτης ανοσίας και αύξηση των λοιμώξεων".
34) Κίνδυνοι από τη χρήση μάσκας προσώπου N95 σε άτομα με ΧΑΠ, Kyung, 2020 "Από τα 97 άτομα, 7 με ΧΑΠ δεν φορούσαν το N95 για όλη τη διάρκεια της δοκιμής. Αυτή η ομάδα αποτυχίας της μάσκας εμφάνισε υψηλότερες βαθμολογίες στην τροποποιημένη κλίμακα δύσπνοιας του Βρετανικού Συμβουλίου Ιατρικής Έρευνας και χαμηλότερη FEV1 τοις εκατό των προβλεπόμενων τιμών από ό,τι η ομάδα με την επιτυχή χρήση μάσκας. Μια τροποποιημένη βαθμολογία της κλίμακας δύσπνοιας του Συμβουλίου Ιατρικής Έρευνας ≥ 3 (λόγος πιθανοτήτων 167, 95% CI 8,4 έως >999,9; P = 0,008) ή μια FEV1 999,9; P = 0,001) συσχετίστηκε με κίνδυνο αποτυχίας να φορέσει το N95. Η συχνότητα αναπνοής, ο κορεσμός του αίματος σε οξυγόνο και τα επίπεδα του εκπνεόμενου διοξειδίου του άνθρακα παρουσίασαν επίσης σημαντικές διαφορές πριν και μετά τη χρήση του N95."
35) Οι μάσκες είναι πολύ επικίνδυνες για παιδιά κάτω των 2 ετών, προειδοποιεί ιατρική ομάδα, The Japan Times, 2020 "Τα παιδιά κάτω των 2 ετών δεν πρέπει να φορούν μάσκες, επειδή μπορεί να δυσχεράνουν την αναπνοή και να αυξάνουν τον κίνδυνο πνιγμού, δήλωσε μια ιατρική ομάδα, απευθύνοντας επείγουσα έκκληση στους γονείς, καθώς η χώρα ανοίγει ξανά από την κρίση του κορονοϊού... Οι μάσκες μπορεί να δυσχεράνουν την αναπνοή, επειδή τα βρέφη έχουν στενές διόδους αέρα", γεγονός που αυξάνει την επιβάρυνση της καρδιάς τους, δήλωσε η ένωση, προσθέτοντας ότι οι μάσκες αυξάνουν επίσης τον κίνδυνο θερμοπληξίας για αυτά".
36) Οι μάσκες προσώπου μπορεί να είναι προβληματικές, επικίνδυνες για την υγεία ορισμένων Καναδών: υποστηρικτές, Spenser, 2020 "Μάσκες προσώπου είναι επικίνδυνες για την υγεία ορισμένων Καναδών και προβληματικές για κάποιους άλλους... Η πρόεδρος και διευθύνουσα σύμβουλος του Asthma Canada Vanessa Foran δήλωσε ότι η απλή χρήση μάσκας μπορεί να δημιουργήσει κίνδυνο κρίσης άσθματος".
37) COVID-19 Οι μάσκες είναι έγκλημα κατά της ανθρωπότητας και κακοποίηση των παιδιώνGriesz-Brisson, 2020 "Η αναπνοή του εκπνεόμενου αέρα μας θα δημιουργήσει αναμφίβολα έλλειψη οξυγόνου και πλημμύρα διοξειδίου του άνθρακα. Γνωρίζουμε ότι ο ανθρώπινος εγκέφαλος είναι πολύ ευαίσθητος στην έλλειψη οξυγόνου. Υπάρχουν νευρικά κύτταρα, για παράδειγμα στον ιππόκαμπο, που δεν μπορούν να μείνουν περισσότερο από 3 λεπτά χωρίς οξυγόνο - δεν μπορούν να επιβιώσουν. Τα οξέα προειδοποιητικά συμπτώματα είναι πονοκέφαλοι, υπνηλία, ζάλη, προβλήματα συγκέντρωσης, επιβράδυνση του χρόνου αντίδρασης - αντιδράσεις του γνωστικού συστήματος. Ωστόσο, όταν έχετε χρόνια έλλειψη οξυγόνου, όλα αυτά τα συμπτώματα εξαφανίζονται, επειδή το συνηθίζετε. Αλλά η αποδοτικότητά σας θα παραμείνει μειωμένη και η υποκατανάλωση οξυγόνου στον εγκέφαλό σας συνεχίζει να εξελίσσεται. Γνωρίζουμε ότι οι νευροεκφυλιστικές ασθένειες χρειάζονται χρόνια έως δεκαετίες για να αναπτυχθούν. Αν σήμερα ξεχάσετε τον αριθμό του τηλεφώνου σας, η κατάρρευση στον εγκέφαλό σας θα έχει ήδη ξεκινήσει πριν από 20 ή 30 χρόνια... Το παιδί χρειάζεται τον εγκέφαλο για να μάθει και ο εγκέφαλος χρειάζεται οξυγόνο για να λειτουργήσει. Δεν χρειαζόμαστε μια κλινική μελέτη γι' αυτό. Αυτό είναι απλή, αδιαμφισβήτητη φυσιολογία. Η συνειδητή και σκόπιμα προκαλούμενη έλλειψη οξυγόνου είναι απολύτως σκόπιμος κίνδυνος για την υγεία και απόλυτη ιατρική αντένδειξη".
38) Μελέτη δείχνει πώς οι μάσκες βλάπτουν τα παιδιά, Mercola, 2021 "Τα δεδομένα από το πρώτο μητρώο που καταγράφει τις εμπειρίες των παιδιών με τις μάσκες δείχνουν σωματικά, ψυχολογικά και συμπεριφορικά προβλήματα, όπως ευερεθιστότητα, δυσκολία συγκέντρωσης και μειωμένη μάθηση.Μετά το κλείσιμο των σχολείων την άνοιξη του 2020, ένας αυξανόμενος αριθμός γονέων αναζητά φαρμακευτική θεραπεία για τη διαταραχή ελλειμματικής προσοχής και υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ) για τα παιδιά τους.Στοιχεία από το Ηνωμένο Βασίλειο δείχνουν ότι τα σχολεία δεν είναι οι σούπερ μεταδότες που έλεγαν οι αξιωματούχοι υγείας ότι ήταν- τα μετρούμενα ποσοστά μόλυνσης στα σχολεία ήταν τα ίδια με αυτά της κοινότητας, όχι υψηλότερα." Μια μεγάλη τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη δοκιμή έδειξε ότι η χρήση μάσκας δεν μειώνει την εξάπλωση του SARS-CoV-2".
39) Νέα μελέτη διαπιστώνει ότι οι μάσκες βλάπτουν τους μαθητές σωματικά, ψυχολογικά και συμπεριφορικά, Hall, 2021 https://www.researchsquare.com/article/rs-124394/v2 "Μια νέα μελέτη, στην οποία συμμετείχαν πάνω από 25.000 παιδιά σχολικής ηλικίας, δείχνει ότι οι μάσκες βλάπτουν τους μαθητές σωματικά, ψυχολογικά και συμπεριφορικά, αποκαλύπτοντας 24 ξεχωριστά προβλήματα υγείας που σχετίζονται με τη χρήση μάσκας... Αν και αυτά τα αποτελέσματα είναι ανησυχητικά, η μελέτη διαπίστωσε επίσης ότι 29,7% των παιδιών παρουσίασαν δύσπνοια, 26,4% ζαλάδα και εκατοντάδες από τους συμμετέχοντες βίωσαν επιταχυνόμενη αναπνοή, σφίξιμο στο στήθος, αδυναμία και βραχυπρόθεσμη διαταραχή της συνείδησης".
40) Προστατευτικές μάσκες προσώπου: Χειρούργων στόματος κατά τη διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης., Scarano, 2021 "Και στους 20 χειρουργούς που φορούσαν FFP2 καλυμμένους με χειρουργικές μάσκες, η μείωση του αρτηριακού O2 κορεσμός από περίπου 97,5% πριν από τη χειρουργική επέμβαση σε 94% μετά τη χειρουργική επέμβαση καταγράφηκε με την αύξηση των καρδιακών παλμών. Σημειώθηκε επίσης δύσπνοια και αίσθημα ζάλης/κεφαλαλγία".
41) Επιδράσεις των χειρουργικών μασκών προσώπου και των μασκών προσώπου FFP2/N95 στην ικανότητα καρδιοαναπνευστικής άσκησηςFikenzer, 2020 "Ο αερισμός, η ικανότητα καρδιοαναπνευστικής άσκησης και η άνεση μειώνονται από τις χειρουργικές μάσκες και επηρεάζονται σημαντικά από τις μάσκες προσώπου FFP2/N95 σε υγιή άτομα. Τα δεδομένα αυτά είναι σημαντικά για τις συστάσεις σχετικά με τη χρήση μάσκας προσώπου στην εργασία ή κατά τη διάρκεια της σωματικής άσκησης".
42) Πονοκέφαλοι που σχετίζονται με τον εξοπλισμό ατομικής προστασίας - Μια διασταυρούμενη μελέτη μεταξύ των εργαζομένων πρώτης γραμμής στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης κατά τη διάρκεια του COVID-19, Ong, 2020 "Οι περισσότεροι εργαζόμενοι στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης αναπτύσσουν de novo πονοκεφάλους που σχετίζονται με τα ΜΑΠ ή επιδείνωση των προϋπαρχουσών διαταραχών πονοκεφάλου τους".
43) Ανοιχτή επιστολή ιατρών και επαγγελματιών υγείας προς όλες τις βελγικές αρχές και όλα τα βελγικά μέσα ενημέρωσης, Το Αμερικανικό Ινστιτούτο Άγχους, 2020 "Η χρήση μάσκας δεν είναι χωρίς παρενέργειες. Η ανεπάρκεια οξυγόνου (πονοκέφαλος, ναυτία, κόπωση, απώλεια συγκέντρωσης) εμφανίζεται αρκετά γρήγορα, ένα αποτέλεσμα παρόμοιο με τη νόσο του υψομέτρου. Καθημερινά βλέπουμε πλέον ασθενείς που παραπονιούνται για πονοκεφάλους, προβλήματα στα ιγμόρεια, αναπνευστικά προβλήματα και υπεραερισμό λόγω της χρήσης μάσκας. Επιπλέον, το συσσωρευμένο CO2 οδηγεί σε τοξική οξίνιση του οργανισμού που επηρεάζει την ανοσία μας. Ορισμένοι ειδικοί προειδοποιούν ακόμη και για αυξημένη μετάδοση του ιού σε περίπτωση ακατάλληλης χρήσης της μάσκας".
44) Η επαναχρησιμοποίηση μασκών μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο μόλυνσης από τον κοροναϊό, λέει ο ειδικός, Laguipo, 2020 "Για το κοινό, δεν θα πρέπει να φοράει μάσκες προσώπου, εκτός αν είναι άρρωστοι και αν τους το συμβουλεύσει ένας εργαζόμενος στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης. "Για το μέσο μέλος του κοινού που περπατάει στο δρόμο, δεν είναι καλή ιδέα", δήλωσε ο Δρ Harries. "Αυτό που τείνει να συμβαίνει είναι ότι οι άνθρωποι θα έχουν μία μάσκα. Δεν θα τη φορούν όλη την ώρα, θα τη βγάλουν όταν γυρίσουν σπίτι, θα την αφήσουν κάτω σε μια επιφάνεια που δεν έχουν καθαρίσει", πρόσθεσε." Επιπλέον, πρόσθεσε ότι θέματα συμπεριφοράς θα μπορούσαν να θέσουν τους εαυτούς τους σε μεγαλύτερο κίνδυνο να κολλήσουν τη λοίμωξη. Για παράδειγμα, οι άνθρωποι βγαίνουν έξω και δεν πλένουν τα χέρια τους, αγγίζουν μέρη της μάσκας ή του προσώπου τους και μολύνονται".
45) Τι συμβαίνει κάτω από τις μάσκες;, Wright, 2021 "Οι Αμερικανοί σήμερα έχουν κατά μέσο όρο αρκετά καλά σαγόνια, τουλάχιστον σε σχέση με τους περισσότερους άλλους ανθρώπους, στο παρελθόν και στο παρόν. Παρ' όλα αυτά, δεν σκεφτόμαστε αρκετά για τη στοματική υγεία, όπως αποδεικνύεται από τη σχεδόν παντελή έλλειψη συζήτησης σχετικά με την επίδραση του κλειδώματος και της υποχρεωτικής μάσκας στο στόμα μας".
46) Πειραματική αξιολόγηση της περιεκτικότητας σε διοξείδιο του άνθρακα στον εισπνεόμενο αέρα με ή χωρίς μάσκες προσώπου σε υγιή παιδιά Μια τυχαιοποιημένη κλινική δοκιμή, Walach, 2021 "Μια μεγάλης κλίμακας έρευνα στη Γερμανία για τις ανεπιθύμητες ενέργειες σε γονείς και παιδιά, χρησιμοποιώντας δεδομένα 25 930 παιδιών, έδειξε ότι 68% από τα παιδιά που συμμετείχαν είχαν προβλήματα όταν φορούσαν καλύμματα μύτης και στόματος".
47) NM Τα παιδιά αναγκάζονται να φορούν μάσκες ενώ τρέχουν σε ζέστη 100 βαθμών- οι γονείς αντεπιτίθενται, Smith, 2021 "Σε εθνικό επίπεδο, τα παιδιά έχουν ποσοστό επιβίωσης 99,997% από το COVID-19. Στο Νέο Μεξικό, μόνο 0,7% των παιδικών περιπτώσεων COVID-19 έχουν οδηγήσει σε νοσηλεία. Είναι σαφές ότι τα παιδιά έχουν μια εξαιρετικά χαμηλός κίνδυνος σοβαρής ασθένειας ή θανάτου από το COVID-19, και οι εντολές μάσκας επιβαρύνουν τα παιδιά, γεγονός που είναι επιζήμιο για την υγεία και την ευημερία τους".
48) Ο Καναδάς εκδίδει συμβουλές για μάσκες μίας χρήσης με γραφένιο, CBC, 2021 "Ο Καναδάς συμβουλεύει τους Καναδούς να μην χρησιμοποιούν μάσκες προσώπου μίας χρήσης που περιέχουν γραφένιο. Υγεία Καναδάς εξέδωσε την ανακοίνωση την Παρασκευή και δήλωσε ότι οι χρήστες θα μπορούσαν να εισπνεύσουν γραφένιο, ένα ενιαίο στρώμα ατόμων άνθρακα. Οι μάσκες που περιέχουν τα τοξικά σωματίδια ενδέχεται να έχουν διανεμηθεί σε ορισμένες εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης".
49) COVID-19: Μελέτη επιδόσεων του κινδύνου εισπνοής μικροπλαστικών από τη χρήση μάσκας, Li, 2021 Είναι το γραφένιο είναι ασφαλές;  "Η χρήση μασκών μειώνει σημαντικά τον κίνδυνο εισπνοής σωματιδίων (π.χ. κοκκώδη μικροπλαστικά και άγνωστα σωματίδια) ακόμη και όταν φοριούνται συνεχώς για 720 h. Οι χειρουργικές, βαμβακερές, μοντέρνες και μάσκες ενεργού άνθρακα που φοριούνται ενέχουν υψηλότερο κίνδυνο εισπνοής μικροπλαστικών που μοιάζουν με ίνες, ενώ όλες οι μάσκες μείωσαν γενικά την έκθεση όταν χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο του υποτιθέμενου χρόνου τους (<4 h). Η μάσκα N95 ενέχει μικρότερο κίνδυνο εισπνοής μικροπλαστικών που μοιάζουν με ίνες. Η επαναχρησιμοποίηση μασκών αφού έχουν υποστεί διαφορετικές διαδικασίες προεπεξεργασίας απολύμανσης μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο εισπνοής σωματιδίων (π.χ. κοκκώδη μικροπλαστικά) και μικροπλαστικών τύπου ινών. Η απολύμανση με υπεριώδη ακτινοβολία ασκεί σχετικά ασθενή επίδραση στην εισπνοή μικροπλαστικών που μοιάζουν με ίνες και, συνεπώς, μπορεί να συνιστάται ως διαδικασία επεξεργασίας για την επαναχρησιμοποίηση μασκών, εάν αποδειχθεί αποτελεσματική από μικροβιολογική άποψη. Η χρήση μάσκας N95 μειώνει τον κίνδυνο εισπνοής σφαιρικού τύπου μικροπλαστικών κατά 25,5 φορές σε σύγκριση με τη μη χρήση μάσκας".
50) Οι κατασκευαστές χρησιμοποιούν γραφένιο που προέρχεται από τη νανοτεχνολογία σε μάσκες προσώπου - τώρα υπάρχουν ανησυχίες για την ασφάλεια, Maynard, 2021 "Οι πρώτες ανησυχίες γύρω από το γραφένιο προκλήθηκαν από προηγούμενες έρευνες σε μια άλλη μορφή άνθρακα - νανοσωλήνες άνθρακα. Αποδεικνύεται ότι ορισμένες μορφές αυτών των υλικών που μοιάζουν με ίνες μπορούν να προκαλέσουν σοβαρή βλάβη εάν εισπνευστούν. Και σε συνέχεια της έρευνας εδώ, ένα φυσικό επόμενο ερώτημα που τίθεται είναι αν ο στενός ξάδελφος των νανοσωλήνων άνθρακα, το γραφένιο, έχει παρόμοιες ανησυχίες.Επειδή το γραφένιο δεν έχει πολλές από τις φυσικές και χημικές πτυχές των νανοσωλήνων άνθρακα που να τα κάνει επιβλαβή (όπως το ότι είναι μακρύ, λεπτό και δύσκολα αποβάλλεται από τον οργανισμό), οι ενδείξεις δείχνουν ότι το υλικό είναι ασφαλέστερο από τα ξαδέλφια του, τους νανοσωλήνες. Αλλά ασφαλέστερο δεν σημαίνει και ασφαλές. Και οι τρέχουσες έρευνες δείχνουν ότι αυτό το υλικό δεν πρέπει να χρησιμοποιείται εκεί όπου θα μπορούσε δυνητικά να εισπνευστεί, χωρίς να προηγηθούν αρκετές δοκιμές ασφαλείας... Ως γενικός κανόνας, τα τεχνητά νανοϋλικά δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται σε προϊόντα όπου μπορεί να εισπνευστούν κατά λάθος και να φτάσουν στις ευαίσθητες κατώτερες περιοχές των πνευμόνων.."
51) Η συγκάλυψη των μικρών παιδιών στο σχολείο βλάπτει την απόκτηση της γλώσσας, Walsh, 2021 "Αυτό είναι σημαντικό επειδή τα παιδιά ή/και οι μαθητές δεν έχουν την ικανότητα ομιλίας ή γλώσσας που έχουν οι ενήλικες - δεν είναι εξίσου ικανοί και η ικανότητα να βλέπουν το πρόσωπο και ιδιαίτερα το στόμα είναι κρίσιμη για την κατάκτηση της γλώσσας, με την οποία τα παιδιά ή/και οι μαθητές ασχολούνται συνεχώς. Επιπλέον, η ικανότητα να βλέπεις το στόμα δεν είναι μόνο απαραίτητη για την επικοινωνία, αλλά και απαραίτητη για την ανάπτυξη του εγκεφάλου. "Μελέτες δείχνουν ότι μέχρι την ηλικία των τεσσάρων ετών, τα παιδιά από νοικοκυριά με χαμηλό εισόδημα θα ακούσουν 30 εκατομμύρια λιγότερες λέξεις σε σχέση με τα πιο εύπορα συνομήλικα παιδιά τους, τα οποία έχουν περισσότερο ποιοτικό πρόσωπο-χρόνο με τους φροντιστές". (https://news.stanford.edu/news/2014/november/language-toddlers-fernald-110514.html)."
52) Επικίνδυνοι παθογόνοι μικροοργανισμοί βρέθηκαν σε παιδικές μάσκες προσώπου, Rational Ground, 2021 "Μια ομάδα γονέων στο Γκέινσβιλ της Φλόριντα έστειλε 6 μάσκες προσώπου σε ένα εργαστήριο του Πανεπιστημίου της Φλόριντα, ζητώντας ανάλυση των μολυσματικών ουσιών που βρέθηκαν στις μάσκες μετά τη χρήση τους. Η έκθεση που προέκυψε διαπίστωσε ότι πέντε μάσκες ήταν μολυσμένες με βακτήρια, παράσιτα και μύκητες, συμπεριλαμβανομένων τριών με επικίνδυνα παθογόνα και βακτήρια που προκαλούν πνευμονία. Παρόλο που το τεστ είναι ικανό να ανιχνεύσει ιούς, συμπεριλαμβανομένου του SARS-CoV-2, μόνο ένας ιός βρέθηκε σε μία μάσκα (ο ερπητοϊός της αλσελαφίνης 1)... Οι μισές από τις μάσκες ήταν μολυσμένες με ένα ή περισσότερα στελέχη βακτηρίων που προκαλούν πνευμονία. Το ένα τρίτο ήταν μολυσμένο με ένα ή περισσότερα στελέχη βακτηρίων που προκαλούν μηνιγγίτιδα. Το ένα τρίτο ήταν μολυσμένο με επικίνδυνα, ανθεκτικά στα αντιβιοτικά βακτηριακά παθογόνα. Επιπλέον, εντοπίστηκαν λιγότερο επικίνδυνα παθογόνα, συμπεριλαμβανομένων παθογόνων που μπορούν να προκαλέσουν πυρετό, έλκη, ακμή, μολύνσεις από ζυμομύκητες, στρεπτοκοκκική φαρυγγίτιδα, περιοδοντική νόσο, στικτό πυρετό του Rocky Mountain και άλλα".
53) Δερματίτιδα της μάσκας προσώπου" λόγω των υποχρεωτικών μασκών προσώπου κατά τη διάρκεια της πανδημίας SARS-CoV-2: δεδομένα από 550 εργαζόμενους στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης και μη υγειονομικούς εργαζόμενους στη Γερμανία, Niesert, 2021 "Η διάρκεια της χρήσης μάσκας είχε σημαντική επίδραση στον επιπολασμό των συμπτωμάτων (p < 0,001). Η υπερευαισθησία τύπου IV ήταν σημαντικά πιο πιθανή στους συμμετέχοντες με συμπτώματα σε σύγκριση με εκείνους χωρίς συμπτώματα (p = 0,001), ενώ δεν παρατηρήθηκε αύξηση των συμπτωμάτων στους συμμετέχοντες με ατοπική διάγνωση. Οι HCWs χρησιμοποιούσαν προϊόντα περιποίησης του δέρματος του προσώπου σημαντικά συχνότερα από τους μη HCWs (p = 0,001)".
54) Επίδραση της χρήσης μάσκας προσώπου στη συγκέντρωση διοξειδίου του άνθρακα στη ζώνη αναπνοής, AAQR/Geiss, 2020 "Οι ανιχνευόμενες συγκεντρώσεις διοξειδίου του άνθρακα κυμαίνονταν από 2150 ± 192 έως 2875 ± 323 ppm. Οι συγκεντρώσεις διοξειδίου του άνθρακα ενώ δεν φορούσαν μάσκα προσώπου κυμαίνονταν από 500-900 ppm. Η εκτέλεση εργασιών γραφείου και η ακινησία στον διάδρομο οδήγησαν σε συγκεντρώσεις διοξειδίου του άνθρακα γύρω στα 2200 ppm. Μια μικρή αύξηση μπορούσε να παρατηρηθεί όταν περπατούσαμε με ταχύτητα 3 km h-1 (χαλαρός ρυθμός περπατήματος)... οι συγκεντρώσεις στο εύρος που ανιχνεύθηκαν μπορούν να προκαλέσουν ανεπιθύμητα συμπτώματα, όπως κόπωση, πονοκέφαλο και απώλεια συγκέντρωσης".
55) Χειρουργικές μάσκες ως πηγή βακτηριακής μόλυνσης κατά τη διάρκεια χειρουργικών επεμβάσεων, Zhiqing, 2018 "Η πηγή της βακτηριακής μόλυνσης στα SM ήταν η επιφάνεια του σώματος των χειρουργών και όχι το περιβάλλον του χειρουργείου. Επιπλέον, συνιστούμε οι χειρουργοί να αλλάζουν τη μάσκα μετά από κάθε επέμβαση, ιδίως εκείνες που διαρκούν πέραν των 2 ωρών".
56) Η ζημιά από τη συγκάλυψη των παιδιών μπορεί να είναι ανεπανόρθωτη, Hussey, 2021 "Όταν περιβάλλουμε τα παιδιά με μάσκες για ένα χρόνο κάθε φορά, μήπως βλάπτουμε την αναγνώριση του γραμμωτού κώδικα του προσώπου τους κατά τη διάρκεια μιας περιόδου θερμής νευρικής ανάπτυξης, θέτοντας έτσι σε κίνδυνο την πλήρη ανάπτυξη της FFA; Μήπως η απαίτηση για διαχωρισμό από τους άλλους, μειώνοντας την κοινωνική αλληλεπίδραση, προσθέτει στις πιθανές συνέπειες, όπως μπορεί να συμβεί στον αυτισμό; Πότε μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι δεν θα παρεμβαίνουμε στην οπτική είσοδο στην οπτική νευρολογία της αναγνώρισης προσώπου, ώστε να μην παρεμβαίνουμε στην ανάπτυξη του εγκεφάλου; Πόσο χρόνο με παρέμβαση στα ερεθίσματα μπορούμε να επιτρέψουμε χωρίς συνέπειες; Όλα αυτά είναι ερωτήματα που επί του παρόντος δεν έχουν απαντήσεις- δεν γνωρίζουμε. Δυστυχώς, η επιστήμη υπονοεί ότι αν χαλάσουμε την ανάπτυξη του εγκεφάλου για τα πρόσωπα, μπορεί να μην έχουμε προς το παρόν θεραπείες για να αναιρέσουμε ό,τι έχουμε κάνει".
57) Οι μάσκες μπορεί να είναι φόνος, Grossman, 2021 "Η χρήση μάσκας μπορεί να δημιουργήσει μια αίσθηση ανωνυμίας για τον επιτιθέμενο, ενώ ταυτόχρονα αποβλακώνει το θύμα. Αυτό αποτρέπει την ενσυναίσθηση, την ενδυνάμωση της βίας και τη δολοφονία". Η μάσκα συμβάλλει στην αφαίρεση της ενσυναίσθησης και της συμπόνιας, επιτρέποντας σε άλλους να διαπράξουν ανείπωτες πράξεις στο μασκοφόρο άτομο".
58) Καθηγητής λυκείου του Λονδίνου αποκαλεί τις μάσκες προσώπου "κατάφωρη και ασυγχώρητη μορφή παιδικής κακοποίησης, Butler, 2020 "Στο ηλεκτρονικό του μήνυμα, ο Farquharson χαρακτήρισε την εκστρατεία για τη νομοθέτηση της χρήσης μάσκας ως μια "ντροπιαστική φάρσα, μια παρωδία, μια πράξη πολιτικού θεάτρου" που έχει περισσότερο να κάνει με την επιβολή της "υπακοής και της συμμόρφωσης" παρά με τη δημόσια υγεία. Παρομοίασε επίσης τα παιδιά που φορούν μάσκες με "ακούσιο αυτοβασανισμό", χαρακτηρίζοντάς το "μια κατάφωρη και ασυγχώρητη μορφή παιδικής κακοποίησης και σωματικής επίθεσης".
59) Ο σύμβουλος της βρετανικής κυβέρνησης παραδέχεται ότι οι μάσκες είναι απλώς "κουβέρτες άνεσης" που δεν κάνουν σχεδόν τίποτα, ZeroHedge, 2021 "Καθώς η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου προαναγγέλλει σήμερα την "ημέρα ελευθερίας", η οποία είναι οτιδήποτε άλλο εκτός από, ένας διακεκριμένος επιστημονικός σύμβουλος της κυβέρνησης παραδέχθηκε ότι οι μάσκες προσώπου προστατεύουν ελάχιστα από τον κοροναϊό και ουσιαστικά είναι απλώς "κουβέρτες παρηγοριάς... ο καθηγητής σημείωσε ότι "αυτά τα αερολύματα διαφεύγουν από τις μάσκες και θα καταστήσουν τη μάσκα αναποτελεσματική", προσθέτοντας: "Το κοινό απαιτούσε ότι κάτι πρέπει να γίνει, πήραν μάσκες, είναι απλώς μια κουβέρτα παρηγοριάς. Αλλά τώρα έχει παγιωθεί και παγιώνουμε την κακή συμπεριφορά... σε όλο τον κόσμο μπορείτε να δείτε τις εντολές για μάσκες και να τις τοποθετήσετε πάνω στα ποσοστά των λοιμώξεων, δεν μπορείτε να δείτε ότι οι εντολές για μάσκες είχαν οποιοδήποτε αποτέλεσμα", σημείωσε ακόμη ο Axon, προσθέτοντας ότι "το καλύτερο που μπορείτε να πείτε για οποιαδήποτε μάσκα είναι ότι η όποια θετική επίδραση έχουν είναι πολύ μικρή για να μετρηθεί".
60) Μάσκες, ψεύτικη ασφάλεια και πραγματικοί κίνδυνοι, Μέρος 1: Σωματίδια μάσκας και ευπάθεια των πνευμόνων, Borovoy, 2020 "Το χειρουργικό προσωπικό έχει εκπαιδευτεί να μην αγγίζει ποτέ κανένα μέρος της μάσκας, εκτός από τους βρόχους και τη γέφυρα της μύτης. Διαφορετικά, η μάσκα θεωρείται άχρηστη και πρέπει να αντικατασταθεί. Το χειρουργικό προσωπικό είναι αυστηρά εκπαιδευμένο να μην αγγίζει τις μάσκες του σε αντίθετη περίπτωση. Ωστόσο, το ευρύ κοινό μπορεί να παρατηρηθεί να αγγίζει διάφορα μέρη των μασκών του. Ακόμα και οι μάσκες που μόλις αφαιρέθηκαν από τη συσκευασία του κατασκευαστή έχουν φανεί στις παραπάνω φωτογραφίες να περιέχουν σωματίδια και ίνες που δεν θα ήταν βέλτιστο να εισπνέονται... Περαιτέρω ανησυχίες για την απόκριση των μακροφάγων και άλλες ανοσολογικές και φλεγμονώδεις και ινοβλαστικές αποκρίσεις σε τέτοια εισπνεόμενα σωματίδια ειδικά από τις μάσκες προσώπου θα πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο περισσότερης έρευνας. Εάν συνεχιστεί η ευρεία διάδοση της μάσκας, τότε η πιθανότητα εισπνοής ινών μάσκας και περιβαλλοντικών και βιολογικών υπολειμμάτων συνεχίζεται σε καθημερινή βάση για εκατοντάδες εκατομμύρια ανθρώπους. Αυτό θα πρέπει να είναι ανησυχητικό για τους γιατρούς και τους επιδημιολόγους που είναι γνώστες των επαγγελματικών κινδύνων".
61) Ιατρικές μάσκες, Desai, 2020 "Οι μάσκες προσώπου πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο από άτομα που έχουν συμπτώματα αναπνευστικής λοίμωξης, όπως βήχας, φτέρνισμα ή, σε ορισμένες περιπτώσεις, πυρετός. Οι μάσκες προσώπου θα πρέπει επίσης να φοριούνται από εργαζόμενους στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, από άτομα που φροντίζουν ή έρχονται σε στενή επαφή με άτομα που έχουν αναπνευστικές λοιμώξεις, ή διαφορετικά σύμφωνα με τις οδηγίες του γιατρού. Οι μάσκες προσώπου δεν πρέπει να φοριούνται από υγιή άτομα για να προστατευθούν από την απόκτηση αναπνευστικής λοίμωξης, διότι δεν υπάρχουν στοιχεία που να υποδηλώνουν ότι οι μάσκες προσώπου που φοριούνται από υγιή άτομα είναι αποτελεσματικές στην πρόληψη της νόσησης των ατόμων".
Τηλεγράφημα
Twitter
Εκτύπωση
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
Η έκθεση TrozziΘέλουμε να σας παρέχουμε τους καλύτερους πόρους και σας προσκαλούμε να εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μας.

Ενημερωθείτε πρώτοι όταν ο Dr. Trozzi κυκλοφορήσει ένα νέο βίντεο ή άρθρο. Η εγγραφή στο ενημερωτικό δελτίο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μας είναι δωρεάν και μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις ειδοποίησής σας ανά πάσα στιγμή.

Γράψτε ένα σχόλιο

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

CAPTCHA ImageΑλλαγή εικόνας

elΕλληνικά