Γιατροί Νοσηλευτές Δεοντολογία & Δίκαιο

Ηθικές και οικονομικές συγκρούσεις που αντιμετωπίζουν οι γιατροί, οι νοσηλευτές και άλλοι επαγγελματίες υγείας στο πλαίσιο αυτού που πολλοί θεωρούν ως "εγκληματική επιχείρηση Covid".

Γιατροί, νοσηλευτές, ηθική και νόμος

Ας συζητήσουμε τις ηθικές και οικονομικές συγκρούσεις που αντιμετωπίζουν οι γιατροί, οι νοσηλευτές και άλλοι επαγγελματίες υγείας στο πλαίσιο αυτού που εγώ, όπως και πολλοί άλλοι, θεωρώ ως "εγκληματική επιχείρηση κοβιδίων".

Σε μια υγιή κοινωνία, κανείς δεν θα πρέπει να βρίσκεται σε σύγκρουση με το να ακολουθεί ταυτόχρονα: τη δική του ηθική, το ήθος, τους επαγγελματικούς όρκους και τους κανόνες των θεσμών, αποφεύγοντας παράλληλα τη συμμετοχή σε οποιαδήποτε εγκληματική δραστηριότητα. Δυστυχώς, η κοινωνία δεν είναι πάντα υγιής, και τώρα είναι ένα έντονα θλιβερό παράδειγμα αυτού.

Θέλω να τονίσω ότι συμπάσχω με τους συναδέλφους μου γιατρούς, νοσηλευτές και συναφείς επαγγελματίες υγείας. Αν και δεν έχω εύκολες απαντήσεις, θα διερευνήσω το θέμα και θα μοιραστώ τα προσωπικά μου συμπεράσματα και αποφάσεις. Δεν ισχυρίζομαι ότι όλοι μπορούν ή πρέπει να ακολουθήσουν την ίδια ακριβώς πορεία μέσα από αυτή την κρίση με εμένα- ή ότι υπάρχουν εύκολες απαντήσεις, ιδίως αν λάβουμε υπόψη τις οικονομικές πιέσεις και την ανάγκη να συντηρήσουμε την οικογένειά μας. Γνωρίζω πολύ καλά ότι όλοι μας αντιμετωπίζουμε δύσκολες αποφάσεις στο σημερινό μας πλαίσιο.

Δεν θα υποστήριζα επίσης την άρνηση των προβλημάτων ή την τυφλή πίστη στους θεσμούς. Πολλοί θεσμοί που θα έπρεπε να μπορούμε να εμπιστευόμαστε, έχουν δικαίως χάσει την εμπιστοσύνη πολλών ανθρώπων, οι οποίοι έχουν απορρίψει την προπαγάνδα και έχουν κάνει τη δική τους επιμελή έρευνα.   

Ο Κώδικας της Νυρεμβέργης

Κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, οι Ναζί προέβησαν σε φρικτά βασανιστήρια και μεταλλάξεις, τα οποία αποκαλούσαν "ιατρικά πειράματα" σε φυλακισμένες ομάδες, κυρίως στους Εβραίους. Μετά τον πόλεμο, διεθνείς ομάδες εργάστηκαν για την αποφυγή τέτοιων πειραματικών κακοποιήσεων ανθρώπων στο μέλλον. Μπροστά στα φρικτά στοιχεία που εξέτασε το δικαστήριο κατά τη διάρκεια της δίκης του γιατρού το 1947, ένα σύνολο αρχών ερευνητικής δεοντολογίας για τα πειράματα σε ανθρώπους υιοθετήθηκε από το ιατρικό επάγγελμα και έγινε γνωστό ως Κώδικας της Νυρεμβέργης. Διακηρύχθηκε ότι τα ιατρικά και ανθρώπινα πειράματα πρέπει να τηρούν ορισμένες βασικές αρχές για να ικανοποιούν ηθικές, δεοντολογικές και νομικές έννοιες.

Οι δέκα αρχές του κώδικα παρατίθενται στο τμήμα της ετυμηγορίας με τίτλο "Επιτρεπόμενα ιατρικά πειράματα":

 

  1. Η εκούσια συγκατάθεση του ανθρώπινου υποκειμένου είναι απολύτως απαραίτητη.

 

  1. Το πείραμα θα πρέπει να είναι τέτοιο ώστε να αποδίδει γόνιμα αποτελέσματα για το καλό της κοινωνίας, να μην μπορεί να αντιμετωπιστεί με άλλες μεθόδους ή μέσα μελέτης και να μην είναι τυχαίο και περιττό στη φύση του.

 

  1. Το πείραμα θα πρέπει να είναι σχεδιασμένο και να βασίζεται στα αποτελέσματα των πειραμάτων σε ζώα και στη γνώση της φυσικής ιστορίας της νόσου ή άλλου προβλήματος που μελετάται, ώστε τα αναμενόμενα αποτελέσματα να δικαιολογούν τη διεξαγωγή του πειράματος.

 

  1. Το πείραμα θα πρέπει να διεξάγεται κατά τρόπο ώστε να αποφεύγεται κάθε περιττή σωματική και ψυχική ταλαιπωρία και τραυματισμός.

 

  1. Κανένα πείραμα δεν πρέπει να διεξάγεται όταν υπάρχει εκ των προτέρων λόγος να πιστεύεται ότι θα επέλθει θάνατος ή τραυματισμός που θα προκαλέσει αναπηρία- εκτός, ίσως, από τα πειράματα στα οποία οι πειραματικοί γιατροί χρησιμεύουν και ως πειραματόζωα.

 

  1. Ο βαθμός κινδύνου που πρέπει να αναληφθεί δεν πρέπει ποτέ να υπερβαίνει αυτόν που καθορίζεται από την ανθρωπιστική σημασία του προβλήματος που πρόκειται να επιλυθεί με το πείραμα.

 

  1. Θα πρέπει να γίνονται οι κατάλληλες προετοιμασίες και να παρέχονται οι κατάλληλες εγκαταστάσεις για την προστασία του πειραματόζωου από έστω και απομακρυσμένες πιθανότητες τραυματισμού, αναπηρίας ή θανάτου.

 

  1. Το πείραμα πρέπει να διεξάγεται μόνο από επιστημονικά καταρτισμένα άτομα. Σε όλα τα στάδια του πειράματος θα πρέπει να απαιτείται ο υψηλότερος βαθμός δεξιοτεχνίας και προσοχής από όσους διεξάγουν ή συμμετέχουν στο πείραμα.

 

  1. Κατά τη διάρκεια του πειράματος το ανθρώπινο υποκείμενο θα πρέπει να είναι ελεύθερο να τερματίσει το πείραμα εάν έχει φτάσει σε φυσική ή ψυχική κατάσταση όπου η συνέχιση του πειράματος του φαίνεται αδύνατη.

 

  1. Κατά τη διάρκεια του πειράματος, ο υπεύθυνος επιστήμονας πρέπει να είναι έτοιμος να διακόψει το πείραμα σε οποιοδήποτε στάδιο, εάν έχει πιθανές αιτίες να πιστεύει, κατά την άσκηση της καλής πίστης, της ανώτερης ικανότητας και της προσεκτικής κρίσης που απαιτείται από αυτόν, ότι η συνέχιση του πειράματος είναι πιθανό να οδηγήσει σε τραυματισμό, αναπηρία ή θάνατο του πειραματόζωου.

 

Το 1964, η Παγκόσμια Ιατρική Ένωση (WMA) υιοθέτησε τις αρχές και ανέπτυξε τη Διακήρυξη του Ελσίνκι ως δήλωση δεοντολογικών αρχών για την ιατρική έρευνα που περιλαμβάνει ανθρώπινα υποκείμενα, συμπεριλαμβανομένης της έρευνας σε αναγνωρίσιμο ανθρώπινο υλικό και δεδομένα. Οι αρχές αυτές εξακολουθούν να διέπουν όλες τις ιατρικές και πειραματικές έρευνες, τη θεραπεία και τη φαρμακευτική αγωγή που χορηγούνται σε ανθρώπους μέχρι σήμερα. Σε αντίθεση με αυτό, οι κυβερνητικοί ηγέτες και οι μη εκλεγμένοι, ιδιωτικά χρηματοδοτούμενοι, νομίμως εγγεγραμμένοι οργανισμοί, που ενεργούν ως υπερεθνικοί οργανισμοί όπως ο ΠΟΥ, έχουν αγνοήσει τους ηθικούς, ηθικούς και νομικούς νόμους και αρχές που αντιτίθενται σε παραβιάσεις όπως οι αναγκαστικές πειραματικές ενέσεις ιικού αγγελιοφόρου RNA.

Σε σχέση με τον Κώδικα της Νυρεμβέργης, ας εξετάσουμε δύο ζητήματα.

Πρώτον, είναι πειραματικές οι ενέσεις τροποποιημένου ιικού αγγελιοφόρου RNA που αποκαλούνται "εμβόλια"; Έχουν έγκριση επείγουσας χρήσης στις ΗΠΑ, αλλά δεν είναι εγκεκριμένα από τον FDA. Τέτοιου είδους ενέσεις δεν έχουν ποτέ πριν χορηγηθεί σε ασθενείς. Αφού εξέτασα μεγάλο μέρος της βιβλιογραφίας, προσωπικά πιστεύω, όπως και πολλοί ειδικοί, ότι οι ενέσεις αυτές είναι πειραματικές.

 Στις 13 Δεκεμβρίου 2020, οι γιατροί διαμαρτυρήθηκαν στα κεντρικά γραφεία του CDC απευθυνόμενοι στο "μεγαλύτερο ιατρικό πείραμα στην αμερικανική ιστορία":    https://www.lifesitenews.com/news/physicians-covid-vaccines-are-experimental-and-should-never-be-mandated-or-forced

Ο FDA συμφωνεί. Στο Επανέκδοση από τον FDA της επιστολής έγκρισης επείγουσας χρήσης προς την Pfizer με ημερομηνία 23 Δεκεμβρίου 2020it αναφέρει κοντά στην κορυφή της σελίδας 2, "Πρόκειται για ένα ερευνητικό εμβόλιο που δεν έχει λάβει άδεια για καμία ένδειξη". Πρόκειται σαφώς για πείραμα- αλλά λέγεται στους ανθρώπους ότι συμμετέχουν εθελοντικά σε ένα πείραμα και ότι σαφώς συναινούν; Όχι, τους λένε ότι λαμβάνουν ένα εμβόλιο covid-19.

Με βάση αυτό, αν χορηγούσα αυτή την ένεση σε έναν ασθενή ως απλό "εμβόλιο", χωρίς να καταστήσω σαφές στον παραλήπτη ότι πρόκειται για πείραμα, τότε θα θεωρούσα τον εαυτό μου ένοχο για παραβίαση της πρώτης αρχής του Κώδικα της Νυρεμβέργης. Αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό έγκλημα!

Επίσης, δεδομένου του πολύ χαμηλού ποσοστού θνησιμότητας του Covid-19 και της εντύπωσής μου, την οποία συμμερίζονται πολλοί ειδικοί, ότι πιθανότατα έχουμε επιτύχει ανοσία αγέλης εδώ και πολλούς μήνες, νομίζω ότι θα συμμετείχα επίσης σε παραβίαση των αρχών 2 και 6 του Κώδικα της Νυρεμβέργης.

Επίσης, αν λάβουμε υπόψη τις σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες της προηγούμενης χρήσης πειραματικών εμβολίων κατά του κοροναϊού σε πειραματόζωα, η παραβίαση των αρχών 3, 4 και 5 είναι επίσης επίμαχη εδώ. https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0035421

Η αρχή 7 παραβιάζεται επίσης, καθώς αυτά τα πειραματόζωα απλά στέλνονται στο σπίτι τους μετά την ένεση, χωρίς κανένα δίχτυ ασφαλείας για τις παρενέργειες της πειραματικής ένεσης.

Η αρχή 8 είναι τουλάχιστον υπό αμφισβήτηση. Διεξάγονται όλα αυτά "μόνο από επιστημονικά καταρτισμένα άτομα" με "τον υψηλότερο βαθμό δεξιοτεχνίας και φροντίδας... σε όλα τα στάδια του πειράματος"; Νομίζω πως όχι.

Γενικά, δεν αντιτίθεμαι στους θεσμικούς κανόνες και διαδικασίες και θέλω να συνεργάζομαι και να τους ακολουθώ όπου και αν εργάζομαι- αλλά, ακόμη περισσότερο, ως γιατρός, δεν θέλω να συμμετέχω σε ανήθικα ιατρικά πειράματα σε ανθρώπινα πειραματόζωα, μόνο και μόνο επειδή προπαγανδίζονται από πολιτικούς και κακώς κατευθυνόμενα μέσα ενημέρωσης. Θα παραβίαζε τον Κώδικα της Νυρεμβέργης και θα ισοδυναμούσε με διάπραξη εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας.

Δεύτερον, θα πρέπει να εξετάσουμε το "τεστ" του PCR σε σχέση με τον Κώδικα της Νυρεμβέργης. Εάν οι άνθρωποι αναγκάζονται να συμμορφωθούν με μια επεμβατική διαδικασία προκειμένου να απολαύσουν τα δικαιώματα και τις ελευθερίες που απορρέουν από τον Χάρτη ή να διατηρήσουν τη δουλειά τους, τότε σίγουρα δεν μπορούμε να θεωρήσουμε ότι πρόκειται για εκούσια συναίνεση (Αρχή 1). Από τον ίδιο τον σχεδιασμό του και όπως αποδείχθηκε σε ανεξάρτητες εργαστηριακές δοκιμές των κιτ PCR-Test, το τεστ δεν μπορεί να ανιχνεύσει ούτε τον συγκεκριμένο ιό SARS-CoV2, ούτε το ιικό φορτίο που χρησιμοποιείται για να προβλεφθεί εάν το υποκείμενο είναι μολυσματικός φορέας. Παραβιάζει την αρχή 2 του Κώδικα της Νυρεμβέργης, η οποία απαιτεί να "αποδίδει καρποφόρα αποτελέσματα για το καλό της κοινωνίας, μη αντιμετωπίσιμα με άλλες μεθόδους ή μέσα μελέτης και όχι τυχαία και περιττά στη φύση τους".

Ομοίως, η διερεύνηση μέσω της ρινικής διόδου κάποιου ατόμου στο ρινικό φάρυγγα ενέχει κίνδυνο τραυματισμού, ιδίως όταν διενεργείται από τεχνικούς με ανεπαρκή προσόντα. Ο τρόπος διεξαγωγής των δοκιμών PCR παραβιάζει σαφώς την αρχή 7, αλλά και τις αρχές 3, 4, 5, 6, 8, 9 και 10.

Ο όρκος του Ιπποκράτη

Αποδίδεται στον αρχαίο Έλληνα ιατρό Ιπποκράτη, ο περίφημος αυτός όρκος έπρεπε να δοθεί από τους υποψήφιους για την ιατρική σχολή στην αρχαία Ελλάδα, πριν γίνουν δεκτοί στην ιατρική σχολή, επειδή οι Έλληνες γνώριζαν ότι αυτοί οι άνθρωποι θα μάθαιναν πώς να θεραπεύουν αλλά και πώς να βλάπτουν και ενδεχομένως να σκοτώνουν ανθρώπους. Σήμερα δίνεται από τους αποφοίτους στο τέλος της ιατρικής σχολής πριν από την είσοδό τους στην ανεξάρτητη ιατρική πρακτική. Περιλαμβάνει αυτή τη φράση:       

"Θα ακολουθήσω εκείνο το σύστημα θεραπείας που, σύμφωνα με τις ικανότητες και την κρίση μου, θεωρώ προς όφελος των ασθενών μου και θα απέχω από οτιδήποτε είναι επιβλαβές και κακόβουλο."

Σύμφωνα με την κρίση μου, και μετά από προσεκτική εξέταση, δεν θεωρώ ότι οι πειραματικές ενέσεις ιικού αγγελιοφόρου RNA, τα "τεστ" PCR, η υπερβολική και ακατάλληλη χρήση μασκών, η κοινωνική απομόνωση, η επιβεβλημένη από το κράτος μικροβιοφοβική συμπεριφορά και διάφορα άλλα στοιχεία των σημερινών πρακτικών των κοβιδίων, είναι "προς όφελος των ασθενών μου".

Έτσι, και πάλι εδώ, βρίσκουμε μια σύγκρουση. Ο οργανισμός ΠΟΥ, ο οποίος δεν έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη μου, δίνει εντολές για πολιτικές σε πειθήνιες κυβερνήσεις, οι οποίες δίνουν εντολές για πολιτικές σε νοσοκομεία και ιατρικές κλινικές. Πρόκειται για μια από πάνω προς τα κάτω ανάπτυξη, από μια κορυφή που η έρευνά μου αποκαλύπτει ότι είναι ανάξια της κρίσης μου. 

 Αν και πάντα έβρισκα τις νοσοκομειακές πολιτικές πολύ λογικές και ήμουν ευγνώμων για τη δημιουργία τους, τώρα βρίσκω συγκρούσεις μεταξύ αυτών και του όρκου του Ιπποκράτη.

Προσωπική ηθική και δεοντολογία

Ζούμε σε μια ποικιλόμορφη κοινωνία που μέχρι πρόσφατα τιμούσε τα ατομικά δικαιώματα και τις ατομικές ελευθερίες, συμπεριλαμβανομένης της θρησκευτικής ελευθερίας. Αν και έχουμε διαφορετικό ιστορικό και θρησκευτικό υπόβαθρο, όλες οι λογικές θρησκευτικές και φιλοσοφικές σχολές υποστηρίζουν τον Χρυσό Κανόνα:

"Κάντε στους άλλους ό,τι θα θέλατε να σας κάνουν". 

Καθώς το συμπέρασμά μου είναι ότι πολλά από τα πρωτόκολλα που σχετίζονται με το covid 19, δεν είναι προς το συμφέρον των ασθενών ή του πληθυσμού και δεν τα θέλω για τον εαυτό μου., επομένως δεν μπορώ να υποστηρίξω ή να συμμετάσχω στην εκτέλεσή τους χωρίς να παραβιάσω τον υψηλότερο και πιο θεμελιώδη νόμο που αναγνωρίζω, τον Χρυσό Κανόνα.

Έτσι, τι πρέπει να κάνει κανείς;

Συγγνώμη, δεν έχω μια γενική εύκολη απάντηση σε αυτό το ερώτημα. Συνιστώ προσεκτική εξέταση, επιμελή έρευνα και προσευχητική περισυλλογή.

Υπάρχει ένα θεμελιώδες αξίωμα του δικαίου το οποίο ορίζει ότι όταν αντιμετωπίζει κανείς δύο νόμους που αντιφάσκουν μεταξύ τους σε μια δεδομένη κατάσταση, πρέπει να ακολουθεί τον ανώτερο νόμο κατά παρέκκλιση του κατώτερου νόμου.

Προσωπικά, έχω μια μακρά και πολύ θετική σχέση με πολλά νοσοκομεία και ιδρύματα. Απολαμβάνω τη δουλειά μου. Θα ήθελα να τη συνεχίσω, ή τουλάχιστον να επιστρέψω σε αυτήν, αφού επιλύσουμε την τρέχουσα γεωπολιτική κρίση και την κατάχρηση και επιστρέψουμε στον κανόνα της ηθικής, της δεοντολογίας και των νόμων που υπηρετούν τον κάθε άνθρωπο ξεχωριστά.

Καταλαβαίνω την από πάνω προς τα κάτω ανάπτυξη της κατάστασης, και δυστυχώς δεν προβλέπω ότι τα ιατρικά ιδρύματα θα κάνουν κάτι άλλο από το να συμμορφώνονται ανενδοίαστα με τις πολιτικές δημόσιας υγείας των κυβερνώντων κυβερνήσεων.

Ελπίζω ότι δημιουργούμε διορθωτικά μέτρα για την κατάστασή μας σε επίπεδο νομικής και κοινωνικής δικαιοσύνης και διορθώνουμε τη δημόσια πολιτική για να επιστρέψουμε προς την κοινωνική υγεία. Γι' αυτό υποστηρίζω την απαγγελία κατηγοριών για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, καθώς και ομαδικές αγωγές κατά των υπευθύνων της εγκληματικής επιχείρησης covid-19. (Βλέπε Γερμανική Επιτροπή Διερεύνησης του Κοροναϊού, Dr. Reiner Fuellmich, Michael Swinwood, Elders Without Borders, Rocco Golati, και άλλους νομικούς εμπειρογνώμονες που εργάζονται σε αυτό το έργο).

Προσωπικά, πρέπει να συμμορφωθώ με την αντίληψή μου για την ηθική, τη δεοντολογία, τον όρκο του Ιπποκράτη και τον κώδικα της Νυρεμβέργης. Εν τω μεταξύ, έχω επιλέξει να αποφύγω τη σύγκρουση με τα ιδρύματα στα οποία αγαπούσα να εργάζομαι επί χρόνια, παραιτούμενος προς το παρόν από αυτά. Η ελπίδα μου είναι ότι μαζί θα καταφέρουμε να διορθώσουμε αυτό που είναι λάθος. Τότε μπορώ να προσβλέπω στην επιστροφή στην καριέρα μου, χωρίς αυτές τις τρέχουσες συγκρούσεις. Για να το πετύχω αυτό, πούλησα το σπίτι μου, μείωσα πολύ την ύπαρξη της οικογένειάς μου και δεσμεύτηκα να κάνω ό,τι μικρό αλλά σημαντικό μπορώ, ελπίζοντας ότι θα κερδίσουμε αυτόν τον αγώνα Δαυίδ εναντίον Γολιάθ- στη συνέχεια ονειρεύομαι να επιστρέψω σε υγιείς συνθήκες στον τομέα της υγείας και στην καριέρα μου ως γιατρός επειγόντων περιστατικών.

Ο Μπιλ Γκέιτς, η Μεγάλη Φαρμακοβιομηχανία, ο ΠΟΥ, οι δικτάτορες της ΛΔΚ και πολλοί διεφθαρμένοι πολιτικοί έχουν μαζί πολλούς πόρους και τρέχουσα δύναμη, αλλά εμείς έχουμε την αλήθεια. Προωθούν τα ψέματα και μια εγκληματική επιχείρηση.

Αυτό που εύχομαι στους συναδέλφους μου γιατρούς, νοσηλευτές, εργαζόμενους στον τομέα της υγείας και σε όλους τους ανθρώπους είναι: πνευματική ηρεμία, πνευματική διαύγεια, αυτογνωσία, αυτοδιάθεση και μια κοινή πορεία προς τα εμπρός που θα μας βοηθήσει όλους να διορθώσουμε την τρέχουσα θλιβερή κατάσταση.

Τηλεγράφημα
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
Facebook
Twitter
WhatsApp
Εκτύπωση

Εγγραφή στο ενημερωτικό δελτίο


Υποβάλλοντας αυτή τη φόρμα, συναινείτε να λαμβάνετε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μάρκετινγκ από: Trozzi, https://drtrozzi.com/. Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας να λαμβάνετε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ανά πάσα στιγμή, χρησιμοποιώντας το σύνδεσμο SafeUnsubscribe®, που βρίσκεται στο κάτω μέρος κάθε μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εξυπηρετούνται από την Constant Contact

Γράψτε ένα σχόλιο

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

CAPTCHA ImageΑλλαγή εικόνας

10% Έκπτωση με κωδικό: TROZZI

Υπογεγραμμένη σειρά φόρμουλα υποστήριξης ακίδων

CAD $64.99

Φόρμουλα υγιούς καρδιάς και μυών

CAD $54.99

Signature Series Restful Sleep Formula

 CAD $52.99

elΕλληνικά