Моля, подкрепете нашата мисия

Искате ли да подкрепите това, което правим? Много сме благодарни за вашите дарения. Вашите вноски помагат за поддържането на нашите все по-разнообразни усилия, видими и невидими, за възстановяване на здравето, достойнството, сигурността и правата на човека.

*забележка: PayPal ни забрани и се извиняваме за неудобството от загубата на тази възможност за дарение*

Каква сума искате да дарите? Като дарител на д-р Марк Троци, ние гарантираме, че вашето дарение ще отиде директно в подкрепа на нашата кауза. Благодарим Ви за Вашата щедрост!

$
Кой дава днес?
Никога няма да споделяме тази информация с никого.
Лична информация

Изберете метод на плащане
Информация за кредитната карта
Това е сигурно плащане, криптирано със SSL.
Ето какво ще дарите:
Обобщение на даренията
Размер на плащането
Честота на даряване
Помислете дали да не направите това дарение
Еднократно
Дарение Общо

Общо дарение: $100 Еднократно