Д-р Марк Троци

Честен | Етичен | Медицински лекар

Никога не забравяйте това, което те искат да забравите

Една точна минута със Саманта Марика

Извършителите на ковашките престъпления срещу човечеството смятат, че имаме паметта на златни рибки. Те разчитат на това. Те лъжат многократно и отричат нещата, които са казали и направили. Ето една напрегната минута от една много умна млада жена, Саманта Марика. Саманта говори от гледна точка на САЩ, но тези коварни престъпници ги има във всички наши страни. Те закъсняха да се срещнат с правосъдието, а ние закъсняхме да се отървем от тях и да изградим по-добро бъдеще.

Бутони за споделяне

Телеграма
Имейл
Facebook
Twitter
WhatsApp
Отпечатване

Бюлетин

Бъдете първите, които ще научат, когато д-р Trozzi публикува съдържание. Присъединяването към нашия имейл бюлетин е безплатно и можете да се отпишете или да промените настройките си за уведомяване по всяко време.


By submitting this form, you are consenting to receive marketing emails from: Trozzi, RR2, Bancroft, ON, K0L 1C0, https://drtrozzi.com/. You can revoke your consent to receive emails at any time by using the SafeUnsubscribe® link, found at the bottom of every email. Emails are serviced by Constant Contact
bg_BGБългарски