Д-р Марк Троци

Честен | Етичен | Медицински лекар

Д-р Зев Зеленко | Тирани и търговци на смърт

Д-р Зев Зеленко за тираните, търговците на смърт и враговете на човечеството; в този разговор участват Кастро-Трюдо, Фрийланд, Гейтс и Фаучи. Вижте ясно голямата картина и прозренията за пътя ни напред.

Бутони за споделяне

Телеграма
Имейл
Facebook
Twitter
WhatsApp
Отпечатване

Бюлетин

Бъдете първите, които ще научат, когато д-р Trozzi публикува съдържание. Присъединяването към нашия имейл бюлетин е безплатно и можете да се отпишете или да промените настройките си за уведомяване по всяко време.


By submitting this form, you are consenting to receive marketing emails from: Trozzi, RR2, Bancroft, ON, K0L 1C0, https://drtrozzi.com/. You can revoke your consent to receive emails at any time by using the SafeUnsubscribe® link, found at the bottom of every email. Emails are serviced by Constant Contact
bg_BGБългарски