Д-р Марк Трози

Разкриване на мрачната реалност на селекцията, предизвикана от антитела чрез ваксини

Първоначалният антигенен грях: Ваксинацията с COVID-19 и субоптималният начален имунен прайминг променят антитяло-цитотоксичния Т-клетъчен имунен отговор

Автори: Paul Alexander, Dan Stock, MD, и Mark Trozzi, MD

Др. Ванден Боше (Vanden Bossche) и Montagnier ни предупредиха за ваксинирането по време на пандемия със силен инфекциозен натиск и използването на много тесни специфични за шипа (незрял, неоптимален, непълен спектър на имунната библиотека) антитела, даващи неоптимален резултат. Твърдим, че в момента наблюдаваме точно това в Обединеното кралство, Израел и дори в САЩ. "Ясно е, че новите варианти се създават чрез селекция, опосредствана от антитела, поради към ваксинацията." Именно ваксинацията и неоптималните, непълни, "разстроени и ненормални" реакции на антителата са причината за появата на вариантите. Затова ли умират толкова много млади и здрави спортисти?

Вече е пределно ясно, че ваксините COVID-19 сапропусклив' (пропускливите ваксини не спират инфекцията или предаването и дават възможност за избягване на имунната защита) и не стерилизират вируса COVID (не са неутрализиращи или губят тази способност много бързо). Тези ваксини показват, че колкото повече е ваксинирана една нация, толкова повече проблеми има с ваксината по отношение на ескалиращите инфекции. Тези ваксини не защитават адекватно горните дихателни пътища. Данните са категорични, че ваксинираните могат да предават инфекцията толкова ефективно, колкото и някои, които са напълно незащитени. Имунитетът от ваксините изглежда е само около 4-5 месеца и следователно как някой може да си мисли, че можем да постигнем стаден имунитет на ниво население с тези ваксини? На практика е невъзможно тези ваксини да ни доведат до стаден имунитет. Нулев шанс. И все пак, ще приемем ли да се подсилват на всеки 5 месеца? Знаем ли дали имунната система е пригодена за това? Това, както и антитяло-зависимото усилване (ADE) и антитяло-медиираното вирусно усилване (AMVE) не са изследвани. Това е катастрофален пропуск и неуспех от страна на разработчиците на ваксини и на FDA като ключов регулаторен орган, който налага това. 

И все пак защо CDC, NIH, разработчиците на ваксини и техните поддръжници продължават да натрапват тези "несъвършени" ваксини на населението, особено на хората с нисък риск, когато имунитетът от антитела бързо отслабва и всичко, което правите, е да подготвяте населението за многократни подсилвания, които сами по себе си носят риск? Защо разработчиците на ваксини въвеждат тези несъвършени ваксини, сякаш те са обречени на неуспех от самото начало? Както беше споменато, не сме изследвали дали човешката имунна система е способна да издържи на повторното подсилване с ваксини. Виждаме, че ваксинираните в някакъв момент стимулират предаването на инфекцията с ваксина, която има ограничен "съмнителен" имунитет. 

Нашата теза е, че двойно ваксинираните и тройно ваксинираните (вероятно четирикратна ваксинация в Израел) са (биха били) двигател на предаването на варианта "Делта" с тежки последици за уязвимите неваксинирани (и ваксинирани) лица. Те функционират потенциално като асимптоматични суперразпространители. Тези ваксини COVID функционират, за да запазят живота на ваксинираното лице, но позволяват заразяване и предаване, което може да позволи циркулирането на много вирулентни щамове в рамките на популацията. Това, което наблюдаваме в момента, наистина не може да бъде обяснено с разликите във вариантите и този разпад на инфекциите сред ваксинираните лица. Двойно ваксинираните лица са принудени да отделят вируса в тревожно високи нива. 

Сайтът Болест на Марек/Read et al. ("пропускливи" нестерилизиращи, ненеутрализиращи несъвършени ваксини, които намаляват симптомите, но не спират инфекцията или предаването на инфекцията) в модела на пилетата и концепцията за Първоначален антигенен грях (първоначалното зареждане на имунната система или излагането на риск предопределя имунния отговор през целия живот към този патоген/вирус или подобен, и ако първоначалното зареждане на имунната система наистина е неоптимален, тогава последващият отговор (излагане) може да бъде неоптимален към този патоген или подобни/свързани такива) може да обясни това, с което потенциално се сблъскваме сега с тези несъвършени ваксини COVID (което е имунно бягство, повишен вирусен товар, повишено предаване, по-бързо предаване и потенциално повече "горещи" варианти). Искаме да изложим аргументи, че може да сме в състояние да обясним рязкото нарастване на инфекциите (хоспитализация и смърт) при ваксинирани, както и при неваксинирани лица чрез концепцията за Първоначалния антигенен грях. Макар че някои може да твърдят, че това е теоретичен аргумент, данните, които наблюдаваме, биха могли да бъдат обяснени по този начин. В момента не виждаме друго обяснение за това, което виждаме в данните след ваксинирането в Обединеното кралство, Израел, САЩ и др. 

Пенсилвания's Ohm също пише: "Пропускливите ваксини действат... без непременно да блокират или забавят вирусната репликация. Резултатът е, че заразените, но ваксинирани индивиди имат удължена преживяемост, което позволява силно вирулентен патоген, който обикновено би достигнал до еволюционен мъртъв край в мъртъв гостоприемник, който може да се предава." Ботуши повториха подобно и отново предполагаме, че сега вероятно сме изправени пред Марек 2.0 с тези очевидно несъвършени ваксини COVID. Да, необходими са повече данни и остри окончателни изследвания, тъй като това не е било проучено от разработчиците на ваксината и ние сме в неведение за това как тези ваксини се държат в средносрочен и дългосрочен план по отношение на безопасността. Намираме се в ситуация на "черна кутия". Това, което се очертава обаче, повдига много спешни въпроси и е потенциално зловещо. Рискуваме да убием много хора с тези ваксини и особено нашите деца, ако това, което виждаме, е върхът на ADE/AMVE. 

Всъщност наблюдаваме големи хоспитализации, приеми в интензивни отделения и смъртни случаи от COVID в Обединеното кралство сред напълно ваксинираните. Това е огромен проблем и може да се окаже, че това е АМВЕ/АДЕ, от което се опасявахме. Най-лошият кошмар на вирусолога. Не е задължително да е налице усилващо антитяло (д-р Дан Сток, лично съобщение, 8 ноември 2021 г.) и този нюанс трябва да бъде взет предвид в нашата дискусия. "Най-големият дефицит е този, причинен от изместването на Th 2 от CD 8+ цитотоксичния естествен клетъчен убийствен отговор към локалната инфекция, който задължително се индуцира, независимо от това какъв тип Ab се произвежда... неподпомагащите антитела наистина не са необходими за дерайлирането на имунната система." 

Твърдим, че е възможно при изпитанията и производството на ваксини в рамките на операция "Warp Speed" (OWS) да са били съкратени сроковете, което е довело до това, че на обществото са били представени неоптимални вредни ваксини. Дали предишният президент Тръмп е бил подведен и дезинформиран от своите научни съветници и разработчици на ваксини? Ние твърдим, че те наистина са го подвели. Ако проучванията бяха проведени правилно по отношение на аспектите на безопасността на ваксините и за правилната продължителност, ако бяхме проследили достатъчно дълго, за да изследваме AMVE/ADE, тогава вероятно нямаше да сме свидетели на това, което се развива в данните на Обединеното кралство и израелските данни днес. Или пък в САЩ с очевиден неуспех на ваксината и потенциално опасната необходимост от повторно подсилване. Повторното подсилване би могло да бъде опустошително. 

Пишем тук, защото се страхуваме от това, което може да се случи с нашите деца, ако продължим масово да ваксинираме здрави деца. Въз основа на това, което се е случило досега, смятаме, че с тези ваксини можем сериозно да навредим на много деца. Важно е да се отбележи, че децата просто не са изложени на значителен риск от този вирус и трябва да се остави на мира. Тази ваксина не е необходима и държавните ръководители в областта на общественото здраве (Франсис Колинс/NIH, Антъни Фаучи/NIAID и Рошел Валенски/CDC, нито FDA/Woodcock и Marks) или разработчиците на ваксини не са представили своите аргументи защо децата се нуждаят от тези ваксини. Нещо повече, ако продължим с масовото ваксиниране, рискуваме да превърнем децата в безсимптомни суперразпространители (както се случва при възрастните в Обединеното кралство и Израел (и САЩ)), както и да предизвикаме летален изход. 

Къде са доказателствата, които подкрепят тезата, че наистина сме изправени пред "Марек 2.0"? Неотдавнашните доклади за общественото здраве в Англия (PHE) # 44 и # 45 са ключов аспект на настоящата дисертация (както и 5 предишни доклада за PHE) и макар да са спекулативни и теоретични, смятаме, че тези доклади повдигат сериозни въпроси, които не можем да отхвърлим. Дори смятаме, че вече сме преминали към теоретичните. Разгръщаме дискусията със следните проучвания, които поставят началото, като разкриват неуспеха и огромните предизвикателства при сегашните ваксини (особено на Pfizer) по отношение на варианта Delta. 

Ваксината явно се е провалила срещу Делта и напълно ваксинираните разкриват зашеметяваща инфекция и склонност към предаване. Например, ние представяме резултатите от изследванията на Singanayagam и др.. (напълно ваксинирани лица с пробивни инфекции имат пиково вирусно натоварване, подобно на неваксинираните случаи, и могат ефикасно да предават инфекцията в домашни условия, включително на напълно ваксинирани контактни лица), от Chau и др.. (вирусните натоварвания на случаите на инфекция с пробивния вариант на Делта при ваксинирани медицински сестри са 251 пъти по-високи от тези на случаите, заразени с предишни щамове в началото на 2020 г.), и от Riemersma и др.. (няма разлика във вирусните натоварвания при сравняване на неваксинираните лица с тези, които имат "пробивни" инфекции, и ако ваксинираните лица се заразят с варианта делта, те могат да бъдат източници на предаване на SARS-CoV-2 на други лица), които разкриват, че ваксините имат много ниска ефективност. Тази обезпокоителна ситуация, при която ваксинираните са силно заразни и предават вируса, ясно се очертава и в основополагащите статии за вътреболнични епидемии на Chau и др.. (HCWs във Виетнам), на Болничен взрив във Финландия (разпространяващи се сред персонала и пациентите) и Болничен взрив в Израел (разпространява се сред медицинските работници и пациентите). Тези проучвания също така разкриха, че личните предпазни средства и маскировката са по същество неефективни в здравната среда. Всички медицински работници са били двойно ваксинирани, но въпреки това е имало широко разпространение сред тях самите и техните пациенти. 

Освен това, Nordström и др. (ефикасността на ваксината Pfizer срещу инфекцията намалява прогресивно от 92% на 15-30-ия ден до 47% на 121-180-ия ден, а от 211-ия ден нататък няма ефективност), Suthar et al. (значително отслабване на отговорите на антителата и на Т-клетъчния имунитет срещу SARS-CoV-2 и неговите варианти на 6 месеца след втората имунизация), Yahi и др.. (при делта варианта неутрализиращите антитела имат намален афинитет към протеина на шипа, докато улесняващите антитела показват поразително повишен афинитет), Juthani et al. (по-голям брой пациенти с тежки или критични заболявания при тези, които са получили ваксината на Pfizer), Gazit и др.. (ваксинираните срещу SARS-CoV-2 са имали 13 пъти по-висок риск от пробив на инфекция с варианта Делта и значително по-висок риск от симптоматичен COVID и хоспитализация), и Acharya и др.. (няма значителна разлика в праговите стойности на цикъла между ваксинирани и неваксинирани, асимптоматични и симптоматични групи, заразени с делта) разкриват в съвкупност слабата ефикасност и дори отрицателната ефикасност на ваксините COVID. Levine-Tiefenbrun и др. съобщава, че ефективността на намаляването на вирусния товар намалява с времето след ваксинацията, като "значително намалява на 3 месеца след ваксинацията и ефективно изчезва след около 6 месеца". 

Като пример може да се посочи Шведско проучване (ретроспективна с 842 974 двойки (N=1 684 958)) е особено тревожна, тъй като показва, че макар ваксината да осигурява временна защита срещу инфекция, ефикасността спада под нулата и след това достига до отрицателна ефикасност на около 7 месеца, което подчертава, че ваксинираните са силно податливи на инфекция и в крайна сметка се заразяват силно (повече от неваксинираните). Друг пример се появява от Ирландия, където докладването показва, че Градски район Уотърфорд има най-високата степен на заразяване с Covid-19 в държавата, като същевременно окръгът се гордее и с най-високата степен на ваксинация в републиката (99,7% ваксинирани). Съобщава се, че в САЩ Смъртни случаи от Covid-19 за 2021 г. надхвърли смъртните случаи от 2020 г., което накара някои да заявят, че "повече хора са починали от COVID-19 през 2021 г., като повечето възрастни са ваксинирани и почти всички възрастни хора), отколкото през 2020 г., когато никой не е бил ваксиниран". 

Така че се натрупаха доказателства (както е посочено по-горе), че има пробив и ваксината не успява да се справи с варианта Делта. Няма съмнение. Дори Директор на CDC Рошел Валенски призна, че ваксините не спират предаването на инфекцията, което е признание за неуспешна ваксина. Отново Болест на Марек при пилетата и ситуацията с ваксинацията обяснява пред какво сме изправени потенциално при тези пропускливи ваксини (повишено предаване, по-бързо предаване и повече "горещи" варианти). 

Един от моделите на AMVE/ADE е свързан с Първоначален антигенен грях и първоначалното зареждане на имунната система или излагането на въздействието на този патоген/вирус или на други подобни, което предопределя имунния отговор през целия живот. Освен това, ако първоначалното зареждане на имунната система наистина е неоптимален, то последващият отговор (експозиция) може да бъде неоптимален спрямо този патоген или подобни/сродни такива. 

Ние не сме вирусолози или имунолози, но се опитваме да разберем данните, които виждаме, и какво се случва с ваксинираните и неваксинираните лица. Ръководим се от огромния труд на д-р Дан Сток и нашето обяснение след ваксинацията (с неговия експертен принос) е следното:

Ако първоначалното зареждане/експозиция е чрез ваксина, тогава имунният отговор на помощните Т-клетки (CD 4+) ще бъде насочен (превключен) към отговор на В-клетките и антителата Th 2 и по-ограничен отговор на цитотоксичните Т-клетки Th1 CD 8+ на локализираното местно място на инфекцията. Имунната система е принудена да избира между Th 1 и Th2 диференциация и че тази диференциация е постоянна. Тя се "научава", че всеки път, когато сте изложени на вируса в природата (или на подобен вирус), трябва да превключи на Th 2 път и да създаде по-малко Th 1 цитотоксичен имунитет, защото сте взели ваксина. Имунната система е принудена да превключва между пътищата на Th 1 и Th 2 и ако реагира системно с антитела (ако първото ви излагане е ваксина), тогава, когато в бъдеще наистина се заразите с вируса като локализирана инфекция на дихателните пътища (вторият поглед на имунната ви система към вируса), имунната ви система ще реагира неправилно (нарушено), а не с цитотоксичния CD 8+ отговор, който всъщност (оптимално) е необходим на мястото на инфекцията (дихателните пътища). С други думи, сигналите, изпращани от местната тъкан към имунната система, казват да се произвеждат В-клетки и антитела, а не необходимите цитотоксични клетки на мястото на инфекцията, за да започне изчистването на инфекцията. 

Резултатът е, че респираторната тъкан (белите дробове) става все по-заразена (тъй като цитотоксичните клетки не са там или не се произвеждат достатъчно, за да се изчисти инфекцията) и все по-болна, а заразеното лице може да бъде много заразено с все повече и повече вируси, тъй като отговорът на CD 8+ е намален или може би не съществува. Тогава ваксинираното лице може да се разболее много и в същото време да натрупа огромен вирусен товар и да бъде способно да предаде вируса. Така че инфекцията се натрупва в местните тъкани (основното място на инфекцията) и не се изчиства от цитотоксичния отговор, който е бил потиснат. Това може да помогне да се обяснят данните, които виждаме от Обединеното кралство (доклади # 44 и 45 и доклади 39-43) със смъртни случаи не само сред уязвимите неваксинирани, но и сред ваксинираните. Това е истински проблем, ако наистина се случва това. Системното представяне (поради ваксината) задължително трябва да намали отговора на Th 1, тъй като той стимулира отговора на Th 2, позволявайки не само увеличено проливане, но и в крайна сметка превръщането на патогена, който естествено не би се разпространил бързо и със сигурност не преди да бъде изкоренен, в неконтролируем патоген, който би се разпространил по-бързо и по-настоятелно, което допълнително би стимулирало прогресивната диференциация на Th 2, намаления отговор на Th 1, докато в крайна сметка инфекцията не би имала никакъв значим отговор на Th 1. Резултатът е, че белите дробове са унищожени и е достигната горната граница на Th 2 отговора. Тогава ще видим не само разпространение сред наивните неваксинирани, но и повишена смъртност сред ваксинираните, които никога няма да се възстановят с правилен имунен отговор, тъй като имунната система "научава" първоначалния неоптимален неправилен отговор (далеч от CD 8+ цитотоксичния отговор) и реагира в тази посока при последващо излагане/подсилване. Подсилването ще бъде опустошително, тъй като само ще стимулира този ненормален имунен отговор и той ще се натрупва, а ваксинираният ще става все по-болен, тъй като няма наличен цитотоксичен отговор Th 1. Имунната система ефективно се научава да реагира неправилно и резултатът е, че тъканта в дихателните пътища/белите дробове става все по-инфектирана и по-болна, а ваксинираното лице е изложено на риск от тежко заболяване, тъй като уязвимото ваксинирано лице също е изложено на риск от инфекция и тежък изход. Дори ако близкият неваксиниран има силна имунна система, тя може да бъде претоварена с вируса от ваксинираното лице, което отделя и разнася масивна инфекция (тъй като пътищата на CD 8+ са занижени). И двамата могат да се разболеят тежко и да умрат. 

Затова, когато разгледаме по-отблизо доклада на Public Health England (PHE) # 44 & 45 (включително доклади # 39 до 43), който разполага с много подробни данни, виждаме, че инфекциите са значително повече при ваксинираните във всички възрастови групи над 30 години (таблици 2-5), като пренасочването към 30-годишните и по-възрастните става между 35-ата и 38-ата седмица в доклада # 39. Таблица 5, макар и да представя некоригирани данни, е много показателна за най-актуалните стойности между 40-та и 40-та седмица. 43 седмица 2021 (страница 20 от доклада) # 44) (Таблица 1 и 2), като се има предвид, че данните за 44-та седмица са отчетени като "некоригирани". Същото се вижда и в доклада # 45 (Таблица 6, стр. 22, между 41-ва и 44-та седмица на 2021 г.). Виждаме стабилна и последователна тенденция в тези надеждно събрани и докладвани данни от Обединеното кралство, че ваксинираните (изглежда) се заразяват все повече с варианта Делта, а неваксинираните се хоспитализират и умират (заедно с ваксинираните). Неваксинираните са обект на особена загриженост, като се има предвид тяхната уязвимост и тези тревожни показатели. Наскоро Yahoo UK докладът алармира за това, че са други където сме свидетели на най-високите нива на инфекции, хоспитализация и смъртност в страните, които са най-ваксинирани. Подобни доклади има и в Шотландия че напълно ваксинираните са "89% от смъртните случаи на Covid-19 през последните четири седмици, като същевременно са 77% от хоспитализациите на Covid-19 и 65% от предполагаемите случаи на Covid-19 от 9 октомври до 5 ноември".

Заключение

Дали ваксината COVID ни предпазва от сериозни увреждания, но не ни предпазва от заразяване с вируса и по този начин (както се вижда от данните в Обединеното кралство) стимулира по-смъртоносни варианти? Наистина ли наблюдаваме несъвършена ваксинация, която ни запазва живи, но позволява предаване, а не убиване на вируса, така че ваксинираните предават вируса и всъщност по-силен вирус? Че самите ваксинирани се разболяват тежко, поради нарушен имунен отговор. Както се вижда от ваксинацията срещу болестта на Марек при пилетата, може би сме свидетели на това, че ваксинацията срещу вируса и болестта COVID-19 благоприятства по-високата вирулентност (за ваксинираните и уязвимите неваксинирани). 

Ние твърдим, че това вече не е теоретичен риск, а данните, които разглеждаме, показват, че всъщност сме свидетели на това в Израел, Обединеното кралство и др. Не виждаме други данни, които биха могли да обяснят това, на което ставаме свидетели, и този ненормален неправилен имунен отговор между превключването на Th 1 към Th 2 имунен отговор изглежда най-доброто обяснение досега. Как да се справим с това, тъй като то е потенциално катастрофално? Твърдим, че трябва да спрем ваксинирането (с акцент върху високорисковите лица, ако са надлежно информирани и са дали съгласието си; предлагаме или предоставяме ваксината, но не задължаваме) и реалността е, че ако този модел се потвърди, то подсилването ще доведе до по-нататъшно дерайлиране на имунната система, която е предубедена към отговор с антитела, когато необходимият цитотоксичен имунен отговор при последващи експозиции не е налице или е силно отложен. Ние също така казваме, че при никакви условия, при никакви, не позволяваме на нашите здрави деца с нисък риск да бъдат ваксинирани с тези неоптимални, несъвършени, пропускливи и до голяма степен непроверени по отношение на безопасността ваксини, които предоставят само потенциална възможност за увреждане. Нашето мнение е, че сега трябва да наложим твърда забрана на тези ваксини/подсилващи средства. Трябва да поискаме от разработчиците на ваксини да се справят с вредите, които наблюдаваме, преди да продължим напред и всъщност имаме много алтернативи за справяне с тази спешна ситуация. Нямаме нужда от тези ваксини. Никога не сме имали. Наложително е да се разгледат алтернативи извън ваксиниране напр. използване на неваксинална превенция на заболявания, като ранно амбулаторно лечение и налични нутрацевтици, като витамин D/калцифедиол, цинк и профилактичен ивермектин. 

Докладът TrozziИскаме да ви предоставим най-добрите ресурси и ви каним да се регистрирате за нашия бюлетин по електронна поща.
Click image for ticket details
Телеграма
Twitter
Facebook
Имейл
Отпечатване

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

CAPTCHA ImageПромяна на изображението

Докладът TrozziИскаме да ви предоставим най-добрите ресурси и ви каним да се регистрирате за нашия бюлетин по електронна поща.

Бъдете първите, които ще научат, когато д-р Троци публикува ново видео или статия. Присъединяването към нашия имейл бюлетин е безплатно и можете да промените настройките си за известяване по всяко време.

bg_BGБългарски